NETSOCAN
Číslo 5 --KVĚTEN 2005---Ročník IV.
Médiokracie chaotů a dekadentů?


ooo Po zcela ostudné roli, kterou sehrála československá respektive česká média v průběhu polistopadové společensko ekonomické transformace se práce "hlídacích psů české demokracie" nesporně zkvalinila. Nicméně lze konstatovat, že ještě v mnoha případech zůstává jaksi "pod psa".
ooo V obdobá "Pražského jara" roku 1968 se spisovatelé, novináři i ostatní kuturní tvůrci pokoušeli hrát roli "svědomí národa" čili jakýchsi nekompromisních hledačů a hlasatelů pravdy. Jejich výkon byl natolik skvělý, že je nakonec umlčeli až sovětští okupanti.
ooo Rovněž po "Sametové revoluci" existovala nějaký čas naděje, že kompetentní česká elita se role "svědomí národa" opět ujme. Bohužel, nikdo nevnímal alarmující signály: odchod básníka a písničkáře Karla Kryla z Rádia svobodná Evropa (jako demonstraci proti tamní faktické cenzuře) doprovázený prohibicí jeho politopadové tvorby v českých masmédiích.
ooo Karel Kryl se vlastně stal prvním a nejvýznačnějším polistopadovým disidentem!...
oooDnes je situace taková, že místo hledačů a hlasatelů pravdy dominují "vlastníci pravdy". V anglosaském teritoriu "vlastní pravdu" mediální magnát Ruppert Murdoch, v Itálii Silvio Berlusconi. Nu a v Česku fungují jako "svědomí dároda" "cizáci" - zahraniční vlastníci českých médií. A nejčtenějším deníkem je... tabloid!
ooo Historickým posláním i povinností médií - jako kulturních subjektů - je bezesporu kultivace, zušlechťování společnosti. Tato činnost v první řadě pochopitelně vyžaduje naprostou a přirozenou úctu k pravdě. Avšak nejen to: společnost nebude kultivována, ale spíše strhávána do úpadku, dekadence, pokud média nedokážou hledat a podporovat pozitivní stránky v životě člověka i společnosti, které společnost i člověka reálně obohacují, posilňují a činí z vývojového hlediska kvalitnějšími, dokonalejšími, životaschopnějšími a humanističtějšími.
ooo Současně jsou média povinna informovat i o jevech, které člověka i společnost ohrožují, poškozují, vedou k jejich demoralizaci, erozi nebo dokonce ke zkáze, a tyto jevy nemilosrdně a neustále kritizovat, pranýřovat a potlačovat.
ooo Nyní bude učiněn následující pokus: pod zorným úhlem zmíněných kriterií bude posouzena část obsahů dvou výtisků našeho nejčtenějšího a tzv. seriozního deníku MF DNES; konkrétně půjde o letošní výtisky z pondělí 16. a úterý 17. května (XVI/114 a XVI/115).

Informace nebo pouze nformace?...
ooo Jako první přijde na řadu jistá perlička a reflexe, kterou může někdo chápat i jako pedantství či hnidopišství.
ooo Pondělní MF DNES informuje na titulní stránce pod palcovým titulkem Mistři! Češi mají zlato o triumfu českých hokejistů na mistrovství světa v ledním hokeji ve Vídni. Pod titulkem je skupinová fotografie českých hokejistů, trenérů atd. o půlstránkovém rozměru a doplněná tímto popisem: VÍTĚZNÝ TÝM. Čeští hokejisté, ověšení zlatými medailemi mistrů světa, triumfují po včerejším finále šampionátu ve Vídni.
ooo Tato informace obsahuje dvě zajímavá faux pas: jednak zde chybějí jména jednotlivých hráčů; a navíc na snímku "vítězného týmu" sice napočítáte celkem 23 jásajících mužů a jednu malou holčičku se zavřenýma očima, ale marně na ní budete hledat jednu z největších osobností vítězného týmu, útočníka Jaromíra Jágra...
ooo Tato fakta nechť slouží jen jako indicie úpadku úcty novinářů k pravdě. Pokud někdo tento případ označí za pedantství, lze namítnout: dejme tomu, že prezident Klaus udělí MF DNES státní vyznamenání za velkolepé úspěchy při budování kapitalismu. Druhý den přinesou noviny skupinovou fotografii triumfujících redaktorů s popisem Slavní budovatelé kapitalismu - ocenění novináři MF DNES, ověšení medailemi, jásají... Budou-li však na této půlstránkové fotografii chybět nejen jmenné identifikace oněch slavných budovatelů, ale navíc i šéfredaktor pan Šafr..., pak se kvalita takové informace tak trochu přiblíží kvalitě piva bez pěny!
ooo Další případ je již podstatně závažnější.

Osel se řítí silnicí?
ooo Pod titulem Jel 270 km/hod a policisté se prý jen usmívali informuje 16. května MF DNES o tzv. rallye "bohatých" čili o mezinárodní rallye Gumball 3000. Tento závod pořádají bohatí lidé, jezdí na rychlých sportovních autech a - ačkoliv k tomu nejsou výslovně vyzýváni - hromadně a úmyslně porušují dopravní předpisy.
ooo MF DNES píše, že "Policie kvůli závodu vyhlásila na víkend pohotovost a snažila se monitorovat, jak účastníci rallye jezdí. Zatímco oni sami tvrdili, že po Česku jeli rychleji, než se smí, policisté žádný přestupek nezjistili," a přidává názor Brita Marka Mosse: "Čeští policisté? Ti se na nás usmívali. Byli milí. Ne jako ti v Belgii, kde nás pronásledovali a stavěli zátarasy."
ooo V témže čísle Jana Bendová v kratičké glose Osel se řítí silnicí odszuje jak "závodníky" chlubící se úmyslným porušováním dopravních předpisů, tak policisty tvrdící, že "závodníci" předpisy dodržovali.
ooo 17. května MF DNES přináší kritický dopis čtenáře Jiřího Berana z Plzně, který varuje: "Obávám se, že takový závod je velkým příkladem nejen pro naši mládež, ale i pro odrostlejší...," a navíc článek Pokutám se jezdci Gumballu jen vysmáli, jehož obsah je vpodstatě totožný s titulkem, byť navíc upozorňuje na bezohlednost "závodníků" i na jistý zájem veřejnosti.
ooo Fakta hovoří jasně: Gumball 3000, závod znuděných boháčů - za účasti herců hrajících perverzní role v perverzních filmech a chovajících se perverzně i za volantem - kontrastující s bezmocí policie pořádající za peníze daňových poplatníků manévry, zapadá jako další střípek do mozaiky odrážející rostoucí dekadentnost západní civilizace; civilizace, která podle mnoha skutečností nejspíše vstoupila do velice riskantní fáze své existence...
ooo V této civilizaci dělník pracující u pasu a spěchající do práce proto, aby nebyl propuštěn, zaplatí za překročení rychlosti stejnou pokutu jako bezohledný boháč; i přesto, že v případě onoho dělníka ta pokuta činí i šestinu celoměsíční mzdy a spěchal proto, že jej zdržela např. dopravní zácpa. V této společnosti značná část obyvatel reálně chudne, přestože pracuje produktivně a nezřídka téměř otrocky, zatímco jiná část neustále a vpodstatě nezaslouženě a neproporcionálně bohatne. Je to civilizace, v níž se totálně rozpadá rodina a dramaticky klesá porodnost. Je to společnost, která neschopnost vlastní biologické reprodukce nahrazuje imigrací, která může v konečných důsledcích znamenat i kulturní zánik této civilizace.
ooo Nemůže mít ona zmíněná dekadence jediného a společného jmenovatele, například kapitalismus? Jana Bendová místo Osel se řítí silnicí mohla klidně napsat Buržoa se řítí silnicí...
ooo Taková drzost! Známé heslo soudruha Husáka: Socialismus si rozvracet nedáme!, které lid přetlumočil jako Socialismus si pozvracet nedáme!, je dnes českým zákonodárstvím modifikováno na Kapitalismus si pozvracet nedáme! Viz zákon o třídní nenávisti. Jana Bendová samozřejmě mohla napsat Buržoa se řítí silnicí; jenže v tom případě by ztratila místo, poněvadž MF DNES je věrný a nemyslící sluha této eonomické, společenské a politické dekadence, což se pokusí dokázat rozbory dvou následujících článků.

"Nejbohatší Rus" vyslechl verdikt v kleci
ooo Tento titulek, velikostí svých písmen vévodící zahraničnímu zpravodajství MF DNES 17. května, upoutává na vynesení rozsudku nad ruským oligarchou M. Chodorkovským.
ooo Interesantní je již samotný titulek: co vlastně naznačují ony uvozovky? To se v článku čtenář vůbec nedozví! Dotyčné uvozovky totiž zpochybňují, že je Chodorkovskij nejbohatší a současně naznačují, že není Rus...
ooo Poté co kvůli miliardovým daňovým nedoplatkům zkrachoval jeho Jukos, ropný magnát - časopisem Forbes vyhodnocený jako sedmý nejvlivnější miliardář planety - své postavení ztratil. V tomto případě si čtenář uvozovky snadno vysvětlí. Ale kdo vlastně je, když není Rus?
ooo Kdyby byl české provenience pak by (německá, česky psaná) MF DNES bez problému hlásila: "Nejbohatší" český Rus vyslechl verdikt v kleci; a podobně by psala o Rusovi německém, francouzském či americkém.
ooo V tomto případě smíš, vážený čtenáři, alespoň sám spekulovat! A podobně můžeš louskat problém jak se nějaký "ruský" Míša (kterému bylo v 90. letech 30 let) - aniž by udělal nějakou významnou politickou kariéru - stane sedmým nejvlivnějším miliardářem planety...
ooo MF DNES líčí v tomto punktu M. Chodorkovského asi stejně seriozně jako někdejší Rudé právo, jehož informace musely být čteny "mezi řádky"; stejně jako ona informace o "nejbohatším Rusovi"...
ooo Je M. Chodorkovskij vinen?
ooo "Jistě, málokdo pochybuje o tom, že Chodorkovskij opravdu porušoval zákony, že se opravdu v minulosti dopustil trestných činů", konstatuje MF DNES. Označí tak de fakto - vzhledem k výši podvodně nabytého jmění - Chodorkovského za superpodvodníka, ale vzápětí, místo aby volala po jeho spravedlivém potrestání, vinu oligarchy relativizuje: "Potíž však je, tvrdí jeho zastánci, že v Rusku devadesátých let ´podváděli tak trochu všichni´ a chaos v zákonech způsobil, že trestných činů se ´musel´ dopouštět v podstatě úplně každý podnikatel."
ooo Tím je asi mimo jiné míněn např. Chodorkovského oligarchický klon R. Abramovič v souvislosti s nímž MF DNES (10. května) uvádí: "O tom, jak se tehdy v Rusku privatizovalo, svědčí historky a fámy, podle nichž Abramovič založil asi dvacet firem, které měly v dražbě Sibněfti sehrát roli konkurenčních zájemců, nebo že byl hned na letišti neznámým pachatelem unesen jednatel čínského zájemce CNPC a propuštěn až poté, co se Číňané z dražby stáhli."...
ooo Logika Chodorkovského zastánců je opravdu hrůzostrašná. V Hitlerově Německu rovněž páchal zločiny téměř každý, to ale přece nebyl důvod ke všeobecnému pardonu, nýbrž k naopak exemplárnímu potrestání největšíh viníků! Kde se krade, je někdo okraden. Kde se podvádí, je někdo podveden, atp. Jak budou odškodněni?
ooo Většina textu článku ovšem přímo či nepřímo přesvědčuje, že za Chodorkovského procesem stojí ruský prezident Putin. "...málokdo věřil, že ruští vyšetřovatelé - či spíše Vladimír Putin - si troufnou zatknout nejbohatšího Rusa," nebo "Vladimír Putin po svém nástupu do čela Ruska tvrdě zasáhl proti vrstvě ´oligarchů´," atp.
ooo Je tedy ruský prezident chválen za to, že se pokouší v Rusku nastolit spravedlnost a trestat zločince? V tomto případě se autor článku Jan Rybář zachoval vpodstatě inertně. Sice Putina nijak nevyzdvihuje, ale ani nedémonizuje.
ooo Nicméně hned vedle tohoto článku MF DNES umístila zprávu další, kratší a s titulkem Pozorovatel: Proces byl zmanipulován.
ooo Oním "pozorovatelem" je člen německé frakce zelených v Evropském parlamentu a český emigrant Milan Horáček, který chce, aby se - dle něho - zmanipulovaným procesem zabýval výbor Evropského parlamentu pro lidská práva i zahraniční výbor.
ooo Skutečnost, že nezná trestní spis, mající dle něho asi 25 centimetrů na výšku, a že soudkyně "Četla rozsudek strašně rychle a tak potichu, že i ti, kdo umějí výborně rusky, měli problém rozumět," českoněmeckému euroekologovi nebrání v jednoznačném odsudku.
ooo Kuriózně a spíše tristně než tragikomicky ovšem působí, že tento "ekolog" považuje soud za zmanipulovaný, poněvadž zloděje a podvodníka Chodorkovského odsoudil!!! Kdyby byl jeho favorit osvobozen, patrně by celý soud považoval za korektní... Organizování nátlaku prostřednictvím EU či různých nátlakových demonstrací za propuštění superzloděje i intervence J. Bushe a A. Šárona pan europoslanec za pokus o nátlak na soud i jeho manipulaci kupodivu nepovažuje...
ooo Poněvadž postoj pana Horáčka nelze považovat za seriozní, měla by MF DNES, chce-li být považována za seriozní deník, sdělit, byť třeba decentnější formou: Devastovaná přírodo, úpěnlivě tě prosíme: Před "ekology" typu pana Horáčka sebe, Českou republiku i Evropskou unii všemožně chraň!


ooo Vezme-li se závěrem v úvahu, jak deprimující deformace v elementární povinnosti - jíž je kultivace veřejnosti - lze konstatovat v pouhých dvou číslech nejprestižnějšího "českého" deníku, v jehož pojetí dochází k naprosté relativizaci i elementárních etických pojmů jako je pravda a lež či dobro a zlo, spravedlnost či bezpráví atp.; připočte-li se k tomu naprosté selhání českých médií při společensko ekonomické transformaci Československa zejména v první polovině devadesátých let; a přihlédne-li se i k téměř lokajské roli, kterou mnohá média sehrála v souvislosti s agresí USA proti Iráku, pak se nelze ubránit pocitu, že tyto "hlídací psy demokracie" (watch dogs of democracy) drží na řetězu totálně šílený psovod, vzhledem ke svému defektu zhola netušící, že takto západní kultura nezadržitelně dospěje pouze k vlastnímu tragickému konci.

František Stočes
18. června 2005

NETSOCAN