NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2007 --- Ročník VI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
 Je česká akademická půda zdevastovaná?
AKTUALITY
 Česká vláda o referendu vůbec neuvažuje
 Pražská Metropolitní policie – sen měšťácké ODS!
ČLÁNKY
 Dva možné scénáře pro 21. století
o Lukáš Kraus
 Od včerejška už pracujeme na sebe. Opravdu???
o Ing. Josef Vít
 Psychologický dopad reforem na zdravotně postižené
o Michal Rada
 Výslech v hotelu Hilton
 Hrozí v Británii revoluce?
o Ing. Josef Vít
 Švejk v sukni na Ministerstvu obrany ČR
DOPISY
 Ad/Výslech v hotelu Hilton...
NETSOCAN MONITOR
 Ludvík Vaculík: Sjezd mě už nebaví
 Město připravuje žalobu na odboráře
 Šlechtici píší petici proti ČSSD
 Další boj o Českou televizi
 Radar? Jde o obranu. Ale nejen o ni
 Před druhou nevstávám
 Jsem nevinen a živý
 I pět radarů je málo za to, co USA udělaly
 Reader´s DigestČeská vláda o referendu vůbec neuvažuje


o Formou úryvků z komentáře dr. Petra Kužvarta (uveřejněného na www.neradaru.cz), uvádíme informace o jedné diskuzi na téma US radaru v ČR. Titulek NETSOCAN.o Ve středu 23.5. 2007 byla od 19.30 hod. v sále kina Perštýn (Na Perštýně 6) veřejná debata za účasti Petra Uhla, bývalého zmocněnce vlády pro lidská práva, Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR, Petra Druláka, politologa a učitele na FSV UK v Praze, Lubomíra Zaorálka, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Andora Šándora, poradce předsedy ODS a bývalého šéfa vojenské zpravodajské služby (tento poslední se tam vecpal navíc – v pozvánce nebyl)…
o V auditoriu bylo cca 150 lidí, patrně zčásti stálí účastníci veřejných diskusí pořádaných sdružením Agora Central Europe za nizozemské státní peníze. Bylo cítit, že nejde o průměrný vzorek populace, značně byli zastoupeni „lepší lidé“, tedy měšťáci a maloměšťáci, nezakrytě podporující nynější vládu jako svou vládu, a to nejen v otázce radaru - a také úzké vztahy s USA. To způsobilo, že příznivci a odpůrci radaru byli zhruba v rovnováze… Debata byla vyrovnaná, profesionálně moderovaná.
o Schwarzenberg se předvedl jako rozšafný strejc a jednoznačný podporovatel umístění radaru… řekl krátce a jasně, že vláda je prostě pro radar. Tedy… jednání s americkou stranou je zčásti divadlo a zčásti dolaďování podrobností. Nejde jim o rozhodnutí: ano – ne! Jaké podmínky si česká strana klade, to nesdělil – odpovědi se vyhnul. Vláda tedy jedná jako agentura cizího státu a ve spojení s cizí mocí, tedy jako politická reprezentace zrady národních zájmů. O referendu nepadlo téměř ani slovo (bylo pouze předmětem jednoho nehorázného vtipu!)…
o Uhl nezakrytě sdělil, že „politická třída“ u nás je rozhodnuta radar prosadit, mezi sebou se politikové netají tím, že jde o krok proti Rusku, navenek se ale říká něco jiného. Schwarzenberg i Šándor se snažili vyvracet, že by šlo o opatření využitelné proti Rusku…
