NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 --- Ročník VIII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o České aerolinie patří zaměstnancům!
AKTUALITY
o Zatím hází jen vajíčka
o Ing. Josef Vít
o Návrh ustavujícího prohlášení Ateistické platformy ČSSD
o Slavné májové dny
o Ing. Josef Vít
o Prohraje iniciativa Ne základnám bitvu o radar?
ČLÁNKY
o Boj proti vnitřnímu nepříteli
o Ing. Josef Vít
o Ohlédnutí nejen za prvomájovými průvody
o Miloslav Štěrba
o Hrozí v ČR fašismus?
Anketa
o Průzkumy veřejného mínění
o Ing. Josef Vít
o K naší „dětské“ anketě 10 slov
o Miloslav Štěrba
o Co milují naši školáci?
o Miloslav Štěrba
GLOSY
o Jací partneři, takové partnerství
o Miloslav Štěrba
Zahraničí
o Vi o tom někdo něco vic?
o Josef Mikovec
o Kdo je Agim Ceku?
o Prof. Rajko Doleček
ČSSD Praha 2
o Dopis delegátům obvodní konference ČSSD na Praze 2
o František Stočes
NETSOCAN MONITOR
o Perverzní finále alias Endgame
o Prozrazená agenda: Skupina Bilderberg plánuje ekonomickou depresi
o Je současná krize prostě důsledkem zločinu nevídaných rozměrů?
o Českému předsednictví navzdory
o Obama přijal Lavrova. Věří v obnovení vztahů
o Budovali nacisté EU?
o Klaus: Vláda Mirka Topolánka byla zlobbovaná
o ZERO - další důkazy o podvrhu 11. září
o Reader´s Digest
o Jak moc nás ovlivňuje televize?
o Gladio: Meče teroru v Evropě
o Prozrazený dokument skupiny Bilderberg z roku 1955...
o Co především činí romský problém neřešitelným?
o
o
o
České aerolinie patří zaměstnancům!

o ČSA, o jejichž privatizaci se jedná, by měly správně patřit pilotům, letuškám, manažerům, dispečerům, technikům, dělníkům i všem ostatním zaměstnancům! Proč? Protože i z jejich práce a mezd se ČSA budovaly a jejich mzdy byly o prostředky věnované na investiční rozvoj ČSA logicky nižší! Hrozí opět riziko, že tento majetek, který zaměstnanci ČSA spoluvytvářeli, bude pod cenou vyprodán do ciziny, peníze zašantročeny a zisky odplynou do ciziny!

Letošní ekonomická krize ukázala nezodpovědnost, stupiditu i nestoudnost našich vlád, které za udílení daňových prázdnin prosperujícím podnikům rozprodaly „očištěnou" českou ekonomiku - Plzeňským Prazdrojem počínaje a bankami konče. Dluhy zůstaly občanům ČR a zisky putují za hranice. Tato nestoudnost je obludnější o fakt, že po vzniku ČSR se v programu nostrifikace vykupovaly ekonomické subjekty ležící na území Československa ale patřící zahraničním vlastníkům. TGM by naše ekonomické „reformátory" rozhořčeně obvinil z vlastizrady!

Zaměstnanecká privatizace ČSA nepředstavuje nijak složitý problém. Jde jen o to, aby všichni zaměstnanci - ať již pod patronací odborů či jiného subjektu - vytvořili družstvo. Pak mohou požádat vlastníka (stát vlastní 91%) o převod ČSA do jejich vlastnictví s tím, že jeho hodnotu budou ze zisku a dle dohody splácet (jako se splácí hypotéka). Hodnota ČSA by měla odpovídat soudnímu odhadu, a nikoli nějakým hausnumerům. Po splacení by se ČSA staly majetkem družstva (do této doby by majetek sloužil jako záruka věřiteli), a všichni zaměstnanci, z jejichž práce se majetek splácel, by byli jeho rovnocennými a suverénními vlastníky. Stát tedy o nic nepřijde; navíc zisky poplynou družstevníkům a zůstanou dokonce v ČR!

