NETSOCAN
Číslo 5 -- KVĚTEN 2013 --- Ročník XII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Ekonomická Babylonská věž zvaná Evropská unie
AKTUALITY
o Virtuální peníze a virtuální finanční systém
o Ing Josef Vít
o VALTR KOMÁREK- NEKROLOG
GLOSY
o Hrozba celosvětové sodomie
o frs
ČLÁNKY
o Komu důvěřují lidé v Evropě
o Ing. Josef Vít
Družstevnictví
o O přispění družstev k překonání krize
o frs
o Bankovní družstevnictví v Kanadě...
o frs
Zahraničí
o Přichází ekonomický Armageddon
o frs
NETSOCAN MONITOR
o I have a Dream / I have a Drone
o Američané navádějí svá bezpilotní letadla ze základen v Německu
o Hollande schválil sňatky gayů, aby uspokojil lobby, která ho financovala
o Ohromující selhání programu škrtů české vlády
o Jak řešit tzv. "romský problém"
o Proč desinformace fungují
o Absurdita západní politiky
o Reader´s Digest
o
o
o
o
Ekonomická Babylonská věž zvaná Evropská unie

o Počáteční sjednocování Evropy probíhalo racionálně: Evropské společenství uhlí a oceli (Francie, Německo, Itálií Belgie, Lucembursko a Nizozemí), založené v roce 1952, mělo za cíl skoncovat se závody ve zbrojení (zejména mezi Německem a Francií) kontrolou produkce strategických surovin (uhlí a oceli). Další proces v odstraňování bariér bránících vzájemnému obchodu vedl přes Evropské hospodářské společenství až po vytvoření Schengenského prostoru v němž se od roku 1995 zboží a osoby všech západoevropských států mohly pohybovat v zásadě bez omezení. V červnu 1979 se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu. Maastrichtská smlouva platná od roku 1993 již zavádí pojem Evropská unie se společnou zahraniční a bezpečnostní politiku í policejní a justiční spolupráci.
o Poté se již začíná projevovat eurohujerství spočívající v nedomyšlených, subjektivních a nerealistických kritériích i cílech. Kodaňská kritéria, přijatá v roce 1993 po kandidátské zemi požadovala: stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin, fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie a schopnost přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie. Pro přijetí eura pak bylo mj. žádáno, že deficit veřejných financí nesmí převýšit 3 % HDP a státní dluh nesmí převýšit 60 % HDP v době, kdy bude EU prověřovat vstup do EMU Ovšem co se bude dít pokud ty podmínky poruší členská země se neuvažovalo; eurohujeři věřili, že k tomu nemůže dojít.
o Navíc patrně uměle a organizovaně vyvolaná ekonomická krize včetně krachů bank a státní zadlužování vedly k pádu ekonomik v Řecku, na Islandu, na Kypru, padají Španělsko a Portugalsko, Irsko a na řadě je Itálie. Zatímco Řecko, půjčující si na úroky z půjček, si nesmělo vzít levné půjčky či ropu a plyn od Ruska, Island nechal padlou banku svému osudu. Všechny zadlužené země eurozóny poslušně prováděly (na příkaz neevropské Světové banky a Mezinárodního měnového fondu) restriktivní politiku; a najednou francouzský ministr financí Pierre Moscovici vyhláčuje konec úsporným opatřením - Dogma úspor končí - a označil to za triumf francouzské politiky.
o Jaké byly faktické cíle eurohujerů, např. německého ministra financí Oskara Lafontaina? Jednak věřil, že zavedením eura se vynutí racionální ekonomické chování na všech stranách. Lafontain se navíc netajil názory, že by EU měla sjednotit daňový systém a že spojená Evropa znamená konec národních států. Za to si v Británii si vysloužil titul nejnebezpečnějšího muže Evropy. Dnes tento spoluzakladatel eura volá: Euro je katastrofa, zrušte to!
ZDE a dodává, že ekonomická situace se měsíc od měsíce zhoršuje, nezaměstnanost dosáhla takové úrovně, že dává příčinu k pochybnostem o fungování demokratických struktur.
o Ekonomická krize v eurozóně a krach eura mohou mít dalekosáhlé ekonomické důsledky. Může se opakovat ve velkém situace z roku 1992, kdy finanční krize, zorganizovaná spekulantem Georgem Sorosem v Británii, mu nejen umožnila za jeden den vydělat 1 miliardu dolarů, ale vyvolala devalvaci tuctu evropských měn, a také o šest let odložila zavedení jednotné evropské měny. A co je hlavní – umožnila výrazně zvýšit vliv USA na evropskou ekonomiku prostřednictvím skoupení prudce zlevněných akcií evropských firem Američany... Viz Finanční válka banksterů o ekonomickou světovládu vrcholí .
o Přípravné práce již probíhají. Mimo psychologického zpracovávání – šíření domněnek o nevyhnutelnosti krachu evropské měny se v posledních měsících se USA maximálně snaží o vytvoření zóny volného obchodu s Evropskou unií. Jednak aby konečně zrušily zbývající bariéry pro pronikání amerického kapitálu do Evropy, a aby po vyvolaném krachu eura skoupily za prudce zhodnocené dolary pod záminkou záchrany ekonomiky EU její nejchutnější kousky. Nebo zmařily jakékoliv pokusy EU provést reindustrializaci a posílit její vliv ve světě...
o Patrně uspějí, poněvadž EU, jejíž egoističtí tvůrci se nedokázali shodnout na jednom společném jednacím a v Evropě používaném jazyku (kterým je logicky angličtina), novodobou Babylonskou věž skutečně připomíná.
(Redakce)