o Zaorálek se projevil jako velmi obratný politický řečník.. Je otázka, jak se jeho rétorika mění podle momentální pozice ČSSD. Jeho přístup je asi takový: my sami (tj. Západ) vytváříme rizika, jež se snažíme potom řešit. Byl to Západ, kdo vyzbrojil rizikové státy zbraněmi a know-how. Jdeme špatnou cestou i nadále. Netajil se, stejně jako Uhl, kritikou dnešní americké vlády. Schwarzenberg naznačil, že vůči ní má rovněž výhrady…
o Velká debata se strhla kolem role NATO a EU, jež Bushova administrativa výrazně přezírá, oslabuje a přivedla NATO do krize. Podle Jana Rumla je OSN nefunkční,a tak USA dělají samostatnou politiku. Zazněla řada odsudků americké doktríny preventivních válek. Tu si nikdo nedovolil hájit, ale příznivci radaru se zaklínali jeho obranným charakterem…
o Petr Uhl prohlásil, že jakkoli byl původně proti vstupu do NATO, tak by nyní přivítal podstatně užší spolupráci v jeho rámci, zejména mezi evropskými členy, mezi státy EU…
o Pochvalně konstatováno, že Merkelová a Sarkozy povedou ostřejší politiku vůči Rusku nežli jejich předchůdci a že se to již ukazuje. Zaorálek naopak zdůrazňoval, že Rusko má řadu zájmů společných se Západem: nemůže si přát debakl v Iráku a v Afghánistánu, protože pak by byla jako cíl náporu militantního islámu na řadě střední Asie a okolní ruská území…
o Byly zpochybňovány hrozby z Íránu a padl návrh na dojednání smlouvy s Íránem. Je nutné, aby se s Íránem domluvily přímo USA a bylo navrženo dojednání smlouvy mezi ČR a Íránem. Ministr s tím souhlasil, zdůraznil však, že autoritářské režimy jsou nevypočitatelné…
o Nikdo kupodivu nevěděl, co se stane po zásahu balistické střely za jejího letu po oběžné dráze. Zdůrazněno, že protiraketa ji má ničit bez výbušné hlavice, pouhou kinetickou energií svého nárazu. Nikdo nevěděl, co se může dít dále, jen se utěšovali, že asi trosky shoří po vstupu do atmosféry.
o Pokud jde o obecenstvo, naši lidé tam byli platně zastoupeni. U OD TESCO – MÁJ jsem potkal paní Pickovou, pomohl jí s těmi jejími štafličkami olepenými letáky. Před vchodem do kina a později v auditoriu rozdávala letáčky na demonstraci a žluté letáky se stručnou argumentací proti radaru. Já jsem rozdával leták z jedné strany o našem sdružení, na druhé straně s vytištěným Stočesovým letákem na sobotní demonstraci…
o Do debaty přispěl pan Sobotka s návrhem na jednání s Íránem o smluvním zabezpečení vzájemné bezpečnosti a spolupráce. Předseda Servisu NEZAKLADNAM, o. s. Štěpán Steiger vyvolal svým vstupem debatu o povaze NATO, o jeho krizi a o smyslu našeho členství…
o Závěr z akce je jednoznačný: sama debata se vcelku vydařila, i když v panelu nebyl nikdo z našich lidí (což je chyba!) a i obecenstvo nebylo svým složením reprezentativní. Podstatné ale je, že naše vláda byla svým členem j e d n o z n a č n ě prezentována jako aktivní zastánce umístění radaru a o referendu v ů b e c neuvažuje…

Celý článek: ENTER


frs, 2. července

o
o
o

Je česká akademická půda zdevastovaná?


