NETSOCAN
Číslo 8-10 --- SRPEN - ŘÍJEN 2015 ---Ročník XIV.
Vladimír Putin: Nový světový řád uctívá Satana

Kevin Barrett: "Je nutné zmínit, že Rusko a Írán - dva národy, které nejúspěšněji vzdorují tlaku NWO na změnu jejich režimů - tak činí ve jménu Boha… Odkaz Putina na jejich satanismus znamenal ostrou výtku elitám New World Order, které - i přesto, že ve společnostech, které se pokoušejí rozvrátit, prosazují militantní sekularismus - jsou zakuklení satanisté."

Putin: „Pokud chcete uctívat Satana, je to vaše věc. Ale Rusko do toho netahejte. Můžete si být jisti, že zůstanu vaší největší noční můrou. Zapište si to za uši.“

Během studené války USA a většina Západu argumentovaly tím, že Sovětský svaz je „bezbožná země“. (1) Loni Vladimír Putin tuto výtku použil jako kritiku sionistické moci. Patrick Buchanan to tehdy zmínil následovně: „Putin říká, že v nové válce ideologií je na straně Boha Rusko. Západ je Sodoma a Gomora. (2) Putin prohlásil: „Mnohé euroatlantické země se odtrhly od svých kořenů včetně křesťanských hodnot. Jsou prosazovány koncepce, které staví na stejnou úroveň mnohočetnou rodinu a homosexuální pár nebo víru v Ďábla i v Boha. To je cesta vedoucí do úpadku.“ (3)

Pokud si myslíte, že vás Putin jen vodí za nos, pak se podívejte na toto: The Washington Times tehdy informoval: „Ve svém projevu o stavu Ruska Vladimír Putin vylíčil svoji zem jako neochvějného ochránce tradičních hodnot“ v protikladu k morálně zkrachovalému Západu. Společenský a náboženský konzervativismus je jediná cesta jak zabránit pádu do „temného chaosu“, tvrdí bývalý důstojník KGB.

V rámci obrany křesťanských hodnot přijalo Rusko zákony zakazující „homosexuální propagandu“ a stavící „urážku“ náboženského cítění věřících na úroveň trestného činu…

„I když se Putin nikdy se svou, jak sám říká, hlubokou křesťanskou vírou nikdy netajil, tak první dekáda jeho vlády byla od náboženské rétoriky převážně oproštěná. Jen málo nebo vůbec neusiloval o vštěpování souboru těchto hodnot Rusům a ani Západu nekázal o morálce.“ (4)

V každém případě Putin tento morální apel položil opět na stůl. Kevin Barrett tvrdí, že Putin se tak pokouší „vštípit Novému světovému řádu strach z Boha.“ Barrett se posunul k silné argumentaci, že mnoho vlivných sionistických struktur na Západě se bojí Putina, protože je znejišťuje. „Ruský prezident klade odpor,“ říká Barrett. „A proto ho má mašinérie západní propagandy stále na tapetě.“

Barrett dále přesvědčivě pokračuje: "Je nutné zmínit, že Rusko a Írán - dva národy, které nejúspěšněji vzdorují tlaku NWO na změnu jejich režimů - tak činí ve jménu Boha… Odkaz Putina na jejich satanismus znamenal ostrou výtku elitám New World Order, které - i přesto, že ve společnostech, které se pokoušejí rozvrátit, prosazují militantní sekularismus - jsou zakuklení satanisté."

Každý, kdo o tom pochybuje, by si měl dát do vyhledávače jméno podplukovník Michael Aquino. Ten, jako zapřisáhlý satanista, věrohodně nařčený z masového zneužívání dětí, byl za své zločiny spáchané na dětech odměněn jmenováním do funkce šéfa oddělení psychologické války v americké armádě…

Tyto úderné jednotky NWO ve válce proti náboženství a tradice (a Rusku s Íránem), tvoří neokonzervativci. Terorista Michael Ledeen z Operace Gladio vysvětluje: „Naším pseudonymem v rámci naší společnosti i v zahraničí je racionální destrukce. Ničíme starý řád každým dnem, od byznysu po vědu, literaturu, umění, architekturu včetně filmů, politiky a legislativy. Naši nepřátelé vždy nenáviděli tento vír energie a tvořivosti, který ohrožuje jejich tradice (ať jsou jakékoli) a zostuzuje je pro jejich neschopnost držet krok… Musíme je zničit, abychom ve svém poslání pokročili dál.“

