NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2008---Ročník VII.

Náckové


SICE NESOUHLASÍM S TÍM, CO ŘÍKÁTE, ALE DO POSLEDNÍ KAPKY KRVE BUDU BRÁNIT VAŠE PRÁVO TO ŘÍCI! (François-Marie Arouet/Voltaire).
V rámci služby svobodě slova NETSOCAN uveřejňuje články mladého bloggera MF DNES Petra Štursy, které redakce blogu odstranila a autorovi současně zrušila statut bloggera. Jejich uveřejnění (v původní podobě, tzn. bez redakční úpravy) samozřejmě neznamená, že se NETSOCAN s mnohými informacemi v těchto článcích ztotožňuje, spíše naopak; proto budou některé nekorektní či zavádějící názory komentovány.

Nejdříve neonacisté.

Sami sebe označují jako národní socialisty, sdružují se v různých uskupeních a tvrdí, že jsou pronásledováni. Ač to dnes tvrdí každý druhý, tihle kluci možná nebudou tak daleko od pravdy. Krásnou ukázkou je jakási oděvní značka Thor Steinar. používala jako znak šipku nahoru, přeškrtnutou písmenem N. Všicni možní znalci tvrdili, že jde o nacistický rasistický symbol a soud tento symbol zakázal. O co se jednalo? Šipka nahoru je runové T, to "Nko" je runové S. TS - Thor Steinar, psáno runovým písmem. Ale podle soudu to je nacistický symbol. Nepodařilo se prokázat jakékoli spojení mezi Thor Steinar a neonacisty (i zisk šel jen a pouze na konto vlastníků značky)

Jejich vzorem jsou buď představitelé, nebo sympatizanti Třetí říše, jejich politika je poměrně levicová (důraz na moc státu - autority - takzvaný vůdcovský princip, korporativismus, kolektivizace...) Ano, podobná politika jako u komunistů, což zárověň vysvětluje odvěkou nenávist mezi národními socialisty a marxisty. Bojují toziž o jednu a tu samou skupinu voličů. Pokud mi nevěříte, najděte si na internetu některé neonacistické stránky, nebo se podívejte na jeden z mých předchozích článků, kde cituji program NSDAP, Německé národně socialistické strany pracujících. Komentář NETSOCAN

Kromě výše zmíněných principů prosazují neonacisté i některé chválihodné myšlenky. Mezi ně patří například vlastenectví, neboli patriotismus, tedy láska k vlasti a kulturním hodnotám Evropské civilizace. Odsuzují diskriminaci "bílé rasy", ke které podle nich dochází. Těžko posuzovat, nakolik mají pravdu, ale například já studoval na gymnáziu, kde se v přijímačkách dávaly body navíc za romskou národnost. Tedy znevýhodnění všech ostatních. Představte si, že by to bylo naopak a body se dávaly všem, kromě "národnosti romské". To by byla ostuda až do Štarburku. Jistě mnoho z vás zná podobné příklady, týkající se v podstatě každé minoritní rasy, nebo etnika. Chtě nechtě musím dát náckům za pravdu, že tu tato diskriminace je.

Co se užitečné činnosti z jejich strany týče, zmínil bych hlídky v "nebezpečných" čtvrtích. V podstatě to fungovalo tak, že se kluci sebrali a ve dne, v noci procházeli po ulicích. Místní občané si většinou nácky pochvalovali a sem tam jim nosili občerstvení, či něco na zahřátí. I tady musím uznat, že ačkoli se jednalo o sporadické akce, jejich přínos byl značný a na nějakou chvíli byla lidem dopřána bezpečnost a klid.

Také by rádi dali do drž... úst anarchistům, feťákům, sprejerům a podobným, což jim já osobně schvaluji.

Jistě, I blbci se najdou. Kříčí, jak jsme se měli za Říše dobře, jaká by nás čekala růžová budoucnost (ano, zplynovaná těla měla skutečně narůžovělou barvu), Že je potřeba zatočit s imperialismem, placeným židobolševickým hnutím, že je nutná podpora Palestinců proti židům (možná by stálo za to, zamyslet se, jak vypadá rododmen průměrného palestince) a podobné kraviny.  


