NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2008 --- Ročník VII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o 130. výročí ČSSD - sláva, ostuda i naděje
AKTUALITY
o Přínos rožnovské ODS (?) aneb tohle v ČSSD není možné
o Miloslav Štěrba
o Mítinky, konference a oslavy...
o Mgr Vladislav Černík
o O koze předsedy Vlčka
o Miloslav Štěrba
o Byly spojenecké nálety na Prahu, Plzeň, Ústí válečným zločinem?
ČLÁNKY
o Julínkova loupež století
o Ing. Josef Vít
DOKUMENT
o Ostuda českých médií i poslanců PS PČR
GLOSA
o Mladí jsou budoucnost této země
o Miloslav Štěrba
FEJETON
o Avignonská lekce Zlínu
o Miloslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o „Náboženství je pošetilá pověra“
o ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie „Nakba“
o Prezident s manželkou čelí žalobě kvůli bytu v Libni
o Česko a politici na prodej
o Jan Švejnar na lávce obtížně balancoval a mohutně mlžil
o Je Poslanecká sněmovna souborem chaotů?
o Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku?
o Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti
o Reader´s DigestNóta Velvyslanectví ČLR v ČR k Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V Praze dne 4. dubna 2008

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR projevuje úctu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a je pověřeno sdělit české straně následující stanovisko čínské strany k „Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu", které Poslanecká sněmovna vydala 1. dubna 2008...

Vážný násilný a zločinný incident bití, rabování a pálení, ke kterému nedávno došlo ve Lhase, narušil vážným způsobem společenský pořádek a způsobil velké škody na životech obyvatel a bezpečnosti jejich majetků. Během tohoto incidentu založila malá skupinka výtržníků požár na 300 místech, zapálila 214 obchodů a lidských obydlí a 56 osobních a policejních vozidel, 58 nevinných občanů utrpělo vážná poranění a 18 lidí bylo zavražděno, z čehož bylo výtržníky pět mladých dívek, mezi nimi i jedna 21letá Tibeťanka, a jedno ani ne osmi měsíční nemluvně upáleno...

Během celého procesu bylo chování čínských vykonavatelů práva velice zdrženlivé, neměli u sebe a nepoužili žádných střelných zbraní. Početné čínské obyvatelstvo jakožto i více než 120 zemí celého světa již vyjádřilo podporu zákonnému způsobu, jakým čínská vláda udržela a ochránila stabilitu v Tibetu.

...česká i některá další západní média při reportování výše popsaného incidentu ignorují fakta a zaměňují černé za bílé, což mezi početným čínským obyvatelstvem, včetně tibetských spoluobčanů, vyvolalo silné rozhořčení a protest...

Příslušné průzkumy ukazují, že stále více důkazů svědčí o tom, že „Lhaský incident ze 14. března" rozhodně nebyl žádnou tzv. „mírovou demonstrací", ale že se jednalo o vážný násilný a zločinný incident, který předem naplánovala, pečlivě připravila, vyprovokovala a zorganizovala dalajlámova klika, aby tak propojila separatistické akce za „nezávislost Tibetu" uvnitř i vně země. Jejím hanebným záměrem byl pokus vyprovokovat v citlivé době nepokoje vedoucí až ke krvavému incidentu, a vytvořit tak nátlak na čínskou vládu, narušit a sabotovat Olympijské hry v Pekingu a narušit mírovou stabilitu v Číně.

I když čínská strana již několikráte představila české straně pravý stav věcí o tomto incidentu, přesto i přes příslušná fakta nejenže neprojevila Poslanecká sněmovna ČR žádný soucit s nevinnými oběťmi incidentu, ale naopak otevřeně ignorovala fakta a oponování čínské strany a vydala výše zmíněné prohlášení stranící malé skupince výtržníků. Kde jsou však její humanismus a zásady lidských práv? Kde je její spravedlivé a objektivní stanovisko?

Čínská strana se domnívá, že vydání tzv. „Prohlášení k situaci v Tibetu" Poslaneckou sněmovnou ČR na základě nepravdcivýh informací je nespravedlivé, neobjektivní a vyrazně nezodpovědné.

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR


Celý text nóty je ZDE


130. výročí ČSSD - sláva, ostuda i naděje


Průběh oslav 130. výročí založení Českoslovanské strany sociálně demokratické, strany, jejíž stateční zakladatelé snášeli perzekuce a vězněni, lze považovat za téměř ostudný...