„Putin zabraňuje ´kreativní destrukci´ NWO v Sýrii a v Ukrajině. Je součástí rostoucí koalice kladoucí odpor NWO a složené nejen náboženských tradicionalistů, ale také z progresívních antiglobalistů včetně latinskoamerických antiimperialistů, inspirovaných Hugo Chavezem.“

Proto budiž Barrettovi čest. Potlesk pro Pussy Riot (5) a počínání trockistické skupiny, která v Moskevském národním muzeu provozovala sex (doslova porno) dokázalo, že Putin má pravdu. (Tuto záležitost jsme probírali v minulosti). Neokoni, např. komentář Seth Mandely, byli jako vždy v první řadě a hájili své rodné bratry. (6)

Ale klíčovým bodem zde je, že Putin, stejně jako Emmanuel Kant a dokonce i John Adams a další, chápe, že národ nemůže existovat bez objektivní morálky a objektivní morálka nemůže existovat bez Logos, (7) , jako podstaty a tmelu morálního světa.

V tomto smyslu, a ať již to zmiňuje či ne, Putin bezvýhradně či nepřímo napadl neo-darwinistickou ideologii, která uvádí, že morálka mající poslání je iluzí a nemá žádný metafyzický základ. Právě zde vidíme, že neo-darwinistická metafyzika je intelektuálně nepoužitelná a bezcenná, poněvadž popírá samu podstatu morálního světa.

Jak jsme již zmínili dříve, seriózní darwinisté souhlasí, že objektivní morálka je iluzí. Zmíněný biolog a filosof Michael Ruse znovu prohlásil, že „absolutně neexistují důvody pro konání dobra… Morálka je podvod.“ (8)

A stejně jako jeho intelektuální předchůdce Darwin, končí Ruse tím, že si hned v následující větě protiřečí slovy:: "Znamená to však, že můžete prostě jít ven a znásilňovat a drancovat, chovat jako starověký Říman a unášet Sabinky? Vůbec ne. Řekl jsem, že neexistují žádné důvody pro být dobrý. To neznamená, že byste měli být špatní." (9)

No konečně! Pokud neexistují žádné objektivní důvody k morálce, pak jsou také iluzí dobro a zlo. Neexistuje zde žádná věc jako znásilnění nebo nepřístojné chování. Co může být dobré pro vás, nemusí nýt dobré pro mě a neexistuje způsob, jak rozhodnout mezi dvěma protikladnými výklady. V tomto druhu světa moc koná správně. Ruse skutečně nemá se zde uvedeným argumentem problém. Ve skutečnosti říká, že morálka “je něčím, co bylo stvořeno v průběhu boje za zachování a reprodukci, cosi, co bylo zformované přírodním výběrem. Je to stejně přirozená lidská adaptace, jako vznikly naše uši nebo nosy či zuby popř. penisy a vaginy. Funguje to a nemá to žádný další a vyšší smysl. Pokud by veškerou budoucí stravu tvořilo Pablum (dětské cereálie, pozn. aut.), pak bychom na tom byli pravděpodobně lépe bez zubů.

Morálka je jen záležitostí emocí, stejně jako obliba zmrzliny a sexu a nenávist vůči bolení zubů či známkování studentské práce. Ale je, a musí být komickým druhem emoce. Musí předstírat, že ono to tak vůbec není! Pokud bychom si mysleli, že morálka už není víc než chuť nebo nechuť ke špenátu, pak by se velice rychle rozpadla.

Zanedlouho si uvědomíme, že říkáme něco jako: No, z osobního hlediska je morálka veselá dobrá věc. Když mám hlad, nebo jsem nemocný, se mohu spolehnout na své kolegy, že mi pomohl. Ale jsou to opravdu všechno jen kecy; to znamená, že když potřebují pomoc, tak mohu a měl bych se jim vyhnout a ignorovat to. Vždyť to není moje věc. Potíž je v tom, že by to začal říkat každý, a tak by velmi rychle zmizela morálka a společnost by se zhroutila, a každý a všichni z nás by trpěli.