oNETSOCAN MONITOR


Američané navádějí svá bezpilotní letadla ze základen v Německu
Americké ozbrojené síly provádějí útoky bezpilotních letadel, takzvaných dronů, na cíle v Africe s pomocí svých zařízení v Německu. V pátek to na svých internetových stránkách uvedl list Süddeutsche Zeitung (SZ), podle něhož spolková vláda tvrdí, že o ničem takovém neví... Deník píše, že nálety v Africe na lidi podezřelé z terorismu řídí od roku 2011 s pomocí velení leteckých operací na americké základně v Ramsteinu. Satelitní zařízení, které tam bylo instalováno, umožňuje pilotům sedícím za monitory na různých místech USA ovládat drony a likvidovat zaměřené cíle. Bez tohoto zařízení by údery v Africe nebyly možné... List uvádí, že v Ramsteinu až 650 vojáků sleduje na 1500 počítačích vzdušný prostor Afriky a Evropy. Záběry, které tam získají, se pak využívají k plánování úderů. (Novinky, 31. května).

V článku se dále uvádí, že, ,„V Pákistánu úřad zaznamenal 369 úderů od roku 2004. O život při nich prý přišlo 2541 až 3540 lidí, z toho 884 civilistů. V Jemenu americké drony provedly 46 až 56 útoků s 349 mrtvými, z toho bylo 49 civilistů. V Somálsku zaútočily tři až devět bezpilotních letadel USA a zabily až 27 osob, z toho 15 civilistů.“ Obama, který se stal v roce 2009 nositelem Nobelovy ceny míru, k tomu mírumilovně podotýká, že USA v nové strategii boje s terorismem budou o útocích poskytovat více zpráv a omezí civilní oběti. Někdy se nelze ubránit pocitu, že ho to vraždění lidí, které kdosi označil za teroristy, dokonce baví.Hollande schválil sňatky gayů, aby uspokojil lobby, která ho financovala
Francois Hollande tak obrovský protest veřejnosti neočekával, když podepisoval zákon o sňatcích stejného pohlaví, aby uspokojil malou lobby, která sponzorovala jeho prezidentskou kampaň, řekl Bruno Vercken z La Manif Pour Tous pro Russia Today. Střed Paříže byl přes víkend svědkem násilností v ulicích, kdy se masové shromáždění na protest proti zákonu o sňatcích stejného pohlaví zvrtlo v šarvátky... Bruno Vercken: „Ano, jistě. Když se podíváte na čísla, kdy od listopadu vyšlo do ulic na protest několik milionů lidí, nebudete schopni poskytnout ani jeden obrázek nebo film s rozbitým sklem, spáleným autem a jakýmkoliv násilím během protestů samotných. Zároveň bylo zatčeno mnoho lidí. Několik set lidí bylo policí zatčeno jen proto, že měli na sobě oblečení s logem (ukazuje logo Hnutí proti sňatkům teplých). Tuto sobotu byli v Paříži zatčeni lidé proto, že dva z nich šli spolu. Přičemž mnoho lidí před dvěma týdny, kdy Paris Saint-Germain oslavoval fotbalový titul, rozmlátilo krámky a zatčen nebyl nikdo... Vláda je šířkou a délkou a vytrvalostí hnutí extrémně překvapena a naštvána. Francois Hollande nepředpokládal, že umožnění sňatků stejného pohlaví a adopce vyvolá takové obavy u tolika lidí ve Francii. Přišel s tímto slibem, aby uspokojil malou lobby, obzvláště aktivní lobby, která financovala jeho prezidentskou kampaň. Nepředpokládal, co sňatky stejného pohlaví znamenají v osvojení a adopci ve Francii – kdy to okamžitě přináší riziko ztráty biologických vazeb mezi dětmi a rodiči. A ve Francii je toto velmi jedinečné. A lidé protestují proti tomu, aby bránili práva dětí“ (Zvědavec, 30. května).

RT: Francie je nyní devátou evropskou zemí, která sňatky teplých legalizovala. Proč nemůžete jít s dobou? BV: ...myslím, že lidé zde protestují, protože… Není to o tom být moderní, jít s dobou. Je to opravdu proti, v jeden časový okamžik říct: O koho tady jde? Zamysleli jste se, vzali jste v úvahu práva těch nejslabších – dětí? A, víte, když dítě přijde o své rodiče, je pravděpodobně jeho nejtoužebnějším přáním být adoptováno mužem a ženou. Vy, já jsme syny muže a ženy a v tomto zákonu je hluboká lež – včleněná do zákona – kdy mají lidé v budoucnu věřit, že se mohou narodit dvěma mužům nebo dvěma ženám. A to je extrémně nebezpečné a, mimochodem, brzy přijde na řadu právo na lékařsky asistované množení a náhradní matky, čehož se lidé ve Francii extrémně obávají a jsou extrémně proti tomu. (Zvědavec, 30. května).Ohromující selhání programu škrtů české vlády
Ze statistik Eurostatu zjistíme, co se stalo s českým HDP od roku 2004, píše v americkém ekonomickém časopise Forbes komentátor Mark Adomanis (na stránkách časopisu Forbes je na tomto místě uveden graf)... Je to skutečně ohromující obraz selhání státní politiky. Nejenže se České republice nepodařilo znovu získat růst, o který přišla po ekonomickém pádu v roce 2009, ale po skromném a neukončeném oživení se hospodářství České republiky systematicky zmenšuje od třetího čtvrtletí roku 2011. České hospodářství utrpělo v rámci ekonomické deprese ještě vlastní vnitřní krizi, protože politické vedení českého státu dávalo silný důraz na snižování zadluženosti a na omezování výdajů a předpokládalo, že rozpočtové škrty jaksi záhadným způsobem povedou k ekonomickému růstu. Ve skutečnosti česká ekonomika uschla... Není to sice zdvořilé říkat to ve slušné společnosti, ale Česká republika je na trajektorii, kdy se jí NIKDY nepodaří vrátit se k svému nejvyššímu růstu. Bude od nynějška v trvalé stagnaci. Velmi reálné vyhlídky na dlouhodobou hospodářskou stagnaci jsou zatracující obžalobou české vlády a její reakce na hospodářskou krizi. (Britské listy, 31. května).

Tato vláda, která rdousí českou ekonomiku a která se sama nazvala vládou rozpočtové odpovědnosti a přitom marnotratně vyhodí ze státního rozpočtu přes 100 miliard na absurdní církevní restituce, se chová jako Poturčenec horší Turka. Šrouby sociální společnosti jsou již utažené tak, že jakákoliv další vláda, hodlající se chovat alespoň minimálně sociálně-friendly, musí zemi dále zadlužit. Autor závěrem poznamenává: „Není to ode mne zrovna původní myšlenka, ale v dobách, kdy země zažívají dlouhodobou hospodářskou stagnaci, dochází v těch zemích k špatným věcem. A jestliže nyní Česká republika upadla do trvalé recese, je jen otázkou času, kdy se tam začnou dít děsivé věci...“Jak řešit tzv. "romský problém"
...řešení asociálních a kriminálních problémů není zas tak složité. Většina evropských států, spíš na Západě kontinentu, se s tím vypořádává víceméně bez problémů. Je to všechno spojeno s tím, do jaké míry jsou efektivní státní struktury.. Všude žijí asociální občané, v jejichž sousedství je obtížné žit. V jiných zemích než Česko ovšem toto chování policie trestá. Vy si myslíte, že by Romové v Británii mohli obtěžovat sousedy do noci hlučnou hudbou? Policie by to zatrhla velmi rychle... Problémem je v Česku prostě neefektivnost státní správy. Tu zneužívají kriminálníci nejrůznějšího etnického původu, běloši i Romové. Kdyby v Británii vyhrávala restaurace po 10. hodině večer, komunální úřad jí okamžitě odebere licenci a je konec.) ... Samozřejmě už nám píší čtenáři a vysvětlují, proč zasahovat policejně proti asociálním jedincům "nejde", že na to "nejsou lidi". Kupodivu, v jiných zemích to jde... Jednoduše: Asociální a kriminální chování je nutno přísně trestat, ovšem na individuální bázi. Je absolutně nepřípustné, když se někdo dopustí nějakého trestného činu, značkovat to etnicky a přenášet vinu na celou komunitu. (Britské listy, 31. května).

Autor, Jan Čulík, nakonec poznamenává: „Underclass (asociální, nevzdělané a deprivované společenské vrstvy) existují všude v Evropě. Je to problém, na nějž ovšem stát musí vydávat finance. Například v Británii se problémy s asociálními občany, jichž tak existuje obrovské množství (není to omezené etnicky) řeší přísnou legislativou (tresty za asociální chování), zároveň dohledem od sociálních pracovníků na to například, jak se rodiče starají o děti, a přísnou politiku cukru a biče - tresty, když se rodiče chovají asociálně, pobídky, když se chovají slušně... Nečinnost policie a sociálních pracovníků a zároveň vytváření etnických předsudků vůči celé společenské skupiny a rozdělování společnosti na "nás Čechy" a "nelidské zločince", které jsou zosobněním jinakosti, je naprostou cestou do pekla a skutečně to nakonec povede k občanské válce.“Proč desinformace fungují
Zajímali jste se někdy o to, jak vládní desinformace získávají váhu?... Povšiml jsem si, že kdykoliv dojde k nějaké ohromující události, jako 9/11 nebo bombové atentáty v Bostonu, téměř všichni, jedno zda na levici či pravici, souhlasí s vládním vysvětlením, protože mohou svoji agendu postrčit na účet vlády... Levičáci mají rádi oficiální historky o muslimy vytvářeném teroristickém peklu v Americe proto, že dokazují jejich teorii zpětného rázu a uspokojuje je, že vyhnaní a utlačovaní mohou bojovat proti imperialismu... Patriotičtí pravičáci mají rádi oficiální historky proto, že dokazují, že Amerika je napadána kvůli své dobrotě, nebo proto, že teroristé byli vpuštěni imigračními úřady a živeni sociálními dávkami, nebo kvůli vládě, která neumí udělat nic dobře a ignorovala četná varování... Ať říká vláda cokoliv, bez ohledu na to, jak problematické to je, oficiální historka získá na váze díky své kompaktnosti s existujícími sklony a agendami... V takové zemi není pravda relevantní. Důležité jsou pouze agendy. (Paul Craig Roberts, Zvědavec, 28. května).

