NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2007---Ročník VI.
Metamorfózy agresora v mírotvorce, mírotvorce ve špion a…?


Článek není dokončen!!!


ooo V Perském zálivu bylo 23. března íránským vojenským plavidlem (v dislokaci Revolučních gard) zadrženo 15 britských vojáků včetně jedné ženy. V Iráku sloužící britská posádka vyplula z bitevní lodi Cornwall na kontrolu indické obchodní lodi a údajně vstoupila do íránských vod. Stalo se to ve sporném teritoriu, na které si dělá nárok Irák i Írán a íránské vojenské plavidlo patřilo Revolučním gardám.
ooo Britové, kteří Irák původně přepadli a okupovali, nyní svoji kontrolní činnost provádějí pod mandátem OSN. K této podivuhodné přeměně původního agresora v nynějšího mírotvorce samozřejmě došlo až po tvrdém nátlaku USA na OSN.
ooo Íránská strana prohlásila vniknutí do svých výsostných vod za agresi, tvrdila, že se porušování íránské hranice stává normou – k podobnému incidentu došlo již v roce 2004 - námořníci mohli být obviněni i ze špionáže za které hrozí až trest smrti a předložila údaje GPS o poloze ve které se plavidla nacházela. Nicméně hodlá vyšetřit, zda námořníci vnikli do íránských vod omylem nebo záměrně a na britské straně požaduje toliko omluvu. Ropa na asijských trzích se šplhá na letošní rekordní cenu 62 dolarů za barel.
ooo Británie omluvu odmítla, incident označila za únos, předložila vlastní údaje o poloze plavidel – Íránci svá data poté opravili – a zahájila širokou mezinárodní kampaň, ve které se později za propuštění námořníků vyslovili představitelé EU, NATO a OSN.
ooo Zajatí Britové se postupně začali přiznávat z porušení hranice – první dopis napsala vojačka Fay Turneyová, která si v Perském zálivu se samopalem a pistolí vydělává na obživu svých dvou malých dětí - a prostřednictvím dopisů i médií se omlouvali íránskému lidu. Turneyová v dalším dopise žádá Dolní sněmovnu, aby se skoncovalo s neustálým porušování íránského teritoria a vyzývá Británii k odchodu z Iráku.
ooo Britové jsou televizními snímky pobouřeni, považují je za porušení Ženevských dohod a do propagandistického boje zapojují odborníky na mluvu lidského těla. Ti vyvozují, že Turneyová prý byla velice vystresovaná a další voják – N. T. Summers prý odpovídal monotónně a přesně dle vojenského manuálu, aby se vyhnul mučení. Přestože Turneyová tvrdila, že íránští věznitelé jsou přátelští, pohostinní, velice soucitní a vřelí, odborníci se dalšími eventualitami nezabývali: například, zda se vojáci nemohli takto chovat, poněvadž nebyli zvyklí veřejně vystupovat, nebo zda by důvodem jejich anxiózy nemohl být i fakt, že prozrazují britské vojenské tajemství…
ooo Velká Británie posílá stížnost RB OSN, která Írán neodsuzuje; jen žádá propuštění vojáků, ze kterých se další dva omlouvají za porušení hranice. Blaira podpoří J. Bush i Merkelová a v Teheránu dav radikálů hází kamení na britskou ambasádu.
ooo Írán trvá na omluvě a vysílá snímky Britů jak relaxují, sedí okolo misky, jedí společně oříšky, hrají šachy a jsou prý spokojeni, že nemusejí pracovat a postupně se všichni před kamerou omluvili íránskému lidu. I britský komentátor poznamenává, že se Íránci rozhodně nechovají jako Američané, kteří svým vězňům v Iráku dávají na hlavy pytle.
ooo Zadržení vojáci po celou dobu komunikovali s britským vyslancem v Íránu a patrně se chovali i dle jeho rad. Když tajná vyjednávání Teherán-Londýn vyústila v propuštění íránského diplomat uneseného v Iráku a v závazek Blairovy vlády, že se podobný incident již nebude opakovat, íránský prezident Ahmadinežád patrně dospěl k závěru, že se veřejné britské omluvy zřejmě nedočká a rozhodl se krizi ukončit.