„Takže morálka musí být pochopena a přijata jako něco, co je víc než emoce. Musí připadat objektivní dokonce i přesto, že je skutečně subjektivní.“ (10)

Ruse, podobně jako někteří genetičtí teoretikové skutečně věří, že „morálka je iluze, přivedená na svět vašimi geny proto, abyste se stal společenským spolupracovníkem…“ (11)

To se mimochodem logicky shoduje s Darwinovým přežitím nejschopnějšího. A přežití nejschopnějšího se logicky shoduje se sionismem. Jestliže evoluční teorie „vysvětluje, jak boj přispěl k zdatnosti v procesu evoluce Homo Sapiens,“ jak tvrdí vědec Bradley A. Thayer (12) , tak jak potom může seriózní darwinista říci, že darwinismus nebo dokonce sionismus je z konzistentního a logického hlediska opravdu špatný?

Thayer se samozřejmě usilovně snaží racionálně obhájit tezi, že "Boj přispívá ke zvýšení zdatnosti a adaptability" (13) , a že "lidé vedou válku proto, aby získali a obhájili zdroje" (14) , a současně tvrdí, že sociální darwinisté se mýlili při přivedení sociálního darwinismu k jeho logickému závěru. Říká, že "sociální darwinisté argumentaci Charlese Darwina deformovali" a „zkreslili evoluční vysvětlení, poněvadž nepochopili Darwinovy myšlenky a neznali, nebo se rozhodli vědomě ignorovat přírodní omyl. Ti, kteří používají evoluční teorii k vysvětlení aspektů lidského chování, musejí připomínat omyly sociálních darwinistů. Tím umožňují nejen opakování omylů, ale také pokrok vědeckého poznání.“ (15)

Ale Thayer pokračuje a přichází s tímto tvrzením: „Konečná kauzální obhajoba války je zakotvena v darwinistickém přírodním výběru a zahrnuje zvýšenou schopnost přežití… válka může zvýšit jak absolutní tak relativní schopnost přežití lidí… Z hlediska klasického darwinismu válka zvyšuje schopnosti přežití, poněvadž jednotlivci, kteří válčí úspěšně, jsou lépe schopni přežít a reprodukovat se.“ (16)

Thayer svou tezi v knize neustále opakuje: "Konečné kauzální vysvětlení pro válku, spočívající na evoluční teorii, začíná uznání skutečnosti, že válka přispívá ke zvýšení adaptability v některých případech proto, že úspěšná válka umožňuje vítězovi získat zdroje... Pro evoluční biologii je zdrojem jakákoliv hmotná, látka, která má potenciál zvýšit schopnost jednotlivce přežít nebo se reprodukovat. Může to být jídlo, přístřeší, nebo území, zejména s vysoce kvalitní půdou nebo lovnou zvěří; hojné na dřevo; nebo bez nebezpečných zvířat, jako jsou lvi, nebo zamoření hmyzem nebo nemoci; a také význam koaličních spojenců, a příslušníci opačného pohlaví." (17)

A ještě toto: "Válka pak může být nezbytná pro útočné účely, pro drancování zdrojů ostatních. Za těchto okolností se jedinec se stane schopnější, dokáže-li úspěšně zaútočit, a zmocnit se prostředků druhých." (18)

Thayer cituje evolučního teoretika Williama Durhana a uvádí, že "Válka je jedním z prostředků, kterými si jednotlivci mohou zlepšit materiální podmínky svého života, a tím zvýšit svou schopnost přežít a rozmnožovat se... Tak by úspěšná válka pomohla kmenu získat zdroje, a pro přechod na rostlinné zemědělství jsou pozemky kriticky důležité." (19)

Takže, je Thayer opravdu proti sociálnímu darwinismu? Ideologicky, ano. Důsledně a logicky? Ne. A upřímně se mu nedivím, protože jeho intelektuální praděd nemůže tento problém vyřešit rovněž a musel žít v rozporu až do dne svého úmrtí. Na konci svého O původu druhů Darwin tvrdí: "Tak z boje s přírodou o přežití, z hladu a smrti, přímo pochází tem nejvznešenější jev, který jsme si schopni představit, a to zrod vyšších živočichů.“ (20)