Teď takzvaní "antifašisté"

Jedná se o nesourodou skupinku lidí, jejichž jediným cílem je boj proti všemu, o čem se domnívají, že je to rasistické. Kdokoli, kdo prohlásí něco nelichotivého na adresu jakékoli jiné rasy, nebo etnika (jako například já v mém minulém článku) je okamžitě označen za rasistu, nebo nácka. Spousta z nich dokonce označuje za "nácky" i ty, kdo dost nahlas nepodporují ideu multikulturalismu a prosazují třeba jen vlastenectví, nebo důležitost rodiny.

Pokud se o problematiku zajímáte, pak máte dojem, že mluvím o organizaci "antifa". Není tomu tak. Mám na mysli mnohem větší skupinu lidí. Namátkou:

- Drtivá většina reportérů a redaktorů celorepublikových médíí (na Idnes exceluje Eichler, s jehož znalostmi se divím, že prošel sedmou třídu základní školy. Proti národnímu odporu bojuje s takovou vehemencí a tak blbě, že mu zajistil stovky nových sympatizantů)

- Spousta vládních "protidiskriminačních" organizací, které sosají z rozpočtu miliony a v podstatě nevyvíjejí žádnou reálnou činnost. Jen za naše peníze v Bruselu vykládají, jací jsme všichni rasisté - rozuměj: "málo podporujeme protidiskriminační organizace".

- Enviromentalisté, anarchisté, komunity jako hip-hoppeři, alternativní mládež (mladí "levicoví intelektuálové") a podobní. Jejich společným znakem je taky nenávist k majetné třídě, láska k internacionálnímu socialismu, oblečení, co vypadá levně, ale podívejte se do specializovaných obchodů a uvidíte, že batikované tričko stojí 700kč a mikina s kapucí přes 2000. Inu, mladá levice.

- Užiteční idioti. Většina užitečných idiotů je ženského pohlaví. K odpůrcům neonacistů se v drtivé většině dostali přes nějaký idol (zpěvák, hezkej borec... no, to je tak všechno) Naprosto netuší, co je to nacismus, ani že byla nějaká druhá světová válka, ale jsou "hustě protestující".

- Mohl bych pokračovat do aleluja. Je jich nepřeberné množství.

Hlavním problémem je to, že vás všichni výše zmínění prohlásí za neonacistu, když neskáčete, jak oni pískají. Ačkoli váš dědeček padl v britském letounu při bitvě o Británii a polovina vaší rodiny bojovala jako partizáni u nás, i v zahraničí, budete oznacěn za nácka, pokud veřejně prohlásíte, že si třeba vážíte tradiční rodiny a jste proti zákonu o registrovaném partnerství. Nebo když řeknete, že jsou tělesné i duševní rozdíly mezi bělochy, černochy a asiaty. Jen tohle stačí, abyste upadli v nemilost a zavržení.

Nějak jsem nezaznamenal, že by kdokoli z "antifašistů" vykonal něco užitečného. Pokud tedy za užitečnou činnost nepovažujete "hon na čarodejnice" v podání soudu u zmiňované causy Thor Steinar a stíhání desetiletého kluka za to, že načmáral na fasádu paneláku hákový kříž, ale zrcadlově obráceně. Tedy ne za to, že poničil soukromý majetek, ale za to že propagoval hnutí, vedoucí k rasové a národnostní nesnášenlivosti. Kdyby blbost dávala křídla...

Společným znakem téměř všech antifašounů je totální neznalost pojmů, o kterých mluví. Nevidí rozdíl mezi fašismem, nacismem, xenofobíí, rasismem, vlastenectvím, levicí, pravicí a totalitou. Tyto pojmy jim splývají v jeden. Považují ta slova za synonyma, u zmiňovaného Eichlera, který je bohužel reportérem, se to ve článcích hemží takovými pojmy, že z toho jde hlava kolem. Není sám, málokterý novinář v tom má jasno. Tragické.

