NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2009 ---Ročník VIII.
Ach, jak mám rád milé Francouze!

Francouzi mají vynikající síť rychlovlaků zvaných TGV (train ? grande vitesse), největší dopravní letadlo Airbus A380, vyrábějí 80 % elektrické energie v atomových elektrárnách, a také manželka premiéra s maďarským jménem je kočka. Francii miluji. Především kvůli přátelům, kteří mě vždy na potkání symbolicky líbají. (V Rusku už dávno přešli na podávání ruky. Jen moji staří přátelé, nyní emigranti, pěstují staré dobré zvyky a při loučení se navzájem obejmeme.)

Určitě méně známé jsou další schopnosti Francouzů, kdysi občanů rozsáhlé koloniální říše. Patří mezi ně i potřebné mapování světa. Také se jejich geografickému ústavu podařilo určit střed Evropy. Nachází se přibližně 25 km severně od litevského Vilnjusu. Po léta tam čněl na louce pouze žulový kámen, jenže se vstupem do Evropské unie se nedaleká farma proměnila na luxusní golfový klub a geografické centrum ovládl turistický byznys. Za nicotný poplatek obdržíte i certifikát o návštěvě tohoto významného evropského místa.

Provládní Figaro nabídlo svým čtenářům exkluzivní záběry z jiného centra, teď dokonce světového dění. Francouzští horští myslivci využívají moderní techniku v Afghánistánu a pomocí speciálních zaměřovačů dokáží okamžitě předat americkým pilotům nebo svým dělostřelcům přesné koordináty pohybu domorodců. Kteří vynikají v jiné dovednosti – jak to vojáci vysvětlují – a tou je schopnost proměnit se z civilisty na bojovníka a ještě nalézt v úkrytu vhodnou zbraň. Jenže kampak s tím na moje milé Francouze! Jejich přístroje vše zaznamenají a do skal či venkovských sadů okamžitě přilétne ta nejsprávnější puma.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
16. února 2009

NETSOCAN