NETSOCAN
Číslo 4-5 -- DUBEN - KVĚTEN 2014 --- Ročník XIII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Kdo je dnes největším nepřítelem lidstva?
Dokumenty
o Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Ruskem?
o Trestní oznámení na premiéra Bohuslava Sobotku v kauze OKD.
AKTUALITY
o Janukovič - Poté, co byla prolita krev na východní Ukrajině hrozí zemi občanská válka!
o FRS
GLOSY
o Krize v OKD
o Ing. Josef Vít
ČLÁNKY
o Sodomo a Gomoro – Pracky pryč od od Putina i Ukrajiny!
o František Stočes
o Převraty podporované USA
o Ing. Josef Vít
Družstevnictví
Zahraničí
o Jak se žije v Bělorusku
o Ing. Josef Vít
o Dvojí tvář Spojených států (1)
o Ing. Josef Vít
NETSOCAN MONITOR
o Putin očima francouzských novinářů
o Co zabíjí bankéře?
o Vladimir Putin: Kompletní překlad dopisu ruského prezidenta 18 státníkům ze dne 10. dubna
o John (VV): Lež, sprostá lež, statistika, zpravodajství o Ukrajině
o Je to horší než si myslíme Dočkali jsme se prvních orwellowských vyhlášek...
o Pravda o podzemních pyramidách na Krymu
o Světoví vůdci se stahují do Afghánistánu po objevení „studny času“
o Reader´s Digest
o
o
o
o
Kdo je dnes největším nepřítelem lidstva?

o Za posledních 25 let došlo k obludné sérii válečných masakrů, které v Jugoslávii usmrtily asi 200 000 lidí, v Iráku 500 000 – 1 000 000 obětí, v Libyi desetitisíce obětí, v Afgánistánu a Pákistánu 70 000 obětí, v Sýrii (dosud) 120 000 obětí a na řadě teď je i Ukrajina... Zmařeny a zničeny byly hodnoty astromomické ceny – jen samotné USA ve válkách od roku 2001 promrhaly celkem 68 biliónů korun! A bez jakýchkoli zábran se uvažuje i o 3. světové válce!

Obsah
Je viníkem „komunismus“?
Jsou viníky kapitalismus a oligarchie?
Je viníkem finanční oligarchie?
Jsou největším nepřítelem lidstva Židé?
Jsou největším nepřítelem lidstva sionisté?
Epilog

o Skutečný pachatel tvýše zmíněných  jatek i vandalství však dosud nebyl ani obžalován natož potrestán, ale dokonce ani definován! Zcela bezradná a nefunkční je i OSN. Přitom existuje racionální precedent, který poskytl Norimberský proces, když  odsoudil nejenom fyzické osoby, ale i instituce za:  /1/ Účast na spiknutí nebo společném plánu ke spáchání zločinů proti míru. /2/ Plánování, přípravu, rozpoutání a vedení útočných válek a dalších zločinů proti míru. /3/ Páchání válečných zločinů. /4/ Páchání zločinů proti lidskosti . Problémem je, že skutečný pachatel se nejenom nepřizná (válečné zločiny jsou však nepromlčitelné), ale navíc úspěšně mate světovou veřejnost (dle známého rčení „Zloděj křičí –  Chyťte zloděje!“).
o Nebude-li však onen nepřítel lidstva naprosto vědecky popsán, definován a humánně řešen, pak zákonitě přijdou další hrůzy a katastrofy!! Navíc před lidstvem  stojí spousta závažných problémů: počínaje nedostatkem vody a surovin či ve formě možné srážky s asteroidem nebo přírodních kataklyzmat, které mohou zcela zdecimovat pozemskou populaci!! Takže je žádoucí, aby počet pozemšťanů byl co možná nejvyšší a disponoval co nejúčinnějšími technologiemi, jejichž vývoj i realizace vyžadují obrovské finanční prostředky.
o Na druhé straně lze vidět i netušené perspektivy!!! Bude-li lidská civilizace existovat a vyvíjet se např. další milion roků (což je v historii této planety zanedbatelný interval) pak bude možná disponovat prostředky, které dnes považujeme za božské (např. schopností cestovat mezi časoprostory, či ovládat čas). To jsou tak naléhavé  a současně i fascinující důvody, že je nutno aktuální situaci (kdy jsou mj. finance místo na rozvoj vyhazovány na zabíjení a ničení), nutné řešit bez jakýchkoli tabu.  o

Je viníkem „komunismus“?
o Do roku 1989 a za trvání ideologicky bipolárního světa se o tom mohlo spekulovat. Poněvadž tragédie – jako mj. vpád SSSR do pobaltských zemí a Polska před 2. světovou válkou, a poté do Maďarska a Československa; masové oběti čistek v SSSR za Stalina, za Mao-ce-tunga v Číně či za Pol Pota v Kambodži, atp. – měly silnou argumentační váhu. Jenomže „komunismus“ (míní se tím spíše bolševismus nežli společnost fungující na zásadě: „Každý podle svých schopností – Každému podle jeho potřeb!“) dnes neexistuje. Takže onen důvod padá. Navíc se ony války počínaje Jugoslávií vedly proti „diktátorům“ či teroristům a ovykle pod vylhanými záminkami (např. Saddámovo vlastnictví zbraní hromadného ničení).
o
Jsou viníky kapitalismus a oligarchie?
o Poněvadž dnes jiný společensko ekomomický systém kromě kapitalismu neexistuje, pak lze říci, že samozřejmě ano. Jenomže kapitalismus je naprosto přirozenou a zákonitou společensko ekonomickou formou ve vývoji lidské civilizace, jehož civilizačním přínosem kromě průmyslových revolucí a nevídaného rozvoje technologií je i prosazení demokracie!
o Ale poněvadž je kapitalismus – fungující na principech konkurence a boje o ekonomické přežití – tvořen chybujícími lidmi, pak je značmě bezbranný vůči flukruacím zejména oné demokracie, jejichž motivy mohou být legitimní (např. nacionalismus či. náboženská víra), ale i nezákonné. (srůst ekonomické moci se sférou politickou, zákonodárnou i soudní).
o Prosazení se a demokratická dominance některé původně národnostní i náboženské (ideologické) menšiny, proběhla-li demokraticky (humánně, legitimně a legálně) je samozřejmě akceptovatelná. Nejzhoubnější nádor na těle demokracie tedy vzniká faktickým (byť i neveřejným) srůstem moci ekonomické a politické (včetně zákonodárné a soudní sféry) a jmenuje se oligarchie... A nejzhoubnější formu má oligarchie šovinistická – ať již prosazuje šovinismus náboženský, národnostní či sociální – poněvadž pak přesáhne hranice jednoho státu. Šovinistická oligarchie však může vzniknout i opačně, když šovinisté v demokracii nejprve dobydou moc politickou a po ní i moc ekonomickou; takže v tomto smyslu lze za oligarchy považovat Lenina i Hitlera.
o
Je viníkem finanční oligarchie?
o Oligarchie existovala již v antickém Řecku, ale neměla onu šovinistickou formu. Vznikla s nárůstem bohatství Athén a v důsledku jeho nerovnoměrného rozdělování. Pokud byl této oligarchii (složené i z majetné vrstvy lichvářů) zaručen majetek, ochotně strpěla vládu dokonce i úhlavních nepřátel - Makedonců nebo Římanů... Mocná oligarchie vládla i ve Spartě a tvořila ji sociálně a politicky privilegovaná skupina tzv. aristokratů.
o Dnes je nejmocnější oligarchie finační, která kromě bank vlastní a ovládá i průmyslové podniky; doly, ropný a energerický průmysl včetně masmédií a to tak, že bankéři či jejich lidé zasedají v správních radách obchodních společnostía prosazují tak své zájmy a fakticky jsou schopni si koupit i politiky. Mezi nejmocnější oligarchopoly patří klan Rotschildů, který údajně přímo či nepřímo kontroluje mj. vlády USA a Velké Británie...
(
Pokračování (blog iDnes), František Stočes)

oNETSOCAN MONITOR


Putin očima francouzských novinářů
Po 2 hodinové besedě, navrhl, že půjdeme do obývacího pokoje, je to obrovská místnost s vysokými stropy, avšak s velmi skromným a minimalistickým zařízením.
Putin nám nabídl pití, a když mluvil o ruském šampaňském, kterým nás chtěl pohostit, podíval jsem se za sebe a strnul jsem. Nebyli tam žádní bodyguardyové, žádní tiskoví referenti. Zůstal s námi samotný.
Nedokázal jsem si nic takové vůbec představit. Ani jeden francouzský prezident, premiér, vysoký úředník by nezůstal sám s novináři. To je nemyslitelné pro představitele našeho establishmentu.
Napili jsme se a začal rozhovor. Zcela odlišný. Před námi byl vtipný, uvolněný, trochu ostýchavý společník, kterému bylo možné skákat do řeči, přerušit ho, vtipkovat s ním.
Kontrast byl tak výrazný, že nyní mohu jen těžko říci, kdo je pan Putin …
Protože jsem viděl dva: prezidenta, který se choval s královskou důstojností a muže, který nás okouzlil a dokázal, abychom zapomněli, že jsme se několik hodin mořili v jeho přijímacím pokoji” PO SKONČENÍ INTERVIEW 3. 6. 2014 v SOČI, Jean-Pierre Elkabash a Fabien Namias. Zdroj j
Co zabíjí bankéře?
Stále větší počet západních bankéřů umírá za záhadných okolností. Pouze letos zahynulo 14 vysokých manažerů předních mezinárodních bank. Mnozí z nich spáchali podle úřední verze sebevraždu. Někteří byli zastřeleni spolu s rodinou, příčiny úmrtí dalších nejsou dosud zjištěny. Dá se to považovat za prostou shodu okolností anebo za důkaz depresivní situace v bankovním odvětví. Avšak je možné, že za těmito hromadnými úmrtími stojí něco jiného.

Převládá mínění, že vrchol světové finanční krize připadl na rok 2008. Dnes se všechny státy snaží zvládnout její následky. Proč tedy to dnešní zoufalství bankéřů? Americký novinář Gerald Celente má za to, že v roce 2008 lidé ještě naivně věřili, že tehdejší ekonomické procesy byly normální, i když velmi nepříjemné. Tenkrát nevěděli o spekulacích, jež ve skutečnosti tají bankovní sektor. Brusel, Německo, Velká Británie a USA vyšetřují dnes tyto události a odhalují dost ošklivých věcí. A ti, kdo příliš mnoho věděli, nebo se dokonce zúčastnili špinavých bankovních operací, nevidí dnes pro sebe jiné východisko, než skočit oknem. ( Hlas Ruska , 27. dubna).Vladimir Putin: Kompletní překlad dopisu ruského prezidenta 18 státníkům ze dne 10. dubna
.Rusko za poslední čtyři roky subvencovalo ukrajinskou ekonomiku snížením cen plynu v objemu 35,4 miliard amerických dolarů. Kromě toho v prosinci 2013 poskytlo Rusko Ukrajině půjčku 3 miliardy dolarů. Tyto značně významné finanční zdroje byly určeny na podporu stability a solventnosti ukrajinské ekonomiky, zachování pracovních míst a zaměstnanosti. Zdůrazňuji, že kromě Ruska to nikdo jiný nedělal... A co evropští partneři? Místo reálné podpory Ukrajiny jen deklarace o plánech do budoucna. Sliby bez konkrétních skutků. Evropská unie využívá ukrajinskou ekonomiku jako zdroj potravinářských surovin, kovů a nerostných surovin, a zároveň jako trh pro odbyt hotových výrobků s vysokou přidanou hodnotou (strojírenství, chemie), přičemž vytváří deficit ukrajinského zahraničního obchodu přesahující 10 miliard dolarů. A to jsou téměř dvě třetiny z celkového deficitu běžného účtu Ukrajiny za rok 2013. (PARLAMENTNÍ LISTY.cz, 11. dubna).

