NETSOCAN
Číslo 2-3 --- ÚNOR - BŘEZEN 2015 ---Ročník XIV.
Družstva jsou v krizi odolná, družstevníci na schůzi také

Ve čtvrtek 19. března 2015 uspořádala Alternativa zdola (AZ) v pražské „férové“ (a sociální) restauraci Mlsná kavka tiskovou konferenci. Tématem byl mezinárodní projekt „K inkluzivním místním ekonomikám prostřednictvím družstevního rozvoje“, podpořený Visegrádským fondem.

Hlavními řečníky byli Ilona Švihlíková, Miroslav Kerouš a Jiří Guth, organizačně velmi pomohl Karel Růžička a do diskuse se aktivně zapojil František Stočes. Bohatou fotodokumentaci pořídil James Fassinger. Konference se zúčastnil asi tucet novinářů a družstevních činovníků a aktivistů. Výstupy z ní jsme zatím zaznamenali v Parlamentních listech, Deníku Referendum, Pražském patriotu, Levé perspektivě a Haló novinách. Videozáznam je dostupný ZDE .

Krátce o samotném projektu: vede ho slovenské sdružení Utopia a vedle AZ se do něj zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Součástí je také vytvoření „družstevního inkubátoru“ ve všech čtyřech státech, který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví.

Historická, právní a mediální analýza postavení družstev v České republice byla doplněna dotazníkovým výzkumem „v terénu“ u šesti družstev z různých oblastí a různých typů: výrobní, zemědělská, spotřební, bytové a družstvo zaměstnávající postižené občany. Dotazníky měly široké zaměření – od charakteru družstva, po postoje vedení, řadových družstevníků, představitelů samosprávy, ale i zákazníků a obyvatel daného místa. Výzkum zahrnul výrobní družstvo DUP Pelhřimov, 1. SDZP (Ústí nad Labem), odbytové družstvo Brassica (Litoměřice), zemědělské družstvo Zašovice (okr. Třebíč), bytové družstvo Borovany (okr. České Budějovice) a spotřební družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí.

Navzdory pestrosti kategorií, velikosti, zaměření i lokalit je z výzkumu možno vyvodit řadu inspirujících momentů. K obecným zjištěním patří dobrá informovanost členů družstev o jejich právech; kladně hodnotí možnost seberealizace a možnost spolurozhodovat. Zaměstnanci (kteří nejsou vždy členy družstva) oceňují vlídné a slušné zacházení, jistotu práce, ale také učení se novým věcem a možnost ovlivňovat okolí. Družstevní principy se dodržovaly ve všech vybraných družstvech.

Součástí projektu byla mezinárodní konference v Bratislavě, kde partnerské organizace jednak předváděli výsledky svých výzkumu, jednak si vyměňovali zkušenosti. Do toho se zapojili i další hosté z Latinské Ameriky, kde je družstevní forma rozšířená snad ve všech sektorech včetně IT, ze Středomoří, z Balkánu a ze Spojených států. Alternativa Zdola tam prezentovala mimo jiné rozbor obrazu družstevnictví v hromadných sdělovacích prostředcích od roku 2012 do roku 2014.

Téma družstevnictví se objevilo v celkem 405 mediálních výstupech. Dominovaly Haló noviny a Parlamentní listy. Příjemným zjištěním bylo, že v textech převládaly kladné či neutrální postoje.

Významným faktorem, který výzkum ovlivnil, byly volby (prezidentské a do sněmovny), které ukázaly korelaci tématu družstevnictví se jmény Táni Fischerové a Ilony Švihlíkové.

Na podporu osvěty o družstevnictví ve školství (základy společenských věd) i v běžném životě byla v rámci projektu vydána brožura o principech, historii i současném stavu družstevnictví v českých zemích i ve světě. Stručně popisuje také jedenáct různých družstev, tedy nejen ta, na které byl zaměřen výzkum. Pro zájemce je brožura k dispozici zdarma jednak na webových stránkách ZDE , jednak v sídle Alternativy zdola (viz. kontakty zpravodaj-az@seznam.cz, info@alternativazdola.cz).


Zpravodaj Alternativy zdola Březen 2015
23. března
NETSOCAN