NETSOCAN
Číslo 5 --KVĚTEN 2005---Ročník IV.
Zmatení pojmů nebo zbraň hromadného oblbování?

ooo Pod titulkem Rudá parta vyděračů uveřejnila MF DNES (16. května) redakční glosu od autora Josefa Kopeckého, a dotyčný literární útvar má již skutečně hodnotu někdejšího "Rádia Jerevan"! Když navíc spočinou na takovéto alarmující upoutávce v seriózním českém deníku zraky lidí s politickou krevní skupinou "Timura a jeho party", okamžitě jim před očima vyvstane rudá záře a pokusí se o mobilizaci všech svých NGO´s a militantních humanrightistů...
ooo Neboť vyděrač je odsouzeníhodný nemrava; a což teprve když jich je celá parta a nedejbože ještě rudých!
ooo Občan familiárně znající nevalnou úroveň "českého" tisku si však po švejkovsku řekne: "To chce klid!" a pídí se po faktech. A udělá dobře, poněvadž vprostřed glosy autor použil slovo vyděrač ještě jednou, ale tentokráte již eufemizovaně použitím uvozovek.
ooo Seriózní čteář však je v tu chvíli zmaten: který výraz vlastně platí? Vyděrač v titulku nebo "vyděrač" v textu glosy? Popisují se jím totiž stále stejné osoby! Navíc se glosa nachází v sektoru, kde MF DNES publikuje oficiální redakční - nebo spíše vydavatelská - stanoviska!
ooo Nyní ke konkrétnímu jednání dotčených lidí, oznámkovaných MF DNES za vyděrače (nebo "vyděrače"?). Oněmi padouchy má být "organizovaná skupinka" poslanců ČSSD a současně i "skalních levičáků", kteří založili vnitrostranickou levicovou frakci a mohou "svou silou v poslaneckém klubu ČSSD zcela zablokovat či výrazně ´osekat´reformy..." a "zabránit liberálním reformám."
ooo Takže takto si představují vyděrače a vydírání (nebo "vyděrače" a "vydírání") pan Kopecký potažmo MF DNES...
ooo Nyní budiž populární formou vysvětlen pojem liberální reforma, poněvadž když běžný občan zaslechne od politiků slovo reforma, ihned, logicky a bohužel i reálně očekává nějakou špatnost! Dobře totiž ví, že například slovo měnová reforma bývá užíváno jako eufemismus pro okradení drobných střadatelů, penzijní reforma zase znamená snížení důchodů a okradení důchodců a ekonomickou reformou se nazývalo předání české ekonomiky do rukou zahraničního kapitálu. Podobně tomu je se slovem liberální: například liberalizace cen masa, sýrů, mléka a brambor znamenala jejich zdražení o stovky procent, atp.
ooo S laskavým zapůjčením dřevorubeckého výrazu pana Kopeckého lze říci, že současné liberální reformy znamenají "osekání" (přesněji řečeno demontáž a zničení) evropského sociálního státu - odpovídajícího svou kulturní hodnotou 21. století - do té míry, až zbyde jenom termín stát.
ooo Argument pro neúnavné úsilí liberálních "reformátorů" lze popularizovaně vysvětlit asi takto: evropský sociální stát nedokáže ekonomicky konkurovat Orientu, kde jsou občané "ochotni" pracovat 24 hodin denně za misku rýže. Načež liberálové s etikou a humanismem jim vlastním tuto "konkureční přednost Orientu" definují jako sociální dumping! a nikoliv dumping asociální...
ooo A poněvadž nikdo liberálům nevidí do žaludků, nelze vyloučit, že za krajní a současně optimální formu konkurence vůči oněm orientálním "konkurenčním výhodám" budou považovat každý evropský stát, jehož občané - samozřejmě za moudré vlády liberálních stran - uvědoměle pracují 24 hodin denně za celé dvě misky rýže! Vzhledem k civilizačnímu předstihu Západu před Orientem se zde ona rýže samozřejmě nebude vydávat v miskách nýbrž v penězích. Popravdě se však musí přiznat, že se liberálové nad výší onoho finančního ekvivalentu nedokáží shodnout.
ooo V každém případě je dle pojetí liberálů oním anticivilizačním prvkem sociální stát a nikoliv onen asociální duping.
ooo ČSSD hájí - více či méně úspěšně - sociální pojetí reformy sociálního státu; a přestože vyhrála volby, již tři roky z neznámých důvodů trpí politické vydírání svými koaličními partnery. Dlužno dodat, že se nechává politicky vydírat (permanentními hrozbami rozpadu koaliční vlády) zčásti zcela dobrovolně a nepochopitelně, poněvadž ve formě menšinové vlády (s tichou podporou KSČM) by mohla nejen všechny vládní posty obsadit členy či sympatizanty ČSSD, ale současně i stoprocentně realizovat svůj volební program.
ooo Jestliže však expremiér V. Špidla tuto variantu odmítl s poukazem hodným poplašné zprávy, že by tato v každé demokracii zcela běžná varianta znamenala nebezpečí pro ČSSD i ČR, pak tím nedvojsmyslně naznačil, že ČSSD je vydírána i fakticky a to dosti brutálně! Do tohoto okruhu mohou patřit i vyděračské články v MF DNES; viz článek politologa B. Doležala vyhrožující, že v případě menšinové vlády ČSSD by se kdosi nejmenovaný pokusil o tzv. "chilskou variantu" i v ČR. B. Doležal doslova napsal: "...ČR by tím nastoupila tzv. chilskou cestu k demokracii (oklikou přes nějakého Pinocheta)". (viz článek Kdo by byl českým Pinochetem v NETSOCANu č. 10/2003 nebo článek Zná V. Špidla českého Pinocheta? v č. 1/2004))!!!
ooo Poněvadž se MF DNES V tomto případě neprezentovala ani satirickými ani analyticko-kritickými články odsuzujícími toto skutečné a s demokracií zcela neslučitelné vydírání, pak lze konstatovat i zvláštní ambivalentost tohoto deníku ve vztahu k vydírání, k politické etice i kultuře...
ooo Zvláště, když prostřednictvím pera J. Kopeckého považuje za vydírání snahu o naplnění stranického slibu daného voličům. Ona "rudá parta vyděračů" chce totiž v parlamentu především "...pečlivě zkoumat, zda jsou předkládané návrhy v souladu s dlouhodobým programem strany." - přesně tak byl v tomtéž čísle MF DNES citován jeden z ustavujících členů, poslanec PS V. Laštůvka.
ooo V tomto kontextu lze titulek Rudá parta vyděračů chápat i jako neslýchanou urážku politické cti zmiňovaných osob.
ooo V anglosaském světě se nyní - v souvislosti se selháím médií v období americké agrese proti Iráku - začíná termín Weapons of mass destruction (zbraně hromadného ničení) parafrázovat v podobě Weapons of mass deception, znamenající zbraně hromadného klamání.
ooo Pokud by se nějaká instituce uvolila udělovat medaile Za zásluhy o hromadné oblbování, zmíněná glosa v MF DNES by si ten metál rozhodně zasloužila!
ooo

František Stočes
18. června 2005

NETSOCAN