NETSOCAN
Číslo 3 --BŘEZEN 2005---Ročník IV.
Bushgate, Westgate, Czechgate, Grossgate, ČSSDgate


ooo V Česku se dnes dějí neuvěřitelné věci. Nicméně do globálního koloritu, na jehož pozadí se odehrává nynější Grossova aféra lze klidně začlenit i pupek světa, tzn. USA
ooo Když Bush napadl vpodstatě bezbranný Irák, jen naprostý idiot věřil tomu, že příčinou agrese nejsou ropa či podnikatelské ambice firmy Halliburton, ale akutní vojenská hrozba Iráku pro Spojené státy. Bushovy bomby povraždily zhruba sto tisíc nevinných Iráčanů - obětí bombardování nejsou dosud spočítány! - a proměnily v trosky i iráckou infrastrukturu. Vyjma infrastruktury ropné, pochopitelně.
ooo K ropě má blízko Bushův exprezidentský tatítek George. H. Bush. Strejda Wiliam H. W. Bush si zase namastil kapsy prodejem vojenské výstroje do Iráku. Taková válka je prostě zlatý důl.
ooo Některé evropské soudy začaly sice přijímt žaloby na amerického prezidenta coby válečného zločince; nicméně Bush si rčení - není žalobce, není soudce - modifikoval po americku na - není soudce, není rozsudek - a to tím způsobem, že politikům těchto zemí upřímně slíbil, že pokud svým soudům takové procesy nezatrhnou, určitě se jim to nevyplatí...
ooo Díky tomu pobíhá po světě jako neviňátko, ba co víc: váleční štváči ovládající americká média - viďte, pane R Murdochu! - ovlivnili pod sloganem "Bush musí dodělat co začal" americké voliče natolik, že z faktického válečného zločince svými hlasy vypreparovali jakousi syntetickou politickou lilii...
ooo Nu a s tímto hrobařem statisíce Iráčanů, budovatelem vlastnoručně zdemolované irácké ekonomiky a dispečerem kohoutků irácké ropy, skálopevně přesvědčeným, že musí dodělat co zpackal, teď musejí ve vší důstojnosti jednat evropští politikové. Přičemž mnozí z nich by jej při fotbalovém utkání válečných zločinců nejraději viděli ve stejném dresu s Miloševičem.
ooo Takže uprostřed takovýchto velkolepých kulis se odehrává i - patrně ryze česká - postsametová aféra.
ooo Její ouvertura zazněla ve chvíli kdy mladý premiér Gross na otázku novinářů - Kde získal 1 200 000 korun na část platby svého bytu? - nejprve mlžil a až na třetí pokus odpověděl, že od solventního strejdy. Novimáři totožnost strýce okamžitě vyčmuchali a vyplulo na povrch, že není ani zdaleka tak solventní, a že si na půjčku také vypůjčil... V tuto chvíli, bohužel, kromě nejširšího vedení ČSSD, premiérově verzi již prakticky nikdo ve státě nevěřil...
ooo Poté se odehrály věci, kterým se rozum prostě vzpírá uvěřit. Na scéně se objevil jakýsi muž v kulichu, jménem Rod, který prohlásil, že právě on půjčil Grossovu strýci 900 000 a zjevuje se proto, aby měl jistotu, že onen 1 300 000 korun (včetně úroků) dostane zpátky. Když se novináři počali pídit po jeho směnce, opět zmizel...
ooo Vzápětí se na veřejnosti zjevil nesolventní předseda jakési pravicové pidistrany Michal Simkanič, tvrdící, že mu Rod směnku předal a (na protest proti štvanici německých novinářů na premiéra) mu prý postačí, když za ni dostane v roce 2007 vyplaceno jen 900 000 korun... Simkanič údajně pořídil fotokopii směnky a údajný originál údajně spálil, aby zrušil jeho právní validitu. Prý také na protest proti novinářským hyenám v německém žoldu...
