NETSOCAN
Číslo 3 -- BŘEZEN 2003 ---Ročník II.
Lze vyléčit ČSSD z politické schizofrenie?

oooooo ČSSD věrna svým demokratickým tradicím podporuje přímou volbu prezidenta, referendum o vstupu ČR do EU i referendum jako součást demokracie.
oooooo "Salónní demokraté", royalisté a rigidní stoupenci zastupitelské demokracie mohou argumentovat, že o významných záležitostech státu a společnosti pak budou rozhodovat i lidé, které poitika nezajímá, recesisté nebo ti, kterým jejich IQ neumožňuje pochopit všechny aspekty problémů o nichž budou rozhodovat.
oooooo Sociální demokraté však zachovávají pevné a oprávněné přesvědčení, že kromě té druhé a bezvýznamné skupinky bude drtivá většina občanů chápat a hájit své zájmy, a že to je i jejich svaté právo.
oooooo Již v této fázi si však lze položit otázku - Proč se tedy ČSSD chová tak schizofrénně eventuálně pokrytecky? Myslí-li to totiž s referendem jako ústavním prvkem demokracie ve státě upřímně a vážně - proč již dávno nezavedla referendum jako běžný a osvědčený prvek vnitrostranické demokracie. Členové strany si své členství dokonce platí, svůj volný čas věnují práci pro stranu nebo pro společnost; kde jinde by se měla přímá demokracie používat a ověřovat, když ne v politické straně?
oooooo ČSSD si významnější formu referenda skutečně 2x vyzkoušela a v obou případech poznala zač je toho loket.
oooooo V roce 1996 rozhodovali členové městské organizace v Praze o složení pražské kandidátky pro parlamentní volby a "hlas boží" zcela ignoroval osobnost profesora Šilhána a místo něj posadil do parlamentu hochštaplera. Dlužno však dodat, že za tehdejší nezdar si z větší části mohl pan profesor sám, neboť jeho jméno nefigurovalo na oficiální kandidátce; vinu nesou rovněž organizátoři referenda.
oooooo. Druhý lapsus byl podstatně závažnější a jeho kořeny spočívaly v naprosté naivitě organizátorů, kteří pojali referendum jako hru bez pravidel. "Když bez pravidel - tak bez pravidel! K čertu s politickou kulturou a etikou," řekl si asi pragmaticky onen hochštapler a použil intriky: několik set zaměstnanců firmy jeho otce účelově vstoupilo do pražské ČSSD a jejich hlasy jej protlačily na volitelné místo.
oooooo. Právě tento inident dokazuje, že má-li být vnitrostranické referendum skutečně funkčním prvkem vnitrostranické demokracie, je nezbytné jeho pravidla vycizelovat a zakotvit do Stanov.
oooooo. Dalším příkladem je stále žhavá ostuda spojená s referendem, jímž byl vybrán kandidát ČSSD pro prezidentské volby, ale jehož výsledky nerespektovali poslanci ani ministři ČSSD v kabinetu včetně samotného premiéra.
oooooo. Nejhorší na celé záležitosti je, že zde nešlo o pokus o přímou dmokracii, ale spíše o pokus ji zneužít... Organizátoři referenda zjevně neprojevili zájem, aby této volbě předcházela seriozní diskuze a vládní ČSSD ostatně médiem, ve kterém by takováto svobodná diskuze mohla proběhnout, ani nedisponuje. Což je, bohužel, smutná realita. Otevřená výměna názorů by jistě byla zajímavá, neboť se zdá, že členská základna zahrnuje názorové spektrum sahající od bolševismu až téměř po royalismus... Nicméně představa, že by se stranický establishment k něčemu podobnému odhodlal a uspořádal onu volbu dokonce dvoukolovou a před závěrečným hlasováním zajistil panelovou diskuzi hlavních kandidátů, zatím patří do říše utopie.
oooooo. Přes veškeré diletantství s jakým byla volba prezidentského kandidáta v ČSSD realizována je zřejmé, že i přesto byl "hlas lidu" moudřejší než "hlas stranického establishmentu": M. Zemana lze sice označit za rozporuplného politika nicméně za státníka. Což vůbec nelze říci o osobě J. Sokola, jehož kandidaturou za ČSSD se poslanecký klub i establishment ČSSD rozešly se zájmy svých členů i voličů natolik, že to lze opět nazvat politickou schizofrenií.
oooooo. ČSSD bývá charakterizována jako státotvorná strana. Někteří její zástupci však jdou ve své "státotvornosti" tak daleko, že to vede k úvahám zda tou skutečnou motivací není spíše zbabělost, oportunismus, zaprodanost, kariérismus, atp...
oooooo. Nevolá tento stav po co nejracionálnější, nejmodernější a nejrychlejší terapii v podobě implementace té nejrozsáhlejší formy přímé demokracie v rámci ČSSD? Nebo snad existuje jiné řešení?

František Stočes
březen 2003

NETSOCAN