Ukrajině se ztratilo 13 miliard kubíků plynu . V zásobnících plynu na Ukrajině je zhruba jen třetina dosud deklarovaných zásob, zjistily s překvapením tamní úřady. Výkazy uváděly, že v zásobnících je 20 miliard kubíků plynu, kontrola ale zjistila, že bezmála 13 miliard kubíků se někam ztratilo. Ukrajinské poslance o tom ve čtvrtek informoval premiér Arsenij Jaceňuk, přičemž je ubezpečoval, že on plyn nevzal. (Novinky, 11. dubna).John (VV): Lež, sprostá lež, statistika, zpravodajství o Ukrajině
...Do 21. února proruské a převážně levicové publikum křičelo, že Ukrajina a Ukrajinci jsou vlastně jednotní a stojí za svým demokraticky zvoleným proruským prezidentem. Pak proběhla revoluce a úplně to samé začalo říkat protiruské, převážně pravicové publikum: Ukrajina a Ukrajinci jsou vlastně jednotní a stojí za svým demokraticky nastoleným prozatímním prezidentem, jen ti zlíškaredí podplacení radikálové tam dělají nějaké záškodnické akce. Přehodily se jen přívlastky a mluvčí. Dříve to byli západem podplacení radikálové, o kterých mluvili rusofilové, dnes jsou to východem podplacení radikálové, o kterých mluví rusofobové. .. A úlohou politika je zřejmě přidat se k jednomu z táborů a začít vypouštět své politické feromony. Má přitom dvě možnosti. Může hlásat, že vyrabované radnice na západní Ukrajině jsou projevem spravedlivého demokratického hněvu, zatímco vyrabované radnice na východní Ukrajině jsou projevem hnusného Kremlem sponzorovaného imperialismu.  Anebo může hlásat, že vyrabované radnice na západní Ukrajině jsou projevem hnusného, USA a EU sponzorovaného imperialismu, zatímco vyrabované radnice na východní Ukrajině jsou projevem šlechetného antifašismu... Zajímavé je, že jednu z dogmatických variant si u nás volí nejenom veřejní činitelé, ale i média, bohužel včetně těch veřejnoprávních. Děsivé je, že nikomu z  těch, kteří se přikloní k jedné ze dvou variant, jaksi nevadí do očí bijící nepravosti, kterých se dopouští strana, které fandí. Špatně jedná jen ta strana, které nefandí...Zpravodajství o událostech na Ukrajině, stejně jako vystoupení českých politiků, je tak pouze smutným odrazem toho, jak pokrytecké a neadekvátní hodnocení ukrajinské reality nám předkládají ve volné soutěži sprostých lži. O adekvátnost a objektivitu se už dokonce nepokoušejí ani ti, které platíme ze zákona koncesionářskými poplatky, tedy zaměstnanci veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Lže se takto u nás jenom o dění v zahraničí, anebo i o dění v naší vlastní zemi? ( Parlamentní listy , 10. dubna).
Je to horší než si myslíme Dočkali jsme se prvních orwellowských vyhlášek, které ukončí „soft“ hru na demokracii a svobodu
Rada bývalých hlav států a vládních lídrů, jde vesměs o členy skupiny Bilderberg, vyzvala Evropskou unii, aby vytvořila „národní monitorovací výbory“ pro sledování všech občanů 27 členských států EU podezřelých z “netolerance.” V dokumentu nazvaném Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance, padají poslední zbytky předstírané demokracie... Evropská rada pro toleranci a usmíření (ECTR) je orgánem, který byl založen pod vedením bývalého člena ÚV komunistické strany a bývalého polského prezidenta Alexandera Kwaśniewského a prezidenta Evropského židovského kongresu Moshe Kantora. V radě sedí bývalý prezidenti Slovinska (Milan Kučan), Albánie (Alfred Moisiu), Lotyšska (Vaira Vike-Freiberga) a Kypru (George Vassiliou) a bývalí premiéři Španělska (José María Aznar) a Švédska (Göran Persson). Asi nepřekvapí, že v této skupině působil také Václav Havel. ECTR svůj návrh pronesla ve 45 minutové řeči na zasedání Výboru občanských svobod Evropského parlamentu (LIBE). Návrh této skupiny, “Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance,” byl představen v rámci práce Evropské unie na “Směrnici pro rovnoprávné zacházení” (ETD). Stane se tedy brzy zákonem, který – jako všechny ostatní – bude náš parlament muset bez odporu přijmout. Ostatně – ten, co se u nás zanedlouho ustaví, s  tím jistě nebude mít žádný problém.

