NETSOCAN
Číslo 5 --KVĚTEN 2011 ---Ročník X.
Aktuálnost černých schránek

Vynesené na světlo boží černé schránky z havarovaného francouzského airbusu obsahují „čitelné záznamy“, informují média. Lidem se dostanou informace o situaci na palubě letadla krátce předtím než se zřítilo do vod Atlantiku. A možná přispějí k objasnění příčin katastrofy. K zabránění opakovaní neštěstí, které připravilo víc než dvě stě cestujících o život. Kéž by tato praxe z letecké dopravy nabyla na univerzálnosti!

Lidský život je ta nejvyšší hodnota s jakou hospodaříme na naší krásné planetě, třebaže ne všude má stejnou cenu. Ale je to určitě jen dočasný jev, lidé totiž na Zemi stále více splývají do jednotného společenství, pod jednu právní kuratelu, pod jeden mravní imperativ. Napomáhá k tomu i rozvoj vědy a techniky. Očipovaní psi, okroužkovaní ptáci, zaevidovaní lidé jsou zárukou, že se v budoucnu neztratí beze stopy. Proč to uvádím? Dnes noviny přinesly zprávu, že lisovací stroj v kamionu na odvoz odpadků rozdrtil neznámého člověka. Jeho identitu orgány zjišťují, a brzy se dovíme jméno ubohého bezdomovce, jemuž se kontejner stal rakví.

Bezdomovectví je rizikový způsob existence člověka. Tento malý segment populace však ohrožují veškerá možná nebezpečí, snad jen potulní psi jsou nejbezpečnějšími průvodci bezdomovců. Tlučou je totiž obecní policajti, opilí neřádi, nacionální fašouni, ba i nudící se frockové je upalují s pocitem potřeby očistit své životní prostředí. Jejich život je pro většinovou společnost nevýznamný. Dokonce i toulaví psi najdou spíše nocleh v řádném útulku než bezdomovec holé lůžko. V dobách totality byla jejich existence zakázána povinností pracovat.

Bezdomovci jsou však pouze jednou ohroženou skupinou našich spoluobčanů. Další tvoří sebevrazi, oběti silničních dopravních nehod atd. Stejně tak hrozí smrt mnoha dalším lidem, kteří nezvládají svoji roli v cynické truchlohře - „hodokvasu v době morové epidemie“ - jak popsal svou dobu moudrý A.S.Puškin.

Až jednou historici vytáhnou z archivních hlubin informace o situaci lidstva na počátku 21.století, a budou pročítat haldy dokumentů, v nichž postižení lhostejností svého okolí a programově odsouzení k pomalému umírání lidé naříkají nad nemožností najítí spravedlnost a varovat před zopakováním jejich katastrofálního osudu, snad si vybaví i spojitost s obyčejnou a rutinní praxí černých schránek.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
17. května

NETSOCAN