Mítink ČSSD svolaný před historický hostinec U kaštanů - který mohl a měl být velkolepou prezentací strany a jejích tradic - představovala povinně shromážděná skupinka stranických zaměstnanců a "slavnostní akt" se bůhví proč konal ve 14 hodin; v době, kdy každý normální člověk pracuje!!! O pokládání věnců na hrob jednoho z Otců zakladatelů ve 13 hodin týž den nemluvě... Lze jen doufat, že panstvo se v početnější sestavě shromáždilo alespoň při dýchánku na Žofíně.

O tom jak je pražský KVV totálně zbyrokratizovaný svědčí i další příklad. Výsledek vnitrostranické ankety o radaru říká, že přes 90 % MO je proti radaru. 5. května se konala na Václavském náměstí protiradarová demonstrace. Zatímco zelení se tam prezentovali, co bránilo KVV (potažmo Paroubkovi), aby vyzvali k účasti všechna pražská OVV s transparenty "Sociální demokraté z Prahy 1 (z Prahy 2 atd.) proti radaru a za referendum!" (popřípadě s dalšími vlastními a vtipnějšími hesly)?

Pokud jde o "tradiční" oslavy Svátku práce na pražském Výstavišti, pak se od někdejších bolševických vlastně nijak neliší. Zatímco dříve soudruzi pochodovali před svými papaláši, kteří hanobili imperialismus a pěli ódy na svou politiku, na Výstavišti naši funkcionáři hanobí vládu (pokud v ní zrovna nejsou) a pějí ódy na politiku vlastní, ať již volby vyhráli či prohráli. Jenom členstvo již před nimi nepochoduje, ale sedí. Vskutku vymoženost, hodná tradic Svátku práce!

Podívejme se na První máj a pojetí jeho oslav v sousední Vídni. Tam je organizován tradiční průvod s manifestací, kterých se účastní až sto tisíc Vídeňáků! Lze se pak divit, že při posledních volbách 23. října 2005 získala vídeňská SPÖ celých 49,09% hlasů? O takovém výsledku může pražský KVV jen snít! A je snad sociální složení Vídně odlišné od Prahy? (Fotoreportáž z letošního Svátku práce ve Vídni ZDE )

Pražský KVV utrpěl fiasko v parlamentních i komunálních volbách a vpodstatě nedošlo k žádným personálním reakcím. To lze doslova označit jako konzervaci neschopnosti. Osobně jsem přesvědčen - a myslím, že by to mělo být i ve stanovách - aby při takovémto debaklu celý KVV složil funkce a byl pro jedno další volební období nahrazen jinými lidmi. Nebo snad pražské obvodní organizace nedisponují osobnostmi, schopnými je nahradit či ještě vhodnějšími? Zvýšila by se tím především zdravá vnitrostranická konkurence ku prospěchu celé strany i občanů ČR.

Symptomatické je, že ačkoli pražský KVV fakticky prohrál volby i Jiřímu Paroubkovi, nic podstatného se neudálo ani shora. Pražský KVV přece tyto volby neprohrál náhodou, ale zákonitě svou neschopností! Co si má o tom řadový člen strany i občan myslet? Že si jsou všichni členové stranické hierarchie vzájemně tak zavázáni a současně se jeden druhého bojí natolik, že již nejde o sociálně demokratickou stranu, ale o její zrůdnou metamorfózu?

Na loňské okresní konferenci ČSSD v Ústí nad Labem místopředsedkyně ČSSD Jana Vaňhová mj. prohlásila: "Jestliže přítel Paroubek tu šířil nějaké věci o vyhrožování a podobně, tak já bych ráda potvrdila, že je mi také vyhrožováno... jestli dovolíte, tak já mám taky doma zbraň.. a když bude nejhůř, tak si budu muset... tu zbraň do té kabelky asi vložit, protože občas má člověk z těch výhrůžek strach. Ale já jsem ženská, která se nezalekne."

Poměry v ústecké organizaci nespíše charakterizují situaci v celé straně. Jen asi s tím rozdílem, že v "provinciích" je koryt méně a boj o ně tudíž ostřejší, zatímco pražští kariéristé mají daleko větší výběr i možnosti, takže zde boj o koryta není tak vyhraněný.

Celkem vzato, Otcové zakladatelé se při 130. výročí své strany museli obracet v hrobě. Nicméně při realistickém pohledu je tento degenerativní proces nejspíše zcela zákonitý! Poněvadž skutečná příčina současného marasmu v ČSSD patrně tkví ve stereotypním převzetí původních mechanismů vnitrostranické demokracie, které mohly spolehlivě fungovat v éře, kdy členství v ČSSD bylo aktem občanské statečnosti, ale které se ukazují zcela dysfunkční v podmínkách, kdy je takové členství naopak odrazovým můstkem k vysoké kariéře a lukrativním příjmům. Nejde samozřejmě o problém pouze ČSSD, ale fakticky všech politických stran.

