NETSOCAN
Číslo 4 -- DUBEN 2008 --- Ročník VII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
 Tajemství života, smysl života, a kosmický Bůh (Sci-fi)
AKTUALITY
o Po návratu ze stranické akce
o Miloslav Štěrba
o Zbabělý Paroubek by měl odejít z vedení ČSSD
o Olympiáda: střet dvou orientálních kultur graduje
ČLÁNKY
o Dolar klesá
o Ing. Josef Vít
o Český alpinismus v Himalájích
o Miloslav Štěrba
o Dvojí tvář ODS
o Ing. Josef Vít
o Lepší je být bohatý a zdravý...
o Miloslav Štěrba
DOPISY
o Ladislav Jakl
o RNDr. Vojtěch Ullmann
GLOSA
o Leťte si za své!
o Miloslav Štěrba
o Historie, milenka a Zemanův odpad
o Miloslav Štěrba
KULTURA
o Je opravdu historie naší učitelkou?
o Miloslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o "Udělejme z olympiády most, ne zeď"
o Za cingrlátkem
o Před štítem, za štítem
o Olympiáda v zemi koncentráků
o Zvrhlost jménem olympiáda
o Hořovice: MHD bude zdarma
o Kult předků a mrtvých v judaismu
o Reader´s Digest

oo
o
o
Tajemství života, smysl života, a kosmický Bůh (Sci-fi)

o Vědci se dosud marně pokoušejí o experimentální vznik života. Mixují představitelně ideální varianty organické "prapolévky" i fyzikálního prostředí, ale spontánního zrodu vytoužené prabuňky se ve svých laboratořích nedočkali. Na krizi biochemiků posilují svou víru kreacionisté: tvrdí, že z hlediska pravděpodobnosti je vyloučeno, aby tak složitý systém (jakým je i eukaryotická buňka) vznikl samovolným pohybem organických molekul. Jde tudíž o dílo inteligentního tvůrce, jímž je podle nich Bůh.
o Zajímavý je i následující paradox: fyzika sice zkoumá celý vesmír - od elementárních částic po galaxie, od gravitace po informační systémy - ale nynější vrchol biogeneze - lidská civilizace - stojí (s výjimkou kybernetiky) jaksi mimo zájem obecné natož aplikované fyziky! Jako kdybychom nebyli z tohoto vesmíru, jako kdyby šlo o exokosmický subjekt...

Tajemství života
Kreacionistům lze namítnout, že statisticky stejně nemožný pak je i samovolný vznik hornin. Cožpak by mohly náhodným pohybem anorganických molekul vzniknout miriády identických a přitom morfologicky složitých i exaktních krystalů, ze kterých se horniny skládají? K vysvětlení tohoto procesu fyzikové Boha nepotřebují; zákonitosti krystalizace znají tak podrobně, že krystalografie hornin již tvoří uzavřenou vědu. Kreacionisté mohou samozřejmě ustoupit na pozice deismu a Boha prohlásit za tvůrce oněch fyzikálních zákonů...
o Statistickou pravděpodobnost vzniku života se biochemikové pokoušejí zvýšit hledáním katalytických a synergických efektů vedoucích ke vzniku replikabilní buňky, ale shoda na nějakém obecném fyzikálním procesu nepanuje. Kupodivu se příliš pozornosti nevěnuje té nejzajímavější myšlence, se kterou kdysi přišel fyzik Erwin Schrödinger. Ten na skutečnost obrovského množství informací, které musí hmotný základ života (dnes RNK) obsahovat, reagoval poznámkou, že tedy nemůže jít o periodický, nýbrž o aperiodický krystal


Dokončení:
ZDE
(Jako příspěvek k 1. máji napsal František Stočes)

o
NETSOCAN MONITOR


"Udělejme z olympiády most, ne zeď"
Také v berlínské čtvrti Mitte se v sobotu sešly na Číňany organizované demonstraci téměř 3 000 lidí s transparenty "Nepolitizujme olympijské hry" nebo "Svoboda tisku není volností pro lež". Protestovali tak proti způsobu, jakým západní média (například BBC a CNN) informují o Číně, nepokojích v Tibetu a trase olympijské pochodně. (Lidové noviny, 21. dubna).