V životě bych nedokázal sympatizovat s žádnou totalitní ideologíí, nikdy bych nepodporoval nacismus, komunismus, fašismus ani nic podobného. Stejně tak bych nikdy nesouhlasil s postoji "antifašounů", kteří se sami začínají chovat dost totalitně. Pokusím se ale o jakési srovnání, jak se náckové a antifašouni projevují navenek.

1) Úroveň - náckové: Ačkoli spousta z nich plácá blbosti, najde se pořád dost těch, co mají poměrně velký přehled, na veřejnosti publikují, jednají velmi profesionálně a jsou zdatní demagogové. Dovedou se líbit.

    - antifašouni: Už od přírody jsou neskutečně nesourodí, nedovedou se shodnout na žádné strategii a plácají blbosti jeden přes druhého. Nejvíc řvou ti nejblbější a na veřejnost proudí z jejich úst takové nesmysly, že se slušný člověk po čase začne stydět stát s nimi na jedné straně barikády. Svými projevy spíš nahrávají neonasitům.

2) O koho se jedná? - náckové: Nedávají příliš okatě najevo své politické ambice a pokud se jich někdo nezeptá přímo, neřeknou ani, kde vlastně v politice stojí. Snaží se být vnímáni jako disciplinované skupinky, které dbají o pořádek a bezpečnost, jejichž nejhorším prohřeškem je mávání pravou rukou (každopádně, když třeba nekdo sedí a zvedá pravici, težko to označit za hajlování). Nakolik se jim to daří, toť otázka. Pokud mají schopného vůdce, pak jsou dost úspěšní.

   - antifašouni: Nesourodé skupinky, jejich jádro jsou anarchisté, dredaři multikulturalisté a podobní, tady jedinci, kteří, kdyby neměli vnějšího nepřítele, tak by se servali mezi sebou v první hospodě. Pokud se mezi nimi nachází nějaký slušný a rozumný jedinec, je okamžitě přehlušen a vyštván.

3) Co nám od nich hrozí? - náckové: Drtivé většině z nás je jasné, co nám od nácků hrozí, svět to už zažil. Je to také to jediné, co většině brání, přiklonit se na jejich stranu v mnoha společenských otázkách. Problém je ten, že hrozba jakési nacistických hrůz je historickým strašákem, který s přibývyjícími roky strácí na své děsivosti a stává se v podstatě teoretickou úvahou. čas (a nejen ten) pracuje pro ně.

   - antifašouni: Poskytují jakousi bariéru před tím, co nazývají "nácky". Oproti tomu ale přináší neskutečné množství problémů, devastují kulturu, tradice, společnost, žují z našich peněz a co je nejhorší, sami určují, kdo je "nácek" a kdo ne. čím dál víc lidí strkají do kolonky "ten špatný- ta svině" a popuzují si svým chováním proti sobě čím dál víc lidí. O to jsou víc a víc agresivnější.  


Závěr?

Veškeré aktivity, zaměrěné proti neonacismu se obrací jako dvousečná sekera proti celé společnosti. Přidávají neonacistům na popularitě, dávají jejich hnutím punc "pronásledovaných bojovníků za myšlenku" a k tomu ničí to, co by vlastně měly chránit.

Musím souhlasit neonacisty v tom, že jsme zabili svobodu slova. Zabili jsme ji ve jménu boje proti nesvobodě. Ačkoli svoboda je to jediné, co může neonacisty (základem jejich ideologie je totalitní tendence) skutečně zničit. Dali jsme jim do ruky zbraň, ne kterou nás srazí na kolena.


Petr Štursa
(petrstursa@email.cz)
2. února 2008


Komentář NETSOCAN:
Autor zjevně nerozlišuje mezi nácky (národními socialisty) a fašisty. Nacionální socialisté např. v Čechách (brkaři) vznikli odštěpením od sociální demokracie. V Německu, kde se moci v NSDAP zmocnil agent jménem Adolf Hitler, lze za předěl považovat Noc dlouhých nožů, kdy bylo vyvražděno vedení SA (milicí NSDAP) a moci se zmocnily SS. Tím se utvořil zrůdný fašismus - konglomerát SS ideologů, průmyslníků a vojensko průmyslového komplexu, který začal s likvidací německých komunistů, poté sociálních demkratů, Židů atd.

NETSOCAN