o Na akademické půdě jsou šířeny dva tzv. studentské listy zajímavé mj. tím, že jejich koncepce i názorová jednostrannost jsou v naprostém rozporu s elementárními zásadami akademické etiky.
o První plátek se jmenuje Studentské listy AGORA a za jeho nejotřesnější exemplář lze označit 30. čísle v březnu, v němž bylo celých pět stran (ze sedmi textových) věnováno naprosto subjektivní propagandě a agitaci za zřízení amerického vojenského radaru v ČR. Hlavním záměrem tohoto výtisku byl patrně brainwashing vysokoškolských studentů i profesorů.
o Druhá kuriozita má v podtitulku napsáno Studentské listy pro seniory… Jmenuje se Babylon a šéfredaktorem je známý český royalista. Číslo 9. z 28. května bylo téměř celé sestaveno z příspěvků kunsthistoriků, kteří v 60. letech studovali – ať úspěšně či neúspěšně – na UK. Proč byl právě tento „seniorský list pro seniory“ financován Ministerstvem kultury se lze dohadovat.
o Na těchto „studentských" listech je nakonec přízračné a asi i logické, že neobsahují příspěvky studentů…
o Přitom česká společnost potřebuje otevřenou diskuzi vysokoškolských studentů i pedagogů (jako občanů) – a zejména na aktuální civilizační témata – jako sůl. Hlavním důvodem je jistý aspekt, kterého si povšiml starý čínský myslitel a politik Wang chong, narozený před téměř 2000 lety (viz MF DNES, 28. dubna):
o Wang chong mj. hodlá vybalancovat převahu kariérních úředníků a praktiků moci, "chce… a navrhuje obsazovat část postů i učenci. Schopnosti a vysokou výkonnost úředníků i obvyklé nedostatky učenců Wang připouští, zároveň neopomene zdůraznit zpravidla přehlížené či vysmívané kvality učenců – otevřenost, cit pro spravedlnost a principiální politiku, schopnost kultivovat a mravně očišťovat okolí, stanovit dobrá pravidla jednání... Vládnutí státu dle Wanga není zas tak moc odlišné od vedení jednotlivců a sílu stát ke svému prostému přežití sice potřebuje, ovšem neméně než ctnost, bez níž jakákoliv společenská formace nebude fungovat...“
o Současný společenský diskurz probíhající skrze média totiž postrádá především onu akademickou úctu k pravdě a faktům. Za motivy příspěvků mnohdy stojí obhajoba zcela subjektivních zájmů a pozic –od politických přes ekonomické až po ideologické (bez ohledu na jejich anachroničnost). Lze téměř prohlásit, že „pravdu“ mají vlastně peníze, jako podstata ekonomické, politické a mediální moci.
o V důsledku toho jsou nejrůznější fakta deformována, překřikována, potlačována či dokonce tabuizována. Lze to karikovat vizí vědecké diskuze o stavbě kosmické lodi, kde by byl nějaký přírodní zákon ignorován jenom proto, že ho zkoncipovali ruští vědci a jiný respektován jen proto, že jej zformulovali vědci izraelští. Nehledě na směšnost a pro dnešní vědecký svět i naprostou nepřijatelnost podobných postupů, pak taková kosmická loď by nikdy neodstartovala…
o Jako nejotřesnějším důkaz zmíněné strašlivé subjektivity lze mj. použít výrok, pronesený při televizní diskuzi na téma militarismu a existenčních zájmů ČR, kde poměrně významná, respektovaná a FF UK graduovaná filosofka prohlásila, že se bude raději mýlit s Bushem nežli mít pravdu s Putinem! O účelově sestaveném účastnickém panelu této debaty nemluvě. Pokud si někdo představuje, jak paní PhDr. sklízí pískot studentů (natož ctihodných akademiků) - a ještě v oněch „studentských“ listech, je beznadějným utopistou.
o Podobným stylem, bohužel, probíhá i diskurz o konfliktních společenských, ekonomických a dalších problémech západní společnosti; lze se pak divit, že tato civilizace vykazuje závažné poruchy, dysfunkce a není dokonce schopna ani vlastní biologické reprodukce?
o Přitom se nad Západem a současně nad celou globální společností objevil zlověstný Damoklův meč, který téměř nikdo nevnímá, a který má podobu neustále se prohlubující disproporce mezi vědecko-technickým a společenským vývojem. Motorem této zlověstnosti je již zmíněný a zcela odlišný přístup k pravdě v obou komunitách.
o Věda a technika – po své emancipaci od „církevního dohledu“ – přijala jako kritérium svého vývoje pravdu a její experimentální ověření a již několik století se vyvíjí doslova raketovým tempem. Výsledkem jsou technické výtvory, o kterých lide před pouhými dvěma staletími ani nesnili, ale i technologie s globálními účinky a tedy vytvářející i globální rizika ať již válečného, ekologického či jiného charakteru.
o Tato situace vyžaduje adekvátní globální společenský vývoj, globálně účinné a respektované instituce i globálně přijatelnou filozofii. Místo toho o osudu lidstva rozhodují majitelé průmyslových koncernů, podobně jako před dvěma staletími…
o Zatímco pro studenty technických oborů jsou deset let staré učebnice prakticky nepoužitelné, formálně nejmocnější muž této planety se denodenně se svými ministry inspiruje četbou „učebnice“ staré téměř tři tisíce let. Knihou, která o elektrotechnice pojednává jedinou větou - „Ty-liž vypustíš blýskání, aby vycházela? Zdaliž řeknou tobě: Aj teď jsme?“ Knihou, která malost pozemského červíčka dokazuje výrokem: „Vytáhneš-liž velryba udicí,.. aneb hákem probodneš čelist jeho?... Aj, naděje o polapení jeho mylná jest.“ Knihou, která etiku státotvornosti chápe výroky: „A shladíš všecky národy, kteréž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Neslituje se nad nimi oko tvé,“ etiku, prakticky realizovanou následovně: „A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, a až do vola, dobytčete i osla.“
o Nemůže být potom divu, že po takové edukaci nechá vládce Bílého domu bez výčitek svědomí zmasakrovat svými raketami a bombardéry téměř 200 000 iráckých civilistů. Daleko nejpodivnějším faktem však je, že za to nesedí před Haagský tribunálem…
o Stejně deprimující dojem vzbuzuje i fakt, že o kultivaci akademické obce pečuje za finanční dotace od MK ČR mj. šéfredaktor, jehož vize budoucnosti má (místo např. institutu referenda) podobu restaurované monarchie …
o Zda a nakolik je tudíž česká akademická půda zdevastovaná, nechť si laskavě odpoví sám čtenář a především vysokoškolští studenti a pedagogové.