Z relevantních politických stran mají družstevní formu privatizace v programu dnes pouze KSČM - konkrétně v protikrizovém programu; a v obecné formě i Dělnická strana. Zatímco výrobní družstevnictví tvořilo nejslavnější ideu prvorepublikových sociálních demokratů, kteří o ni válčili jak s klasickými kapitalisty, tak s bolševiky hodlajícími zestátňovat, dnešní elity ČSSD připomínají tlupu lehkoživků, která - v lítém boji o tuzemská či rovnou euro koryta - nemá na podobné „hlouposti" jaksi čas...
---------------------------------------------------------------------

A. Hampl na XVI. Sjezdu ČSSD 1930: „Socialism, toť v podstatě problém zvýšení výroby a spravedlivé distribuce statků... Když se mluví o socialisaci, je nutno tento požadavek definovati jako snahu o právní a hospodářskou změnu majetkového a výrobního procesu, tak, aby každý, i ten poslední dělník, měl vědomí, že pracuje na svém, ať již tato kolektivita je vyjádřena jakoukoli formou družstevní; když si uvědomujeme, že socialisace je naším heslem, tedy onou nebezpečnou cestou, která ohrožuje nepřátelské posice, pak si musíme uvědomit, že ne závist, ne nevraživost musí býti hnací silou, nýbrž hluboké přesvědčení, že dosavadní mzdový systém je v nesouhlasu s demokracií, s kulturní a mravní úrovní dělnické třídy."


František Stočes (Viz rovněž blog na iDNES včetně zajímavé
diskuse )

oNETSOCAN MONITOR


Perverzní finále alias Endgame
Známý filmový dokument, na který je níže odkaz, vyvolává pocit, že klon verneovského devianta z Ocelového města, profesora Schultze, se v naší době povážlivě rozmnožil, poněkud zmutoval a dokonce vytvořil pro každého demokrata odstrašující kolektiv, říkající si The Bilderberg Groupe. Endgame


Prozrazená agenda: Skupina Bilderberg plánuje ekonomickou depresi

Leaked Agenda: Bilderberg Group Plans Economic Depression
Elitists divided on whether to quickly sink economy and replace it with new world order, or set in motion long, agonizing depression

On the eve of the 2009 Bilderberg Group conference, which is due to be held May 14-17 at the 5 star Nafsika Astir Palace Hotel in Vouliagmeni, Greece, investigative reporter Daniel Estulin has uncovered shocking details of what the elitists plan to do with the economy over the course of the next year.
The Bilderberg Group meeting is an annual confab of around 150 of the world’s most influential powerbrokers in government, industry, banking, media, academia and the military-industrial complex. The secretive group operates under “Chatham House rules,” meaning that no details of what is discussed can ever be leaked to the media, despite editors of the world’s biggest newspapers, the Washington Post, the New York Times and the Financial Times, being present at the meeting.
According to Estulin’s sources, which have been proven highly accurate in the past, Bilderberg is divided on whether to put into motion, “Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation, decline and poverty … or an intense-but-shorter depression that paves the way for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.”
The information takes on added weight when one considers the fact that Estulin’s previous economic forecasts, which were based on leaks from the same sources, have proven deadly accurate. Estulin correctly predicted the housing crash and the 2008 financial meltdown as a result of what his sources inside Bilderberg told him the elite were planning based on what was said at their 2006 meeting in Canada and the 2007 conference in Turkey. ( Prison Planet , 6. května).


Elitáři se neshodují na tom, zda rychle potopit ekonomiku a nahradit ji novým světovým pořádkem, nebo zda zahájit dlouhou, trýznivou depresi

