NETSOCAN
Číslo 8-10 --- SRPEN - ŘÍJEN 2015 ---Ročník XIV.
Výzva k summitu evropské levice o tyranii eurooligarchie

Demokraticky zvolená řecká vláda Alexise Tsiprase byla 13. července sražena na kolena Evropskou unií. „Dohoda“ ze 13. července je ve skutečnosti státní převrat. Ten byl proveden uzavřením řeckých bank Evropskou centrální bankou (ECB) a pohrůžkou, že neumožní jejich znovuotevření, dokud řecká vláda nepřijme novou verzi neúspěšného programu. Proč? Protože oficiální Evropa nemohla snést myšlenku, že lid trpící pod jejím destruktivním úsporným programem se opovážil zavázat vládu, aby vyslovila rozhodné „Ne!“

Nyní, s ještě větší strohostí, s rozsáhlejší privatizací, rozprodejem veřejného majetku, s větší iracionalitou než kdy jindy v oblasti hospodářské politiky, s masivní novou nelidskostí ve sféře sociální politiky, nové memorandum neslouží k ničemu jinému, než k prohlubování řecké Velké deprese a k drancování bohatství Řecka soukromými zájmy, ať už zájmy neřeckými či řeckými.

Musíme si vzít poučení z tohoto finančního puče. Euro se stalo nástrojem ekonomické a politické nadvlády evropské oligarchie, která se schovává za německou vládu a těší se z toho, že paní Merkelová dělá za všechny „špinavou práci“, jestliže ostatní vlády nejsou schopny konat. Tato Evropa pouze generuje násilí uvnitř národů a mezi nimi: masovou nezaměstnaností, ostrým sociálním dumpingem a urážkami jižní Evropy, které jsou vyslovovány německými představiteli, ale zároveň opakovány všemi „elitami“, včetně „elit“ jihoevropských zemí. Evropská unie posiluje vzestup extrémní pravice a stává se nástrojem ke zničení demokratické kontroly nad výrobou a distribucí bohatství v celé Evropě.

Je nebezpečnou lží tvrdit, že euro a Evropská unie slouží Evropanům a chrání je před krizí. Je iluzí věřit, že zájmy Evropy mohou být chráněny v železné kleci pravidel eurozóny a v rámci aktuálních smluv. Model Hollande-Renzi jako model „dobrého žáka“ je ve skutečnosti „modelem vězně“, formou kapitulace, která se ve výsledku nedočká shovívavosti. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker to řekl jasně: „Neexistuje žádná demokratická volba proti evropským smlouvám.“ To je neoliberální podoba „omezené suverenity“, doktríny vynalezené sovětským vůdcem Brežněvem v roce 1968. Poté, co Sověti rozdrtili Pražské jaro svými tanky, letos v létě Evropská unie rozdrtila Aténské jaro svými bankami.

Jsme odhodláni se s touto Evropou rozejít. Je to základní podmínka nutné obnovy spolupráce mezi našimi národy a našimi zeměmi na novém základě. Jak můžeme provádět politiku přerozdělování bohatství a vytváření důstojných pracovních míst, zejména pro mladé lidi, ekologickou transformaci a obnovu demokracie tváří v tvář této Evropské unii? Musíme se zbavit absurdity a nelidskosti současných evropských smluv a přebudovat je, v první řadě shodit svěrací kazajku neoliberalismu, zrušit rozpočtové restrikce (fiskální kompakt) a smlouvu o volném obchodu se Spojenými státy (TTIP).

Žijeme v mimořádné době. Čelíme stavu nouze. Členské státy musí mít politický prostor, který umožní jejich demokraciím dýchat a přijmout racionální politiku na národní úrovni. A to beze strachu, že jim v tom zabrání autoritářská Euroskupina, ovládaná zájmy nejsilnějších států EU a velkého byznysu, či ECB, která byla použita jako parní válec k rozdrcení „nespolupracujících zemí“, jak se přihodilo na Kypru nebo v Řecku.

Toto je náš plán A: budeme pracovat v každé z našich zemí – a všichni dohromady v celé Evropě – na znovuprojednání zcela jiných evropských smluv. Zavazujeme se k součinnosti s bojem Evropanů v kampaních občanské neposlušnosti vůči svévolným evropským krokům a iracionálním pravidlům, dokud nového projednání nebude dosaženo.

Naším prvním úkolem je učinit přítrž nezodpovědnosti Euroskupiny. Druhým úkolem je skoncovat s fikcí „apolitické“ a „nezávislé“ ECB, protože je vysoce (v té nejzhoubnější podobě) zpolitizovaná, plně závislá na zkrachovalých bankéřích a jejich politických agentech a vždy připravená zrušit demokracii pouhým stisknutím tlačítka.

Většina vlád, reprezentujících evropskou oligarchii a schovávajících se za Berlín a Frankfurt, má také plán A: neustoupit demokratickým požadavkům evropských občanů a brutálně zlomit jejich odpor. Viděli jsme to v Řecku v červenci. Proč se jim podařilo zardousit demokraticky zvolenou vládu Řecka? Protože oni měli plán B: vyhodit Řecko z eurozóny za nejhorších možných podmínek prostřednictvím jimi zničeného bankovního systému a ochromené ekonomiky.

Tváří v tvář tomuto vydírání potřebujeme také náš vlastní plán B proti plánu B nejreakčnějších a antidemokratických sil v Evropě. Pro posílení naší pozice vůči nemilostrdným politikám, které obětují většinu obvytelstva zájmům malé menšiny. Ale také pro potvrzení jednoduchého principu, že Evropa patří Evropanům, že měna je prostředkem k prosazování společné prosperity, nikoli mučícím nástrojem nebo zbraní, kterou je vražděna demokracie. Jestliže euro nemůže být demokratizováno, jestliže budou trvat na jeho použití jako oprátky pro lidi, zvedneme se, pohlédneme jim do očí a řekneme: „Jen se podívejte! Vaše hrozby nás nezastraší. Najdeme způsob, jak zajistit, aby Evropané měli monetární systém, který pracuje pro ně a ne proti nim.“

Náš plán A pro demokratickou Evropu, podepřený plánem B, který dokáže, že teror nás k poslušnosti nepřinutí, je výzvou pro většinu Evropanů. Vyžaduje vysoký stupeň přípravy. Technické prvky budou řešeny v diskusi. Mnoho myšlenek je již na stole: zavedení paralelních platebních systémů, paralelní měny, digitalizace obchodů v eurech, směnných komunitárních systémů, opuštění eura i jeho transformace ve společnou měnu.

Žádná evropská země nemůže pracovat na svém osvobození izolovaně. Naše vize je internacionální. V očekávání toho, co se může stát ve Španělsku, Irsku – a potenciálně opět v Řecku v závislosti na tom, jak se politická situace vyvine – nebo ve Francii v roce 2017, musíme společně pracovat na konkrétním plánu B, a to s přihlédnutím k odlišným charakteristikám každé země.

Navrhujeme tedy svolání mezinárodního summitu o plánu B pro Evropu, otevřeného všem angažovaným občanům, organizacím a intelektuálům. Tato konference by se mohla uskutečnit již v listopadu 2015. Zahájíme tento proces v sobotu 12. září v průběhu Fete de l’Humanité v Paříži. Přidejte se k nám!


Tento dokument vznikl v Paříži při setkání osobností levého křídla evropské levice, konaném 11. září, v předvečer tradičního svátku francouzského levicového deníku L´Humanité. Výzvu ke svolání mezinárodního summitu o plánu B pro Evropu podepsali: Jean-Luc Mélenchon, poslanec Evropského parlamentu a spoluzakladatel Parti de Gauche (Francie); Janis Varufakis, poslanec řeckého parlamentu a bývalý ministr financí (Řecko); Zoe Konstantopuluová, předsedkyně řeckého parlamentu (Řecko); Oskar Lafontaine, bývalý německý ministr financí a zakladatel Die Linke (Německo); Stefano Fassina, poslanec italského parlamentu a bývalý náměstek ministra hospodářství a financí (Itálie).


Zdroj: AltPress a SOK . Titulek NETSOCAN.
Frs
20. září
NETSOCAN