Opravte mě, jestli se mýlím: on tady ale neříká, že válka, hladomor a smrt jsou záležitostmi, které umožní další vývoj vyšších zvířat. Učenci všech věd se shodují, že toto je nejlepší Darwinova myšlenka. Avšak když sociální darwinisté převzali jeho teze a rozšířili je na celé politické spektrum, Darwin nesouhlasil. (21)

Jestliže Dread Few bojují o přežití, pak musejí být rychle eliminováni Gojímové. To je určitě v souladu s velkolepým Darwinovým projektem. Pokud to lidé nevidí a pokoušejí se tomuto zásadnímu rozporu vyhnout, pak si můžete být jisti, že nebudou bráni vážně nebo že nerozumějí logice. Takže se lidé pokoušejí udržovat objektivní morálku ať odvoláním se na „evoluční teorii“ nebo dokonce na DNA, tak si můžete být jisti, že tito lidé buď nejsou v kontaktu s vědeckou literaturou, či nejsou dobře vybaveni, aby pochopili nebo formulovali své stanovisko, nebo jen záměrně lžou. Kromě toho vzývat reciproční altruismus, aby se jím prokázal záměr morálky, ústřední pravidlo chování v Darwinově velkém schématu (22) vede také do slepé uličky, poněvadž život Matky Teresy a nespočetné další příklady dokazují, že tato idea nefunguje. Doufal jsem, že moderní darwinisté vytvoří nějaké slušné vylepšení v této teorii války, ale dosud prakticky každý selhal. Určitě nežádám lidi, aby opustili svou hýčkanou víru. Nakonec je faktem, že existuje mnoho lidí, kteří stále věří v zoubkovou vílu. Ale po dobu po kterou tato neodarwinistická ideologie zůstane intelektuálně hloupá a morálně neobhajitelná, mohou mě z toho vynechat.

Teď zpátky k Putinovi, který v roce 2013 řekl:

"Lidé v mnoha evropských zemích se stydí a bojí se mluvit o svém náboženském přesvědčení. (Náboženské) svátky jsou rušeny nebo přejmenovávány, ostudně zakrývajíc podstatu svátků." (23)

Sionistický režim samozřejmě falešné obvinil Putina, že pronásleduje homosexuály. Ale Putin, aby rozptýlil hloupé argumenty, pokračoval následovně: „Musíme respektovat práva menšin chovat se odlišně, ale nemělo by to zpochybňovat práva většiny.“ (24)

Zcela správně, pane Patricku Buchanane. Putin je jedním z nás. Každý seriózní politik, který se staví proti mefistoidnímu režimu, je jedním z nás. Jak to zmínil Friedrich Hansen v Asia Times, „Nenechte se mýlit. Terčem Putina nejsou homosexuálové, což jasně ukázal jejich přivítáním na olympiádě v Soči. A navíc budiž kvůli spravedlnosti západním čtenářům připomenuto, že Soči bylo živým centrem homosexuální subkultury již od 80. let. Putin se spíše zaměřuje na celou škálu postmoderních ztělesnění revoluce drog a sexu: notorického pití alkoholu mužů i žen končících v lékařské ordinaci, fetování nelegálních drog společenskými elitami, nezvládnutelný růst zločinnosti, obrovská míra rozvodovosti, poskytování sexu jako „laskavosti“ za zápočet na univerzitě, nemanželské děti, otcovství či mateřství v pubertě, běžné potraty bez zdravotních indikací, veřejné obnažování a soulože v parcích, gay promiskuita bez výčitek svědomí, noční kluby pro párový či skupinový sex, temné kluby pro anonymní sex, bezcitné a pornografické seznamování přes internet a další zvrácenosti. (25)

