NETSOCAN
Číslo 2-3 --- ÚNOR - BŘEZEN 2015 ---Ročník XIV.
Páchají novináři ČT trestné činy podněcování a přípravy útočné války?


Dle podrobné analýzy za uvedený termín + předchozí analýza z 22.1.2015-29.1.2015 a dle dlouhodobého mnohaletého občasného, ale kontinuálního sledování zpravodajství ČT24 a obzvláště v  posledním roce byly zjištěny následující nedostatky ve zpravodajství:
- systematicky a extrémně pečlivě se neukazuje na zločiny Ukrajiny, pokud je reportáž o bombardování a utrpení civilistů, zásadně se neříká, čí je to vina, rozhovory s místními jsou sestřiženy tak, aby neřekli, kdo na ně útočil.
- pokud je někde útok, ze kterého je možné obvinit povstalce, tak je zpráva nejdříve podána tak, že o jejich vině není žádná pochybnost, až později se začne mluvit o tom, že se strany obviňují navzájem.
- z celého konfliktu je systematicky obviňováno Rusko, nikoliv Ukrajina, skutečnost je opačná.
- mezi hosty zpravodajství není nikdo, kdo by poukázal na zločiny Ukrajiny, veškeré jednostranně zaměřené příspěvky jsou proti Rusku, žádný pro Rusko.
- systematicky se popírá právo obyvatel Krymu a Donbasu na sebeurčení.
- systematicky se zamlčuje role USA a EU na rozpoutání konfliktu a převratu v Kyjevě.
- systematicky (až na málo výjimek) se zamlčují důvody konfliktu, kterým je nesouhlas obyvatel Donbasu s nelegálním a násilným převratem v Kyjevě podporovaným USA a EU.
- systematicky opakují důkazy nepodložená prohlášení Kyjeva nebo představitelů zemí NATO o ruské podpoře povstalců, prohlášení představitelů Ruska nebo povstalců jsou řídká a útržkovitá.
- systematicky je prosazován postoj, že případná ruská podpora povstalců v obraně před kyjevskou juntou, je zločin, ve skutečnosti se jedná o ochranu životů obyvatel Donbasu.
- systematicky jsou nadřazovány mezinárodní smlouvy či zákony nejvyššímu zákonu – právu na život – vraždy civilistů na Donbasu Ukrajinou jsou pokládány za bezvýznamné ve srovnání s územní celistvostí, tj. mezinárodním právem – Česká televize pohrdá právem na život a právem na sebeurčení.

Cenzura (až na výjimky) panuje:
- o ukrajinském fašismu.
- o důkazech ukazující na Ukrajinu jako viníka sestřelení letadla MH17.
- o událostech v Oděse a o tom jak se nevyšetřuje.
- o investicích amerických korporací za účelem těžby břidličního plynu a pěstování GMO na Ukrajině.
- o názorech občanů Krymu na změnu státu.
- o názorech obyvatel Donbasu na vládu v Kyjevě.
- o odporu Ukrajinců vůči mobilizaci a válce.
- o nedemokratických postupech a zákonech ukrajinské vlády.
- o vojenských dodávkách od NATO pro Ukrajinu.
- o účasti zahraničních žoldáků v bojích na straně Ukrajiny.
- o použití zakázané fosforové a kazetové munice a chemických zbraních Ukrajinou.
- o rabování ukrajinské armády a praporů Národní gardy na území Donbasu.
- o výběrovém řízení pro administrativní budovu vlády USA v Sevastopolu.
- o protiválečných protestech a aktivitách v ČR a dalších evropských zemích.
- o evidenci a připravovaných procesech proti pachatelům válečných zločinů na Ukrajině.

Česká televize v posledním roce zcela prokazatelně informuje proti-rusky a prokazatelně záměrně, vědomě a nenáhodně vytváří obraz Ruska a povstalců jako nepřítele, proti kterému je nutné se bránit. Tím se podílí na přípravě a realizaci útočné války proti obyvatelstvu Donbasu a zástupné války proti Rusku, kterou vede Ukrajinská vláda za podpory zemí NATO.
- Česká televize minimálně během celého posledního roku tvořila obraz Ruska jako obraz nepřítele a připravovala tak veřejnost na válku (prozatím pouze studenou a ekonomickou) proti Rusku.
- příslušní zaměstnanci a komentátoři České televize (a mnozí další občané ČR) svým ospravedlňováním útoku Ukrajinské vlády proti obyvatelům Donbasu naplnili skutkovou podstatu trestných činů proti míru.


§ 406 Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 407 Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.- Česká republika se války proti obyvatelstvu Donbasu účastní politickou, ekonomickou a mediální podporou ukrajinské vlády.
- není možné dojít k jinému závěru, že ve výsledku manipuluje Česká televize českou veřejností ve prospěch zájmů americké vlády, čímž se její pracovníci dopouštějí vlastizrady.
- nejsilněji proti-rusky zaměření propagandisté: Alexandr Vondra, Jiří Šedivý, Jefim Fištejn, Michael Romancov, Jan Šír, David Svoboda, Vladimír Votápek.
- co dělají agenti americké vlády z Rádia Svobodná Evropa na obrazovkách ČT?
Celý text včetně konkrétních dat viz: Analýza objektivity a vyváženosti zpravodajského vysílání České televize o Rusku a konfliktu na Ukrajině od 30.1.2015 do 16.2.2015 na ČT24 na webu New World Order Opposition. Titulek NETSOCAN.
FRS
21. února
NETSOCAN