František Stočes, 16. června


o
NETSOCAN MONITOR


Ludvík Vaculík: Sjezd mě už nebaví
Vzpomínání na legendární IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, který se konal přesně před čtyřiceti lety v Praze, Ludvíka Vaculíka (1926) napružilo… Teď ať někdo něco změní! Takový je svinský režim. A takhle to napište. Připadáte si odstrkován? Vůbec ne. Já čekám, kdy se ti mladí lidé, kteří zrají životně, zkušenostně, politicky, kdy ti se naštvou. Ani ten člověk, kterého si zvolíte, neudělá nic, vaše stanovisko neprosadí. Oni nejsou schopni ani zakázat noční výkup kradených věcí, bazary, to je obsluha zlodějů… A co zajímá je, ty autory? Jsou lidé, kteří si myslí, že když napíšou, že se jim stalo to, co každému, zamilování, rozvod, že to už je román. Pendrek. (MF DNES, 27. června).

Ludvík Vaculík, který svým legendárním projevem přispěl k odstartování pražského Jara, zůstává jedním z mála umělců, kteří se stále ještě považují za svědomí národa. Pokud by napsal podobný projev, kritizující nešvary současnosti, jistě by jej mohl na podobném sjezdu svobodně přečíst. Avšak s rizikem, že se mu jaksi začnou vyhýbat význační vydavatelé a s vědomím, že se v současné veřejnoprávní televizi stane fakticky nežádoucí osobou.Město připravuje žalobu na odboráře
„Jde o hrubý zásah do vlastnických práv města, a to nemůže zůstat bez odezvy,“ zdůraznil mluvčí magistrátu Jiří Wolf... „Při tak velkém počtu lidí není stavba pódia na prostranství u sochy svatého Václava z hlediska bezpečnosti možná. Město proto nedává takový souhlas ze zásady nikomu,“ vysvětlil Wolf... „Vždytˇtam stála například i na Silvestra, když tam slavila Nova a tisíce lidí,“ obhajovala odboráře… Jana Kašparová... Podle magistrátu však byla tribuna na Silvestra povolena zcela vyjímečně. (MF DNES, 26. června).

