NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2013 ---Ročník XII.
Organizační setkání k tématu kulatého stolu k družstevnictví

4. dubna 2013 se v areálu Senátu za přítomnosti senátorky Aleny Gajdůškové konalo organizační setkání, kde se projednaly přípravy pro uskutečnění senátního kulatého stolu k problematice družstevnictví.

Schůzky se dále zúčastnili: František Jonáš, MDA; Jiří Svoboda, Družstevní asociace ČR; Karel Rychtář, SČMVD; František Stočes, Alternativa zdola a Štěpán Drahokoupil, asistent senátora Jermáře.
Kulatý stůl by měl navázat na nedávnou konferenci, uskutečněnou v prostorách Parlamentu ČR, konanou u příležitosti Mezinárodního roku družstev, vyhlášeným OSN, a k 20 výročí založení Družstevní asociace ČR.
Zatímco cílem konference byla prezentace základních informací o stavu družstevnictví v ČR, kulatý stůl v Senátu – který bude zaštítěn senátorkou A. Gajdůškovou a pořádán ve spolupráci se senátním hospodářským výborem - by měl za cíl rozšířit povědomí o samotném tématu družstevnictví a bude více odborně zaměřen.
Kulatý stůl bude uspořádán pod názvem Družstva jako cesta k zaměstnanosti a udržitelnému rozvoji a jeho účastníci by měli reprezentovat Družstevní asociaci ČR, Masarykovu demokratickou akademii, Svaz českých a moravských výrobních družstev, akademickou sféru a regiony.
Kulatý stůl proběhne formou 2 panelů: 1) Úvod k družstevnictví (MDA + SČMVD); 2) otázka změn legislativy a institucionalizace družstevnictví (DA). Délka příspěvku je stanovena na 15 minut aby se vytvořil větší prostor pro diskusi.
Předběžný termín a místo konání kulatého stolu je úterý 4. června od 13.00 – 17.00 hodin ve Frýdlantském salonku. Od 11 hodin se bude konat tisková konference a po ní oběd senátorky A. Gajdůškové s účastníky TK.
Kulatý stůl by měl vyústit v ustavení podvýboru pro družstevnictví popř. (nebo rovněž) v ustavení neformální skupiny přátel družstev/družstevnictví.
Na schůzce byla rovněž diskutována následující témata:

1) Jak lépe představit téma družstevnictví mladší generaci.
2) Problematika jednotného zákona k družstevnictví.
3) Nezbytná institucionalizace družstevnictví formou znovu zřízení Rady vlády pro družstevnictví.


FRS
8. května
NETSOCAN