Ve zprávě se mimo jiné praví: ”Požadujeme zákaz pomlouvání skupin,” kterýžto zločin je definován jako “pomlouvačné komentáře na veřejnosti, cílené proti skupině…nebo členům skupiny, s úmyslem podněcování násilí, hanobení skupiny, zesměšňování nebo její vystavení falešným obviněním.” Zpráva dodává, že “pomlouvání skupin” může mířit na členy skupiny v jiném období (jiné historické době) nebo místě (mimo hranice státu).”... Ve zprávě také stojí, že členové „zranitelných a znevýhodněných skupin“ mají být privilegováni. “Členové zranitelných a znevýhodněných skupin mají právo na zvláštní ochranu…Zvláštní ochrana může vyjadřovat preferenční zacházení.” Jak na to? Diktátem povinných „zdravých názorů“. Nařizují “tvrdou akci na boj proti netoleranci, zvláště s cílem zničit rasismus, etnickou diskriminaci, náboženskou netoleranci, totalitní ideologii, xenofobii, antisemitismus, antifeminismus a homofobii,“ včetně “popírání holokaustu a genocidy, která byla uznána mezinárodními soudy.” Postavení feminismu a homosexuální lobby do jedné roviny s genocidou je přímo fascinující. Stejně jako otevřenost, s níž tvůrci návrhu míří na individuální svobody... Hra na demokracii ze strany Evropské unie tedy definitivně končí... Potřebuje někdo ještě další důkazy o tom, co na nás vládci „evropského ráje“ chystají? ( SVOBODNÉ NOVINY , 31. října 2013).Pravda o podzemních pyramidách na Krymu
Když bylo v roce 2009 poprve od invaze otevřeno slavné bagdádské muzeum, chybělo v něm 15 tisíc artefaktů z původních sbírek. Třaba to byly ty, které v depozitářích "zajišťovali" američtí odborníci, kteří sem vešli v těsném závěsu za vojáky. A jak to bylo v Afghanistánu s US vojáky a vimanou? A proč archeologický průzkum v Gíze střeží - kdo? No kdo jiný než američtí vojáci! A to nemluvím o slavném pokladu Skytů, který byl (spolu s ukrajinským zlatým pokladem) před několika dny pod rouškou tmy odvezen do USA jako "malá" splátka za dolary investované do ukrajinského puče.A tak bychom mohli pokračovat. Není proto divu, že člověk přemýšlí, proč je tu najednou tolik zajmu o jeden nevelký poloostrov v Černém moři... ( Vědomí , 27. dubna 2014).
Světoví vůdci se stahují do Afghánistánu po objevení „studny času“
Podivná zpráva připravená pro premiéra Putina Ruskou výzvědnou službou SVR, která dnes obíhá v Kremlu, praví, že německá kancléřka Angela Merkelová se stala poslední v řadě západních vůdců, kteří provedli „překvapivou návštěvu“ ( Merkel Pays Visit to Afghanistan Troops ) v Afghánistánu tento měsíc, a navázala na návštěvy amerického prezidenta Obamy (3. prosince ( Obama talks to Karzai, thanks U.S. troops during Afghanistan visit ), britského premiéra Camerona 7. prosince ( David Cameron signals Afghan withdrawal ) a francouzského prezidenta Sarkozyho 8. prosince ( Sarkozy strikes nuclear, defense deals worth $10 bln with India ). Pouze Sarkozyho výlet, jak říká zpráva, byl utajen, protože Sarkozy byl právě na státní návštěvě v  Indii , odkud se americkým vojenským letadlem přiřítil do afghánské válečné zóny. Co způsobilo tento náhlý chvat nejmocnějších vůdců Západu do Afghánistánu? Jak praví zpráva, chtěli na vlastní oči uvidět objev amerických vojenských vědců, kteří objevili to, co je označováno jako Vimana , zachycené ve „studně času“, která již způsobila „zmizení“ nejméně 8 amerických vojáků, kteří se snažili objekt vyndat z jeskyně, v níž byl skryt podle odhadu asi 5000 let. ( OrgoNet , 16. května 2011)

Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto dvojčísla byla ukončená 10. června v 01:18 a redakce tímto děkuje autorům za kvalitní příspěvky do tohoto dvojčísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN