NETSOCAN
Číslo 8-10 --- SRPEN - ŘÍJEN 2015 ---Ročník XIV.
Corbyn mluví o vystoupení VB z NATO a jejím jednostranném jaderném odzbrojení


Britský list The Guardien přináší 12. září v článku What does Jeremy Corbyn think? stručné shrnutí myšlenek a politických návrhů nově zvoleného vůdce britských labouristů, Jeremy Corbyna.

Na ekonomiku

Corbyn je proti úsporným opatřením a místo nich plánuje snížit schodek prostřednictvím ekonomického růstu a zdanění bohatých.

Má v úmyslu zavést "kvantitativní uvolňování lidí," což by Bank of England umožnilo tisknout peníze na rozsáhlé investice do bydlení, energetiky, dopravy a digitálních projektů, částečně realizované přes národní investiční banky.

Corbyn říká, že to bude financovat snížením daňového deficitu a zrušením korporátních daňových úlev.

O daních
Corbyn uvádí, že britský daňový a celní úřad HMRC vybere každoročně o 20 miliard L méně než by měl; dalších 20 miliard uniká při vyhýbání se daňovým povinnostem; a nakonec poukazuje na 80 miliard daňových úniků, které je třeba řešit.

Na vzdělávání
Pokud jde o ministerstvo školství Corbyn míní, že by mělo být "úplně stejně důležité, svobodné a fungující bez omezení jako britské ministerstvo zdravotnictví." Jeho program by začínal s univerzální péčí o děti, poskytoval by více pravomocí místním úřadům, byla by přehodnocena úloha svobodných škol a akademií, zavedla by se minimální mzda pro učně a více peněz by se vynaložilo na vzdělávání dospělých. Corbyn řekl, že se bude rovněž zabývat zrušením charitativního statutu soukromých škol, ale připustil, že zřejmě bude "velmi obtížné to provést."

Chce zrušit školné a obnovit studentská stipendia. To hodlá financovat zvýšením sociální pojištění pro ty, kteří vydělávají více než 50.000 L ročně a zvýšením korporační daně o 2,5%, popř. tak, že zpomalí tempo snižování schodku.

Omluvil se studentům, kteří museli platit poplatky za vlády Labour Party. „Chci se za labouristickou stranu omluvit poslední generaci studentů za zavedení poplatků a školného a za nahrazení grantů půjčkami během minulých labouristických vlád. Byl jsem – spolu s mnohými dalšími členy – proti těmto změnám již tehdy, a nyní máme příležitost změnit kurz.“

Bydlení
Corbyn by zavedl regulace nájemného v drahých lokalitách, jako je centrální Londýn, aby rodiny na sociálních dávkách nebyly z oblasti vytlačovány, což považuje za příklad "sociálních čistek." V takových oblastech rovněž pozastaví radnicemi schválená překupní práva a zruší omezení radnic, pokud jde o půjčky tak, aby mohly postavit více než polovinu z 250.000 nových domů, které jsou podle něho každoročně třeba.

Corbyn rovněž představil myšlenku na spojitost soukromého nájemného s místní průměrnou mzdou a zavedení práva na nákup bytů pro soukromé nájemníky velkých pronajímatelů. Tento program by byl financován zrušením některé ze slev na dani poskytovaných developerům v hodnotě 14 mld. L .

O přistěhovalectví
Corbyn stále argumentuje, že imigrace není pro ekonomiku zátěží a podporuje žadatele o azyl; v poslední době považuje za nutností zachránit středomořské uprchlíky. Říká, že debata o přistěhovalectví byla znehodnocena a že migrace je celosvětovým jevem, který probíhá již stovky let.

O sociálním zabezpečení
Corbyn byl jedním ze 48 rebelů, kteří se vzepřeli stranické poslušnosti a hlasovali proti vládním sociálním reformám. Prohlásil: „Jsme jednou z nejbohatších zemí na světě, a takže neexistuje absolutně žádný důvod, proč by měl někdo žít v chudobě.“

Obrana země
Corbyn má v úmyslu vystoupit od NATO a staví se proti obnovení jaderného odstrašení Trident. Kloní se k jednostrannému jadernému odzbrojení, a vyzývá k "radikální změně mezinárodní politiky," založené na "politických a nikoli vojenských řešeních."

Dal na srozuměnou, že by blokoval jakýkoli pokus Davida Camerona zahájit nálety v Sýrii, a uvedl, že při bombardování země by "zahynulo mnoho lidí" a ISIS by nemusel být poražen. Dodal, že přerušení toku peněz a zbraní do ISIS od "některých našich domnělých spojenců v regionu," by bylo účinnější.

O veřejném vlastnictví
Corbyn plánuje opětovně znárodnit energetické společnosti, aby se snížily ceny energií. Řekl, že privatizace sektoru vytvořila „falešný trh", který umožňuje, aby společnosti obchodující s plynem a eklektickou energií získávaly velké množství peněz na úkor všech ostatních.

Corbyn také plánuje opětovně znárodnit železnice, což podle něho umožní veřejnosti "získat prospěch" ze současných investic do infrastruktury. Prohlásil: “Věřím ve veřejném vlastnictví, ale nikdy jsem nepreferoval nepružný model znárodnění poválečné éry. Jako většina obyvatelstva a dokonce i většina voličů toryů chci železnice zpátky do veřejného vlastnictví. Ale veřejná kontrola by mělo znamenat jen to, že budeme mít cestující, železniční dělníky a také státní správu, kteří budou spolupracovat na provozu železnice v našem zájmu, a ne pro soukromý zisk.“

O Evropě
Corbyn naznačil, že pravděpodobné podpoří kampaň k setrvání v Evropské unii, ale odmítl vyloučit opak, protože: „Cameron zcela jasně podporuje agendu, ve které se kupčí s právy pracujících… s ochranou životního prostředí, ...se spoustou věcí, které jsou v sociální kapitole.“

Corbyn tvrdí, že Británie by měla hrát klíčovou roli v Evropě tím, že zformuluje požadavky týkající se otázek, jako jsou práva pracujících, životní prostředí, a ochrana daně a mzdy, "spíše než všeobecně říkat, že budeme podporovat vše s čím Cameron kdykoli přijde s tím, že se konečně rozhodl uspořádat příslušné referendum."

Když byl donucen k upřesnění, Corbyn uvedl, že preferuje setrvání v reformované EU. Ale rovněž připomněl zacházení EU s Řeckem, které potenciálně opravňuje k odchodu z EU. Prohlásil: „Podívejte se na to jinak: pokud dovolíme nezodpovědným subjektům zničit ekonomiku jako v Řecku a aby všechna finanční pomoc místo k řeckému lidu odtekla do nenasytných bank v celé Evropě, pak musíme velice pečlivě zvažovat, jakou roli vlastně Evropská unie hraje, a jakou roli přitom hrajeme my.“

O zdravotnictví
Corbyn slíbil "plně financovaný zdravotnický systém, integrovaný se sociální péčí a s ukončením privatizace péče o zdraví." Jeho webová stránka uvádí, že "princip univerzální zdravotní péče poskytované bezplatně je věcí, kterou si všichni si zasloužíme, a musí být absolutně chráněn."

Corbyn se rovněž zavázal k řešení "krize spojené s duševním zdravím" a ke zkvalitnění péče o psychické zdraví v zemi. Bude raději zvyšovat než snižovat rozpočet v oblasti péče o duševního zdraví a zajistí, aby se téma duševní zdraví vyučovalo ve školách.

Na téma monarchie
I když je Corbyn republikán tak prohlásil, že „do boje za zrušení monarchie nepůjde,“ s ohledem na rozsáhlou veřejnou podporu královské rodiny.

O umění
Corbyn řekl, že vytvoří vládní výbor pro kulturní a kreativní průmysly, který by spojil ministry z celého kabinetu, a učinil tak jeho politiku efektivnější.

O rovnoprávnosti žen a mužů
Corbyn slíbil, že udělá více pro řešení diskriminace na pracovišti, doma a na veřejnosti. Vyzval k ukončení škrtů ve veřejným službách a sociálních dávkách, které vrhají ženy a rodiny do bídy, včetně škrtů pro azylové útulky a servis pro ženy trpící domácím násilím.

Rovněž chce, aby všechny společnosti zveřejňovaly podrobnosti o svých opatřeních ohledně rovnoprávného odměňování, a má v úmyslu, aby jeho kabinet byl z 50% obsazen ženami. Dále hodlá usilovat o to, aby 50% labouristických poslanců tvořily ženy.

Corbyn také přichází s myšlenkou opětovného zavedení ženských vagónů, aby se snížily počty sexuálních napadení žen ve vlacích. Říká, že on tuto volbu nepreferuje, ale že bude tento návrh konzultovat s představitelkami z ženských organizací, poté co s nimi vejde do kontaktu.

Zahraniční politika
Corbyn byl proti válce v Iráku, a tvrdí, že Tony Blair by měl stanout před soudem jako válečný zločinec. Dále naznačil, že Británie by měla usilovat o širší diplomatické vztahy s Ruskem. Již dříve vyhodnotil zpravodajství kremelského propagandistického kanálu Russia Today o situaci v Libyi jako "více objektivní než u většiny médií," a zastává názor, že krizi Ukrajině vyvolaly Západ a NATO:

Rusko značně překročilo hranice svých zákonných pravomocí při použití svých základen na Krymu. Vyslání neoznačených vojáků do jiné země je jednoznačně porušením suverenity této země... Nicméně pokrytectví Západu je stále neuvěřitelné," uvedl Corbyn. "NATO se snaží expandovat od konce studené války. Zvýšilo rovněž svou válečnou sílu a výdaje. To působí, jak nad jeho originální 1948 území a jeho pokus obklopit Rusko je jedním z velkých hrozeb naší doby. Operuje daleko za svým původním teritoriem z roku 1948 a jeho snaha obklíčit Rusko je jednou z největších aktuálních hrozeb.“

Corbyn také řekl, že podporuje právo Izraele na existenci, ale odmítá to, co označuje jako izraelské "okupační praktiky.“ V minulosti údajně navštívil sezení, kde vystoupil popírač holocaustu a byl kritizován za to, že nazval Hamás a Hizballáh přáteli. Corbyn vysvětluje, že to bylo pouze společenské oslovení, které používá k vytvoření přátelského prostředí během diskusí. "Jestliže nebudete hovořit se všemi, tak míru nedosáhnete,“ řekl Corbyn.


Překlad: František Stoces
29. září
NETSOCAN