Další demonstrace se konaly v Londýně a Manchesteru. V Paříži se jich sešlo 7 000 a demonstranté na francouzkou vlajku přimalovali hákový kříž na protest proti pokusům o zneuctění olympijské pochodně, která byla vždy symbolem míru a přátelství. Rovněž nesli trička s nápisy "Udělejme z olympiády most, nikoli zeď" a rozdávali odznaky s nápisy "Poznejte skutečnou Čínu, kterou nám média nepředstavují". Nynější nechutná a antihumanistická mediální kampaň proti Číně - spíše než spontánní akci svobodných médií - připomíná spíše koordinovanou akci spikleneckých médií...Za cingrlátkem
Lidské zdraví není zboží a nelze s ním tak zacházet. ZkrachujeIi továrna na dudlíky, je to něco jiného než krach nemocnice... Něco jiného je prodat soukromníkovi malou nemocnici v malém městě, než spádové zařízení pro okres či dokonce pro kraj. Jsou tu neporovnatelná rizika v případě, že noví majitelé buď neschopností, či úmyslně skrze tunel přivedou svou akciovku ke krachu... Některé soukromé nemocnice, třeba ta ve Vrchlabí, fungují ke spokojenosti pacientů. Známe ovšem také příběhy, jako ten z Dačic, kde nemocnici získala firma PP Hospitals, aby rychlostí blesku zlikvidovala akutní péči. Zakrátko tam přestalo fungovat gynekologicko-porodnické oddělení, prakticky neexistuje interna. Ze zařízení bude pro majitele výhodná LDN. Zařídí se to snadno. Lékařům majitelé „racionálně“ snížili platy natolik, že je přiměli odejít. (Právo, 18. dubna).

Zajímavé je, že pokud jde o privatizaci všeho včetně zdravotnictví, pak Právo, tentokráte klávesnicí Pavla Vernera, předjímá, že soukromníci, kteří se těch zařízení "obětavě ujmou" musejí být výlučně podnikatelé typu sociálně demokratického kapitalisty D. Ratha. Právo již zdegenerovalo natolik, že vůbec neuvažuje o možnostech zaměstnanecké privatizace. Natož aby je propagovalo a popularizovalo. Co se dá dělat... Zvláště poté kdy D. Rath na toto téma světácky poznamenal - "Já bych se trochu bál modelu zaměstnanecké privatizace nemocnic. Víte, jak to u nás chodí, zaměstnanci to pak prodají a prchnou někam, a stejně to skončí u někoho jiného," a pak sám moudře a obětavě koupil polikliniku... A M. Zeman ho doplnil následovně, "Já jsem byl a jsem zastánce zaměstnanecké privatizace, např. americké metody EZOP, ale v životě by mě nenapadlo privatizovat zaměstnaneckými akciemi nemocnici..." Tak trochu to připomíná rej chaotů. Viz M. Zeman a D. Rath o zaměstnanecké privatizaci nemocnicPřed štítem, za štítem
Pnutí v Alianci těžko kdo popře. Ještě těžší je však pominout, že vojenským velitelem NATO je vždy americký generál. A že vojenský rozpočet USA dávno překročil půl biliónu dolarů – polovinu zbrojních výdajů zbylých států světa a několikanásobek obranných rozpočtů ostatních členů Aliance. Kdo asi pohlídá technikálie, časové lhůty a toky peněz? Čí firmy se napasou? Ano, Bush v Bílém domě končí a bohdá i republikáni. Společnou – jen v detailech se lišící – posedlost protiraketovým štítem však s republikány demokraté sdílejí na mnoho procent. A Obama s McCainem se nepřou o světové četnictví USA ani o americký mesianismus. Hillary Clintonová osobně redigovala „strategii národní bezpečnosti“ pro CAP (Center for American Progress), v níž je seznam nepřátel identický s černou listinou neokonzervativců (hlavními rivaly jsou tam Čína a Rusko, nikoli Írán). Odpůrci amerických plánů s natoidní polevou občas v zoufalství vytahují – jako spásnou alternativu – Evropskou unii a její „společnou obranu“. Jenže to asi nečetli Lisabonskou smlouvu, kterou jinak vehementně prosazují: protokol číslo 4, doplňující článek 27, jasně říká: evropská obrana „respektuje povinnosti“ a je „kompatibilní“ s rámcem NATO, které zůstává „základem“ obrany EU. Tak si to evropské elity smluvily. Demokracie je také smlouva, obvykle s občany. Měla by být. K radaru však Alexandr Vondra řekl, že vláda „má právo“ konat proti většině. Karel Schwarzenberg k témuž pravil, že politik činí nepopulární kroky, protože má „svou povinnost vůči své vlasti“. Nejlépe to řekl Dick Cheney na otázku televize ABC, zda mu nedělá starosti odmítavý postoj většiny Američanů (k angažmá v Iráku). „Ne,“ odpověděl. „Nemůžete se nechat vychýlit z kurzu na základě fluktuací v průzkumech veřejného mínění.“ Je dobré chránit se před „darebáckými státy“ a šílenými nápady jejich elit, které pohrdají vlastními občany. Ale víme vždy dobře, kdo je kdo? (Právo, 5. dubna).