V předvečer letošní konference skupiny Bilderberg, která se má konat 14. – 17. května v pětihvězdičkovém hotelu Nafsika Astir Palace ve Vouliagmeni (Řecko), odhalil investigativní novinář Daniel Estulin šokující podrobnosti o plánech elitářů s ekonomikou v průběhu příštího roku. Každoročního jednání skupiny Bilderberg se účastní okolo 150 nejvlivnějších světových mocenských figur z vlád, průmyslu, bankovnictví, médií, akademické půdy a vojensko-průmyslového komplexu. Tajnůstkářská gruppa jedná dle Chatham House řádu, tzn. že žádné detaily z jednání se nesmějí objevit v médiích, přestože se vydavatelé největších deníků, jako Washington Post, New York Times a Financial Times jednání účastní.
Podle Estulinových zdrojů, jejichž informace se v minulosti prokázaly jako vysoce přesné, skupina Bilderberg je rozpolcena nad dvěmi možnostmi: Zda uvést do pohybu delší a trýznivou ekonomickou depresi, která odsoudí svět k desetiletím stagnace, úpadku a chudoby; nebo zda spustit intenzívní, ale krátkodobou, která by vydláždila cestu pro prosazení nového světového ekonomického řádu s menší svrchovaností, ale vyšší efektivitou.
Tyto informace získávají na významu při zvážení skutečnosti, že předchozí Estulinovy ekonomické předpovědi, vycházející ze stejných zdrojů, se ukázaly mrazivě přesné. Estulin správně předvídal hypoteční krach a finanční zhroucení v roce 2008, a to na základě informací svého zdroje ze skupiny Bilderberg. Insider mu sdělil, plány elit, založené na tom, co bylo řečeno na jejich setkáních v roce 2006 v Kanadě a 2007 v Turecku.Je současná krize prostě důsledkem zločinu nevídaných rozměrů?
...současná krize je důsledkem obřího systematického podvodu, do kterého byli zapleteni špičkoví manažeři amerických finančních institucí, manažeři institucí, které je měly kontrolovat (včetně renomovaných auditorských firem), i politici (demokraté i republikáni), kteří záměrně zlikvidovali většinu regulačních a kontrolních mechanismů, které by mohly podvodné jednánání včas odhalit a zastavit. Říká, že účastníci tohoto kolosálního podvodu dobře věděli, že organizují “pyramidu”, která musí zkrachovat a že prodávají “zkažené zboží”. Dobře věděli, že to nakonec povede ke krachu institucí, které řídili, ale bylo jim to jedno, protože na té pyramidové hře sami enormně vydělali. ( blog.Aktuálně.cz , 15. května).

Bloger, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, Václav Hořejší zde upozorňuje na názor profesora ekonomie a práva na Universitě v Missouri, Williama K. Blacka, experta na bankovní podvody velkého rozsahu, který se účastnil objasňování tzv. “savings and loans krize” z 80. a 90. let. Ten žádá, aby kolaps, přímo ohrožující samotné základy finančního systému a americké společnosti bezodkladně vyšetřila FBI, a aby viníci byli bezodkladně zbaveni svých funkcí, potrestáni a na jejich místa rychle jmenováni lidé, kteří v tomto podvodném schématu nebyli namočeni.Českému předsednictví navzdory
...změnu naznačil už i Ahmadínežád. Jeho urážlivá slova na dubnové konferenci o rasismu OSN v Ženevě o tom, že izraelská vláda je rasistická, už po zničení Izraele nebaží... Při Ahmedínežádových urážkách izraelské vlády většina delegací z EU odešla ze sálu, ale konferenci úplně opustili jen Češi, Unii předsedající. Za to je pak kritizoval eurokomisař pro humanitární a rozvojovou pomoc... Když krátce nato obvinil Írán izraelskou vládu z masového vraždění a etnických čistek v palestinském pásmu Gazy a předložil seznam 25 „sionistických válečných zločinců“, vyvolalo to v EU jen pozornost, a ne už odpor. Avigdora Liebermana, rodáka z Kišiněva a dnes izraelského ministra zahraničí, protipalestinského (krajního) nacionalistu, vítali totiž minulý týden při jeho cestě po Unii jen v Praze... Zdá se, že se fundamentalismu postupně zbavují jak ve Washingtonu, tak v Teheránu. Jednostrannou podporou Izraele české předsednictví EU ke zlepšení vztahů EU a Íránu nepřispělo. (Právo, 15. května).

