NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2014 ---Ročník XIII.
Převraty podporované USA

Po druhé světové válce neobyčejně vzrostlo socialistické hnutí na celém  světě, zvláště v koloniích a zemích pod nadvládou kolonizátorů, jako  byly Velká Británie, Francie a do toho se zapojily hlavně Spojené státy.  Ve více než sto zemích proběhly rebelie socialistů. Kolonizátoři tvrdě  zasahovali proti lidem, kteří chtěli žít podle svého, bez biče  koloniálních pánů. Někdy to šlo i demokratickou cestou. Například v  Iránu nebo v Chile. Všude tam zasáhly americké dolary, aby odstranily  demokraticky zvolené představitele státu. V Iránu během  "britsko-americké revoluce" popravili svobodně a demokraticky zvoleného  předsedu vlády Mossadeka na jeho místo dosadili tyrana Rézu Páhlavího,  který pomocí své tajné policie Sevak mučil a vraždil své politické  odpůrce. V Chile zavraždili prezidenta, který se snažil zlepšit situaci  dělníků a peonů. Moci se zmocnil generál Pinochet, který měl na svědomí  smrt desítky tisíc odpůrců jeho diktatury. A tak to šlo v desítkách zemí,  které odmítly se podřídit americké nadvládě.

Takto vypadaly převraty, které podporovaly USA v době, kdy  politické a ekonomické zájmy USA zajišťovala CIA stojící za státními  převraty, které odstavily demokraticky zvolené lídry. Na jejich místo  byly dosazeny brutální diktatury, které se dopustily odporných zločinů  proti vlastním lidem.

V 80tých letech min. stol. rozpoutali přisluhovači Washingtonu v  Latinské Americe teror, který už většina lidí nestrávila. Bylo třeba  nahradit otevřenou podporu diktatur něčím, co zní a vypadá mnohem lépe.  A tak vznikla tzv. podpora demokracie.

K pochopení americké zahraniční politiky musíme nejdříve pochopit velice  jednoduchou skutečnost. Vláda USA chce dominovat světu. Koncepce tzv.  podpory demokracie je jednoduchá. Spočívá v celosvětovém financování,  školení a politické podpoře lokálních opozičních skupin podporujících US  zájmy. O této nové koncepci tzv. "podpory demokracie" napsal Dr. William  Robinson, přední expert na změny režimů, knihu Promoting Polyarchy. A  podle této knihy probíhaly "demokratické revoluce" v Latinské Americe, ve  východní Evropě (s jejich sametovými revolucemi), v Africe, nebo na  Středním Východě.

Po celém světě vytvořily USA různé mechanismy k proniknutí do občanských  společností a do politických systémů zemí, kde chystaly svou intervenci.  Cílem bylo zajistit, aby výsledky vyhovovaly americké zahraniční  politice. USA to dělaly prostřednictvím svých zástupců v nevládních  organizacích prostřednictvím lidí, kteří už neměli podezření, že  spolupracují na něčem špatném tak, jak tomu mohlo být dříve. Takže   zatímco cíle zůstávají stejné, už to není CIA, ale US Agentura pro  mezinárodní rozvoj (USAID) a její partneři, kdo je v čele tohoto úsilí.

V r. 1991 to vysvětlil v deníku Washington Post jeden ze zakladatelů  Národní nadace pro demokracii (NED), Allen Weinstein : "Vzali jsme si v  tomto ohledu ponaučení? To si pište! Děláme to lépe? To si pište! Je to  pořád tak odporné jako dříve? To si pište! Mnohé z toho, co děláme dnes  my, dělala před 25 lety CIA". Museli si pořídit tuhle novou organizaci,  která má ve svém libozvučném jménu slovo demokracie. Hezký název, který  by nebyl potřísněn špatnou reputací CIA -- a to byl důvod, proč byla  založena nadace NED.

A stejně jako CIA -- dnes USAID, NED a mnoho dalších podobných  organizací je financováno Kongresem. Desítky milionů dolarů jdou  každoročně na financováni politických organizací a jejich kampaní po  celém světě s cílem podporovat US zájmy. Tyto peníze jsou použity na  vměšování do záležitostí cizích národů a jejich ovlivňování.

Vláda používá peníze daňových poplatníků, aby vysílala armádu a CIA a  aby pomocí těchto programů ovlivňovaly lidi po celém světě a říkaly jim, co mají dělat. Někdy to nefunguje a učí to mnoho lidí Američany  nesnášet.

Rafinovaný scénář pro narušení vnitrostátní politiky cílové země ve  prospěch zájmů USA se celosvětově uvádí pod svým PR názvem -- Podpora  demokracie. Podle USAID když utratíte v cílové zemi 10 milionů dolarů, zvýšíte tím touhu jejich obyvatel po demokratické změně pětkrát.

Vedoucí úlohu při rozvíjení tohoto scénáře nenásilných změn režimů mají  US Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) a Národní nadace pro  demokracii (NED). Nejprve se rozliší všechny sektory občanské  společnosti a ty, které jsou v souladu s US projekty nebo se do nich  mohou zapojit, pak získají finanční podporu a vedení. Není to  složité, zato ale velice účinné.

Existuje celá síť organizací, které podnikají v oboru šíření demokracie.  Mnozí z lidí, kteří si prostudovali činnost těchto agentur, věří, že  vládní dotace a granty, které pak pomáhají tahat za nitky pocházejí od  CIA. Je to už 30 let co USA přináší do celého světa světlo demokracie a  svobody lidem, kteří už ztratili naději. Třeba v Hondurasu. Tam USAID  požaduje 800 000 dolarů na posílení vlády a demokracie. Té americké  demokracie, ve které tamní novináři a aktivisté jsou vystavení násilí a  vražděni vládou podporovanou USA. Toto přinesla tzv. podpora demokracie  lidem v Hondurasu.

V Egyptě zmobilizovaly tyto agentury revoltu proti politice režimu  Hosního Mubaraka. USAID se za posledních 25 let podílela na propagaci  "demokratických iniciativ" ve více než 100 zemích. Rozpočet USAID na  tento rok -- miliarda dolarů.

V Latinské Americe, v zemích, kde kapitalismus už není na pořadu dne, se  USA snaží zničit status quo. Chávez byl nepřítelem č.1. Venezuela je  zemí, kam posílají nejvíce peněz. Tam je produktem amerického  intervencionalismu Corrina Machado. Prostřednictvím "neziskové"  organizace dostala statisíce dolarů od USAID a NED. Vedly ty nejostřejší  kampaně proti Chávezovi, který byl přesto během tzv. Bolívarské revoluce  znovu demokraticky zvolen. Stejně jako Sakašvilimu v Gruzii, i Machadové  zahraniční finanční podpora umožnila vylepšit svůj image a prosadit se  doma i ve světě. V jejím případě jde o podporu jednotlivce který má v  podstatě schopnost dostat se k moci a pak sdílí a podporuje americké  zájmy. Od roku 2000 má USAID ve Venezuele aktivních 620 programů, které  stály asi 20 milionů dolarů. Všem jde o to, orientovat se na "volný  trh". To věděl i náš předseda vlády Klaus, když u nás za americké peníze  budoval kapitalismus. Prezident nadace NED, Carl Gershman, si je vědom  toho, že podpora demokracie ještě neznamená změnu režimu. Proto  dává rovnítko mezi demokracii a kapitalizmus, a tak když pracuje proti  socialistickému hnutí nebo vládě, žije v domnění, že šíří demokracii.

Máme tu nový model ovlivňování domácí politiky cílové země ve prospěch  zájmů USA. Jde o financování, školení a vedení proamerických sil ve  světě. Americké daňové poplatníky to stálo 9 miliard dolarů, které  utratila USAID za propagaci demokratických iniciativ Washingtonu. Další  šiřitel demokracie -- nadace NED získala v r. 2009 132 milionů dolarů.

Jedním z mnoha příkladů jsou barevné revoluce ve východní Evropě. Tam se  nevěnovali jen propagandě nebo verbální výpomoci opozici Tam ve  skutečnosti dělali věci, které dávaly opozici více moci a použité  postupy opakují. Po roce 1989 jedna země za druhou začaly zavádět  kapitalismus, režim, který nikdo nechtěl. Jak přiznal jeden z  protagonistů Václav Klaus, jen 3% z protestujících si přálo návrat  kapitalismu. Ostatní chtěli jen reformu socialismu. Bylo jim to málo  platné. Scénář napsaný už dávno před tím, se musel dodržet.

Naposledy to mělo úspěch během války v Jugoslávii. Vypůjčili si z této  revoluce nejrůznější věci včetně jistých sloganů a barev a symbolů.  Analytici zjistili jak nažhavené skupiny mládeže, rocková hudba, laser  shows apod. posloužily k propagaci těchto hnutí jako něčeho ´cool´.  Cílem bylo z nich učinit něco vlasteneckého, něco, na co by lidé byli  hrdí. Studentští lídři oddílů srbské mládeže, které hrály klíčovou roli  ve svržení Slobodana Miloševiče v r. 2000 byli masivně podporováni lidmi  z USAID, tvrdí deník New York Times.

V současnosti se USAID a NED angažují na Ukrajině. Tam proběhla Oranžová  revoluce už dříve, ale mnoho úspěchů nepřinesla. USA a EU připravovaly  euromajdan v ukrajinské metropoli po několik let, přímé státní výdaje  USA na protestní akce v Kyjevě přesáhly 5 miliard USD. Západ se snažil  zatáhnout Ukrajinu stejně jako jiné bývalé sovětské republiky do NATO.

Ukrajina se dnes svobodně a demokraticky zmítá v bídě a chudobě, jejíž  konce nevidět a která postihuje nejširší vrstvy obyvatelstva. Země je  zoufale zadlužená a nemá peníze na nic. Lidé mají žebrácké mzdy a mnoho  Ukrajinců hledá práci v Evropě. Na Ukrajině je čtvrtinová životní úroveň  než v Putinově Ruské Federaci. Ukrajinci naději hledali v připojení k  Evropské unii. Jenže když si prezident země přečetl podmínky připojení,  odmítl dohodu podepsat. To neměl dělat. Lidé se probudili a začala druhá  revoluce. Ale to už bylo něco jiného. Tady nastoupila jiná síla. Pokojné  demonstranty zastoupily ozbrojené bandy neonacistů, připravené a  vyzbrojené ze Západu. Nastalo vraždění neozbrojených policistů.  Prezident utekl ze země a vlády se chopily síly vyloženě fašistické a  nacistické orientace. Vytáhly na světlo svého guru, Stepana Banderu,  válečného zločince, který má na svědomí více než 350 tisíc Poláků, židů  a dalších neukrajinských obyvatel včetně Čechů, okradených a povražděných  během druhé světové války. Takto Bandera bojoval proti bolševikům po  boku Wehrmachtu. Po válce tento "hrdina" získal asyl u svých přátel z  USA v Německu. Nakonec byl Stepan Bandera v říjnu 1959 zavražděn v Mnichově agentem KGB .

Dnes jeho pohrobci vládnou na Ukrajině. Tak končí převraty podporované  Spojenými státy. Je to vzkříšení fašismu a nacismu 68 let po válce.


Ing. Josef Vít
9. dubna
NETSOCAN