V každém případě jsme svědky, aktéry i obětmi totálního selhání sociálně demokratických intelektuálů a elit, před kterými stojí obrovská výzva. Nejvýznamnější příspěvek k 130 výročí strany vlastně učinil Jiří Paroubek prosazením přímé volby předsedy ČSSD, znamenající první krůček na nelehké cestě vnitrostranické demokratizace; na cestě jejíž zdolání může mít daleko významnější historické implikace, než jsme schopni si představit.


František Stočes (Umístěno rovněž na intranetu ČSSD)

o
NETSOCAN MONITOR


„Náboženství je pošetilá pověra“
Nově objevený dopis Alberta Einsteina obsahuje vědcovy kontroverzní výroky o víře a náboženství. „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit..." Einstein, který byl židovského původu a odmítl nabídku stát se druhým prezidentem státu Izrael, také neuznával myšlenku, že Židé jsou vyvolený národ. "Podle mě je židovské náboženství stejně jako všechna ostatní ztělesněním nejpošetilejších pověr. Avšak Židé, ke kterým se rád počítám a s jejichž mentalitou mám mnoho společného, nejsou o nic lepší než ostatní lidé.“ (Lidové noviny, 14. května 2008). Celý článek ZDE

Geniální fyzik a upřímný pacifista, Albert Einstein, by měl za svůj dopis dostat další Nobelu cenu, tentokráte in memoriam. Tento dopis totiž činí z Einsteina nejvýznamnější osobnost 21. století! Což není evidentní, jak je tato již veskrze globální civilizace děsivě atomizována a devastována právě vírou v ony pošetilé pověry? Pověrčivý pošetilec Bush se každý den xkrát modlí ke svému nejskromnějšímu Židovi Ježíšovi (Spíše projde velbloud uchem jehly než bohatý do království nebeského) a pak v zájmu co největších zisků petrolejářů vtrhne do Iráku a zanechá za sebou statisíce mrtvých. "Architektovi" tohoto masakru, Bushově poradci a dalšímu pvěrčivému pošetilci Wolfowizcovi, není nikdy mrtvých dost. Ostatně považuje se za příslušníka Hospodinem vyvoleného národa, takže může na mrtvolky dětí ostatních pronárodů hledět s nadhledem Hitlera. Bushově Ježíškovi se Wolfowicz ale od srdce směje - židé totiž tvrdí, že Ježíš Nazaretský byl synem římského vojáka, tak jakýpak Žid. Bush zakrátko svého poradce vykopne - ale nikoli za ony obrovské civilní oběti, ale za to, že se válečný zločin - agrese proti Iráku - Bushovi nečekaně prodražil. A Wolfowicze, který USA připravil o stovky miliard dolarů, vykopne hodně vysoko - rovnou do vedení Světové banky... A nemůže být ani divu, že by každý druhý Palestinec, kdyby mohl, v bezprostřední blízkosti těchto zločinců nejraději odpálil bombu ukrytou na vlastním těle, aby si pak v Alláhově nebi užil zaslouženou odměnu - rajský sex s huriskami... Není - v kontextu s těmito pošetilostmi - daleko zajímavější i optimističtější ateismus? Viz např. ZDEČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie „Nakba“
Částečný židovský stát je pouhým počátkem… Zorganizujeme moderní obrannou sílu… Jsem přesvědčen, že nám nebude bráněno v osidlování dalších částí země, ať již po vzájemné dohodě s našimi arabskými sousedy nebo jinými prostředky… Vyženeme Araby a zaujmeme jejich místo silou, na náš vrub.
David Ben Gurion, 1937
Desítky let před založením státu Izrael a vypuzením 750.000 palestinských domorodců z domovů z historického území Palestiny se střídavou mírou intenzity panovalo mezi Araby, Brity a židovskými přistěhovalci násilí. V listopadu roku 1947 byl OSN předložen recept, který by patovou situaci ohledně rozdělení území bývalého britského mandátu mezi palestinskou populaci a židovské přistěhovalce vyřešil. Podle tzv. Partition Plan měl vzniknout palestinský stát na 44% území historické Palestiny pro 725.000 palestinských domorodců a 10.000 obyvatel židovského původu. Na 55% území měl vzniknout židovský stát pro 498.000 Židů a 407.000 Palestinců. Jeruzalém měl zůstat otevřeným městem. Židovští předáci toto řešení uvítali, na tak palestinští spolu s Arabskou ligou. Argumentovali, že plán naplno ignoruje práva domorodých obyvatel, jejichž počet v té době činil 1.230.000 (67%) , oproti 608.000 židovských osadníků (33%), kteří vlastnili 6% palestinské půdy. Arabští předáci dále tvrdili, že domorodí obyvatelé budou v židovském státě čelit perzekuci, vycházejíce z předešlých zkušeností. Obecné stanovisko Arabské ligy v jádru existenci židovského státu v Palestině neakceptovalo... OSN v té době však nedisponovala žádnou právní procedurou ohledně dělení Palestiny. „Partition Plan“ přijalo Generální shromáždění, nikoliv – podle regulí OSN – Rada bezpečnosti. Tento plán také porušil základní princip mezinárodní politiky – právo lidí na sebeurčení, obsažené v článku 1 Charty OSN (převážná část populace Palestiny návrh OSN o rozdělení odmítla)... Celý článek ZDE