Autor, Martin Hekrdla, podal nesmírně obsáhlou a složitou problematiku natolik plasticky a přitom v tak geniální zkratce, že sem namísto glosy patří výhradně Standing Ovations.Olympiáda v zemi koncentráků
...(i když je dalajláma Havlův kamarád)... Kromě okupovaného Tibetu a zneužívání sportu k politickým účelům by se mohli taky zmínit o statisících vězněných, mučených a popravovaných členů hnutí Falun Gong, jejichž jediným trestným činem je výzva žít v pravdě a toleranci... Za kritiku režimu nebo hájení nezávislosti Tibetu a Tchaj-wanu (a dalších 66 podobných zločinů) každý rok popravuje tisíce občanů. Udržuje v provozu tisícovku koncentráků, jimiž za půl století prošlo 40 milionů trestanců. Okupuje a tyranizuje Tibet, Tchaj-wanu vyhrožuje válkou a anexí... Nejet na olympiádu je jeden krůček, který alespoň uchlácholí vlastní svědomí. Vyzývat k nápravě by měl být další. Bez něj se Čína nezmění, nebude k tomu mít důvod. Naopak, mohla by nakonec změnit nás - k obrazu svému. (Sic!!!)... A ten už jsme jednou zažili. (MF DNES, 2. dubna).

Když začnou česká média někoho takto organizovaně a disciplinovaně kritizovat či spíše urážet - jako před časem "brutální zásah" policisty Čermáka proti antifašistické bojovnici Jacquesové - pak by si měl každý čtenář automaticky pomyslet, že nejspíše lžou nebo přinejmenším popisují realitu "dramaticky absurdně". Pokud chtějí členové hnutí Falun Gong žít v pravdě, pak se v první řadě budou muset velikým obloukem vyhýbat českým médiím a novinářům. Nu a ten závěr článku Benjamina Kurase vlastně říká, že v Kurasovi dříme masový vrah... Dalo by se to vyjádřit i tak, že pokud dalajláma kamarádí s Havlem a ten s Kurasem, pak má dalajláma dost špatné kamarády. A pokud si ten svatý muž, nedej Hospodine, přečte jak informovala česká média o násilnostech ve Lhase, pak ČR nejspíše vyhlásí za sídlo Satana.Zvrhlost jménem olympiáda
Bojkotovat olympijské hry v té či oné zemi nemá smysl. Nejlepší je zrušit hry úplně... Problémy s nafukovacím rozpočtem jsou pro pořádání olympijských her bohužel už typické. Stejně jako dohady o čistotě procesu, v němž se o jejich pořádání rozhoduje... Dlouholetý šéf MOV Juan Antonio Samaranch totiž tuto instituci dlouhá léta budoval jako nedotknutelnou monarchii s přepychovým dvorem. Přitom se sám nechal titulovat „Jeho Výsost“. V roce 1999 rezignovalo deset členů Mezinárodního olympijského výboru, když vyšlo najevo, že od pořadatelů her v Salt Lake City přijali peníze a další nehmotné požitky v hodnotě stovek tisíc dolarů... Je s podivem, že sportovci jsou pořád ochotní se olympijských her zúčastňovat. Nejlepší by totiž bylo je úplně zrušit. (Lidové noviny, 1. dubna).

Autor komentáře, zástupce šéfredaktora LN, Jaroslav Plesl, sice správně popisuje komercionalizaci olympiády se všemi důsledky, které každá komercionalizace přináší, a nezmiňuje navíc profesionalizaci sportu, která kdysi rovněž nebyla. Ať se mu to líbí nebo ne, pak vlastně jinými slovy říká, že olympiáda jaksi vývojově sdílí negativní osudy a trendy západní civilizace. Jeho argumenty pak mohou mít smysl, pokud bude usilovat o očistu olympijského hnutí a nikoli o jeho anarchistické zrušení. Podobně by mohl volat po zrušení západních vlád, které jsou rovněž zkorumpované. Stejně zkorumpovaní jsou rovněž mnozí novináři a další zase píší v žoldu svých vydavatelů nesmysly v podobě volání po zrušení olympiády, která je svátkem sportovců a nikoli novinářů. Ještě poznámku: o komercionalizaci OH se zasloužila rovněž média, zejména TV, které se předháněly v částkách nabízených pořadatelům za vysílací práva.Hořovice: MHD bude zdarma
Od pondělí budou bez jízdenky jezdit městskými autobusy všichni cestující... Deset korun budou ještě tři dny platit cestující v linkách městské hromadné dopravy v Hořovicích. Od pondělí se už svezou zdarma. Radnice se totiž odhodlala k radikální změně: uhradí veškeré náklady na provoz MHD... „Zjistili jsme, že náklady na dopravu ve městě jsou 750 tisíc korun. Z toho radnice doplácí přes půl milionu. Zbytek je z jízdného. To, co dopravce vybere, je ale tak mizivá částka, že jsme se rozhodli ji uhradit celou,“ řekl starosta města Luboš Čížek... Městská hromadná doprava bude zdarma pro všechny, nejen pro důchodce či děti. „Bez jízdenky bude moci jezdit každý,“ uvedl Čížek s tím, že lidé nejvíce využívají spoje k nemocnici a na vlakové nádraží. Autobusy jezdí i lidé do průmyslové zóny. (MF DNES, 15. února)

