NETSOCAN
Číslo 2-3 --- ÚNOR - BŘEZEN 2015 ---Ročník XIV.
Memorandum proti připravované válce


Zástupci čtyř nevládních organizací, ČSLA, PS, WWII a NSS, sdružující vojáky a důstojníky v záloze, vydali na facebookové stránce následující dokument, nazvaný Memorandum, ve kterém uvádějí:

"Poprvé od konce 2. světové války, opět vidíme skutečnou hrozbu války. Proto považujeme za nutné, vydat toto prohlášení:

"My, českoslovenští vojáci v záloze, jednomyslně odmítáme jakoukoliv příležitost účastnit se bitev, které se plánují agresivní geopolitickou elitu pomocí NATO a podporu našich vlád.

Přísahali jsme chránit naši vlast, Českou a Slovenskou republiku. Jsme zavázáni k ochraně svobody a nezávislosti našich hrdých a suverénních států, za které naši předkové položili své životy v obou světových válkách. Zaměřujeme se na tyto sliby v občanské iniciativě, a chceme se vyrovnat s krizí.

Naše svoboda a nezávislost je na dlouhou dobu ohrožena systémem zastupitelské pseudo demokracie, kde volení zástupci nehájí zájmy voličů, a přijímají zákony představující pouze osobní zájmy zákonodárců, politických stran a zájmových hospodářských skupin. Naše vlast je pod tlakem globálních elit a ekonomických zájmových skupin, které jsou neslučitelné s výkonem zastupitelské demokracie .

Naše Ústava a Listina základních práv a svobod jsou nyní zkreslené a ústavní zákony jsou porušovány zákonodárci. Zákonodárná moc je privatizována, exekutiva je zpolitizovaná, a soudnictví je chybné, neboť je předmětem lobbiyngu a tlaku od našich vlád.

Výsledky: deficit státního rozpočtu, de-industrializace, privatizace majetku republiky, potravinová a energetická závislost, privatizace přírodních zdrojů, důchodů a zdraví občanů. Naše země byla nelegálně ožebračena a vypleněna, systém zotročil jeho obyvatele, národní infrastruktura přešla do rukou západních korporací. Destruktivní chaos a zoufalství dominují společnosti.

Z tohoto důvodu, my, českoslovenští vojáci v záloze, vědomi si naši vojenské přísahy, potvrzujeme, že je třeba chránit naše lidi. Jednoznačně odmítáme účast v řadách agrese NATO proti Ruské federaci nebo dalším slovanských národům. Máme také v úmyslu se bránit proti dalšímu odstranění naší demokracie, svobody a nezávislosti. Dohodli jsme spolu v této krizové situaci, že budeme pomáhat našemu civilnímu obyvatelstvu, s pomocí naší vojenské dovednosti a zkušenosti se chystáme vytvořit silný organizovaný občanský tlak na dobu nezbytně nutnou k obraně našich vlasteneckých povinností.

Přísahali jsme poslušnost k naší zemi, v České a Slovenské republice. My, českoslovenští vojáci - záložníci svůj slib splníme!"


Zdroj: Českoslovenští záložáci řekli, že nebudou bojovat proti Rusku , server MIKan-Moravská Informační Kancelář, 12. dubna. Redakční úpravy Netsocan
FRS
20. dubna
NETSOCAN