Vypadá to tak, že se jedná pouze o začátek perzekucí. Ty budou mít nejprve podobu likvidačních peněžních sankcí a později se přikročí k dalším postihům. Příkladem může být informace z proslulé demokratické země a ještě pod vládou "socana" Blaira: V roce 2001 byly stíhány mírové aktivistky Lindis Percyová a Anni Rainbowová za to, že způsobily, jak se vyjádřil rozsudek, "obtěžování, znepokojení a úzkost" americkým vojákům na výzvědné základně Menwith Hill v Yorkshiru tím, že stály u brány základny, držely rozvinutou americkou vlajku a nápis, na němž stálo: "George W. Bush? Ach jo..." V městě Hull byl jeden demonstrant zatčen za to, že "civí na budovu". (Britská vláda kriminalizuje pokojné protesty, Britské listy).Šlechtici píší petici proti ČSSD
Domnívali jsme se, že naše příslušnost ke zrušenému šlechtickému stavu nemůže mít vliv na naše právní postavení... Iniciátor petice Girolamo Giormani z Hnutí na obranu majitelů realit si od akce slibuje to, že se někdo začne zabývat politickým ovlivňováním restitučních sporů české šlechty, ve kterém jde o majetek za miliardy korun. (Lidové noviny, 22. června).

Není zvláštní, když neexistující (zrušená) česká šlechta žádá navrácení stejně tak logicky „neexistujícího“ šlechtického majetku? Ale budiž. Český právní řád, který hodlá něco podobného realizovat pak trpí jistou jednostraností. Na vzniku majetku šlechty se totiž značnou měrou podíleli nevolníci, kteří místo aby pracovali na majetku vlastním, byli nuceni za dohledu drábů robotovat; a ti, kterým se to nelíbilo, byli tvrdě perzekuováni a dokonce popravováni. Jejich potomci tudíž mají stejná práva na odškodnění.Další boj o Českou televizi
I při nejlepší vůli je ale těžké brát vážně politické pořady a zpravodajství, v nichž se průměrný věk a vzdělání redaktorů, kteří se snaží zasvěceně mluvit o tom či onom, pohybuje na úrovni lidí, kteří by v jakékoliv západní televizi ještě několik let sbírali zkušenosti v roli elévů... Pokud si naši politici myslí, že například ČT může ovlivnit politické smýšlení většiny lidi, ukazuje to jen, že patří evidentně k nevyléčitelným několika stům tisíců diváků, kteří jsou ještě schopni brát vážně například nedělní diskusní pořady. Ti ostatní si své politické názory už dávno formují jinak, anebo, což je závažnější, ztrácejí zájem nejen o televizi, která vůbec nedokáže spoluvytvářet seriózní společenský diskurz, ale i o politiku. (Právo, 22. června).

Autor článku Jiří Pehe by mohl dodat, že Karel Kral by ČT nejspíše nazval timurovizí, tzn. institucí Timura a jeho party, jejímž nejušlechtilejším cílem je oblbování českého národa. Jedním z posledních velkolepých činů timurovců byla neslýchaná manipulace při dvouhodinových Otázkách Václava Moravce s tématem radaru. Iniciativa Ne základnám, která společenskou diskuzi o problematice US radaru v ČR vyvolala, žádala, aby v OVM vystoupit někdo z jejích členů. ČT namítala, že zástupci Iniciativy dostali v ČT již dost prostoru a nvrhla, aby za ní vystoupil brněnský profesor Keller. Iniciativa s tím nesouhlasila a nabídla lidi, kteří v ČT nevystoupili, což ČT odmítla a oslovila prof. Kellera. Ten ovšem nabídku odmítl a žádal, aby bylo umožněno vystoupení zástupci Iniciativy. Nu a zodpovědní lidé z ČT se zachovali podle staršího reklamního sloganu na jogurt a rozhodli - Buďto Keller, nebo nic! Národ je třeba oblbovat!Radar? Jde o obranu. Ale nejen o ni
...je jen a jen výrazem prozíravosti, pokud česká politika usiluje o posílení pozice Česka v systému mezinárodních vztahů, o vyvážené vlivové mapy uvnitř EU a o vybudování spolehlivého a exkluzivního vztahu s demokratickou velmocí, která není zatažena do vnitroevropských mocenských her. Není pochyb o tom, že umístění radarové základny na území ČR k tomu všemu přispěje. ...bezpečnostní a obranné aspekty protiraketového zařízení... jsou prvořadé. (Lidové noviny, 18. června).