Starosta Čížek očekává, že poklesne automobilový provoz. Zlepší se tudíž ekologie, bezpečnost na silnicích a lidé ušetří za benzin. Není to zajímavý námět i pro ostatní města? Inu, jak pro která. Starosta sousedního Berouna, Jiří Besser, "... ho nepovažuje za šťastný. ´Je to návrat do minulosti. I za oněch 170 tisíc korun se nechá ve městě něco vybudovat,´ řekl." Jakou minulost, ve které jezdil zdarma městskou dopravou, míní, se nezmínil. Horší je zkorumpovaná přítomnost, kdy ze 170 tisíc, vydaných na budování, kyne budovatelům - zadavatelům "provize" podobě nějakých 3 procent. Za jízdy občanů zadarmo nikdo provizi nedá.Kult předků a mrtvých v judaismu
Judaismus obsahuje dokonce doktrínu o zmrtvýchvstání, které se má odehrát na fyzické úrovni (a dodnes tuto myšlenku neopustil, jen reinterpretoval). Některé ultraortodoxní sekty se proto nechtějí nechat zpopelnit. Pozdější výklad hovoří o zmrtvýchvstání na úrovni duševní. Nicméně vzpomeňme si na Josefova slova v Gn 50:24-25: "Já umírám ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.“ A zapřisáhl syny Izraelovy slovy: "Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti..." Proč ale měli Izraelité vzít s sebou Josefovy kosti? Vždyť byl pohřben v Egyptě a jeho kosti byly zachovány. Podle ranného židovství ovšem bylo třeba, aby člověk byl pohřben v zemi zaslíbené, aby dosáhl spásy a byl vzkříšen k novému životu. Výjimku z pravidla měli ale ti, kteří zemřeli polibkem božím, nebo byli vzati na nebe, aniž by zemřeli (jako třeba Henoch, Ezechiel, Mojžíš). Proto bylo třeba, aby Izraelci vzali Josefovy kosti s sebou a pohřbili je v Erec Izrael. Na této zemi totiž leží zásluhy praotců. Kult předků a mrtvých v judaismu (Karel Goldmann).

Tento text možná nejlépe vysvětluje jak to asi dopadne, když ti, co nezemřeli polibkem božím, nebo nebyli vzati na nebe, aniž by zemřeli, zatouží po spasení, možném jedině pohřbením v zemi, na které sice leží zásluhy praotců, ale kterou mezitím osídlili jiní. Kdyby byl kupříkladu místo Státu Izrael v Palestině zřízen židovský národní hřbitov, Palestinci by o ty hroby obětavě pečovali, neb by z nich i ze související turistiky měli slušný byznys. Místo toho byla, bohužel, odstartována série zbytečných masakrů, jejichž konec je dosud v nedohlednu a není ani vyloučena možnost nejstrašnější, tzn. radioaktivní verze onoho hřbitova. Toto riziko, bohužel, není nulové a plyne z tragického rozporu, že zbraněmi hromadného ničení na úrovni 21. století mohou disponovat lidé bytostně zakotveni v mýtech starých tisíce let.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001
"Čiň, co chceš, pokud to nikomu neuškodí"(Štěpánka Bergerová)
Kult předků a mrtvých v judaismu (Karel Goldmann)
Brave New World (Štěpán Kotrba)
Zbigniew Brzeziński: Kosovo je problém výlučně Evropské unie
O zločinech kapitalismu… (Vojtěch Dostál)
Space War Express: Irák je říší fantazie
Tibet – žádná Šangri-la (Slavoj Žižek)
Nebe, peklo, hraj (MAREK KERLES)
Kosovo, spousty zatajování a dezinformací (Michal Werdan, blog MF DNES).
Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 1. května ve 12:00 a redakce děkuje všem autorům za příspěvky do tohoto čísla.
Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN