NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2010 ---Ročník IX.
Děkuji čtenářům BL za kritické

Namítáte , že stejnou akci pořádají také v Rakousku, Německu, Nizozemí, tudíž argument o načasování je lichý. Víte, schází mi ve výčtu zemí katolické Polsko či Slovensko. Jenže moje argumentace se týká zejména termínu parlamentních voleb, které svým zaměřením, významem, zastiňují církevní akci. Volby jsou v životě republikánské společnosti natolik významné, že se nebojím přirovnat jejich význam k církevním svátkům takového významu, jako jsou vánoce či velikonoce. Samozřejmě, akt souhlasu či nesouhlasu projevený vhozením volebního lístku je nesrovnatelný s duchovním rozměrem zmíněných svátků. Ale význam voleb není o to menší.

Pokud bych chtěl něco opravdu zpochybnit, tak je to samotná noční kostelní akce. Nejen že až příliš připomíná obdobnou marketingovou praxi z našich hradů a zámků, a to si netroufám posuzovat, mají-li církve směřovat stejnou cestou a kopírovat praxi bubáků a bílých paní z hradních mučíren. Protože v církevním případě zdůrazňovaný akcent na propagaci kulturního dědictví lze daleko smysluplněji konat během dne, neboť v noci je zvykem spát, zvláště po pracovním dnu. A pak ten sémantický rozměr – noc kostelů. Skoro jako „Soumrak bohů“.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
31. května 2010

NETSOCAN