NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2003 ---Ročník II.
Je ČSSD politický "loser"?

ooooooo Anglické slovo "loser" znamená člověka, který prohrává nebo neumí vyhrávat či ztrácí. Okamžitě se tudíž nabízí replika: jakýpak je ČSSD loser!? Vždyˇvyhrála volby a dokonce dvakrát za sebou!
oooooo ČSSD ovšem loser je a dosti notorický. Vyhrává sice volby, ale pak většinou rezignuje na plnění stěžejních bodů volebního programu a navíc, přestože vyhraje volby, nedokáže si prosadit svého kandidáta na prezidenta a prezidentem se nakonec stane člověk, který z hlediska startovní pozice představoval ryzího outsidera.
oooooo Klaus i ODS ovšem v tomto smyslu představují pravý opak ČSSD; jsou hráči se "silným tahem na branku" což dokázali např. na počátku 90. let, kdy ODS spolu s koaličními stranami obsadily dokonce i posty všech předsedů parlamentních výborů. Na námitku, že by se zde mělo postupovat proporcionálně dle výsledků voleb Klaus odvětil - proč mám vyhrávat 4:3 když mohu vyhrát 7:0... Nejprve ale k stranickému debaklu při volbě prezidenta a poté k fiasku při plnění volebního programu.
oooooo Pavel Rychetský ve svém vystoupení na Sjezdu ČSSD na toto téma uvádí: "Jsme frustrováni nerovným sňatkem s dvěma slabými stranami s odlišným ideovým konceptem a fiaskem prezidentských voleb... Zamysleme se nad tím, proč nebyl zvolen Miloš Zeman. Přitom zdůrazňuji, že ti, kteří ho nevolili, by se měli velice těžko vyrovnávat se svým svědomím. Ale ti, kteří volili představitele naší opozice, by si měli uvědomit, že poškodili ČSSD na dlouhá léta... Sečteme-li náš Poslanecký a Senátorský klub a Poslanecký i Senátorský klub ODS, vyjde vám, že nejsilnější stranou je ODS... Za druhé si spočítejte, kdyby všichni sociální demokraté - a chci tomu věřit - a všichni komunisté, kterým nevěřím nic, volili Miloše Zemana, nebyl by zvolen. Měli jsme počítat včas. Když počítáme dnes, musíme si připadat trochu komičtí."
oooooo Hlavním - a zcela realistickým - Rychetského argumentem proti volbě Klause prezidentem bylo konstatování, že Klaus bude dobrým prezidentem; což v důsledcích pochopitelně jednak prospěje ODS a zároveň znevýhodní pozici ČSSD. Na druhé straně dobrý prezident - byť z ODS - znamená plus pro ČR... Státotvorná "frakce" sociální demokracie tudíž ve "finále" řešila dilema: buď hlasovat pro prezidentského "zajíce v pytli" - kterým by J. Sokol ve srovnání s Klausem nesporně byl - a možná tak prospět straně, ale riskovat prospěch ČR nebo volit Klause s opačnými důsledky. Ukazuje se, že "dějiny" rozhodly moudře, tzn. ve prospěch státu... Sankcionování poslanců ČSSD, kteří se rozhodli volit ve prospěch státu, tudíž nepředstavuje příliš státotvorný čin... Dokonce lze říci, že pokud byli poslanci, kteří nehlasovali pro J. Sokola, sankcionováni - a ještě ke všemu těmi, kteří nehlasovali pro kandidáta ČSSD schváleného stranickým referendem - pak vnitrostranická politika nabývá obludných forem.
oooooo Lze také říci, že dějiny zéroveň potrestaly ČSSD za neschopnost jejího vedení - počínaje M. Zemanem od roku 1993 - za to, že nedokázalo vytvořit skutečně demokratický a pluralitní informační systém a prostředek vnitrostranické komunikace. Referendum totiž předpokládá předchozí důkladnou a svobodnou vnitrostranickou diskuzi o všech aspektech volby. Názory o tom, že M. Zeman bude matematicky neprosaditelný by nepochybně padly a voliči by jistě uvažovali i o dalších důstojných prezidentských kandidátech. Ano, jsme komičtí díky dlouhodobému nezájmu stranického vedení o funkci vnitrostranické demokracie.
oooooo P. Rychetský pak ve svém příspěvku pokračuje: "Mnoho lidí argumentovalo tím, že přece můžeme vytvořit menšinovou vládu a ucházet se o podporu napříč politickým spektrem. Vážení, ten, kdo to vážně tvrdí, je hlupák. To je blud. To je možné jenom tehdy, kdyby ta vláda před tím nemusela požádat o důvěru... Někdo si myslí, že je možné tu podporu - a zdůrazňuji, ne tichou, ale v hlasování o důvěře - získat od komunistů. Myslí si někdo tady vážně, že komunisté by před tím nechtěli to, v čem dostali příklad? To znamená veřejně, před televizí podepsanou smlouvu. Tak jako jsme ji před čtyřmi roky museli - a správně jsme udělali - podepsat s ODS... dovedete si představit, co všechno by v té smlouvě muselo být?" (Trend č. 2, 2003).
oooooo Pavel Rychetský tu zřejmě vystupuje jako klasický prototyp neosociálního demokrata: zbaběle hodí flintu do žita a ty, kteří by mu rádi položili otázku - a co volební program ČSSD? - preventivně nazve hlupáky... Jak ale charakterizovat stranu, které KSČM ústy Z. Rujbrové "vyhrožuje", že bude v parlamentu úmyslně předkládat body z volebního programu ČSSD, čili které jsme voličům slibovali, ale jaksi nehodláme nebo neumíme plnit; a kterou na druhé straně veřejně zesměšňují její koaliční partneři ústy ministra Mareše a prohlášením, že do koaliční vlády vstoupili proto, aby znemožnili plnění volebního programu ČSSD?!
oooooo ČSSD se naprosto svobodně - jiné aspekty alespoň nejsou známy - vmanipulovala do tak prekérní pozice, že pokud by si ve znaku vyměnila růži za parohy, voliči by jí ještě zatleskali.
oooooo Přitom měli sociální demokraté po vyhraných volbách v rukou důležité trumfy! Měli pozici, kdy mohli sami určovat pravidla hry a nějaké, před televizí podepsané smlouvě s KSČM se srdečně zasmát. ČSSD si mohla s gestem politického favorita vybrat z programu KSČM některé přijatelné body a za jejich realizaci požádat o "tichou" podporu menšinové vlády ČSSD, a to bez jakýchkoli dalších podmínek! Pokud by komunisté tuto hru odmítli, hrozila by reálná varianta podstatně pravicovější vlády i pravicovějšího vládního programu; ovšem vinou KSČM! A na to mají soudruzi velice vyvinutý pud sebezáchovy. Pokud by totiž pomocí jejich "hlasů" ona pravicovější varianta nastala, voliči i členové by jim to těžko promíjeli.
oooooo Černého Petra, tzn. prohrávající kartu, si tudíž zcela vědomě a dobrovolně vytáhl loser, který se prostě bojí vládnout. Jenomže kdo se bojí, je již předem poražen - a to platí nejen ve sportu, ale prakticky ve všech oblastech života! Politiku nevyjímaje.
oooooo Současný propad preferencí a skutečnost, že ČSSD byla předstižena dokonce i KSČM, je zjevným důsledkem takové zbabělosti.

František Stočes
červen 2003

NETSOCAN