NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 ---Ročník VIII.
Kdo je Agim Ceku?

Agim Ceku byl plukovník JNA (jugosl.lid.armády), dezertoval v létě 1991 do nově se tvořící chorvatské armády, aktivně zapojen do boje proti Srbům.Generálem ho údajně jmenoval sám Franjo Tudjman za úspěšnou operaci (9.září 1993) v oblasti Medacké kapsy, kdy byly zničeny tři srbské vesnice nedaleko Gospiće (Medak, Divoselo, Čitluk). Je smutnou zajímavostí, že tyto tři vesnice byly již dříve zničeny za ustašovského Chorvatska (1941-45). Další albánský plukovník, který zběhl  z JNA k Chorvatům, byl Albánec a pozdější generál Adem Rahimi (ne ale ve spojitosti s Medakem).Agrese byla umožněna tím, že francouzský prapor, který měl celkem bezbranné vesnice bránit před útoky chorvatské armády. Místo toho prapor agresory propustil, aby mohli bez překážek vraždit nic netušící vesničany. Zbabělost a zrádnost Francouzů se projevila při útocích chorbvatské armáfy na srbské vesnice v Krajině, v převážně růžových a UNPA (United Nations Protected Areas) zónách. Útoku se účastnili i zahraniční žoldáci, mezi se udává i dost Holanďanů. (zde jen poznámka: Bishop,C.:Hitlerovy zahraniční SS divize, Plzeň, 2007 - Nejvíce dobrovolníků do SS jednotek za Války dodalo Holandsko, 50 000, pak Belgie 40 000). U Agima Ceku, budoucího velitele UCK, je důležité uvést, že se stal potom stal velitelem stejně vražedné organizace, "převlečené" UCK, a to TMK, Kosovský ochranný sbor, podporovaný trapnou figurou B.Kouchnera, prvního "vysokého představitele" OSN na Kosovu a Metohiji.

Perfektní popis přepadu a neuvěřitelné jednostrannosti Iribunálu v Haagu (ICTY) podal Cedric Thornberry, vedoucí civilní mise OSN v Bosně a Hercegovině ve FOREIGN POLICY, FALL, 1996, když vylíčil vražedný vpád chorvatských jednotek proti nic netušícímu obyvatelstvu srbských veswnic kolem Medaku, v OSN chráněné oblasti:
"Přepad chorvatské armády byl dobře naplánován. Postupující vojáci zabili a zničili každého a všechno na své cestě - těch několik srbských obránců, většinou staré obyvatele a jejich dobytek. Za použití dynamitu a s inženýrskou přesností srovnali se zemí každou ojedinělou budovu. Naši kanadští vojenští odborníci učinili závěr, že cílem vpádu byl program stoiprocentního zničení a povraždění, že to bylo systematicky plánováno, a že takové plánování mohlo být schváleno jen na nejvyšší úrovni chorvatské armády...Dokumenty OSN s rozsáhlkým důkazným materiálem byly předány vyšetřovatelům válečných zločinů 6.října 1993...a chorvatskému ministrovi obrany Gojko Šušakovi (pozn. původně majitel pizzerie v Kanadě). Od té doby bylo však jen ticho... Jak může být Tribunál v Haagu pokládán za poctivý, když takový dobře dokumentovaný případ neměl za následek své projednávání ?"

A tady se ten Agim Ceku účastnil toho mordování a jeho plánování. Žádná rezoluce OSN - RB nic navznesla proti tomu. Londýnský The Sunday Times (10.října 1999) hlásí, že Agim Ceku byl ve velení vražední chorvatské 9.brigády, když provedla hrozný masakr Srbů.


Prof. dr. Rajko Doleček, DrSc
17. května 2009

NETSOCAN