Vzhledem k tomu, že v devatenáctém století - tedy před tím, než začali židé z celého světa programově vykupovat půdu v Palestině - koexistovali v této, osmánskou říší okupované zemi, Židé, Palestinci i křesťané zcela bez problémů a po vyhnání Turků pak ještě společně vyháněli Brity. Má-li být palestinsko-izraelský problém humánně vyřešen, pak je nyní patrně na tahu OSN, která by se měla Palestincům za své nešťastné rozhodnutí omluvit. Omlouvat se samozřejmě nemusejí Britové, kteří se tehdy v OSN zdrželi hlasování.Prezident s manželkou čelí žalobě kvůli bytu v Libni
Klaus nyní jako hlava státu bydlí ve vile v areálu Pražského hradu. Kromě toho vlastní několik nemovitostí: byt šest plus dva v Praze-Libni, řadový dům v Praze-Kobylisích, byt dva plus jedna v Peci pod Sněžkou a chalupu v Prudicích na Táborsku...

Inu, pilný občan! - řekl by pyšně bratr Kalousek. Jenom by bylo třeba politovat paní prezidentovou: než všechny ty místnosti poklidí, to musí být makačka! Bylo by zajímavé vědět, kde se asi majetkový hlad české neoburžoasie zastaví a jak se její nenápadný půvab prohloubí. Možná tak, že si pan prezident v jedné chalupě užije své "Hopsa hejsa do Brandejsa" s mladou milenkou a paní prezidentová vyřeší manželskou krizi v chaloupce druhé s mladý gigolem. Ale to již v těchto zeměpisných šířkách kdysi bylo. V úpadkové éře Říše Římské, není-liž pravda?Česko a politici na prodej
Rozsah klientelistických až mafiánských praktik v českém politickém a ekonomickém prostoru je alarmující. ...jako třetí rovinu odcizení lze identifikovat sklon k nadměrnému intervencionismu a ke snaze vměšovat se do všech činností, které souvisejí s mocenskou sférou. Poslanci obsazují mediální rady s cílem ovlivnit chod veřejnoprávní televize a rozhlasu. Strany dosazují své lidi i do nižších pater ministerské administrativy, aby získaly co největší vliv na dělení peněžních toků a veřejných zakázek. Snaží se také získat personální vliv v policii, státním zastupitelství a na soudech, aby zajistily beztrestnost spřízněným, kteří se ocitli za hranou zákona. Není tedy divu, že se nedaří rozkrýt a volat k odpovědnosti autory rozsáhlých korupčních afér a podvodů. Navíc takové personální vazby mohou posloužit k vykonstruovanému obvinění a následnému odstranění nepohodlných kritiků a konkurentů... V neopakovatelném prostředí českomoravské kotliny se vyšlechtil zvláštní stranický druh: klientelistická strana. Stejně jako si každý hledá svého instalatéra, právníka nebo psychologa, může si rovněž „hledat svého politika“. Je možné jej najít na komunální, regionální i celostátní úrovni, případně na všech stupních najednou. Že se to vyplácí, svědčí zjištění Transparency International. Přibližně 70 procent veřejných zakázek je v Česku zmanipulováno... Je také smutným faktem, že ministerstvo vnitra rozprášilo na přelomu let 2007/2008 elitní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, a to v souladu s přáním největší vládní pravicové i opoziční levicové strany. Šokující zjištění přinesl třeba průzkum Hospodářské komory mezi čtyřmi stovkami českých firem. Nadpoloviční většina respondentů označila vydírání za výrazný problém, přičemž neuvěřitelných 23 procent firem má s vydíráním bezprostřední zkušenost a dalších 30 procent firem uvedlo, že zná případy vydírání ze svého okolí. Navíc 15 procent postižených firem označilo jako původce vydírání politický nátlak. Je více než zřejmé, že vydírání představuje nezanedbatelnou součást konkurenčního prostředí i v ekonomice. (Lidové noviny, 24. května ).

