NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2009 ---Ročník VIII.
K naší „dětské“ anketě 10 slov

Anketa s výběrem 10 nejkrásnějších slov v chápání dětí u nás a ve Francii nechtěla být ničím jiným, než drobným postrčením k uskutečnění podobné ankety čtenáři BL. Např. se svými dětmi, v případě pedagogů, s jejich žáky. A pak mohla posloužit k diskuzi o prioritách pisatelů. Nic víc. Musím tudíž s politováním sdělit Tomáši Kolocovi(viz BL), který položil otázku...“...zda pan Š. při svém výzkumu vzal v úvahu takové veličiny, jako jsou humorná recese, větší či menší míra pokrytectví, či psychický automatismus provázaný s národní tradicí diskurzu té které země?“ Sděluji, ne, nevzal.

Už méně jsem chápal myšlenky Borise Cveka(viz BL), který píše, že „mně osobně se láska, přátelství, svoboda, rodina, rovnost atd. nespojují s egoismem“. Sděluji, že ani mě se nespojují s egoismem. A nikde jsem to neuvedl. Ještě méně však rozumím výtce, že „pan Š. by možná čekal, že si děti vyberou jako nejhezčí slova „sebeobětování“ nebo „sebezapření“....a píše poté o „fanatismu, zotročování, zneužívání“. Milý Borisi Cveku – nečekal.

Naproti tomu souhlasím se čtenářem panem F.Vomáčkou (BL): „Zdá se mi alarmující, že čeští školáci neuvádějí pojmy jako svoboda a rovnost, které představují vyšší stupeň zobecnění a abstrakce než např. přátelství....schopnost vzdálit se a odpoutat od egocentrických východisek je podstatnou dimenzí vyspělosti“.

Také mi někteří čtenáři BL napsali své stanovisko, a dovolím si zde některé citovat. Např. Mirek Hejna mi vyčítá „bezmezný obdiv k francouzskému socialismu“ nebo „že nenávist k vlastnímu národu mě (M.Š.) přivedla do emigrace....a děkuji bohu, že v sobě takovou nenávist k zemi svého zrodu nemusím nést“. Bohdaně Marvalové se nelíbí můj postup: „Sklidit takové opovržení a výsměch za upřímnost, to by se francouzským školákům určitě nepřihodilo“.

Pro klidné spaní chci citovat slova paní učitelky Hochové, která mi napsala, že uskutečnila s 60 žáky tuto anketu. S výsledkem, cituji:“Abych řekla pravdu, byla jsem překvapená“: Uvádím „její desítku“:
1.přátelé 2.rodina 3.láska 4.zdraví 5.upřímnost 6.zábava 7.pravda 8.hudba
9.spravedlnost 10.štěstí.

BL odmítly publikovat tuto poznámku k tématu, proto vítám možnost jejího zveřejnění v netsocanu.


Miloslav Štěrba, Zlín
16. května 2009

NETSOCAN