Komentář P. Uhla v Právu je snad jediným příspěvkem velkých českých médií k objektivnímu pohledu na izraelsko-palestinský problém. Změnu prodělává i Teherán, zmírněním trestu novinářky Roxany Saberiové na podmínečný s odůvodněním soudu, že „ve jménu Boha slitovného a milosrdného“, USA už nejsou v Íránu považovány za nepřátelský stát... (jaký trest by asi dostala v USA za vyzvědačství pro Írán...) Zdá se, že lednový masakr v Gaze byl poslední kapkou, kterou přetekl pohár trpělivosti evropských humanmistů. Podle postojů českých parlamentních stran by se však dalo soudit, že v ČR, jako by se po humanistech země slehla...Obama přijal Lavrova. Věří v obnovení vztahů
Lavrova přijal v Bílém domě přesto, že většinou zde jedná s hlavami států. Rusko-americké vztahy jsou stále napjaté například kvůli sporům ohledně rozšíření americké protiraketové obrany do Evropy nebo dramatické situaci na Kavkaze. Situaci ještě zkomplikovalo prohlášení představitele Ruska při NATO Dmitrije Rogozina, podle kterého generalita ve velení aliance připravuje spiknutí proti Obamovi. „Příliš mnohým se nelíbí, co říká,“ uvedl Rogozin. Naznačil tak, že cvičení NATO v Gruzii je součástí spiknutí lidí, kteří si nepřejí usmíření USA s Ruskem. (Lidové noviny, 9. května).

Lze říci, že NATO po volbě svého nového šéfa, dánského jestřába Rassmusena, by se místo Severoatlantické obranné aliance mohlo přejmenovvat na alianci atlanticko-orientálního pojetí obrany, jejíž koncepci určují estéti z vojensko-průmyslového komplexu.Budovali nacisté EU?
Duben 1944, Štrasburk. V místním hotelu Maison Rouge se tajně scházejí nacisté a vlivní němečtí průmyslníci. Plánují, jak si udržet vliv i po válce, o níž už vědí, že je prohraná… V místnosti hotelu se poprvé představil nový scénář pro Čtvrtou říši – bude to ekonomicky silné impérium, ale už ne tolik německé… Nacisté utrpěli devastační porážku, ale mocní bankéři a zástupci podniků se přeměnili na demokraty a brzy prosperovali v Západním Německu. Pracovali pro novou věc: vytvoření evropského superstrátu… Němečtí průmyslníci měli po svém zotavení financovat novou nacistickou stranu, která by fungovala v podsvětí… Josef Goebbels jako by odhadl to, kam se podle některých Evropská unie ubírá: „Za padesát let už nikdo nepomyslí na národnost států.“ (metro, 13. května).

Informace údajně pocházejí z připravovaní knihy spisovatele Adama Lebora a jejich zdrojem má být francouzský agent, který byl u popisované schůzky fašistů přítomen. Nu, že by nynější EU a Lisabonská smlouva byly dílem německých fašistů, to těžko tvrdit. Pozoruhodné však je už to, že se euromamuti nedokážou shodnout na společném eurojazyku, a činí z EU doslova Babylon. Také zrušení původních slibů o tom, že každé závažné rozhodnutí bude schvalováno národními referendy s požadavkem jednomyslnosti i nynější koncepce faktického superstátu, signalizují, že máme co dělat s jakýmisi euromagory. Takovýto superstrát lze totiž snadno ovládnout nejrůznějšími misionáři, vizionáři či mesiáši. V superstátě jménem USA to ovšem bylo poněkud drastičtější, neb tomu předcházel holocaust Indiánů.Klaus: Vláda Mirka Topolánka byla zlobbovaná
Pane prezidente, jste strůjcem pádu Topolánkovy vlády?... Jednal jste v době kolem shazování vlády s Vlastimilem Tlustým nebo Janem Schwippelem?... Co se stalo mezi vámi a Topolánkovou vládou?... Proč jste se s Topolánkovou vládou nerozloučil?... Proč jste nenechal Topolánkovu vládu dovládnout do konce evropského předsednictví?... Pochází ta zkratka PDS od vás?... Vás ta zkratka PDS napadla, když jste poprvé fyzicky spatřil Mirka Topolánka?... Můžete být konkrétnější? Komu Topolánkova vláda podléhala?... Připouštíte ale, že taková tendence v ODS existovala už dávno? … Jaká byla vaše první reakce, když Senát ratifikoval Lisabonskou smlouvu?... Kandidát Svobodných Benjamin Kuras v Mladé frontě Dnes povídal, že jste mu nedávno na nějakém koncertu vyčítal, že zbabrali pravicovou politiku na pět let dopředu. Je to pravda?... V pražských kavárenských kruzích býváte za agenta Kremlu označován i vy… Dokázal byste vydržet s nervy ještě rok, až v Británii začne předvolební kampaň?... Jak dlouho česká ústava dovoluje prezidentovi nepodepsat smlouvu, kterou sjednala vláda?... Odkud mohl mít ministr Langer informace o tom, s kým si kvůli sestavování vlády telefonujete? (Lidové noviny, 15. května).

Text pochází z rozhovoru prezidenta V. Klause pro Lidové noviny a vybrány byly tentokrát některé novinářské otázky. Dikce a částečně i formulace otázek je skutečně typická. Nicméně, nikoli, vážený čtenáři, prezident Klaus skutečně nesedí v Bartolomějské ulici před vyšetřovatelem majorem Zemanem, je přece 20 let po Listopadové revoluci. Otázky klade opravdu jen redakce MF DNES...ZERO - další důkazy o podvrhu 11. září
Dokument italských tvůrců je výsledkem dvou let intenzivního výzkumu a rozhovorů v Evropě a Spojených státech a osmi měsíců práce na filmu. Zdůrazňuje nekonzistence, manipulace, opomenutí a lži oficiálního vyšetřování 11. září… Film byl široce promítán v kinech, zejména v Itálii a způsobil velký rozruch na mezinárodním filmovém festivalu v Římě na podzim r. 2007. Byl v r. 2008 promítán i v Evropském parlamentu za ostentativního nezájmu jak europoslanců, tak masmédií.( Ne základnám , autor Petr Roth, 3. března).

Film s českými titulky si můžete půstit zde: ZERO - Vyšetřování 11. září .


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Jak moc nás ovlivňuje televize? (Jan Starý, metro)
Amerika žije asi měsíc prasečí chřipkou. Pravda, dějí se tu ještě jiné věci. Například nezaměstnanost roste do závratných rozměrů... Nebo se potápějí či nepřímo zestátňují největší automobilky. Ale soudě podle televizních zpráv jsou to záležitosti podružné... Je zajímavé, ale zároveň i znepokojivé sledovat, jakou moc mají média při masírování amerických diváckých mozků... Dobře promazaná mašinérie profesionálně panikařících zpravodajů (a jejich nacvičených pohřebních hlasů diváctvu líčila nikoliv to, co se u jižního souseda objektivně děje, ale především, co všechno se může kvůli tomu dít v USA... Počty mrtvých šly podle počítačových modelů do statisíců. ...mezi tím se mnohem rychleji šířila jiná nebezpečná choroba - xenofóbie. ...velká část veřejnosti... nejraději by viděla ty "špinavé domácí chicanos" zase tam, odkud přišli. ...doktoři mezití potichu zjistili, že... na obyčejnou neetnickou chřipku umírá ročně tisíckrát více lidí než na tu prasečí. Jen média si toho zatím nevšimla.


Gladio: Meče teroru v Evropě (Marcel Bystroň, blog.idnes)
V roce 1990 vypukne v Itálii obrovský skandál. Premiér Giulio Andreotti (*1919) zveřejní existenci organizace Gladio, která je vytvořena na počátku padesátých let minulého století jako paralelní struktura NATO. Asi tisícovka mužů této organizace je vycvičena k partyzánskému boji a jsou vybudovány skrýše zbraní. Vše financuje NATO, CIA a italská tajná služba. Tato stínová armáda má sloužit jako diverzní hnutí v případě napadení Sovětským svazem… Je 2. srpna 1980 a na nádraží v Bologni zanecháváí exploze 85 mrtvých a kolem dvou stovek raněných. O 15 let později v listopadu 1995 jsou za něj odsouzeni na 10 let vězení dva z organizátorů, velmistr zednářské lóže P2 (Propaganda Due) Licio Gelli (*1919) a důstojník SISMI (italské zpravodajské služby) Francesco Pazienza (*1946). Oba rovněž členové Gladia… Po vypuknutí skandálu v roce 1990 vystupuje s nečekaným prohlášením, že je na členství v Gladiu hrdý italský prezident Francesco Cossiga (*1928). Toto prohlášení ho nakonec stojí funkci a v roce 1992 je nucen z prezidentského úřadu odstoupit. Gladio má také své sesterské organizace v Rakousku (Schwert), Belgii (SDRA-8), Velké Británii (Stay Behind ), Francii (Glaive), Řecko (Sheepskin), Holandsku a Švédsku (Sveaborg), Švýcarsku (P26) a Turecku (Special War Department). Vyšetřování o akcích těchto organizací během studené války probíhá v celé Evropě dodnes. Bez výsledku.


