NETSOCAN
Číslo 3 --BŘEZEN 2012 ---Ročník XI.
Řecká nemocnice transformována na zaměstnanecké družstvo!


Řecká nemocnice pod kontrolou zaměstnanců: Vyzývají k celosvětovému boji proti politice úsporných opatření a privatizace!!!

Během letošního února obsadili zaměstnanci veřejnou nemocnici v řeckém průmyslovém městě Kilkis (centrální Makedonie). Stalo se tak na protest proti vládním úsporným opatřením, která vedou ke snižování a nevyplácení mezd, nedostatečnému financování provozu a následnému omezování a přímému zpoplatňování zdravotní péče. Úsporná opatření v Řecku jsou součástí stejné neoliberální politiky, ke které patří i reformy české vlády a rozpočtové škrty ve většině evropských států.

O chodu nemocnice od 20. února rozhoduje valné shromáždění všech zaměstnanců nemocnice. Nemocniční odbory 6. února vyhlásily stávku, která potrvá do doby, než budou doplaceny dlužné mzdy, takže nemocnice ošetřuje pouze akutní případy. Zdravotníci před okupační stávkou (4. února 2012) vydali následující prohlášení.

„Zaměstnanci Všeobecné nemocnice Kilkis: lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci, kteří se zúčastnili valného shromáždění, dospěli k těmto závěrům:

1) Uvědomujeme si, že současné a přetrvávající problémy ESY (Systém veřejného zdravotnictví) a na něj napojených organizací nelze řešit specifickými a izolovanými požadavky nebo požadavky sloužícími našim zvláštním zájmům, neboť tyto problémy jsou produktem obecnější protilidové vládní politiky a troufalého globálního neoliberalismu.

2) Rovněž si uvědomujeme, že trváním na prosazení tohoto druhu požadavků v podstatě participujeme na hře, kterou hraje bezohledná autorita. Ona autorita, která tváří v tvář svému oslabenému a rozdrobenému nepříteli – tj. lidu – chce zabránit tomu, aby na národní i globální úrovni vznikla všeobecná zaměstnanecká a lidová fronta se společnými zájmy a požadavky směřujícími proti ožebračování společnosti, které politika této autority přináší.

3) Z toho důvodu naše zvláštní zájmy zasazujeme do obecného rámce politických a ekonomických požadavků, které klade obrovská část řeckého lidu, jenž se dnes nalézá pod tím nejbrutálnějším útokem kapitalismu; požadavků, které mohou být plodné jen tehdy, budeme-li je až do konce prosazovat ve spolupráci se středními a nižšími třídami naší společnosti.

4) Jediným způsobem jak toho dosáhnout je prakticky zpochybnit nejen politickou legitimitu této autority, ale také zákonnost svévolné autoritářské a protilidové moci a hierarchie, která se rychlým tempem posouvá k totalitarismu.

5) Zaměstnanci Všeobecné nemocnice Kilkis na tento totalitarismus odpovídají demokracií. Obsazujeme veřejnou nemocnici a převádíme ji pod naši přímou a absolutní kontrolu. Všeobecná nemocnice Kilkis si tak nadále povládne sama a jediným legitimním prostředkem administrativního rozhodování bude valné shromáždění jejích zaměstnanců.

6) Vláda tím není zproštěna svých ekonomických závazků platit zaměstnance a zásobovat nemocnici. Bude-li však nadále tyto závazky ignorovat, budeme nuceni o tom informovat veřejnost a žádat místní samosprávu a hlavně společnost, aby nám všemožně pomohly:

a) zajistit přežití naší nemocnice.
b) podpořit právo na veřejnou a bezplatnou zdravotní péči.
c) svrhnout společným lidovým bojem současnou vládu a zabránit jakékoli další neoliberální politice, ať už přijde odkudkoli.
d) uskutečnit hlubokou a zásadní demokratizaci, která dá zodpovědnost rozhodovat o vlastní budoucnosti samotné společnosti a ne nějaké třetí straně.

7) Odbory zaměstnanců Všeobecné nemocnice Kilkis zahájí 6. února stávku, takže v naší nemocnici budeme ošetřovat jen akutní případy, a to až do úplného doplacení odpracovaných hodin a zvýšení našich příjmů na úroveň z doby před příchodem Trojky (EU-ECB-MMF). Jsme si plně vědomi našeho společenského poslání a morálních povinností, a proto mezitím budeme chránit zdraví občanů, kteří do nemocnice přijdou, a potřebným poskytneme bezplatnou zdravotní péči a lůžko. Vládu vyzýváme, aby konečně přijala své závazky a ještě na poslední chvíli překonala svoji nemírnou sociální bezohlednost.

8) Rozhodli jsme se, že nové valné shromáždění se bude konat v pondělí 13. února, v 11:00, v aule nové nemocniční budovy, aby rozhodlo o procedurách nutných k efektivnímu provádění okupace administrativních služeb a k úspěšné realizaci nemocniční samosprávy, která tím dnem započne. Valná shromáždění se budou konat denně a budou prvořadým nástrojem rozhodování o zaměstnancích a fungování nemocnice.

Žádáme lid a pracující všech oborů o solidaritu, všechny odborové svazy a pokrokové organizace o spolupráci a mediální organizace, které se rozhodnou říkat pravdu, o podporu. Jsme odhodláni pokračovat, dokud zrádci, kteří vyprodávají naši zemi a naše lidi, neodejdou. Buď oni, nebo my!

Výše uvedené rozhodnutí uveřejníme na tiskové konferenci ve středu 15. 2. 2012, v 12:30, na kterou pozveme všechna masmédia (místní i celostátní). Naše každodenní shromáždění začínají 13. února. O všech důležitých událostech, k nimž v naší nemocnici dojde, budeme občany informovat prostřednictvím tiskových zpráv a konferencí. Dále použijeme všech dostupných prostředků, abychom získali publicitu těmto událostem a úspěch naší mobilizaci.

Vyzýváme
1)
naše spoluobčany, aby našim snahám projevovali solidaritu;
2) každého občana naší země, s nímž není zacházeno spravedlivě, aby se aktivně postavil proti svým utlačovatelům;
3) naše kolegy z dalších nemocnic, aby přijali podobná rozhodnutí;
4) zaměstnance z dalších oborů veřejného i soukromého sektoru a členy odborových a pokrokových organizací, aby jednali podobně a pomohli nám z naší mobilizace udělat všeobecný zaměstnanecký a lidový odpor a vzpouru, dokud nakonec nezvítězíme nad ekonomickou a politickou elitou, která dnes utiskuje naši zemi a celý svět.“

Následuje otevřený dopis z 26. února, kterým předsedkyně lékařských odborů a členka valného shromáždění zaměstnanců, děkuje všem, kdo stávkujícím vyjádřili podporu a nabídli pomoc. Obrací se s výzvou do všech států světa k rozhodnému odporu proti neoliberální politice úsporných opatření.

„Zdravíme všechny,

velmi Vám děkujeme za Váš zájem a podporu.

Obsazení naší nemocnice ve městě Kilkis jejími zaměstnanci začalo v pondělí 20. února, v 8:30 místního času.

Tato okupace není jen o nás, lékařích a dalších zaměstnancích v kilkiské nemocnici. A není ani jen o řeckém veřejném zdravotnictví, které doopravdy kolabuje. Do boje jsme se pustili proto, že nyní jsou ve skutečném ohrožení lidská práva a naše životy. A tato hrozba se netýká jen jednoho národa nebo několika málo států či pár sociálních skupin, nýbrž nižších a středních tříd v Evropě, Americe, Asii, Africe, na celém světě.

Dnešní Řecko je obrazem zítřejšího Portugalska, Španělska, Itálie a ostatních zemí světa.

Zaměstnanci nemocnice v Kilkis a většiny nemocnic a zdravotních středisek v Řecku nedostávají výplaty včas a mzdy některých z nich byly seškrtány prakticky na nulu. Jednoho mého kolegu převezli na naši kardiologickou kliniku, protože se téměř dostal do šokového stavu, když zjistil, že místo obvyklé výplatní pásky s 800 euro (ano, takový je jeho měsíční plat) dostal od státu přípis, kde se pravilo nejen, že tento měsíc nedostane zaplaceno nic, ale také že musí vrátit 170 euro! Další zaměstnanci tento měsíc dostali jen 9 (devět) euro nebo 4 euro či ještě méně! Ti z nás, kdo pořád ještě nějaký plat dostávají, jim všemožně vypomůžou.

Toto je válka proti lidem, proti celé společnosti. Ti, kdo říkají, že řecký státní dluh je dluhem řeckého lidu, lžou. Není to dluh lidí. Vytvořily ho vlády ve spolupráci s bankéři, aby lidi zotročili.

Půjčky poskytované Řecku se nepoužívají na platy, důchody a veřejné služby. Je to právě naopak: platy, penze a služby se používají k platbám pro bankéře. Lžou. Na rozdíl od toho, co prohlašují, nechtějí nezadluženou společnost.

Samy ty dluhy vytvářejí (za pomoci zkorumpovaných vlád a politiků) ve svůj vlastní prospěch. Do Řecka dosadili za premiéra bankéře, aby se ujistili, že odvede řádnou „práci“. Náš ministerský předseda Lukas Papadimos nebyl ani v nejmenším zvolen. Jmenovala ho ECB a bankéři za pomoci zkorumpovaných evropských a řeckých politiků. Takto totiž chápou termín „demokracie“!

Dluhy vytvářejí bankéři, kteří dělají peníze z ničeho a jen shrabují úroky, protože jim na to naše vlády daly právo. A neustále říkají, že tyto dluhy budete muset splácet Vy a já a naše děti a vnoučata naším osobním a státním majetkem, našimi životy. My jim ale nic nedlužíme. Naopak, to oni dluží lidem velkou část bohatství, které nahromadili díky politické korupci.

Nepohlédneme-li této pravdě do tváře, brzy se z nás všech stanou otroci, kteří pracují za 200 či ještě méně euro měsíčně. A to jen ti z nás, kteří seženou práci! Žádná zdravotní péče, žádné důchody, bezdomovci a hlad, jak už se to dnes děje mým spoluobčanům v Řecku.

Nejde nám o to líčit realitu v černých barvách – to vše je pravda. Tuto situaci nezpůsobila žádná finanční nebo monetární nehoda či chyba. Je to začátek ošklivé fáze dlouhého procesu, který postupuje podle pečlivě sestaveného plánu, procesu, který začal před desítkami let! Proti tomuto neoliberálnímu plánu musíme bojovat společně. A právě to my v Kilkis a v tolika dalších městech na celém světě teď děláme.

Prozatím neuvažujeme o zřízení příspěvkového účtu. Možná však, že tak budeme muset učinit během několika málo měsíců či dokonce týdnů, pokud by se situace zhoršila. V současnosti ze všeho nejvíc potřebujeme morální podporu a publicitu. Místní boje na celém světě se musí rozšířit a získat si masivní podporu, máme-li vyhrát válku proti tomuto prohnilému systému. Bylo by skvělé, kdyby Vás napadly další způsoby, jak bychom mohli šířit zprávy o nás a naše myšlenky!

Ještě jednou, nemůžeme Vám dostatečně poděkovat za Vaše laskavé myšlenky a slova. Vaše solidarita pro nás hodně znamená.

Kontaktovat nás můžete na následující mailové adrese:
enosi.kilkis@yahoo.gr

Vaše
Leta Zotaki

Zdroj: Indymedia Česká republika independent media center .


frs
11. března.

NETSOCAN