Politolog Michal Klíma rovněž připomíná, že v demokraciích je politika do značné míry pokračováním ekonomických zájmů. Znepokojuje jej však vysoká četnost politických afér a korupčních kauz i stupňující se míra politické hrubosti a cynismu. Česko jako jediná země v EU do počátku roku 2008 nevčlenilo do svého práva ani jednu ze tří významných eurosměrnic, majících bránit legalizaci praní špinavých peněz. Poněvadž v politických stranách zmíněnému a hrozivému trendu nikdo nebrání, zůstává otázka, kam takový vývoj může dospět. K fašismu?Jan Švejnar na lávce obtížně balancoval a mohutně mlžil
Celému Švejnarovu výkladu opět vládli "finanční inovace" a "psychologické rozpoložení". Trh se z nějakého záhadného důvodu opět - jako už v roce 1929 a mnohokrát poté podle klasických učebnic - uspekuloval k smrti... Jan Švejnar k tomu má samozřejmě své osobní důvody. Pokud by totiž připustil, že současná hospodářská politika je fašistická (to jest zisky jsou soukromé, ztráty veřejné) a podvodná, neboť banky vytvářejí peníze z ničeho (out of thin air) a nemusí je, tak jako všichni ostatní, získat prodejem svých služeb, asi by dlouho v dozorčí radě velkobanky neseděl... Je však jen otázkou času, kdy se Severní Amerika a Evropa dostanou na konec slepé uličky, ve které se jejich hospodářství, vybudovaná na nekrytých papírových penězích, nachází, konstatují monetární experti... Západní ekonomiky se potom buď dostanou zcela pod dohled státu, jak tomu bylo již za německého nacionálního socialismu - nacismu, nebo nás čeká hyperinflace. (Blog MFD, 23. května 2008). Celý článek ZDE

Francouzský generál Negrier pár roků před vypuknutím prvé světové války (v roce 1910, v Revue des Deux Mondes) napsal, že finanční společnosti se domnívají, že je povinností vlád vést války, aby zajistily jejich zisky. A kdo je dnes na řadě? Vypadá to tak, že Írán. Problém je v tom, že nemůže být z ničeho obviněn, aby opodstatnil agresi a to, že se rozhodl svou ropu neprodávat za dolary, lze těžko nazvat zločinem...Je Poslanecká sněmovna souborem chaotů?
(Jednání pokračovalo v 16.13 hodin.)...
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: "...Pane zpravodaji, prosím, předneste nám návrh usnesení."
Poslanec Jan Vidím: "...Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s vysláním kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu v počtu do jednoho sta osob v období od května 2008 do 31. prosince 2008."
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: "Děkuji vám. Můžeme přistoupit k hlasování. Stanovisko paní ministryně je souhlasné. Pana zpravodaje? (Doporučuje.) Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 134 a táži se vás, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.
Z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 47. Návrh usnesení nebyl přijat.
Prosím ještě o chvilku strpení, neopouštějte jednací sál, probíhá kontrola hlasování. Pan poslanec Urban? Prosím, pane poslanče."
Poslanec Milan Urban: "Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já jsem hlasoval ano, a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji tedy hlasování."
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: "O této námitce bezprostředně rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 135, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám. Z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro námitku 149, proti 3. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování o usnesení, tak jak vám ho přednesl pan zpravodaj, tedy o tom, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vysláním kontingentu speciálních sil do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Kvorum je již nastaveno. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 136 a táži se vás, kdo souhlasí s předneseným usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.
Z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 112, proti 45, návrh byl přijat..."
(16.20 hodin)
Poslanec Pavel Kováčik: "Paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi... až se uklidní situace... jenom velmi krátký komentář. Ten rozdíl je tak veliký, že nemohlo jít o náhodu. Musím konstatovat, že v klubu KSČM žádný hlasovací rozdíl nebyl. Hlasovali jsme proti. Děkuji."
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: "Pan poslanec Dolejš."
Poslanec Jiří Dolejš: "Chci pouze dodat pro zápis, že předseda našeho klubu měl samozřejmě, pokud jde o myšlenkovou rovinu, pravdu. Pokud jde o výsledek na hlasovací listině, tak se mýlí, protože sice jsem hlasoval proti, ale je to tam opačně. Takže pro zápis - rozdíl je tak zjevný, že nežádám nové hlasování."

Jak vysvětlit fakt, že PSP dokázala během asi 5 minut hlasovat zcela rozdílně - a bez jediného slova diskuse? Nejprve návrh odmítne: 99, proti 47. Poslanec ČSSD Urban však své hlasování zpochybní - Já jsem hlasoval ano, a na sjetině mám křížek - (asi se zbláznil počítač). Hlasování je okamžitě opakováno a tentokráte s výsledkem 112, proti 45... V zásadě existují jen dvě možnosti. Buďto je hlasovací technika zcela nespolehlivá a měla by být zatracena, neboť kolik takových omylů již mohlo nastat. Druhou možností je, že technika je zcela v pořádku a zároveň idiotensicher, a v tom případě poslanec Urban lhal, jako když jeho Rudé právo tisklo. A oněm 156 poslancům to nijak nevadilo. Což znamená, že PS je spolkem sedmilhářů... A jak oněch 13 - patrně socdem - poslanců vysvětlí nám voličům tak překotný vývoj ve svých názorech? Možná by to mohli učinit po vzoru Haškova komandýra Jerochymova: "Proti vyslání českých žoldáků do Afgánistánu, holoubkové, hlasovali jsme v opilosti!!"Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku?
V roce 1991 SSSR disponoval celkem 1.300 mezikontinentálními raketami. Dnešní Rusko nominálně stále ještě vlastní 560 balistických raket, jenomže 80 % z nich již překročilo nejzazší hranici své životnosti a musí být, už z důvodu prosté ruské sebezáchovy, co nejdříve sešrotovány. ...v důsledku toho bude mít Rusko v roce 2010 pouze 150 (a podle některých odhadů dokonce pouze okolo 100) pozemních mezikontinentálních raket... Co se umístění ruských strategických bombardérů týče, nalézají se pouze na dvou základnách (ostatní nemají příslušné zázemí). Jenže, jejich jaderná výzbroj, s výjimkou plánovaných letů a na rozdíl od americké praxe, je z bezpečnostních důvodů skladována mimo území základen. Z toho důvodu není ruské strategické letectvo schopno reagovat na žádný nepředpokládaný vývoj a z hlediska USA je velmi snadné jej eliminovat překvapivým americkým útokem... Co se stávajících ponorek týče, Rusko má v současnosti v aktivní službě pouze šest raketonosných ponorek (cca 100 mezikontinentálních raket) proti čtrnácti americkým ponorkám (cca 360 mezikontinentálních raket). Kvalita i životnost ruských ponorek je však vyčerpaná. Naprostou většinu roku kotví v přístavu, kde jsou více než snadným terčem. Chybí jim údržba, modernizace i zkušené posádky. Ruské raketonosné ponorky podnikly v loňském roce pouze dvě krátké plavby, což srovnáme-li s více než čtyřiceti plavbami amerických raketonosných ponorek ve stejném období a více než šedesáti plavbami sovětských raketonosných ponorek v roce 1990, svědčí o jejich katastrofálním stavu... Rusko sice nedávno slavnostně spustilo na vodu novou raketonosnou ponorku... Tato nová ponorka bude do aktivní služby uvedena nejdříve v roce 2010 a další ji do operačního nasazení mohou následovat ne dříve než po roce 2015. (Britské listy, 30. října 2007).

