NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 ---Ročník VIII.
Dopis delegátům obvodní konference ČSSD na Praze 2

Vážení delegáti nastávající obvodní konference ČSSD na Praze 2,

dovoluji si tímto reagovat na dopis JUDr. S. Křečka, avšak pokusím se o obecnější pohled.

1.

Jak víte, ČSSD prohrála minulé volby do PS a pražský region dosáhl (po libereckém) druhého nejhoršího volebního výsledku! Horšího než v předešlých volbách, a fakticky prohrál volby celé straně (kdyby nebylo Prahy, ČSSD by volby vyhrála)!

V demokratické straně je obvyklé, že v takové situaci regionální vedení přijme politickou zodpovědnost a podá rezignaci. Bohužel, politická zodpovědnost v současné ČSSD není jaksi v módě.

Otřesné je, že co to znamená politická zodpovědnost nepochopili ani naši delegáti, kteří na předešlé pražské konferenci zvolili prakticky totéž regionální vedení včetně lídra; vedení, které již prohrálo několik voleb za sebou. Takže zatímco ve srovnatelné Vídni dosahují sociální demokraté z našeho hlediska neskutečných úspěchů, Praha zůstane dále outsiderem!

Osobně nic proti př. Hulínskému nemám, ale vůdcem Prahy musí být význačná osobnost, nejlépe z akademického či uměleckého prostředí, která se stala mezinárodně renomovanou díky úspěchům ve své profesi, a takovou jsme povinni hledat již proto, že místo předsedy KVV v Praze bývá přestupní stanicí pro post premiéra.

Toto naši předchozí delegáti vůbec nebrali na vědomí a volba předsedy Prahy tak nebyla dílem politiků jejichž zájmem je prospěch ČSSD a ČR, ale výsledkem zákulisních jednání obyčejných politikářů, sledujících své vlastní a mnohdy směšné cíle.

NAVRHUJI PROTO, ABY PŘEDCHOZÍ DELEGÁTI BYLI KOMPLETNĚ VYMĚNĚNI A NA PŘÍŠTÍ PRAŽSKÉ KONFERENCI NÁS ZASTUPOVALI DELEGÁTI JINÍ! S VÝJIMKOU TĚCH, CO PROKÁŽÍ, ŽE PŘEDTÍM HLASOVALI V SOULADU SE SKUTEČNÝM ZÁJMEM ČSSD A ČR.

2.

Vážení delegáti, jistě víte, že Jiří Paroubek prohrál parlamentní volby v roce 2006. Aby vylepšil pozici ČSSD (nebo aby se udržel v sedle?) vyhlásil projekt modernizace ČSSD. Viz. např. ZDE .

Následný sjezd potvrdil JP ve funkci předsedy ČSSD a uložil ÚVV vypracovat příslušný volební řád přímé volby předsedy ČSSD. ÚVV se tohoto úkolu zhostil nejen způsobem, který prokázal nekompetentnost mnohých členů tohoto orgánu, ale stalo se ještě něco mnohem horšího!

ÚVV (místo aby opravil paskvil, který vypracoval) porušil flagrantně Stanovy ČSSD (konkretně Čl. 30, /3/ e): ÚVV :„zajišťuje plnění všech programových dokumentů a usnesení, schválených Sjezdem ČSSD“

– a místo modernizačního projektu schválil v rozporu se sjezdovým usnesením opět nepřímou volbu předsedy ČSSD! Navíc ostudně rozdělil sjezd na předsjezd a řádný sjezd, který potvrdil zastaralé znění stanov – i přes poznámky zjevně konsternovaného předsedy ÚKK ČSSD, Ing. M. Starce!

Já se ptám členů naší OKK a rovněž i členů s právním vzděláním: proč jste neprotestovali proti porušení Stanov ČSSD jedním z nejvyšších stranických orgánů? Jaké je vlastně vaše právní vědomí?

Závěrem tedy navrhuji ještě následující logické řešení, tzn.

ODVOLÁNÍ NAŠICH ZÁSTUPCŮ V ÚVV, VYSLÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZODPOVĚDNĚJŠÍCH A PODOBNĚ POSTUPOVAT I PŘI VOLBĚ DELEGÁTŮ NA PŘÍŠTÍ SJEZD.

S pozdravem
František Stočes
MO Nové Město
Člen ČSSD od roku 1992


Milá a vážená přítelkyně,
Milý a vážený příteli,

Obracím se na Vás v záležitosti, o níž již mnozí z Vás víte, a která se mě osobně velmi dotýká. Podivným hlasováním na schůzi OV ČSSD v Praze 2 dne 13. 5. 2009 (zástupci organizací nebyla respektována usnesení 1 . a 4. MO) jsem byl zařazen na druhé místo kandidátů pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, což v praxi znamená, že jsem zařazen na místo nevolitelné.

Samozřejmě nikdo nemá právo na funkci na doživotí, nikdo není nenahraditelný a každý člen ČSSD má právo ucházet se o jakoukoliv funkci bez ohledu na to, kdo ji v současné době zastává. Přeci jenom si však myslím, že jde- li o funkci, o níž budou nakonec rozhodovat nikoliv pouze členové strany, ale všichni pražští občané, mělo by být i k  této skutečnosti přihlédnuto. Nikterak nepřeceňuji své postavení u pražských voličů v tomto směru a ani nepřeceňuji své zásluhy, ale stejně tak se domnívám, že by na ně nemělo být zapomenuto.

Byl jsem v minulých volbách do Poslanecké sněmovny jediným zvoleným poslancem ČSSD, který ze svého původního místa na kandidátce díky preferenčním hlasům postoupil na místo druhé. Získal jsem téměř 12.000 těchto preferenčních hlasů, pátý nejvyšší počet ze všech poslanců volených za ČSSD, desátý nejvyšší počet ze všech zvolených poslanců Poslanecké sněmovny. Totéž se pak opakovalo ve volbách do zastupitelstva. Podílím se na formulování stanoviska vlády k žalobě pronajímatelů na český stát k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a zásadně jsem ovlivnil podobu budoucích práv nájemců v návrhu nového občanského zákoníku. Poskytuji bezplatné právní porady v záležitostech týkajících se bydlení v ČSSD.

Význam této mojí práce, stejně tak význam mého příspěvku k dobré pověsti ČSSD u mnoha pražských voličů, ponechávám na Vašem uvážení. Kandiduji v těchto volbách – již také s ohledem na svůj věk - naposledy. Ale ve volbách, kdy bytová politika a snaha o zajištěné dostupného bydlení pro všechny bude jednou ze stěžejních částí našeho volebního programu, jsem, při veškeré skromnosti, přesvědčen, že na volební kandidátce pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim letošního roku mám své oprávněně místo….

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste na nadcházející obvodní konferenci neschválili kandidátku předloženou obvodním výborem a v následujícím tajném hlasování mě podpořili svým preferenčním hlasem.

Děkuji Vám.

V Praze dne 22. 5. 2009
JUDr. Stanislav K ř e č e k


frs
24. května 2009

NETSOCAN