Jan Zahradil, europoslanec za ODS, se chová jako ódéesácká Pygalion, které její guru radil: Madam, můžete klidně říkat hlouposti, ale prosím - gramaticky správně! Pokud Zahradil nevnímá fakt, že v případě útoku USA např. na Rusko se ČR stane válčící stranou konfliktu vedeného zbraněmi hromadného ničení, pak je ignorant. Pokud to vnímá a přesto prosazuje, pak je člověk nebezpečný této zemi. Zahradilovy úvahy měly možná nějaký smysl ještě tak do 6. srpna 1945. Ale po výbuchu jaderné bomby nad Hirošimou se jeho úvahy stávají anchronické. Jedinou naší možností jak přežít v éře zbraní hromadného ničení je nemít na svém území vojenská strategická zařízení; tzn. cesta, kterou se ubíraly Rakousko, Švýcarsko, Finsko, jihoamerické státy, atd.Před druhou nevstávám
Účet v pražském baru Techtle Mechtle… přetéká položkami za míchané drinky, ale to studenta managementu, který… do školy jezdí ve Ferrari 348 GTS od táty, nemusí zajímat… „Mám hodné a pracovité rodiče,“ říká spokojeně Jan… Po většinu týdne tráví večery a noci v oblíbených podnicích zlaté mládeže, KU baru, Celnici nebo Techtle Mechtle, takže dřív než před druhou odpolední se mu nedovoláte. Možná i proto se při výběru škol rozhodl pro soukromý Czech Management Institute… kde se ohleduplně přednáší až odpoledne… Kolem druhé ráno nasedáme do taxíku směr KU bar... Pokud je „kinder mafie“ v obzvláště rozjařené náladě a začne se šampaňským polévat, …má číšník připravený chápavý úsměv… Jeho přátelé kamsi zmizeli. Na otázku, zda si někde neshánějí lepší povzbuzovadlo, než je alkohol, se Jan usměje: No comment. (pátek Lidových novin, 15. června).

Nyní již připadá pochopitelnější, pro chce ódéesácká, lidovecká a zelená vláda snížit daně těm nejbohatším. Jan přece potřebuje ne jedno, ale minimálně dvě Ferrari; s prvním - červeným - musí jezdit do školy a pro cestu na golf se lépe hodí stylovější barva zelená. A polévat se v KU baru francouzským šampaňským Moet Chandon za mizerné dva a půl tisíce Kč? To by mezi kamarády vypadal jak nuzák. Kokain také není zadarmo a jeho spotřeba zdá se poroste…Jsem nevinen a živý
Korunu nasadil Martin Komárek tím, že mne v textu poslal na věčnost... Všem čtenářům MF DNES, kteří se bona fide pokoušeli mým údajným pozůstalým kondolovat, sděluji, že se těším zdeaví, přiměřenému věku. A udržuji se v dobré kondici pro případné setkání s pachateli mojí morální vraždy. Jako právníka mne totiž poučili, že cesta práva není v daných kauzách to pravé ořechové... Potíž je v tom, že přede mnou utíkají jako adolescent přistižený při nemravnosti. (MF DNES, 13. června).