Prozrazený dokument skupiny Bilderberg z roku 1955 načrtává plán jednotné evropské měny, (Paul Joseph Watson, Zvědavec)
Navzdory řadě doložitelných příkladů toho, že návrhy probírané na setkáních Bilderbergu se později měnily ve skutečné politické a geopolitické události na světové scéně, etablováni mediální historici se stále vysmívají a zpochybňují nezávislé badatele, kteří se odváží tvrdit, že sto padesátka nejvlivnějších a nejmocnějších světových zprostředkovatelů, jednatelů, bankéřů a diplomatů scházející se v uzavřeném kruhu, a projednávající budoucnost planety, se může rovnat něčemu více, než pouhému neformálnímu diskuznímu klubu, a nazývají taková podezření „konspiračními teoriemi… Agenda příští schůzky Bilderberg chystané na 14. až 17, května do Vouliagmeni v Řecku už byla částečně odhalena investigativním novinářem Danielem Estulinem. Jedním z chystaných bodů schůzky je rozpoutání pomlouvačné kampaně zaměřené vůči anti-lisabonským aktivistům a politikům formou hanlivých, zesměšňujících článků v médiích. Snahou bude umlčet opozici proti superstátu EU, který Bilderberg tak pečlivě kultivuje už od svých prvních schůzek v šedesátých létech – skutečnost potvrzena vlastními vnitřními dokumenty a nikoliv konspirační teorie.