Celý velice podrobný a zdokumentovaný článek Lukáše Rázla najdete ZDE a po jeho přečtení pochopíte, jakému riziku bude vystavena ČR v případě vybudování brdského radaru. Článek sice nepřímo, ale naprosto evidentně obviňuje USA z nového kola horečného zbrojení, které bude stát astronomické částky zcela zbytečně vyhozených peněz. Dnešní situaci lze srovnat jedině s obdobím těsně po druhé světové válce, kdy USA přes protesty význačných osobností zařadily do své výzbroje jaderné zbraně, donutily Stalina, jehož země byla válkou těžce postižena, k soutěži ve zbrojení, které době karibské a berlínské krize vrhlo tuto civilizaci na pokraj globální katastrofy. USA tak podruhé za padesát let prokazují svou agresivitu a naprostou nezodpovědnost za osud naší civilizace, která potřebuje naopak odzbrojovat.Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti
...poprvé v dějinách vývoje protiraketové obrany dojde k tomu že Američané získají možnost sestřelovat ruské mezikontinentální balistické rakety, odpálené z evropské části Ruska na vzestupném úseku jejich letové dráhy a získat tak zjevnou převahu v paritě strategických potenciálů dvou států... V tomto případě bude muset vedení našeho státu použít skutečně tvrdá opatření politického a technického rázu k obraně našich národních zájmů. Změnit některá ustanovení vojenské doktríny RF. Oficiálně oznámit, že operativně-taktické rakety Iskander nebo střely s plochou dráhou letu budou zaměřeny na radar v Česku a na pozice antiraket v Polsku. Vytvořit metody a prostředky formování složitého balistického cíle ihned po skončení aktivního úseku letu rakety ještě před tím, než se dostane do zorného pole radiolokační stanice. Vyvinout systém, jenž bude bránit normálnímu fungování radiolokační stanice v Česku ve stálém bojovém režimu... Jsou možné i jiné formy odpovědi. Bylo by ovšem lépe, kdyby bylo možné se bez nich obejít. (Britské listy, 26. října 2007).

Autor Stanislav Ivanovič Kozlov je doktor fyzikálně-matematických věd, vedoucí pracovník Institutu dynamiky geosféry. Celý článek ZDE Jestliže český ministr zahraničí - poté co se původně uvizované důvody typu hrozby Severní Koreje ukázaly jako směšné a lživé - na Putinovy výstrahy bez přemýšlení reagoval logikou - Tím spíš tu ten radar musíme mít! - pak je nutno si položit několik otázek: Ví vůbec pan ministr o jaké hrozby jde? Pokud o nich slyšel, pochopil vůbec co znamenají? Pokud ovšem ví, že se ČR stane strategickým terčem a chápe, co by to mohlo znamenat, a přesto prohlásí - Tím spíš tu ten radar musíme mít! - pak zbývá již jen otázka pro psychiatra: Nemůže se takto projevovat parciální šílenství?


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

Antisionismus je novou formou antisemitismu (Daniel Veselý)
K tomuto závěru dospěl ve svém článku Alexander Tomský. Jeho článek je jedním z mnoha, které postrádají faktickou dokumentaci, citace či parafráze různých zdrojů, a vykazují se floskulemi a neznalostí klíčových skutečností. V podobném duchu na blogu aktuálně.cz na téma Izrael/Palestina čaruje arabistka (sic!) a členka Evropského parlamentu Jana Hybášková... Pan Tomský, jako celá řada lidí, by si měl uvědomit základní skutečnost. Palestinci a arabské státy mají se vznikem sionismu pramálo co dočinění a už vůbec ne s dlouhodobým útlakem židovské populace v Evropě. A také – sionismus byl od počátku ve velkém rozporu s tradičním učením judaismu, který důrazně brojil proti ustanovení Židovského státu v Palestině...

Kibucy a jedenáct oběšených židů v procesu se Slánským (Břetislav Olšer, blog iDNES)
V Deganji se členové družstva rozhodli zrušit po sto letech dosavadní systém komuny a zavést diferencované platy. Pro Izraelce, kteří v zemi žijí už 50 let, to byl šok, jako pro Američany zavedení socialismu či pro křesťany, kdyby jim papež konvertoval na islám... Už neexistují ani další činnosti. Jako když každý člen dostával jednou týdně ze společné prádelny dvě čisté košile a kalhoty. Nebo když všichni jedli ve společné jídelně a děti žily a spaly ve společných domovech... Ty tam jsou romantické doby stoupenců anarchistických či socialistických ideálů... ,,Kibucy se ale zkrátka zadlužily, stát už jim nemínil dál půjčovat. Nastal konec komun. Další naši sionistickou tradici zahalil soumrak," povzdechl si věčný idealista David Raz... Černé mraky se zatahují i nad Hachotrimem, patrně nastal i zde konec další utopické ideologie... Bohužel, tragické československé procesy padesátých let zůstanou krutou realitou navždycky...

Hyde Park patří do centra (Markéta Reedová, blog iDNES)
Není snad symboličtějšího okamžiku a vhodnějšího času, kdy otevřít pražský Hyde Park, než u příležitosti 15. výročí listopadové revoluce, kdy jsme společnými silami vybojovali svobodu a demokracii. To prohlásil pražský primátor Pavel Bém před čtyřmi lety na Palackého náměstí. A já s ním absolutně souhlasím. Po oněch čtyřech letech však pražský Hyde Park vadí...

