NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 ---Ročník VIII.
Ohlédnutí nejen za prvomájovými průvody

Měl jsem to štěstí, že jsem zažil ve Francii manifestační pochod stávkujících studentů, ale i jejich kantorů, a také všelijakých odborářů. Zaplavili Remeš a v rachotu bubínků, trubek, píšťalek, ale i pyrotechniky, dali o sobě vědět. Sjednotil je odpor proti návrhu vlády, která chtěla šetřit na výdajích na školství. Jejich pestrý průvod mě vrátil do let minulých, kdy jsme i my, školáci, a poté kantoři, měli za povinnost kráčet městem a volat hurá, což se dařilo, zejména když jsme narazili na pochodující studentky zdravotní nebo ekonomické školy. Nechci zde bagatelizovat léta, kdy měl průvod značný ideologický odér, nicméně postupně, a jak je v našich zemích zvykem, ideologie degenerovala do karnevalové podoby průvodu v roce 1968. I v letech normalizace se bujaré mládí na ulicích města nevměstnalo do úzce propagandistických škatulek, zvláště když v průvodu kráčeli folklórní soubory, kapely, sportovní oddíly nebo školáci a studenti. Stejně jako kdysi Zlínem pochodovali zaměstnanci Baťovy firmy a jejich šéf kráčel v první řadě. I proto je mi nepochopitelné, že Svátek práce a s ním spojený společný manifestační pochod je v současné době zapomenut, ačkoli se jedná o jediný občanský svátek v této zemi. Podobné pochody při jiných, nejčastěji náboženských oslavách, jsou ve světě víc než běžné, a dávají lidem pocit sounáležitosti s jejich komunitou.

Docela kuriózní zážitek mám z let osmdesátých, kdy za neúčast na prvomájovém průvodu už zdaleka nehrozil učitelům jakýkoli postih. Navíc můj komentář k účasti mé třídy na prvomájovém průvodu použili studenti i v relaci, kterou se tradičně maturanti loučili se svojí školou v programu školního rozhlasu. A tak celé gymnázium, včetně vedení, mělo možnost uslyšet výtku k Davidovi W.:
„Davide, kdybys zůstal se mnou v průvodu, mohla naše třída mít o 50 % větší účast“.

V současnosti si pochody našimi městy uzurpovali pro sebe neonacisté. Obchodníci pak obíjejí výklady prkny, parkující odvážejí auta na opačnou stranu města, ulice plní černé uniformy pořádkové policie. A v médiích ovládaných mocnými tohoto světa se plive na předchozí „nesvobodný“ život v této zemi.


Miloslav Štěrba, Zlín
8. května 2009

NETSOCAN