Co především činí romský problém neřešitelným? (Miloš Dokulil, Britské listy)
Když přijdou romské děti do školy, bývají většinou – zcela zjevně na první pohled – rozumově zaostalejší než ostatní děti; je chvályhodné jejich doučování, ale je to jen z nouze ctnost — handicap těch prvních šesti sedmi let života už se plně nemůže podařit překlenout. ...jako žili již rodiče a prarodiče (a další předkové), i ty děti jsou ponechány v tom, aby se jen nějak mezi sebou batolily v dané chvíli, a víceméně daly dospělým v jejich nereflektované ledabylé bezcílnosti pokoj. Koneckonců starší děti se vždycky nějak postarají o ty své mladší sourozence. A dětí je tam, kde bydlí Romové, vždycky „jako smetí“... Pokud práci zatím měl a začalo se propouštět z práce v důsledku ekonomické recese, bývá první na ráně Rom nebo žena věkem kolem padesátky. Pokud člověk zůstává bez pracovního poměru celou řadu měsíců a má kolem sebe další stejně a možná déle postižené lidi, zvykne si nakonec na ten daný stav. Nesmí vyschnout aspoň ten pramen podpor, na který je naštěstí pravidelně spolehnutí. A tím, že je tolik obdobně prožívaných lidských osudů natěsnáno vždycky nějak pohromadě, možná se to i lehčeji snáší. Ale i případná hradba vůči ostatní širší společnosti je tvrdší, antagonističtější a nesmiřitelnější. Má Rom povinnosti? Na to zapomeňte. Copak není bez práce? Takže jsou tu aspoň některá práva. Děti jsou jejich symboly na předpolí... A ovšem: kdo by dával děti do školy? A i kdyby do školy přišly, neobstály by v prostředí mezi dětmi už z dřívějška vzdělávanými v rodinném prostředí a zvyklými na jistou soutěživost, která běžně – jak se zdá po dlouhá staletí – nebyla Romům nikterak vlastní... Vůbec asi na tom nejhůř z té romské komunity bývají právě děti... Ať už někdy žijí romské rodiny navenek jakkoliv „bezstarostně“, ne-li s živelnou energií, přece jen na ně doléhají periodicky i náhle různé stresy, ohrožující to jejich navenek „stereotypní“ bytí. Celková provizornost vlastní existence, spolu se sociální nezakotveností v rámci širší občanské komunity působí, že dospělí mají málem setrvale pocity ohrožení. Nejenže práce není... Pak tu jsou také – v poslední době stále častější – projevy xenofobie, okatě dokonce organizované a bezostyšně jako násilí předem plánované. Ty stresy dospělých registrují i děti, i když jejich příčinám nerozumějí. Ovlivňuje to ovšem celkovou pohodu takového dětství. A má to prokazatelně negativní vliv na intelektuální, citový a volní vývoj takto žijících dětí. Už před časem bylo zjištěno, že „pracovní“ paměť má nižší kapacitu u dětí z chudých poměrů (a to bývá u Romů většinou tento případ). Taková paměť – je-li cíleně nabuzována – nám pak umožňuje rychle chápat významy v řečovém projevu, usnadňuje zvládat čtení nebo počítání, a připravuje předpoklady k operativnímu (analytickému) řešení problémů. Při cílené práci s dětmi ve sportu nebo v hudbě je výrazně stimulována také činnost mozečku. Místo toho všeho romské předškolní dítě má před očima chudobu, kolem sebe dost okatě projevy stresu nebo příležitost k jeho nabuzení, a demobilizující atmosféru bezcílnosti... Takto „vybavené“ romské děti nemají šanci v šesti letech věku uspět mezi ostatními dětmi. Není divu, že v tak velkém počtu se propadnou do škol „zvláštních“, které jako kdyby byly především zřizovány právě jen pro romskou mládež. Není to ovšem nějak plánovaná segregace. Ty romské děti, aniž za to samy přirozeně mohou, jsou ve své většině – vinou dosavadního, navenek jakoby bezstarostného života a jeho pustošivým stresovým vlivům – pro ostatní žactvo třídy svými nedostatečnými předpoklady pro systematickou výuku brzdou. S tím se opravdu nedá až během povinné školní docházky mnoho dělat, i když se bude škola maximálně snažit. (Výjimky potvrzují toto neblahé „pravidlo“)... A pak to jde jako po tobogánu obdobně dál. Řada těchto romských dětí ani nedokončí s přijatelnými výsledky školu, pokud docházku vůbec celou absolvuje. Bez přiměřeného vzdělání a se zřetelem k řadě (nejednou oprávněných) předsudků se pak mladý Rom či Romka jen obtížně uplatní na trhu práce. Je tu sociální nejistota, plodící další stresy, kromě těch, kterými byl provázen život od samého začátku. Mladí Romové pak začnou plodit děti, a koloběh se opakuje… Další předem stresy vykolíkované životy mohou v další generaci zopakovat zkušenost rodičů. (Ne že by to byla perspektiva jen pro romskou populaci! Nejedna nepárová „rodina“ předurčuje svým dětem obdobně nešetrnou perspektivu)... Člověk se snáz poctivou prací uživí jako kvalifikovaný. Zodpovědnosti ke studiu (a k práci) se zpravidla nenaučí, pokud k ní není systematicky veden už z domova. Rodinné prostředí nemůže být setrvale frustrováno rozmanitými stresy. Nemá-li docházet k těm stresům, pak aby už s nějakým předstihem se začaly vytvářet předpoklady k překonání té zlověstné štafety výchozí bídy sociální, intelektuální i mravní, jejíž dědici přitom zatím stále jen přebírají ten nezáviděníhodný úděl generace za generací. Což není rozhodně nikterak jednoduché a snadné. Vyžaduje to nesmírné prostředky finanční a snad ještě dramatičtěji nepředstavitelný počet již „asimilovaných“ Romů, kteří by byli vůbec aspoň částečně ochotni obětovat část svého vlastního života na povznesení vlastního rodného etnika... Pouhými proklamacemi o právech člověka, ani velkorysými finančními dary postiženým se v tomto ohledu nepohneme z místa.
Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 31. května v 18:00 a redakce současně děkuje autorům za hodnotné příspěvky do tohoto čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN