NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2010 ---Ročník IX.
Obstrukce jsou pitomost

Řekl Miloš Zeman v Otázkách Václava Moravce Mirku Topolánkovi. A i argumentace obou účastníků stojí za zopakování. Zatímco předseda vznikající Strany práv občanů se uchýlil ke svým oblíbeným bonmotům, mezi něž zajisté patří výrok, že něco je horší než zločin, a tím je pitomost, v tomto případě obstrukce ODS, tak Mirek Topolánek okamžitě sekundoval poněkud přihlouple argumentem, že levice je schopna v parlamentu změnit pořadí dnů v týdnu, a stanovit, že po čtvrtku přijde sobota. Navíc v jeho slovech zněla až příliš hlasitě anarchie na naše poměry nevídaná, ostatně už odchod Topolánka ze Sněmovny něco naznačil. A tak jsem slyšeli výroky, že poslanci ve sněmovně „mávají rukama jako na Spartakiádě“, sdělil občanům, že jde o „stádo idiotů“, diskuzi ocenil jako „ty kecy“. A to se hlásí k tradičním hodnotám parlamentní demokracie jako její konzervativní ochránce!

Mirek Topolánek nám sdělil další dimenzi své tentokrát parlamentní vize. Uvítal by od svých poslanců přijímání jen kvalitních zákonů. Měl by však současně vysvětlit, jaký podíl mají jeho poslanci na přijímání těch nekvalitních zákonů, jestliže jeho modrá družina má ve sněmovně největší počet harcovníků. A s jakými kvalitními zákony přichází nájemníci Polygon House ve srovnání s těmi z Jánského vršku?

Miloš Zeman však uvedl i další konkrétní výtku k obstrukcím provozovaným poslanci za ODS. V parlamentech je obvykle někdo s většinou hlasů, a také je přítomna menšina, která neuspěla v povolebním vyjednávání o sestavení vládní koalice. Pokud by se tito poslanci měli řídit pravidly naší ODS, tak by logicky po celou dobu svého působení v parlamentu obstruovali (příšerné slovo!), jen aby neumožnili vládní koalici přijmout zákon, který se příčí záměrům menšiny. Dle tvrzení Mirka Topolánka by jen plnili své předvolební závazky a svůj volební program. Že by to bylo opravdu „horší než zločin“, to nějak šéfovi ODS nedošlo.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
25. února 2010

NETSOCAN