NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2010 ---Ročník IX.
Zbytek získá pro svého lídra hlasy našich emigrantů

Kandidátka z jižních Čech poslouží pro naše voliče v zahraničí. „Tak rozhodl los“, potvrdil předseda Státní volební komise. Jenže kdo se bude ucházet o možnost odjet na českou ambasádu do hlavního města, aby tam využil svého občanského práva volit a pokusil se změnit či podpořit politickou reprezentaci ve vzdálené vlasti? Třebaže dal přednost životu v cizině - z různých důvodů, od chladnokrevné ekonomické kalkulace až po naše exulanty politické. Bude to slečna opérka, kterou požene z Jižní Dakoty do Washingtonu potřeba pomoci straně lidové a její do TOP 99 přeběhlé Vlastě Parkanové? Anebo dá hlas prachatickému starostovi z ODS? S čím může počítat Vojtěch Filip? A jakou podporu získá strana vedená Zdeňkem Zbytkem, za kterou bude kandidovat na místě lídra František Pohanka?

Privilegium volit v cizině je prakticky omezeno na komunitu žijící v hlavním městě (pokud se najde cestovatel, který kvůli volbám pojede napříč Austrálií, o tom nám žurnály budou vyprávět ještě o vánocích). Hlavní město ještě neznamená největší město. Kde by se dala očekávat největší účast. Jaké povědomí o kandidátech vylosovaného kraje budou mít tito exkluzivní voliči? Jakou šanci u nich bude mít právník za Stranu práv občanů bývalého ex-premiéra?

Dostane hlasy všech konzervativců, republikánů a přesvědčených demokratů jestliže před listopadem 1989 jeho krajský předseda s přesvědčivou naléhavostí volal po respektování ústavy a zákonnosti ve své zemi? Jak posuzovat Zbytkovu veřejnou podporu svému armádnímu velení, ministrovi obrany? Dokáží emigranti a jejich potomci ocenit upřímné přesvědčení vojáka, že jeho posvátnou povinností je respektovat majestát nejvyššího velitele ozbrojených sil – prezidenta republiky? Nebo skočí na špek manželkám velvyslanců, které v zájmu těch správných stran budou upozorňovat na rudé nebezpečí na papírech opatřených hlavičkou ambasády a případně i českým státním znakem? Jen mám obavu, že ne vždy sdělí svým adresátům, jak Zdeněk Zbytek nabízel českým zemědělcům pomoc svých mužů na polích. A hovořil jazykem značně podivným o výživě národa, o poctivé práci, o lidu.

V té době jsem v KC OF rušil s kolegy nazasloužená privilegia jedné kategorie našich občanů. Proto mi dovolte ještě jednu poznámku.

Mf DNES (12.2.10 ) dala slovo Václavu Němcovi, učiteli FF UK v Praze, který o našem vojákovi píše: „Zdeněk Zbytek patřil k armádním špičkám, které po 17. listopadu 1989 připravovaly krvavé represe proti civilnímu obyvatelstvu. Na jedné z porad padl návrh, aby vůdci stávkujících studentů byli pro výstrahu postříleni a byly uzavřeny vysoké školy. Sám jsem na osobní rozkaz plukovníka Zbytka ještě na Vánoce roku 1989 trávil několik dní ve vězení vojenského útvaru v Lounech.“ Na závěr pan V. Němec lituje, že mu polistopadový vývoj nenabídl „vážně míněný pokus o vyrovnání s minulostí, a pan Zbytek se musel zodpovídat před soudem za přípravu masakrů civilního obyvatelstva“.

Určitě zajímavý názor. Ještě by Zbytkovi mohli přičíst k duhu válku v Afghánistánu a světovou hospodářskou krizi.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
13. února 2010

NETSOCAN