NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2007---Ročník VI.
Zakládající prohlášení
NE základnám Brno, 9. 3. 2007 01:40

Zakládající prohlášení NE základnám Brno, 9. 3. 2007 01:40

Brněnská skupina Ne základnám
My, občané České republiky, kteří jsme se rozhodli založit brněnskou skupinu iniciativy Ne základnám, jsme hluboce znepokojeni agresivní politikou vlády USA, která směřuje k rozpoutání nového kola závodů ve zbrojení a zvyšuje tím i nebezpečí nového globálního válečného konfliktu.

Tento svět má mnoho problémů, od ekologických až po sociální, které vyžadují naši naléhavou pozornost. Stavby základen a neustálý růst výdajů na zbrojení tyto problémy ještě více prohlubují a posilují mezinárodní napětí. Tento vývoj zvyšuje riziko jaderného konfliktu, jenž by neměl žádné vítěze, ale pouze poražené. Odmítáme jednání politiků, českých i zahraničních, kteří tyto základní skutečnosti odmítají uznat, často proto, že osobně profitují z propojení zbrojení a politiky.

Pod průhlednou záminkou boje proti světovému terorismu je prosazována stavba vojenských zařízení, jež mohou být použita jen ve válce velmocí. Protiraketová základna, jíž je radarový systém nedílnou součástí, je výrazem snahy o získání vojenské převahy, která ale sama povede k odvetným opatřením ze strany jí ohrožených zemí, tj. Ruska a Číny.

Jsme odhodláni zabránit tomu, aby se Česká republika na této agresivní politice jakkoliv podílela.

Za tím účelem hodláme přispět, společně s přáteli z ostatních měst a míst naší země, ke vzniku silného protestního hnutí všech demokraticky a mírově smýšlejících občanů. Naším cílem je přimět politiky, kteří jsou zástupci nás občanů, aby v parlamentu odhlasovali zákon o obecném referendu a bezodkladně vypsali celostátní referendum o vybudování radarové základny či jakékoliv jiné součásti americké protiraketové obrany na našem území.

Abychom předešli rozdělování této široké občanské iniciativy na základě různých dílčích ideologií, rovněž tak jako pokusům o její zneužití k vlastní propagaci různých politických stran a skupin, což by zmařilo dosažení našeho cíle, přijímáme následující vymezení brněnské skupiny iniciativy Ne základnám.

Jsme sdružením občanů, které spojuje nesouhlas s vybudováním americké protiraketové základny v ČR. Společně jsme přesvědčeni, že o této otázce jsou oprávněni rozhodnout jen občané v celostátním referendu.

Sdružujeme všechny jednotlivé občany, kteří s námi sdílejí tento cíl a jsou ochotni pracovat pro jeho dosažení.

Nejsme napojeni na žádnou organizaci mimo naši iniciativu a na svých akcích nepřipouštíme propagaci žádné politické strany či hnutí ani jiných skupin s výjimkou vlajek a transparentů iniciativy Ne základnám a vlajek odborových.

Odhlasováno na schůzi brněnské skupiny iniciativy Ne základnám dne 7. 3. 2007


frs
22. dubna 2007

NETSOCAN