Oč se konkrétně jedná? Těsně před volbami v roce 1990 porušuje tehdejší náměstek ministra vnitra Jan Ruml zákaz předvolebního boje a – ve stylu plukovníka Kubiceho - vystupuje s „odhalením“, že lidovecký předseda a předseda Sněmovny, Josef Bartončík, je estébák! Ruml ovšem neřekl nic objevného, poněvadž několik týdnů předtím uveřejnil tuto informaci rakouský časopis Profit. Rumlovo vystoupení mělo být údajně pomstou za údajně drzé Bartončíkovo porušení slibu daného Havlovi, že nebude kandidovat na poslance. Slib měl být údajně pronesen v hradní místnosti „Bublina“ (chráněné před odposlechy) jako protihodnota tušeného slibu, že Havel a Křižan na něj neprásknou, že byl estébák (Bartončík popisuje „výslech v Bublině mj. slovy: „Dodnes mám před očima scénu, jak prezident při svém hysterickém projevu buší do skleněných stěn jakéhosi kurníku, instalovaného na Hradě, v němž jsme se nacházeli“). Martin Komárek končí svoji stať v MF DNES slovy: „Josef Bartončík do smrti odmítal, že byl placeným agentem. Dodejme, že nepřesvědčivě…“ MK ale není sám; J. Bartončíka pohřbilo i několik dalších servrů a prakticky stejnou větou… Jeden popis „výslechu“ v Bublině podává V. Havel v knize Stručně prosím, a svoji verzi v článku Můj pohled na mysteriózní jednání (Právo, 18. května 2006) J. Bartončík ( ENTER ), který odsuzuje Havla a prorocky (pár dnů před Kubiceho aférou) říká: „…to, co se pod jeho praporem a iniciativou jeho lidí v předvečer voleb v roce 1990 odehrálo, bylo první jednání dramatu o hnití politické kultury. Obávám se, že poslední akt ještě zdaleka nebyl uveden na scénu.“I pět radarů je málo za to, co USA udělaly
Když mně bylo tolik, kolik je těm demonstrujícím, radostně jsem denně vzhlížel k nebi na létající americké bombardéry, šťastně jsem poslouchal vzdálené dunění od padajících bomb na nacistické Německo. Radostně jsem poslouchal zakázaný zahraniční rozhlas... Co bylo Američnům do války v Evropě? Proč jich statisíce umírali na plážích Francie... Podle mého od většiny populace odlišného názoru - kdybychom Americe povolili ne jeden, ale pět radarů umístěných na českém území, bylo by to málo vděku za to, co pro nás Amerika udělala. I s rizikem výhrůžek Putina. (Lidové noviny, 4. června).

Toto je úryvek z poměrně dlouhého dopisu čtenáře a je nevěřitelné, že jej LN otiskly včetně nepravdivých historických dat. Například na pláži Utah padlo 197 vojáků. Největší ztráty byly napočítány na pláži Omaha - 2400 padlých. Celkové ztráty během Dne-D se odhadují na asi 10 000. Odkud si onen děda vycucal statisíce Američanů padlých na francouzských plážích asi LN nesdělí a navíc by měly čtenářům vysvětlit, že mezi oněmi 10 000 obětmí je značný podíl padlých vojáků z Kanady a Velké Británie. Autor tedy onen počet přehnal téměř stokrát - to se mu pak u nás panečku stavějí americké radary i s rizikem Putinových výhrůžek! Ale pokud jde o statisíce mrtvých, celkem by to sedělo v případě americkými vojáky zabitých iráckých civilistů. A pokud jste, vážený stařečku, tehdy šťastně poslouchal vzdálené dunění od padajících bomb právě ve chvíli, kdy americké B-17 apod. bombardovaly plzeňskou Škodovku či pivovary nebo pražskou Kolbenku a Emauzy, pak to bylo také pěkné faux pas! Takže když se to proporcionálně přepočte a z těch statisíců zbydou pouze tisíce, tak bychom těm Američanům měli povolit stavbu 0,05 radaru - a to by snad ani nestálo za to; nehledě na fakt, že rodiče těch Kanaďanů padlých na francouzských plážích, Američanům stejný radar v Kanadě statečně zatrhli. Takže, dědo, pište dál, ale zásadně ráno, které bývá moudřejší večera, a né večer a hned poté, co přijdete z hostince. I s tím rizikem, že vám LN potom nic neotisknou...Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

ENTER Let 77 a Judicial Watch jako dezinformační past (Michal Brož)
ENTER Protiraketová základna – a české zájmy (Josef Pokštefl)
ENTER
Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě (Zpráva pro americký Kongres)
ENTER Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku (Michail Volžinskij)
ENTER Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 5. července 16:15.. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN