NETSOCAN
Číslo 3 -- BŘEZEN 2010 ---Ročník IX.
Ad/ Zbytek získá pro svého lídra hlasy našich emigrantů

Vážený pane Štěrbo,

dnes mi "přistál" v mém osobním mailu Váš článek  "Zdeněk Zbytek získá pro svého lídra hlasy našich emigrantů" .

I když nemám mnoho času a nechci s Vámi ze široka polemizovat, na to není čas a ani vhodná doba, považuji za nutné  Vám sdělit, že tvrzení pana "filosofa" vojína  Václava Němce v MF  DNES ( 12.2.10 ), že, „Zdeněk Zbytek patřil k armádním špičkám, které po 17. listopadu 1989 připravovaly krvavé represe proti civilnímu obyvatelstvu. Na jedné z porad padl návrh, aby vůdci stávkujících studentů byli pro výstrahu postříleni a byly uzavřeny vysoké školy. Sám jsem na osobní rozkaz plukovníka Zbytka ještě na Vánoce roku 1989 trávil několik dní ve vězení vojenského útvaru v Lounech.“ je zcela lživé!

Nepochybuji o tom,  že v té době pan "filosof" vojín  Němec  sloužil základní vojenskou službu u 3.motostřeleckého pluku v Lounech , který patřil do sestavy 1.tankové divize, které jsem tehdy velel. Ale považuji za naprostý výmysl a lež, že bych vydal rozkaz a nechal nějakého vojáka  v prosinci  1989,  předtím či potom,  potrestat jakýmkoliv trestem, tím spíše trestem   vězení, za jeho politické názory či přesvědčení!

Pokud jste byl jako voják v armádě, tak jistě víte , že velitelé v armádě měli ve vyjímečných případech narušení kázně a vojenských předpisů ze strany vojáků základní služby dle tehdejších zákonů a norem právo udělit tzv. vojenské vězení, a to od jednoho dne, do maximálně  21 dnů! Za téměř dvacet pět let co jsem nosil vojenskou uniformu, z toho 5 let v roli studenta střední vojenské školy a dva roky vysoké vojenské školy- současně  i v roli vojína základní služby, v době před rokem 1968, v roce 1968 a po roce 1968 ani jednou nebyl v mém okolí případ, že by kdokoliv z vojáků byl svým velitelem "potrestán vojenským  vězením"  za svůj politický názor, ať byl jakýkoliv.  Pokud byl takovýto trest udělen , tak vždy to bylo  za vážné kázeňské přestupky, většinou spáchané pod vlivem alkoholu, nebo za  svémocné vzdálení od jednotky, za šikanování mladších vojáků a pod., tedy za ty  kázeňské přestupky, jichž se čas od času někteří vojáci základní služby ve svých  19-21 letech dopouštěli

 Ale mohu Vás ubezpečit, jestliže jsem měl u divize více než deset tisíc podřízených,  z toho více než osm tisíc vojáků základní služby, v 16-ti posádkách, na teritoriu tří krajů, vždy to bylo zcela zanedbatelná promile vojáků, správněji řečeno pouze jednotlivci! Ostatní se chovali velmi dobře, i když podmínky služby nebyly zrovna lehké. Alespoň u tankových a motostřeleckých útvarů a jednotek, u nichž jsem celou dobu sloužil!

Samozřejmě si na vojína "filosofa" Němce nepamatuji, ale pokud byl potrestán v prosinci 1989 v Lounech, tak určitě ne mnou, ale velitelem tehdejšího útvaru, či jeho jednotky, a určitě ne za své politické názory, ale určitě za to, že se choval v rozporu s tehdejšími pravidly vojenské služby, či bez povolení opustil svoji jednotku a útvar, což byl jeden z nejvážnějších přestupků!

Myslím si, že ani dnes by neměl být problém dohledat příslušné dokumenty o "filosofovi" vojínu Němcovi, protože vím, že se jednotlivé rozkazy archivovaly, a kdokoliv byl potrestán trestem vězení, muselo to projít tzv. denním rozkazem velitele útvaru, kde bylo jasně formulováno kdo, kdy, za co a kolik dnů vězení byl příslušný voják potrestán!

Nepochybuji ani o tom, že kdybych potrestal já či velitel pluku "filosofa" vojína  Němce za jeho politické názory, určitě by "mne osolil" v době kdy jsem již v roce 1990 a 1991 byl i já několikrát vyšetřován například parlamentní komisí, různými prověrkovými orgány z reaktivovaných důstojníků a dalšími za údajný můj pokus zneužít 1. tankovou divizi a  spáchat puč!

Je s podivem, že celých uplynulých  více než 20 let od oněch prosincových událostí pan "filosof" vojín  Němec ani jednou nevyužil  k tomu, aby se přihlásil se stížností, či žalobou, že jsem mu tehdy "odebral nespravedlivě svobodu a posadil ho do vojenského vězení" , byť k tomu měl tisíce příležitostí! Tím spíše, že jsem byl prvním polistopadovým civilním ministrem obrany panem Lubošem  Dobrovským "zcela demokraticky" vyhozen ve čtyřiceti letech na dlažbu a stal se nezaměstnaným, a to údajně proto, že jsem chtěl spáchat puč, byť v písemném rozkaze o mém propuštění pan Dobrovský uvedl zcela něco jiného! A co se týče  výroku pana Němce, "Na jedné z porad padl návrh, aby vůdci stávkujících studentů byli pro výstrahu postříleni a byly uzavřeny vysoké školy" , to nelze než považovat za výmysl chorobného mozku či pomatence! Žádná taková porada se totiž nikdy nekonala, žádné takové návrhy nikdy nepadly! Je mi tedy záhadou, na základě čeho "filosof" vojín Němec, jeden z deseti tisíců příslušníků divize, může něco takového, a dokonce i do tisku, po dvaceti letech tvrdit!  ledaže  by snad  "filosof" vojín Němec  byl natolik důležitým vojínem, že by  byl přítomen  nějaké vojenské spiklenecké poradě nejvyššího velení 1. tankové divize, které  se s ním důvěrně radilo!? Nebo, že bychom snad takovou poradu organizovali  na nástupišti pluku v Lounech a za jeho přítomnosti, či  v místnosti, kde byl s ostatními vojáky ubytován,  se radili, jak necháme vojína Němce a jeho kolegy "střílet do stávkujících studentů"!

Můj závěr je prostý! Zase se po dvaceti letech našel jeden "listopadový revolucionář"! Za socialismu jsme si dělali legraci z toho jak počet partyzánů úměrně roste s každoročními oslavami Slovenského národního povstání! Teď se přesvědčuji, že to část českého národa má asi v genech, jen je to pro změnu spojeno s listopadovou sametovou revolucí!

Sděluji Vám, že po přečtení jeho  surového  a nepravdivého článku jsem chtěl "filosofa" vojína Němce nejprve zažalovat, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem přišel k názoru, že bude lepší, když bude učit mladé lidi svoji "filosofii", určitě se  jim to v životě po absolvování vysoké školy bude hodit, až budou coby nezaměstnaní hledat práci a budou "s láskou vzpomínat na svého pedagoga jak je dobře připravil do života"!

Teprve nedávno, když byl zveřejněn celý TV záznam  mého vystoupení na sjezdu družstevních rolníků 1. 1. 1989, jsem si mohl v klidu po dvaceti letech celý svůj projev několikrát poslechnout! A kromě soudruzi a soudružky (tak jsme si podle tehdejších norem oficiálně v armádě říkali, a dokonce i "filosof" Němec) jsem nenašel ve svém vystoupení ani náznak slova, které by byť jen naznačovalo, že jsem chtěl "táhnout" s 1. tankovou divizí, které jsem velel, na Prahu proti studentům a dalším stávkujícím občanům, či spáchat nějaký puč! TV záznam  naopak vyvrací tvrzení pánů Dobrovských,  Němců a  jim podobných "revolucionářů"!

Pro svoji obhajobu jsem si nechal vypracovat  právní rozbor mého vystoupení, které prokazuje, že pan Lubomír Dobrovský a další lhali, když na veřejnosti o mne několikrát opakovaně tvrdili tuto nehoráznou lež! Proto mi došla  trpělivost a na pana Dobrovského jsem podal několik trestních oznámení a jednu občanskou žalobu!

V závěru Vám chci pane Štěrbo sdělit, že se často setkávám s desítkami a stovkami mých listopadových  podřízených. Nedávno jsem dokonce dostal dopis od mého řidiče, vojína základní služby, který se mnou v listopadových a prosincových dnech 1989 jako mladý chlapec z Vysočiny trávil nejvíce času a vozil mne, coby velitele divize,  od brzkého rána do pozdní noci!  Byl to smutný, ale pro mne velmi sympatický dopis!

Ani v jednom případě jsem se nesetkal s nějakými nadávkami, opovržením, či dokonce nařčeními, jaké jsem si musel vyslechnout od Luboše Dobrovského a nyní "filosofa" vojína Němce! Naopak, všichni se ke mě sami hlásí a v dobrém vzpomínají sice na nelehkou, ale spravedlivou základní vojenskou službu, kterou s odstupem času hodnotí jako něco nesmírně užitečného  v jejich mladém životě, službu, která  je připravila do nelehkého občanského života! Na závěr Vám chci říci, že jsem do politiky nevstoupil ze zištných či jiných cílů. Ale jen a jen proto, že se již nemohu dívat a mlčet, jak je náš stát "demokraticky" rozkrádán , a stále větší  a větší počet obyvatel se dostává do bezvýchodné situace. Byť se mne to zatím netýká, protože maje tři vysoké školy, velkou praxi a tím pádem i patřičný rozhled, jsem ihned po vyhazovu z armády pochopil, že se na tento stát nemohu spoléhat a hned jsem se orientoval na zahraniční obchod a začal vydělávat směrem na východ, odkud tehdy všichni dobrovolně odešli, a dnes by se tam rádi vrátili!

 Ale nevrátí,  je již pozdě! Je tam plně obsazeno našimi americkými, německými, francouzskými, anglickými a já nevím ještě jakými západními "přáteli", kteří využili naší hlouposti a naivity a obsadili trhy, kde jsme měli často dominantní postavení a bez kterých se prostě neobejdeme!

Myslím si, bohužel, že krize zdaleka nedosáhla svého dna! Myslím si i to, že Miloš Zeman, jako jediný nezkorumpovaný vrcholový politik, kterého znám, je jeden z mála, který  může, snad, naši zemi vyvést z katastrofy do které se řítíme! Příčina naší krize není totiž jen ve světové ekonomické a finanční krizi, to je jen část pravdy! Ale především  v tom, že se ročně rozkrade politickými elitami a jejich lobbisty různými rafinovanými způsoby (tzv. poradenstvím a pod.) ze státního a  veřejných rozpočtů více než 200 miliard korun!

Představte si pane Štěrbo, kdyby tyto peníze měl stát například na vzdělání, důchodce, na rodiny s malými dětmi,  na vědu, výzkum, zdravotnictví,  a nebo na státní investice na řešení nezaměstnanosti v nejvíce postižených regionech,  atd.! To by se nám to žilo!

Místo toho nás čekají nesmírně těžké  roky, bohužel asi i nepokoje nespokojených obyvatel, protože většina národa  již nemá kam couvnout a začíná žít z ruky do úst!

Jsem zvědav na "filosofa" vojína Němce a jiné podobné listopadové revolucionáře, na koho to tentokrát budou svádět?! Nedivil bych se, kdyby  byly opět na vině  staré totalitní struktury, jako je Zbytek a jemu  podobní....

S pozdravem


Ing. Zdeněk Zbytek
1. března 2010

NETSOCAN