NETSOCAN
Číslo 3 --BŘEZEN 2012 ---Ročník XI.
Stalin

5. března je výročí smrti - letos padesáté deváté - velkého vůdce Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina. Dnes už se toto výročí nevzpomíná a mnoho lidí by na něj nejraději zapomnělo. Přesto Stalin zanechal nepřehlédnutelnou stopu v historii. Rád bych o něm napsal pár řádek, ale nebudu psát o jeho zločinech. Kdo chce, může si o nich přečíst v mainstreamových médiích. Tam je toho dost.

Narodil se 18 prosince 1878 v rodině gruzínského ševce Džugašviliho. Jméno Stalin získal v době, když žil v ilegalitě v carském Rusku. Byl spolupracovníkem Lenina. Lenin zemřel záhy po Říjnové revoluci a vůdcem nově vzniklého Sovětského svazu se stal právě Stalin.

Světové dějiny si pamatují jen silné a odvážné vůdce. Nezapomenutelní jsou César, Alexander Veliký, Petr Veliký a mnoho dalších. Žádný z nich nebyl lidumil. Každý z nich musel svou moc obnovovat všemi prostředky.

Stalin během prvních 20 let v zemi obklopené nepřátelským kapitalistickým světem, vytvořil disciplinovanou politickou stranu. Znárodnil všechny průmyslové podniky a banky, vybudoval silný těžký průmysl. Znárodnil pozemky a založil zemědělská družstva. Založil něco v Rusku nevídaného - státní sociální pojištění s poskytováním zdravotní péče a důchody pro všechny, bez výjimky. Vyhlásil povinnost pracovat pro všechny. Je třeba zdůraznit, všechny podniky a banky byly znárodněny bez náhrady, tak jak to vyžadoval Karel Marx. Nezanedbatelná byla likvidace organizovaného zločinu a snížení kriminality.

Soukromé vlastnictví bylo omezeno na vlastnictví rodinného domu nebo bytu, zemědělské půdy do 5 tisíc metrů čtverečních. Dále na osobní automobily, malé rodinné podniky a řemesla.

Sovětský svaz byl první zemí na světě bez soukromého spekulativního kapitálu, bez burzy cenných papírů, nezaměstnaných a bez finanční krize. Stalin také prokázal, že transformaci kapitalistického státu nelze provést bez diktatury dělnické třídy. Je dobré si připomenout, jak Stalin vyřešil vážné ekonomické problémy - inflaci, dluhy - po druhé světové válce. To, co nyní chce reformovat EU po dlouhých jednáních a ztracených letech, vyřešil Stalin jednou vyhláškou, která platila během jediného víkendu. Samozřejmě, že následky pro bankéře, spekulanty a buržoasii vůbec byly fatální.

O roli Stalina v historii si může myslet každý co chce. Češi by nikdy neměli zapomenout, že nebýt Stalina, tak by už dnes živořili někde na Sibiři nebo v Patagonii podle záměru Hitlera. Bez Stalina by totiž Hitler ovládl Evropu i s Ruskem. Po vítězství by se nějak domluvil s Británií, pokud by ji také neporazil. Nesmíme zapomínat, že v té době byl Pearl Harbour ještě daleko a izolacionistické tendence v USA byly velmi silné. Do války v Evropě by Američané nevstoupili. Byl to Stalin, který zmobilizoval Sověty a zahnal Němce zpátky. Stalin vybudoval ze zaostalého Ruska mocný socialistický stát, který porazil ve válce kapitalistickou velmoc - Německo. A po celý svůj život udržoval sílu Sovětského svazu. Začátek konce Sovětského svazu nastal brzy po jeho smrti na XX. sjezdu strany, na kterém Chruščov odhalil "kult osobnosti" Stalina. Od té doby to šlo se SSSR s kopce. Vnitřní rozbroje způsobily nakonec jeho pád a rozpad.

Ačkoli se o něm nemluví, jeho hrob u kremelské zdi na Rudém náměstí je stále zasypán květinami. V Rusku ožívá kult osobnosti Stalina. Nejsou to již jen důchodci, manifestující u jeho hrobu, ale každoročně se zvětšuje i množství mladých lidí, kteří se připojují k jeho obdivovatelům. Polovina obyvatel Ruska hodnotí v pozitivním smyslu jeho úlohu v historii. Lidé i dnes sbírají podpisy k instalaci jeho památek nebo pomníků. Chtějí po něm pojmenovat ulice, parky, náměstí. Jeho idealizace pramení jen z tohoto mýtu o velikosti, která roste rok za rokem.

Na rozdíl od Stalina si dnes nikdo nevzpomene na "reformátora" a nositele "Nobelovy ceny míru" zrádce Gorbačova. A neradi vzpomínají na alkoholika, Yankee privatizátora Sovětského svazu Jelcina.

Podle odhadů sociologů, 52% Rusů věří, že země potřebuje "silnou ruku." Proto má v Rusku tak silnou pozici Putin. Jeden z pěti Rusů věří, že Stalin byl moudrý vůdce SSSR. A konečně, "Dříve nebo později přijde, aby obnovil pořádek." 26% si myslí, že Rusové se nikdy nemůžou obejít bez vůdce, jako byl Stalin.

Problém je, že v ruské společnosti neproběhla široká diskuze o nedávné minulosti. Místo toho se objevuje nacionalistický mýtus, kam obraz Stalina jako diktátora nezapadá.

Stalin vytvořil model "socialismu 20. století", který ukazuje, že se dá hospodařit bez soukromého kapitálu. Tento model je inspirací pro velkou část lidí, kteří už mají kapitalismu dost a chtějí změnu. Jižní Amerika je novou dílnou socialismu. Každý si to tam dělá po svém, ale výsledky jsou si podobné. Kapitalismus mele z posledního. Ale nevzdává se. Ve Spojených státech se tvoří nový politický systém, který ještě nemá jméno. Ale už se rýsuje. Vraždy vlastních nepohodlných obyvatel podle tajných zákonů, které lidé nesmějí číst. Budování stovek gulagů - koncentračních táborů FEMA - vybavovaných miliony rakví. To je poslední prostředek pro záchranu kapitalismu. Svět bude potřebovat nového Stalina.


Ing. Josef Vít
4. března.

NETSOCAN