NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2009 ---Ročník VIII.
Cyril Svoboda zdědil svého parchanta

Legislativní rada vlády donedávna řízená Cyrilem Svobodou vracela opakovaně ministerstvu pro místní rozvoj návrh novelizovaného zákona o vlastnictví bytů. Nyní je v čele MMR pan Svoboda a je postaven před otázku, kterou si sám položil v rozhovoru v Právu: „Jak urychleně dát občanům tuto potřebnou zákonnou normu, na kterou čeká jeden a půl miliónu vlastníků bytů?“ (Právo, 3.2.09, str.7).

Ministr odpovídá: „Dříve jsem byl ten, který to posuzoval... Potřebujeme ji opravdu mimořádně naléhavě. Dosavadní způsob rozhodování vlastníků domů je neudržitelný – menšina může blokovat rozhodování většiny.“

Pro novelu zákona svědčí i zkušenosti se zavedením vzorových stanov společenství vlastníků bytů vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., které vyžadují 100 % souhlas vlastníků bytů v případě, kdy se mění rozsah vlastnického práva.

Jak absurdně ovlivňují tyto stanovy rozhodování vlastníků o údržbě a zateplování domů jsme se přesvědčili u nás ve Zlíně, když jsme se rozhodli v rámci rekonstrukce domu odstranit staré kovové balkony. A nahradit je lodžiemi. Touto stavební úpravou totiž dochází, podle stanov, ke „změně vlastnických práv“, a je tudíž nutný 100 % souhlas všech vlastníků bytů. V našem domě stačil jediný vlastník, který odmítá komunikovat s ostatními, a projekt zhatil.

Náš projekt zateplení domu v rámci programu PANEL umožňoval stavební zakázku ve výši cca 6 miliónů. V dnešní době, kdy se vlivem hospodářské recese omezují stavební práce, sklízíme navíc plody legislativních zmetků.

Cyril Svoboda ve zmíněném rozhovoru pro Právo prohlásil: „Nejsme Asiati, abychom jezdili do Bruselu s delegací tlumočníků.“ Čímž naštval bezpočet zastánců oněch asijských zemí, které si nezaslouží tento pohrdavý tón českého politika. Upozorňuji pana ministra, že s občany může komunikovat bez tlumočníků, a v nové pozici urychlit přijetí potřebné novely zákona. Zná z vlastní praxe mechanizmy, které tomu doposud bránily.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
15. února 2009

NETSOCAN