Žádné vyšetřování ohledně 9/11 nebylo. Skutečně, Bílý dům byl proti jakémukoliv vyšetřování téměř rok, navzdory trvalým požadavkům rodin obětí. NIST nevyšetřoval nic. NIST prostě vytvořil počítačový model, který byl konzistentní s vládní historkou. Komise 9/11 si prostě sedla a poslechla si vládní vysvětlení a dala ho na papír. To není vyšetřování... Jediná vyšetřování přišla od fyziků, kteří dokázali, že WTC 7 spadla volným pádem, a šlo tím pádem o řízenou demolici; od týmu vědců, kteří prozkoumali prach z věží WTC a našli v něm nano termit; od architektů výškových budov a strukturálních inženýrů s desítkami let zkušeností; a od lidí z útvarů první reakce a od hasičů, kteří byli ve věžích a zažili tam exploze všude, dokonce i v podzemních podlažích... Dosáhli jsme bodu, kdy již důkazy požadovány nejsou. Stačí vládní prohlášení. Pouze konspirační cvoci přichází se skutečnými důkazy... Když veřejnost a komentátoři, kteří ji informují, akceptují kolaps ústavy a zánik svých občanských práv, je stěžování si na berňák nesmyslné a bezpředmětné. (Paul Craig Roberts, Zvědavec, 28. května).Absurdita západní politiky
V roce 2000 požádala irácká vláda OSN o souhlas, aby mohla prodávat ropu za eura a ne za dolary, které považovala za peníze nepřátelského státu. O tři roky později byl Irák obsazen západními armádami pod vedením USA. V roce 2010 přesvědčil libyjský vůdce, Mohamar Kadáfí, většinu afrických států, aby odmítly dolar a euro a, po vzoru Evropské unie, zavedly společnou měnu, zlatý dinár, kterým by se platilo i za ropu. Tehdejší francouzský prezident, Nicolas Sarkozy, nazval Libyii hrozbou mezinárodní finanční bezpečnosti a Kaddáfího vláda byla svržena za letecké podpory států NATO, které, po začátku operace, převzalo její řízení od USA. Zlatý dinár sice existuje, ale jeho hodnota se pořád odvozuje od dolaru. Během roku 2007 požádal Irán, který má dlouholeté špatné vztahy s USA, zákazníky, kteří od něj nakupovali ropu, aby platili v jiných měnách než v dolarech a v prosinci téhož roku oznámil, že už nemá žádné zákazníky, kteří by platili v dolarech a že platby v dolarech už nepřijímá. Na přelomu loňského a předloňského roku se USA připravovaly k vojenskému útoku na Irán a ustoupily, až po varování od Ruska a Číny, že se jejich armády postaví na stranu Iránu.... Začátkem roku 2012 americká vláda oznámila, že přesune velkou část svého válečného loďstva do blízkosti Číny. V září 2012 oznámila Čína, že její banky, její komunikační systémy a její převodní systémy, jsou připraveny na to, aby kterákoli země, která si to bude přát, mohla začít nakupovat ropu za čínské juany. O den později, 7. září, oznámilo Rusko, že Číně dodá jakékoli množství ropy, které bude chtít koupit, a nebude za dodávky požadovat platby v dolarech... Země BRICS, které dnes reprezentují 20% světového HDP a mezi rokem 2000 a 2008 reprezentovaly skoro polovinu světového hospodářského růstu, se na posledním společném zasedání rozhodly vytvořit vlastní rozvojovou banku, která bude fungovat nezávisle na západních finančních agenturách a uvažují o vytvoření vlastní měny ve vzájemném obchodu. (Mojmír Babáček, Zvědavec, 22. května).

USA se snaží zlikvidovat schopnost jaderné odvety demokratického ruského státu celosvětovou protiraketovou obranou a obkličují Čínu a Rusko vojenskými základnami a svým válečným námořnictvem. Rusko na to reaguje zaváděním dalších typů zbraní hromadného ničení do svého arzenálu, včetně psychotronických zbraní, jejichž existence je v hlubokém rozporu s principy demokratického politického systému (tyto zbraně tajně vyvíjejí i USA a další státy světa). Čína zase začala zvyšovat výdaje na zbrojení. USA tak Rusko a Čínu zavádějí na cestu soutěže o vojenské ovládnutí světa, která se v budoucnosti může nevyplatit celému světu. Civilizace, která zatím vytvořila výjimečně příznivé podmínky pro lidský život na této planetě, se tak fakticky dostává do krize a setrvává v riziku, že zanikne ve světové válce. (Mojmír Babáček, Zvědavec, 22. května).


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 7. června ve 14:45 a redakce zároveň děkuje autorům za hodnotné příspěvky do květnového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN