NETSOCAN
Číslo 4 --Duben 2006---Ročník V.
Půvab skandinávského sociálního modelu

ooo Při úvahách o koncepci sociálního státu se ČSSD ocitá na křižovatce. První a dnes vlastně oficiální směr vede k Blairově New Labour. Blairova praxe - dílo "sociálně demokratických liberálů" - spočívající oklešťování sociálního státu snižováním daní i sociálních příspěvků znamená, že za skutečnou "New Labour" v ČR lze dnes vlastně považovat ODS...
ooo Není vyloučeno že blairismus a New Labour představují pouze mimikry pro skutečné liberály, jejichž zatím neproklamovaným cílem je pozvolná demontáž a konečný zánik sociálního státu. Některé jejich základní argumenty však nelze ignorovat neboť vycházejí z britské reality: Vysoké daně znamenají nižší investice, velkorysé sociální příspěvky vedou ke zneužívání i k poklesu zájmu o pracovní aktivitu, neboť práce se při nižších mzdách a vysokých sociálních dávkách přestává vyplácet.
ooo Přehlédnout nakonec nelze ani vývoj, signalizující, že se tento trend spíše zhoršuje než lepší, a který jako by dával neolabouristům za pravdu.
ooo Druhou cestu představuje severský model. Řekne-li se například švédský sociální stát, liberálové a někteří socilně demokratičtí milovníci Prolhaného Tondy (Tony Liar) spustí bandurskou: obrovské švédské daně nelze nazvat jinak než absurditou, která v dnešní globální soutěži znamená zánik konkurenceschopnosti a ekonomickou zkázu. Nehledě na to, že někteří slavní a movití Švédové - jako kdysi např. tenista B. Borg - svoji sociálně zaslíbenou zemi opouštějí a usidlují se raději v daňových rájích...
ooo Naproti tomu ovšem jiná fakta říkají, že severský - sociálně velkorysý - model existuje a funguje a vůbec nepřipadá, že by severským ekonomikám snad hrozilo zhroucení či revoluce. Vypadá to tedy, jako kdyby se liberálové a neolabouristé v něčem buď mýlili, pokud ovšem něco nezkreslují nebo rovnou nezatajují...
ooo Severští ekonomové - jako např. švédský sociolog, profesor Göran Therborn - totiž tvrdí, že severská ekonomika je - i přes vysoké daně - v dnešní globální soutěži zcela kokurenceschopná! Dokonce na základě statistik posuzujících konkurenceschopnost více než 150 zemí světa a každoročně vydávaných organizátory Světového ekonomického fóra v Davosu, se všech pět severských zemí - Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko - umístilo v letech 2004 a 2005 v první desítce!
ooo Liberální kritici skandinávského systému se totiž skutečně buď mýlí či hlásají polopravdy: ona enormní daňová zátěž (kterou si Skandinávci při volbách dobrovolně schvalují) totiž vůbec nezasahuje firmy - jejichž daně jsou naopak nízké (!) - ale pouze fyzické osoby! Navíc je aplikováno i následující velice moudré opatření: dividendy nejsou z podniků vyssávány "investory", ale povinně znovu reinvestovány!!!
ooo Skandinávský sociálně velkorysý systém totiž spočívá na solidaritě, na poctivosti a na obrovské důvěře v lidi, v spoluobčany! A pokud se někdo ocitne v sociální tísni, pak si prostě zasluhuje pomoc. V Skandinávii - alespoň zatím - totiž připadá nepředstavitelné, že by si někdo dovolil tento systém zneužívat! Je-li někdo nemocný, pak to je člověk postižený chorobou a rozhodně ne simulant. Pokud podnikatel nemá zakázky, tak si prostě nedovolí ponoukat či dokonce nutit své zaměstnance, aby se hodili marod! Pokud může lékař pacientovi předepsat levný a pojišťovnou hrazený lék, tak mu jej předepíše, neboť by se prostě styděl okrádat jak pacienta tak pojišťovnu! Atd.
ooo Ona severská skromnost a solidarita nepchybně vychází z života uprostřed drsné přírody, a lze jí vysvětlit, proč seveřané ještě v poměrně nedávné minulosti neznali zámky u dveří. Věděli, že když se někdo v kruté zimně ocitne v tísni, a to se mohlo stát každému, znamená to pro něho spásu. Pokud by někdo takové pomoci znežil, změnil by se v psance, což se v severské přírodě rovnalo rozsudku smrti.
ooo Tyto podmínky vedly k rozmanitým a pro nás - natož pro liberály - k dnes již téměř "nepochopitelným" životním postojům. Například Norové netouží po značkovém ani přepychovém zboží, ani si nestaví honosná sídla, neboť by to považovali za snobismus a nemravné vyvyšování se nad ostatní spoluobčany.
ooo V politice tato severská skromnost a solidarita dosud vyniká tím, že nejvyšší severští politikové chodí do kina či na nákupy stejně jako jejich spoluobčané a styděli by se mít bodygardy. A vlastně až do stále neobjasněné vraždy švédského premiéra Olofa Palmeho či zcela nedávného zavraždění švédské ministryně Anny Lindhové - jejichž pachateli patrně nebyli Skaninávci - jim nikdy nic nehrozilo.
ooo Obě vraždy však signalizují, že liberalismus, bohužel, začíná pronikat i na sever...
ooo Takže usilují-li sociální demokraté o zavedení severského sociálního státu, musejí zajistit i realizaci jeho etického rozměru. V dnešním Česku, kde je zdravotnický a sociální rozpočet zneužíván a rozkrádán prakticky všemi - od simulujících chudáků, přes pracující "nezaměstnané", lékaře, lékáníky a pojišťovny až po velké dodavatelské či farmaceutické firmy - zatím jakákoli velkorysost znamená ještě větší rozkrádání a ještě menší podíl z celkové sumy těm skutečně potřebným.
ooo Jenomže skutečnou perspektivou je právě ona severská cesta. Ideje neolabouristů či rovnou liberálních chaotů (vedoucí k obrovským sociálním rozdílům, vysoké kriminalitě, poklesu porodnosti atd.) - jimiž je zasažena jak politická tak mediální sféra - pouze znamenají pokračování současného úpadkového trendu s naprosto temnou a neblahou budoucností. Jediné řešení tudíž spočívá v kultivaci občanů - a to jak cestou postihů tak respektu i ocenění. Klíč ale leží v tom, že - tak jako ryba páchne od hlavy - i onen renesanční proces musejí zahájit osobnosti a elity.
ooo Existuje samozřejmě ještě třetí cesta, která se v ČSSD vůbec nediskutuje a kterou není sociální stát, ale stát sociálně spravedlivý (respektující ovšem i ony severské ctnosti): jeho základní princip spočívá v sociálně demokratickém modelu zaměstnaneckého akcionářství.
ooo Ale to už je úplně jiná pohádka.

František Stočes
1. května 2006

NETSOCAN