NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2003 ---Ročník II.
Dřív dělal zázraky! Dnes jej umlčují a vymítají...

ooooooo MF DNES uveřejnila 18. června článek nazvaný Zbytečné hrátky s referendem, napsaný prezidentem republiky exkluzivně pro tento list. Úvod byl otištěn na titulní stránce a podstatná část následovala hned na osmé stránce v rubrice NÁZORY. Asi proto, aby bylo zřejmé, že jde pouze o osobní názor nějakého prezidenta. Hned pod tím byl článek s názory nějakého lékaře, což bylo patrno z dovětku: Autor je lékař. Tento lékař asi sklidil závist mnoha svých renomovaných kolegů, protože kterému doktorovi se podaří vydat svůj článek hned pod exkluzívním článkem se stejně velikým i tučným jménem a dovětkem: Autor je prezident ČR...
oooooo Prezidenti ovšem obvykle píší spíše projevy než články. Tento český prezident má jaksi ten problém, že mu je některá média odmítají šířit. Například projev pronesený u příležitosti státního svátku k výročí "umlčení" M. J. Husa se opět v MF DNES neobjevil, a tak se tento deník může chlubit tím, že on zase "umlčel" českého prezidenta... Není se čemu divit; vydavatel deníku je nečeský a proč by tudíž měl cítit nějakou povinnou úctu k českému prezidentovi. A tak občané mohou být rádi, že se z médií v tomto státě alespoň občas dozvědí některé exkluzivní názory svého prezidenta. V onom exkluzivním článku, napsaném V. Klausem po referendu o vstupu do EU, vynikají následující pasáže:
oooooo Vědomě jsem se... odmítl zapojit do vytváření atmosféry, že se seriózní debata o přínosech a nákladech našeho přistoupení k Evropské unii nesmí vést, že je to téměř něco neslušného a politicky nekorektního.
oooooo Naopak jsem se pokoušel tomuto proudu postavit. Kritizoval jsem stamiliony vyhozené ze státního rozpočtu na pochybnou mediální kampaň a vědomě jsem riskoval, že se stanu terčem mediálních útoků - což se také stalo.
oooooo Občanům České republiky jsem... říkal, že nevstupujeme do rajské zahrady, ale do společenství, v němž jednotlivé země zcela legitimně prosazují své zájmy... Že musíme očekávat každodenní tvrdou realitu, v níž se budeme muset o své zájmy prát. Že euforické provolávání hesel a tance na náměstích jsou klamáním občanů a že povedou k tvrdému vystřízlivění...
oooooo Poreferendové křečovité ´oslavy´ (mimochodem, bez oslavujících občanů) nesměřovaly nikam jinam než ke snaze... ´ukrást´ si výsledky referenda pro své vlastní, často pouze osobní politické cíle. Tomu jsem asistovat odmítl a budu tak činit i nadále.
Byli to občané, kdo rozhodl. Těm, kteří se hlasování zúčastnili, patří dík - bez ohledu na to, jaký postoj zaujali. To jsem také jasně řekl Českému rozhlasu, který mi jako jediné veřejnoprávní médium dal příležitost vyjádřit se k výsledkům v přímém vysílání. Vše ostatní jsou pouze politické hrátky jak politiků z profese, tak těch, kteří svou politickou praxi kryjí zaměstnáním v některých sdělovacích prostředcích. Musím je však ujistit, že se do těchto her jako hlava státu zatáhnout nenechám."
(tučný tisk NETSOCAN).
oooooo Zde stojí opět za pozornost fakt, že prezident republiky při tak významné události - jakou referendum nesporně bylo - nevystoupil ve veřejnoprávní televizi, což znamená neuvěřitelný skandál!
oooooo Veřejnoprávní televizi si platí občané proto, aby zprostředkovávala názorovou komunikaci v této společnosti; a kdo jiný než prezident republiky by měl mít prioritu se svými názory vystoupit.
oooooo Tvrdí-li ČT, že pro prezidentovo vystoupení nedisponovala požadovaným formátem, pak padá vina stejně na hlavu ČT, neboť s tím měla počítat. Jestliže dala přednost nedůstojnému handrkování se s hlavou státu o formě jeho vystoupení, pak to spíše vyvolává dojem, že se nabídkou nepřijatelných či nedůstojných "formárů" pracovníci ČT pokusili prezidenta také "umlčet". V každém případě ČT projevila značnou dávku neprofesionality (spočívající mj. v tom, že při vhodném anoncování prezidentova projevu mohly mít zprávy ČT nejvyšší sledovanost) a nejspíše i neserioznosti ne-li nezdvořilosti.
oooooo Pokud se jednalo o úmysl, pak šlo o další kamínek zapadající do mozaiky, zobrazující ČT jako neseriozního a neodpovědného hráče na politické scéně, který si dokonce sám určuje kdo mu nebude ředitelovat a co mají ústavní činitelé sdělovat veřejnosti. Zvláště flagrantními zásahy do svobody slova byly případy přenosů z Poslanecké sněmovny, kdy byly někteří poslanci (obzvláště republikáni) "umlčováni" tak, že do jejich projevů či vystoupení začal hovořit komentátor ČT a hlas "nevhodného" řečníka vpodstatě přehlušil. Na čí popud se tak dělo zůstává tajemstvím.
oooooo "Vymítání" V. Klause z naší veřejnoprávní televize má ovšem vysoce pikantní příchuť, neboť právě on byl tímto médiem svého času až bolševicky propagován - mj. i seriálem "Léčba Klausem"- a jeho reforma byla oslavována jako ekonomický zázrak ve střední Evropě.
oooooo V. Klaus je ovšem legitimním politickým hráčem, který hrál a hraje podle pravidel. "Na hanbu" za porušování pravidel hry by se však měly "posadit" naše sdělovací prostředky.
oooooo

František Stočes
červen 2003

NETSOCAN