A jak reaguje režim? No, vždyť víte, jak to chodí. Užitečný idiot Owen Matthews prohlásil pro Spectator, že Putin má „nový plán, jak ovládnout svět!“ (26) A aby Putina očernil, spojuje ho Matthews nepřímo s židovským revolucionářem Willi Munzenbergem, který chce Západ uvrhnout za každou cenu do záhuby. Munzenberg je tak uchvácen svým revolučním posláním, že napsal: „Musíme zorganizovat intelektuály a použít je k tomu, aby Západ odpudivě zapáchal. Pouze poté až morálně zruinují veškeré západní hodnoty, můžeme nastolit diktaturu proletariátu.“

Když Putin prohlásil, že Rusko bude „bránit tradiční morální hodnoty, jež vytvářely duchovní a morální základy každé civilizace po tisíce roků.“ Matthews usoudil, že Putin má cosi za lubem. A copak to má být? Matthews nám to řekl: "Putinova nová mise je hlubší než politický oportunismus. Stejně jako za časů staré Komunistické internacionály, nebo Kominterny, Moskva opět vytváří mezinárodní ideologické spojenectví." (27)

Aby to čtenáři konečně pochopili, znovu tuto myšlenku zdůrazňuje: „A znovu, po způsobu Kominterny, zdá Putin přesvědčen, že zahajuje světovou historickou misi.“ (28) Pak přešel k terminologii „Putinova konzervativní kominterna.“

David Cameron na druhém konci politického spektra přirovnal Putina k Hitlerovi. (29) John McCain, Lindsey Graham, kromě srovnání s jinými obvyklými zločinci, všichni postavili Putina a Hitlera na stejnou úroveň. (30)

Historik Paul Johnson (což je smutné), dokonce šel tak daleko až prohlásil, že Putin a Hitler jsou v podstatě dvě strany stejné mince. Johnson řekl, že Putin, „věří v silný stalinistický stát. Jeho cílem je zvrátit události z roku 1989, kdy nastal konec sovětského státu a rozpuštění jeho obrovského impéria. Snaží se to udělat pomocí toho, co zbylo z ruského stalinistického dědictví: armáda, obrovské zásoby jaderných zbraní a obrovských zdrojů zemního plynu a ostatních forem energie." (31)

Johnson je smutný, protože, "neexistuje žádný Churchillský hlas, který by bil na poplach a svolával demokratický svět k akci." (32)

Johnson začíná být pro smích. Končí názorem, že by měl někdo jako Churchill vystoupit a začít Západu o Putinovi lhát. Je velmi smutné číst takové hloupé komentáře od dobrého historika, jako je Johnson.

Nicméně skutečná otázka zní takto: proč režim a jeho loutky Putina tak strašně nenávidí? No ovšem, Putin předtím v roce 2013 naznačil, že sovětská vláda byla vedena temnou silou, jejíž "ideologické brýle a vadné ideologické vnímání vedly k rozvratu." (33)

"První sovětská vláda," dodal Putin, "byla z 80 až 85 procent tvořena Židy." (34) To zní, jakoby si Putin přečetl Dvě stě let spolu od Alexandra Solženicyna. Pokud ano, pak se zdá být jasné, že bude i nadále hrozbou pro sionistický režim. Možná, že Putin byl povzbuzen Solženicynovou statečností. Byl to právě Solženicyn, který napsal: "A tak, osmělen, nechť si každý člověk vybere: Zůstane výmluvným služebníkem lží, nebo pro něho nastal čas, aby se postavil rovně jako čestný člověk, který si zaslouží úctu svých dětí a svých současníků?" (35)

Možná, že Putin říká: Už toho bylo dost! A to je patrně jeden z důvodů, proč ho téměř všechna hlavní zpravodajská média vytrvale osočují. Kevin Barrett zakončil svůj vynikající článek slovy: "Bůh žehnej prezidentovi Putinovi, který do Nového světového řádu zavedl strach z Boha." Doufejme, že nikdy nebude v konání dobra unavený, poněvadž v pravý čas bude sklízet, pokud se nezalekne.

(1) Ve skutečnosti to byl marx-leninský stát.

(2) Patrick J. Buchanan, “Vladimir Putin, Christian Crusader?,” American Conservative, 4. dubna 2014.

(3) Marc Bennetts, “Who’s ‘godless’ now? Russia says it’s U.S.,” Washington Times, 28. ledna, 2014.

(4) Tamtéž.

(5) Peter Pomerantsev, “For God and Putin,” Newsweek, 10. září 2012.

(6) Seth Mandel, Contentions: Putin Vs. the Punk Rockers,” Commentary, 17. srpna, 2012.

(7) E. Michael Jones právě toto zmínil ve svém článku “Ethnos Needs Logos: or Why I spent Three Days in Guadalajara Trying to Convince David Duke to Become a Catholic,” Culture Wars, červen 2015.

(8) Michael Ruse, “God is dead. Long live morality,” Guardian, 15. března, 2010.

(9) Tamtéž.

(10) Tamtéž.

(11) Tamtéž.

(12) Bradley A. Thayer, Darwin and International Relations: On the Evolutionary Origins of War and Ethnic Conflict (Lexington: University Press of Kentucky, 2004), str. 96.

(13) Tamtéž, str. 99, 100, 107, 114.

(14) Tamtéž, str. 99.

(15) Tamtéž, str. 102.

(16) Tamtéž, str. 103, 104.

(17) Tamtéž, str. 108.

(18) Tamtéž, str. 109.

(19) Tamtéž, str. 110, 111.

(20) Darwin, Origin of Species, str. 459.

(21) Jako slušnou historickou studii na toto téma viz např. Gertruda Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution (Chicago: Ivan R. Dee, 1962). Darwin nebyl tal liberální, jak si někdo myslí. „Dřívější Darwinův nadšenec St. George Mivart publikoval anonymně články kritizující Darwinovu teorii. Nadaný zoolog Mivart opakovaně publikoval svazek nazvaný Geneze druhů, významnou knihu, která vznesla seriozní otázky o hranicích přírodního výběru, aplikované zvláště na člověka. Ačkoliv celého Darwina ani zdaleka neodmítal, Mivart pokračoval v koncepci evoluce a věřil, že fyzické schopnosti lidských bytostí se vyvinuly z nižších zvířecích druhů. Ale pokračoval v tvrzení – podobně jako Alfred Wallace – že člověk byl radikálně jedinečný od ostatních tvorů a měl duši. Podporován Thomasem Huxleym, Darvin se stále více stával zahořklý vůči kritice svého někdejšího žáka, i přes Mivartovy pokusy o vyjádření sympatií v osobní korespondenci i jeho veřejné pochvale „neocenitelné pracovitosti a bystrému myšlení Charlese Darwina a Alfreda Wallaceho.“ John G. West, Darwin Day in America: How Our Politics and Culture Have Been Dehumanized in the Name of Science (Wilmington: ISI Books, 2007).

(22) See Denis L. Krebs, The Origins of Morality (New York: Oxford University, 2011), str. 41-42.

(23) Neil Buckley, “Putin urges Russians to return to values of religion,” Financial Times, 19. září, 2013.

(24) Tamtéž.

(25) Friedrich Hansen, “Putin Stands Up to Western Decadence,” Asia Times, 28. února, 2014.

(26) Owen Matthews, “Vladimir Putin’s new plan for world domination,” Spectator, 22 února, 2014.

(27) Tamtéž.

(28) Tamtéž.

(29) Owen Jones, “David Cameron and the cynicism of comparing Putin to Hitler,”Guardian, 3. září, 2014.

(30) Michael Kelley, “11 Prominent People Who Compared Putin To Hitler,” Business Insider, 23. května, 2014.

(31) Paul Johnson, “Is Vladimir Putin Another Adolf Hitler?,” Forbes, 16. dubna, 2014.

(32) Tamtéž.

(33) Putin: “First Soviet government was mostly Jewish,” Jerusalem Post, 20. června, 2013.

(34) Tamtéž.

(35) Alexander Solzhenitsyn, The Solzhenitsyn Reader (Wilmington: ISI Books, 2007), str. 558.


Původní článek pod titulem „Vladimir Putin: The New World Order Worships Satan“ vyšel na serveru VT VETERANS TODAY . Jeho autorem je Jonas E. Alexis. Český překlad František Stočes.
František Stočes
16. srpna
NETSOCAN