NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2008---Ročník VII.
Levice na rozcestí - socialisté na konci cesty

ooo V posledním čísle minulého roku rozebíral pan Stočes situaci ČSSD. Pod titulkem "ČSSD: strana univerzální, nebo spíše degenerovaná?" popsal situaci přesně. I na Britských listech psal o problémech levice pan Michael Hauser v článku "Bludný kruh české levice". Spektrum levicových názorů je obrovské. Asi proto existuje tolik skupin, z nichž každá se považuje za tu pravou autentickou levici. Schválně jsem nenapsal politických stran. Problém mnoha politických stran se zhruba stejnými názory a stejnou ideologií není dán růzností názorů, ale touhou jedinců být předsedou takové partaje a požívat prebendy s ní spojené. A v tom je první problém všech politických stran.
ooo Není snad třeba vysvětlovat, jaké jsou levicové názory a cíle. Pan Hauser píše, že levice nemá ani přesvědčivou teorii ani věrohodnou politickou sílu. Nemá prý nic. Ale levicové hnutí má velkou a slavnou minulost. Má svoje mučedníky, kteří padli v boji s kapitálem za lepší život obyčejných lidí. Ale skutečně jí chybí moderní ideologie a strategie. Někdo by mohl říci, že je tady marxistická teorie. Jenže ta je dvě stě let stará a bohužel za celou dobu se nenašel nikdo, kdo by v ní pokračoval, kdo by do ní aplikoval vývoj společnosti. V době vlády komunistů byly dokonce podobné snahy ocejchovány jako revisionismus a jejich nositelé posíláni do vězení.
ooo Levicové hnutí je roztříštěné a jednotlivé frakce bojují mezi sebou. Musím souhlasit s panem Hauserem, že levici chybí věrohodná politická síla. Podtrhuji slovo věrohodná, protože v tom tkví jádro pudla. V politice je takovou silou politická strana. Jenže jak to vypadá s levicovými politickými stranami u nás a v Evropě? Někdo by se mohl zeptat, proč říkám v Evropě. Je to jednoduché - levice a levicové strany jsou evropská záležitost. V Americe nikdy žádná levice neexistovala a dohledné době existovat nebude. V Africe ani v Asii také není levice. Tam jsou jen všelijaké nacionalistické nebo náboženské strany, pro které je politika jen zástěrkou k získání a udržení moci. Ani ve Vietnamu, natož v Severní Koreji není levice. Austrálie je něco mezi Evropou a USA a proto ani tam levicové hnutí nemá šanci.
ooo Zůstává tedy jen Evropa, kde levicové hnutí zatím žije a chřadne. V Evropě jsou levicové strany, nebo strany, které se za levici samy prohlašují. K osvětlení situace se musíme vrátit trochu do historie. Levicové - socialistické, dělnické strany začaly vznikat na konci devatenáctého století. Od začátku to neměly lehké. Měly proti sobě silného nepřítele. Tím nepřítelem byl a je kapitalismus. Kapitalisté se nikdy nesmíří s existencí levicových stran a dělají proto všechno možné, aby je zničili. Střelba do stávkujících, vraždy a justiční vraždy, násilí, vydírání - to byly způsoby, jakými se kapitalisté snažili zlomit odpor pracujících proti jejich vykořisťování. To všechno jsem popsal ve svém článku Metody a cíle pravice.
ooo Tohle vše dnes už nejde. Ale i to je výdobytek pracujících. Dnes mají kapitalisté jen dvě možnosti v boji proti pracujícímu nepříteli. Vydírání a korupce. Nejjednodušší je korupce. Jako zastánkyni svých zájmů si pracující vytvořili politickou stranu tzv. socialistickou. Jenže v ČSR hned po prvních volbách, ve kterých se socialisté dostali do vlády, se zkorumpovaní politici spřáhli s kapitalisty a zradili zájmy svých voličů. Podobně je tomu i jinde. Tato zrada byla i příčinou zrodu komunistických stran po první světové válce. Byl tady i vznik Sovětského svazu - prvního státu dělníků a rolníků. Názory na něj mohou být různé, ale nikdo nemůže popřít, že na svém území zlikvidoval kapitalismus. A dokázal, že to může jít i bez něj. Sovětský socialismus během dvou generací vytvořil ze zoufale zaostalého zemědělského Ruska vysoce vyspělou průmyslovou velmoc, která směle konkurovala Spojeným státům v kosmu i ve zbrojení. Škoda, že na víc neměl síly. S takovým konkurentem by těžko kapitalisté prosazovali politiku, jakou dělají dnes.
ooo Kapitalisté od prvého dne dělali všechno proto, aby Sověty zlikvidovali. Začalo to hned na začátku zahraniční intervencí. Pokračovalo sabotážemi a ideologickou diverzí. Po druhé světové válce se socialismus rozšířil do celé východní Evropy. Situace pro kapitalismus začala být vážná. Proto musel kapitalismus ze strachu slevit ze svých zisků a jejich část musel dát svým pracujícím. Proto na západě byly vyšší platy než na východě. A byla to ideologická diverze, která způsobila zhroucení socialistických států. Sen o zbohatnutí. Lidé, kteří na Letné zvonili klíči, nechtěli zničit socialismus - chtěli jen stejné platy jako v Německu. Jak přiznal sám velký Klaus jen 3% lidí si přálo návrat kapitalismu. Ale politici to zařídili jinak. Proto dneska u nás máme stejné ceny jako na západě, platy ale zůstaly socialistické. To je pokračováni zrady socialistických vlád. Sociální demokracie u nás je modrý pták natřený na oranžovo. Jenže pravá - ta modrá - barva vystupuje na povrch. Jediný rozdíl mezi socialisty a modrými ptáky je v rychlosti provádění reforem. Byli to socialisté, kteří u nás začali se snižováním daní. Socialismus zkrachoval a kapitalisté se hlásí o svoje. Nechtějí platit daně. Hitem všech vlád je snižování daní. A protože stát potřebuje peníze, musí shánět peníze od jiných. Proto zvyšuje DPH a tím přesouvá daňové břemeno na chudé. A socialisté v tom hrají prim. Po chvíli vlády pravice máme u nás 15% daň i když ve vyspělé Evropě je daň více než dvojnásobná. V Německu 40% a ve Švédsku 60%. Chce-li být Evropská unie životaschopnou, musí zavést jednotnou daňovou politiku. Nemůže nechat takové parazity jako Česká republika nebo pobaltské státy ve svém středu.
ooo Po pádu socialismu v Evropě kapitalismus znovu ožil. Otřepal se a pokračuje v expanzi. Metodou cukru a biče likviduje všechny, kteří se nechtějí podřídit. Rozděluje státy na demokratické a nedemokratické. Všichni ti, co se nechtějí podřídit jsou nedemokratické, totalitářské vlády. Poslušní lokajové dostávají nálepku demokratických vlád. V Jugoslávii to byl bič - jinde na to stačí trochu cukru a máme tady všelijaké barevné revoluce. Nepřipouští se žádná třetí cesta. Jedině liberální globální kapitalismus, který má všude přístup je přijatelný. Kapitál rozhoduje, kam půjde a přinese práci, nebo odkud odejde a zanechá bídu a hlad.
ooo V tomto politickém boji proti socialistům stojí protivníci s neomezenými prostředky, kteří v ochotě sloužit mocným je neváhají použít, aby dosáhli svého. V boji o světovládu se kapitál neštítí žádných prostředků - sami jsme to viděli před posledními volbami, jak slouhové kapitálu pošpinili levicové politiky. Neváhali je označit za spolčené s organizovaným zločinem a dokonce i za pedofily. Samozřejmě se nic nedokázalo, ale účelu bylo dosaženo. Před příštími volbami vyrukují s další špínou a zase se najdou lidé, kteří jim uvěří.
ooo Aby nějaká politická strana zvítězila, musí mít správnou ideologii - myšlenky, za kterými stojí jít. Naše levice opravdu nemá žádnou strategii. V kapitalismu nemá lidem co nabídnout. Dokonce ani práci nebo byt.
ooo Zato pravice má osvědčenou skvělou ideologii. Ve Spojených státech funguje už 200 let. Teorii "každý může být milionářem". A lidé jim na to skáčí. Takoví lidé se cítí být předbohatí. Každý chce být bohatý a mít se dobře. Přitom zapomínají, že většina musí dělat, aby se pár jedinců mělo dobře. Ale oni doufají, že oni to nebudou a když tak krátce. Lidé, kteří volí pravici, nikdy nepochopí, že lidé jsou nezrušitelně rozděleni na chudé a bohaté. Že jen peníze dělají peníze. A že výjimky jsou vzácné. Že na všechny se nedostane. Tito lidé vyměňují sen o bohatství za smutnou realitu. Až procitnou - pokud vůbec - bude pozdě.
ooo Jenže - to vše se projevuje na náladách lidí. Preference socialistů zase rostou a asi vyhrají příští volby. Lidé je zatím neprokoukli a navíc nemají jinou volbu. Ale kapitalisté nemusejí mít strach. Zatím jsem neslyšel jediné slovo, co udělají se zákony, které zavedli modří ptáci. Vypadá to tak, že po drobných kosmetických úpravách nechají všechno při starém. Zrada dokonána jest. A když potom teprve lidé pochopí, že ani socialisté jim nepomohou, takoví flustrovaní jedinci budou živnou půdou pro všelijaké ideologie.
ooo To všechno jsou důvody pro úpadek levice. Dnes vlastně u nás není žádná levicová strana kromě komunistů. Ale ti zatím jsou pro většinu nestravitelní. K tomu, aby u nás vznikla nová levicová strana jako v Německu Die Linke, ještě nenazrál čas. Socialisté se ještě budou muset - slovy Jana Wericha - historicky znemožnit. Současní socialisté nemají budoucnost. Budou živořit na okraji a jediní kdo z nich bude mít prospěch jsou jejich funkcionáři.
ooo Co je levice? V současnosti by se snad dala označit jako rostoucí hnutí odporu proti neoliberalismu, protože neoliberalismus je útokem na důstojnost člověka, protože neoliberalismus je útokem na demokracii a protože neoliberalismus je útokem na sociální spravedlnost a sociální stát. Skutečné sociální demokracie musí dělat opak. Nechceme deregulaci, nýbrž chceme regulaci. Nechceme privatizaci, nýbrž chceme rozšíření veřejného sektoru. A nechceme jen demokratizaci, nýbrž ve své zemi chceme rozšíření sociální demokracie. Slabý potřebuje zákon, aby vůbec mohl žít ve svobodě, aby se vůbec mohl vůči silnému prosadit, zatímco liberální svoboda utlačuje, protože se pak silnější prosadí a slabšího přitlačí ke zdi.
ooo Myšlenky sociální demokracie jsou nadějí pracujících lidí. až o nich politici přestanou mluvit a začnou je prosazovat a uskutečňovat bude lépe na světě pro všechny.

Ing. Josef Vít
3. února 2008

NETSOCAN