NETSOCAN
Číslo 5 --KVĚTEN 2005---Ročník IV.
Prasata by žasla...

ooo Prase je poměrně inteligentní zvíře, které dokonce dokáže se zájmem sledovat televizní program. I když možná především proto, že tam vidí spoustu prasečin. Kdyby prasata navíc věděla, že se dnes stávají nejen záminkou pěstních soubojů, ale i důvodem vášnivých sporů mezi politiky, novináři, filosofy a historiky, byla by na sebe patřičně hrdá.
ooo První okruh vášní se vpodstatě týká určení vzdálenosti ve které smějí být prasata chována od od jistého památníku v Letech. Jedná se o spor významný neboť jeho výsledek se jako precendent může obecně aplikovat na všechny památníky.
ooo V kauze Lety se ovšem politikové nedokáží shodnout na tom, jakou pamětihodnost tamější památník vlastně připomíná a zda se vůbec jedná o pamětihodnost hodnou památníku. Nejmilitantněji hájenou verzi údajného rómského koncetračního tábora někteří historikové považují za obecně oblíbený omyl a zpochybňují ji následujícími argumenty: v Letech nestál klasický, tzn. likvidační, vyhlazovací koncentrák, ale obyčejný internační tábor pro sociálně nepřizpůsobivé či kriminální osoby zejména rómského původu a navíc z tohoto "koncentráku" dokázala uprchnout každá fyzicky zdatnější osoba, pokud o to vůbec stála.
ooo Celý humbuk kol letského tábora vypadá na monstrakci samozvaných gypsyrightistů (specifického kmene humanrightistů) a jejich NGO´s. Za důkaz by mohla posloužit skutečnost, že v tomto vášnivém sporu zachovávají totální inertnost především sami Rómové...
ooo Humanrightisté nicméně celý problém dovlekli až do EU a eurokraté dostáli své pověsti: u vědomí, že přece musí být trapas, když (slovy K. Kryla) "Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet..." a v tu chvíli jejich noblesní nosy vydráždí štiplavý odér prasečí moče, vyzývají letský vepřín zbourat a postavit jinde.
ooo Eventualita adekvátních hygienických opatření, která by onen zápach odstranila, nepřipadá eurokratům ani českým humanrightistům zajímavá. Skutečnost, že v onom puchu tohoto i ostatních vepřínů musejí denodenně pracovat jejich zaměstnanci zřejmě považují za banalitu.
ooo Dalším vepřovým tématem se profilovala rozhlasová moderátorka Ester Kočičková, když ve svém pořadu označila za prasata i komunisty. Přitom nejednala v emoci (pochopitelné např. u obětí 50. let), protože komunisté jí prý nikdy nic hrozného neudělali, takže se fakticky jednalo o režijní záměr.
ooo Komunisté okamžitě protestovali u parlamentního mediálního dozoru a považují tento výrok za neslučitelný s kultivační rolí médií; načež se šéf rozhlasové stanice Pokorný za paní Kočičkovou veřejně omluvil.
ooo Následovala vlna dopisů do sdělovacích prostředků ve kterých se čtenáři či posluchači spektakulárně omlouvali prasatům, neboť tato milá a sympatická zvířátka zasluhují dle nich srovnávání s někým adekvátnějším než jsou komunisté. Avšak konkrétní celebrity, které by měly být takovým srovnáním polichoceny, bohužel nezmíňovali... Navíc je zajímavé, že tito pigrightisté nijak nevystupují na obranu práv letských prasat...
ooo Dle jejich logiky se sronáním komunistů s milými a sympatickými zvířátky Ester Kočičková vlastně dopustila propagace komunistů, propagace vlastně ještě účinnější, než kdyby komunisty označila za roztomilé kocourky, a kdoví jestli tím nepřispěla i k růstu jejich volebních preferencí...
ooo Ovšem pokud se paní Kočičková své záliby kultivace komunistů tím, že je srovná s milými a sympatickými zvířátky nevzdá, lze se v budoucnu na mnohé těšit. Například až jednou, možná, pochopí, že za první i druhou světovou válku, za fašismus i za holokaust a za výrobu i použití atomových bomb zodpovídá ekonomický systém zvaný kapitalismus - k jakým zvířátkům začne ve svých pořadech přirovnávat kapitalisty.
ooo Momentálně se však paní Ester cítí poněkud dezorientována. Asi neví, že kdyby chtěla české komunisty kritizovat kultivovaně, mohla by jim kupříkladu zarecitovat názor jejich guru Lenina, který slovo komunistická v názvech dělnických stran rovněž považoval za nešťastné, neb na jejich činnosti nic komunistického neshledával. Takže oč méně konali komunisticky, o to více konali lumpenkomunisticky. Kdyby v této konotaci Ester Kočičková označila české komunisty za lumpenkomunisty, popř. za zcela dezorientované, neškodné a zastydlé bolševiky, její šéf Pokorný by se za ní nestyděl a možná by na ní byl dokonce hrdý!
ooo Podobně jako čeští komunisté dezorientovaná rozhlasová modrátorka se v nejbližší budoucnosti údajně hodlá věnovat výlučně ženské problematice. Patrně netuší, že i zde na ni číhají nebezpečná úskalí.
ooo Před nedávnem totiž v jedné pražské synagoze oznámila jiná "Ester" další "Ester", že je faschistische Schweine. Zda se - podle logiky českých pigrightistů - oslovená cítila polichocena oním srovnáním s milým a sympatickým zvířátkem, média neuvádějí. Zmíněný svatostánek orientální piety a víry se však každopádně a kvapně proměnil v kobiště orientální výměny názorů...
ooo Další pozoruhodností na této události je, že vlna protestních dopisů odsuzujících srovnávání milých a sympatických zvířátek s fašisty, se tentokráte nevzedmula... Není však vyloučeno, že čeští pigrightisté ve svých sympatiích či antipatiích striktně rozlišují mezi prasetem a sviní. Dokonce není nepravděpodobné, že mnozí fašisté, jako např. chilský zločinec A. Pinochet, se českým pigrightistům skutečně jeví jako milá a sympatická zvířátka.
ooo Takže jeden vlastně neví. Kdyby, dejme tomu, prasata uměla mluvit a označila zmíněné pigrightisty, samozvané gypsyrightisty, atp. za Schweinerei: cítili by se dotyční polichoceni - nebo uraženi?

František Stočes
11. června 2005

NETSOCAN