ooo Vyznamenal příslušníky své pohraniční stráže, otcovsky politoval britské ženy, že živí své děti se samopalem a pistolí a s nimi i ostatní britské vojáky, kteří musejí riskovat životy v Iráku. Jako gesto dobré vůle učiněné v období křesťanských Velikonoc jménem íránského lidu i vlády zajatcům odpustil a 4. dubna je propustil. Po oficiálním udělení milosti – jako íránského daru britskému lidu - si perský prezident s bývalými zajatci osobně popovídal, popřál jim hodně štěstí a Britové jej poprosili o odpuštění.
ooo Po propuštění ze zajetí íránského padli vojáci do „zajetí“ britského: byli izolováni od veřejnosti, převezeni na anglickou základnu a směli se stýkat pouze s rodinnými příslušníky a vedle tentokráte britských vyšetřovatelů se do nich pustila i média.
ooo „Britský lev se změnil v tlustého a vyděšeného králíka,“ hořekovali vlastenci. Zastyděl se za ně i voják, který se vrátil z Afgánistánu: „Musíte zajetí přežít, ale současně se musíte být po návratu schopni podívat do zrcadla.“ Známý strážce hodnot britsko-amerického imperialismu, komentátor J. Derbyshire, pak ventiloval názor, že „ti, kdo připustili, aby je íránská televize, ta žena, co si dala na hlavu šátek, ten mladík, který se omlouval íránským gangsterským vládcům, by po návratu měli být postaveni před válečný soud pro zanedbání povinností, v úvahu by měla připadat i kulka.“ (LN 12. dubna).
ooo Není divu, že vojáci na tiskové konferenci pořádané na vojenské základně Chivenor začali vypovídat opačně. Prý byli zadrženi v iráckých vodách a dostali pouta, černé pásky přes oči a byli vězněni separátně až do příchodu íránských médií. Írán reagoval odvysíláním záběrů jak hrají ping pong a sledují televizní zápas v kopané mezi Liverpoolem a Arsenalem.
ooo Blairismus, který svůj veškerý kredit ztratil agresí proti Iráku, se pokusil přesvědčit o těžké krizi soc. dem. hnutí v Británii i tím, že vojákům bylo mimořádně povoleno – prý pro velký zájem veřejnosti – své „paměti“ publikovat. Např. Turneyová měla za pouhý rozhovor pro The Sun a televizi ITV dostat honorář ve výši sto tisíc liber! A tak se svět dozvídá, jak prý dopisy psala pod nátlakem a přitom statečně hrála roli hloupé blondýny, jak se Íránci druhému nešťastníkovi posmívali, že je Mr. Bean - a pan Bean se za to teď mstí výroky, že oblek, který v zajetí dostal byl nemoderní a darovaná košile značky Hugo Boss prý byla padělkem.
ooo Názory analytiků na důvody zadržení britských vojáků zahrnovaly celou škálu dohadů; od reakce na zadržení íránských diplomatů (z okruhu Revolučních gard) v Iráků, přes snahu ovlivnit ceny ropy či reakci na tlak RB OSN, která zmrazila zahraniční konta Revolučních gard, až po řešení vnitroíránských problémů touto cestou, atp.
ooo Zatímco prestižní americký analytik Francis Fukuyama si pochvaluje výsledky širokého diplomatického tlaku J. Bushe (MF DNES, 14. dubna), čeští „Čo Sung-huové“ (kteří na rozdíl od korejského střelce sice nepostříleli 32 studentů, ale svojí podporou Bushovy agrese proti Iráku přispěli k zabití několik set iráckých civilistů), chápou zadržení námořníků jako další důkaz proč musí být v ČR americký radar (MF DNES, 3. dubna)…
ooo Objevila se však daleko zajímavější informace: Televize Sky News pozdržela odvysílání reportáže, kterou natočila pět dní před incidentem u jednotky v níž zadržení námořníci slouží a jejíž vojáci potvrdili, že se zabývají i špionáží vůči Íránu. Pokud by byla reportáž odvysílána, skončili by britští námořníci před íránským soudem…
ooo Nakonec budiž uveden názor, který na íránsko-britský konflikt i aktivity Britů v Perském zálivu vyslovil – i dle západních médií umírněný íránský exprezident Rafsandžání - když v listu Financial Times (LN, 5. dubna) „…vyjádřil své obavy, že krize je předzvěstí amerického a britského útoku na Írán.“
ooo Tato úvaha pak titulek článku doplňuje, dává mu nový smysl a místo vytečkované části lze doplnit slovo agresor.

František Stočes
24. dubna 2007

NETSOCAN