ooo Premiérova mluvčí nato prohlásila, že jestli premiér v důsledku toho nikomu nic nedluží, "je to pro něho fajn." Premiér Simkaničovi nic nezaplatí a odstoupit nemíní.
ooo Prezident v tom viděl mimořádné ohrožení prestiže České republiky. Neví se, zda si premiér naoplátku a právem nepomyslil: Pane prezidente, když jsem byl ještě táákhle maličký politik, tak vy jste - jako ministr financí či premiér - občanům i mně vštěpoval, že neexistují špinavé peníze! To nepoškozovalo prestiž státu?
ooo Český premiér je sice mazaný, ale jen jednou mastí. Kdyby byl mazaný všemi mastmi jako například lidovecký vůdce Kalousek, pak by - tázán po původu půjčených peněz - nekličkoval, ale vzal by si po Kalouskově vzoru tužku, napsal na papír "strejda", dal do nezalepené obálky a poslal jako tajnou informaci předsedům parlamentních komor.
ooo Kalousek totiž na podobné otázky o jménu jeho vlastního věřitele stereotypně odpovídal "příbuzný" a pak jako Morseův telegrafista pouze dodával: "Tečka." "Tečka." "Tečka."... Ptát se ho dál bylo marné. Stejně by, např. na otázku - Zda oním "věřitelem" není spíše Šťáva (německým soudem stíhaný a českou vládou odškodňovaný majitel Diag-Human a Kalouskův "náhodný známý")? - odpověděl opět po pravdě. Například: Šťáva není mým příbuzným. Tečka.
ooo Dneska se však již ví, že údajným Kalouskovým věřitelem půjčky 860 000 Kč byl, možná, jeho švagr L. Kašák, kterého se policie chystala obvinit z korupce. Vyšetřování prý zabránil jeho obchodní partner Z. Němec, který Kašáka zavraždil a sám se zastřelil...
ooo Svých několik věřitelů má i předseda parlamentního klubu ODS V. Tlustý. Když jej novináři vyzvali, aby i on prozradil jejich jména a upozornili, že jej k tomu vyzývají i jeho straničtí kolegové např. předseda Senátu P. Sobotka a I. Langer, Tlustý odtušil: "Ale to mohou vyzývat od rána do večera. Ať zveřejní svoje věřitele."
ooo Vypadá to tedy tak, že co český politik - to alespoň jeden věřitel! Kdyby žil rada Vacátko, nejspíš by, jako pravý policajt, okamžitě pojal strašlivé podezření: Hrome! Že všichni ti pacholci v české politice používají svých příbuzných a přítelíčků jen jako fíkových listů na zakrytí své hanby, a celé to funguje jako pračka špinavých peněz!
ooo Novináři se navíc věnovali i podnikatelským aktivitám premiérovy manželky a také zde objevili natolik závažné okolnosti (mj. její společnici a dobrou známou paní Barkovou vyšetřovala policie pro mnohamilionový pojistný podvod), že se rodina rozhodla od podnikání upustit. Poté mladičká premiérova choť Šárka, podobná rozlícené Vlastě z Dívčí války, znectila zemi v níž vládne její muž, slovy: "V tomhle státě se prostě podnikat nedá."
ooo Také premiér přispěl do rodinného zápisníčku nesmrtelným výrokem: Prohlásil, že kvůli své politické kariéře přece neohrozí podnikání své manželky... Vlastenci, kteří pro tuto zemi trpěli nebo dokonce položili životy, se v tuto chvíli nejspíše pokoušeli odvalit náhrobní desky a táhnout na Prahu...., a je již vpodstatě lhostejné, zda za inspirací této perly stojí lidská nevyzrálost či panická hrůza ze Šárčina pantofle.
ooo Tento výrok nepochybně vejde do dějin ČR i ČSSD a stane se neobyčejně tvrdým klackem v rukách opozice; a pokud snad nadcházející sjezd sociálních demokratů dosadí Grosse do jakékoli stranické funkce, pak všichni členové této partaje získají u občanů - a plným právem - natolik nelichtivou pověst, že jim nezbyde než vystoupit anebo chodit ze schůzí kanálem.
ooo Nicméně již několik dní před posledně zmíněným trapasem vyšlo najevo i to, že společnice premiérovy manželky vlastní dům v němž sídlí hanbinec. Nu a představa, že v investicích premiérovy rodiny kolují peníze pocházející z těžké práce lehkých žen se jemnocitu koaličních křesťanů hluboce dotkla; a jakmile premiér odletěl do Francie, hrdinně jej vyzvali k demisi.
ooo Premiér Gross to pochopil jako reprízu zbabělého sarajevského atrntátu na premiéra Klause a logicky se urazil. Rezignaci odmítl a proradným lidovcům dal orientální ultimátum: Pokud mu jejich koaliční ministři okamžitě neslíbí věrnost, udělá z nich (i jejich náměstků atd.) nezaměstnané.
ooo Okamžitě se ukázalo jak pružný je názor některých křesťanů na bordely... Křesťanský ministr zahraničí, jehož jestřábí názory v době útoku na Irák by odsoudil i papež jako nekřesťanské, otočil jako na obrtlíku a na premiérově rezignaci již netrval... Političtí analytikové by za tím však spíše viděli vliv obrovské gravitace s níž Timur a jeho parta lpějí na své pevnosti v českém state departmentu.
ooo Jakmile se objevilo ohrožení Svobodovy pozice jako ministra zahraničí, zasáhl do hry dokonce sám Timur (exprezident Havel, kterého Karel Kryl na počátku devadesárých let "poctil" či spíše znectil básničkou Timur a jeho parta): v rozhovoru v Českém rozhlase - a po věech těchto peripetiích - nazval kauzu Grossova bytu absurdním divadlem se chlácholivým dovětkem: "Kdekdo si půjčil na byt. On se akorát podivně kroutil a mlžil, když ho vyslýchali." Také se divil, proč Grosse hned kopou do kotníku, když vážnější věcí je prý záležitost paní Šárky.
ooo Exprezident zjevně projevil zajímavý obrat v myšlení: v případě zcela vylhané informace o vile někdejšího premiéra Klause ve Švajcu tak tolerantní nebyl; a navíc to přece byli Timurovci, shromážděni pod transparentem "Přibyl nás bil!" kteří Grosse kopali do kotníků hned poté co usedl do křesla ve Strakovce a neposkytli mu ani obligátních sto dnů hájení. Přibyl navíc, byť by k tomu byl nakrásně ochoten, by zbít tolik lidí prostě nedokázal.
ooo Timur, zaklínající se pravdou a láskou se tak stal stal protagonistou své vlastní aféry a až se to dozví Fidel Castro, patrně upadne znovu, tentokráte smíchy.
ooo V kauze premiéra Grosse momentálně dochází k remíze. Lidovci vyhlásili jednostranný půst čili klid zbraní platný do skončení blížícího se Sjezdu ČSSD. Příměří ovšem nemusí vydržet ani pár hodin. Bahno, do něhož zapadá česká politika ovšem utěšeně houstne a páchne stále odporněji...
ooo Není rovněž vůbec vyloučeno, že lžou i sami novináři... Alespoň pokud jde o jejich tvrzení, že Grossovy problémy objevili analýzou katastrů nemovitostí. Daleko pravděpodobnější připadá, že jim ony informace sdělil populární český občan jménem Josef Vyskočil alias Pepek Vyskoč, nejspíše významný člen ČSSD...
ooo Závěrem se pak stává logickým i onen úvod, který ukázal, jak nemravně si počínají USA - vedoucí mocnost a eticssetter čili mravní předvoj západní civilizace. Malí čeští politikové si ve srovnání s tím mohou říci: pravda, sice také podvádíme a klameme spoluobčany, ale alespoň při tom nikoho nevraždíme.
ooo Škoda, že se toho všeho nedožil K. Kryl. Jistě by složil několik hezkých básniček.
ooo

František Stočes
3. dubna 2005

NETSOCAN