Vedie sa v Európe vojna o surovinové rezervy? (Prof. Dr. Velimir Nedeljkovic,)
"Musia existovať skutočne «dobré» dôvody preto, aby sa uprostred mieru, bez súhlasu Rady bezpečnosti OSN, bombardoval 78 dní suverénny štát... Srbsko je jediná krajina v regióne, ktorá nepatrila ku žiadnemu vojenskému paktu a ani dodnes sa o to neusiluje, ale chce svoju neutralitu naďalej zachovať... Bombardovanie Srbska tak bolo nevyhnutné, a bolo prvým krokom k nezávislému Kosovu a zabezpečeniu budúceho ropného protektorátu."

První máj s neonacionalisty, neonacisty, provokatéry a opilci (Štěpán Kotrba)
"Vybaveni hraniční poruchou osobnosti, směšnými převleky a profesionálními fotoaparáty, snažili se fotografovat účastníky poměrně agresivně. Jeden z nich nejprve tvrdil, že pracuje pro agenturu Nová Čína, odpoledne se převlékl za čekistu. Druhý se vydával za reportéra Mladé fronty Dnes. Pivo do sebe lili proudem. Aktivista iniciativy "Trikem proti komunismu", vyznavač "osvícené diktatury", autor trika s nápisem "Zabij komunistu, posílíš mír" Ondřej "Jaeger" Litecký, židovský liberál Karel Goldmann a dva jeho stejně recesisticky naladění přátelé, posilněni několika půllitry tak dlouho provokovali (prováděli amatérskou "investigativní" žurnalistiku), až nakonec konflikt vyprovokovali. To když vlezli s fotoaparátem až do zázemí stanu ČSSD, ze kterého sociální demokraté rozdávali letáky, a nenechali si vysvětlit, že tam nemají co dělat. Vrchol Dekomunizace. Netušil jsem, že lze kombinovat pivo s liberálním židovstvím, industrialem a antikomunismem v takto recesisticky ožralé podobě.

Politici se na ně vykašlali, tak své problémy začali řešit sami (Alice Dvorská, blog MF DNES)
"...Z vojenského hlediska bylo povstání Zapatovy armády národního osvobození (EZLN) v jihomexickém Chiapasu katastrofou. Skončilo však vítězstvím... V autonomních obcích žije dohromady několik set tisíc obyvatel. Řada vesnic se také zřekla vládní finanční a materiální podpory a své záležitosti včetně zdravotnictví a školství si řídí sama. V tzv. caracolech (tento španělský termín odkazuje na hlemýždě a spirálovitý tvar jejich ulity, významný symbol v tradiční mayské kultuře) sídlí tzv. Výbory dobré vlády, které reprezentují oblasti spadající do zapatistického teritoria. Kombinují prvky participativní demokracie s tradičním mayským způsobem politické organizace a v žádném případě neaspirují na politickou stranu. „Nechceme moc pro sebe, protože nikde neexistuje žádná záruka, že neskončíme jako naši utlačovatelé. Chceme moc naopak decentralizovat, rozředit, méně moci a více podílení se,“ praví jedno z jejich hesel...."

Íránská ropná burza - další úder dolaru? (Martin Jirousek, blog MF DNES)
"...Velice zajímavé je sledovat kupní sílu dolaru. Imaginární výrobek, který stál v roce 1800 50 dolarů stál 50 dolarů i v roce 1915. Dnes, necelých sto let po zřízení FED tento imaginární výrobek stojí už kolem 1000 dolarů. Dolar byl za 90 let existence FEDu znehodnocen dvacetkrát..."

Je Mordechaj Vanunu špion a zrádce... (Břetislav Olšer, blog MF DNES)
"...Snažili se mě dohnat k zoufalství, abych litoval toho, co jsem udělal. Osmnáct let mě drželi v samovazbě, z toho jedenáct a půl roku v naprosté izolaci. První rok jsem měl v cele kamery a světlo v ní bylo rozsvíceno nepřetržitě tři roky! Jejich špehové mě neustále bili a nesměl jsem spát. Zacházeli se mnou velice tvrdě. Snažili se mě zlomit. Mým cílem bylo přežít a to se mi povedlo!" stěžoval si Mordechaj Vanunu po svém propuštění na svobodu... Předseda vlády Izraele Ehud Olmert nedávno v tisku nepřímo přiznal, že židovský stát má jaderné zbraně. Možná, kdyby to izraelská vláda udělala dřív, nemusel mít Mordechaj Vanunu nálepku špinavého zrádce..."

Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 3. června v 09:50 a redakce děkuje všem autorům, kteří do květnového čísla přispěli. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN