NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 ---Ročník VIII.
Co milují naši školáci?

Ve Francii podle zprávy AFP iniciovalo ministerstvo kultury anketu, aby zjistilo u školáků ve věku od osmi do čtrnácti let jaké slovo považují za nejkrásnější ve svém mateřském jazyce. Dotázaných 6286 dětí uvedlo následující slova v pořadí:

1. amour – láska (2629)
2. liberté – svoboda (1280)
3. amitié – přátelství (1193)
4. paix – mír – (počet hlasů neuveden)
5. égalité – rovnost ( počet hlasů neuveden)
6. vie – život (653)
7. joie – radost (532)
8. bonheur – štěstí (521)
9. fraternité – bratrství (516)
10. nature – příroda (418)

Je zřejmé, že svůj podíl na výsledku má i významná složka francouzského školství, a tou je výchova k civilizačním hodnotám. Nicméně heslo francouzské revoluce: volnost, rovnost, bratrství bylo v době konání ankety na všech mincích a bankovkách. Slovo tak oblíbené u žáků – vacances (prázdniny) je podle ankety ve slovníčku nejkrásnějších slov francouzských školáků až na 32. místě. Slovo maman (maminka) se ocitlo na místě 11. a slova papa (otec) až na 25. místě.

Stejnou anketu jsme uskutečnili ve Zlíně s omezeným počtem žáků 7. Základní školy na Kvítkové ulici. Uvádím pořadí slov oblíbených u našich školáků:

1. láska
2. rodina
3. přátelství
4. rodiče
5. maminka
6. štěstí
7. radost
8. milovat
9. miláček 10. život

Sami si můžete porovnat hodnotové či jen emoční priority našich školáků s jejich zahraničními kolegy. Je zřejmé, že slova širší platnosti než odvozená od EGO (tj. Já) nejsou zastoupena. Je to zajisté symptomatické pro současný stav myšlení dětí a mládeže. A především, výzvou společnosti, aby se seriózně zabývala výchovou a vzděláním mladé generace. Egoismus v této míře je pro společnost doslova zhoubný a děti přesně reflektují hodnoty preferované svým okolím.


Miloslav Štěrba, Zlín
11. května 2009

NETSOCAN