NETSOCAN
Číslo 6 --ČERVEN 2008---Ročník VII.
O veřejné besedě „Proč je radar nebezpečný“, referendu a jiném

Dne 20. 5. se konala v Kolíně v klubu Pharao na faře Církve československé husitské veřejná beseda s názvem „Proč je radar nebezpečný“, která se týkala zvažovaného amerického radaru v Brdech. Sešlo se tu okolo 30 občanů - od mladých až po důchodce. V Kolíně to byla první taková diskuse... Hovořilo se zde o technickém zabezpečení obrany proti raketám, další část se týkala právních a mezinárodních aspektů věci.

Čtenáře bude jistě zajímat, že tu byla poskytnuta informace o tom, že referendum bylo schváleno už před několika lety v poslanecké sněmovně, ale určitým manévrem bylo zabráněno, aby prošla věc senátem. Bylo několik pokusů, aby referendum bylo schváleno, a to buď jako obecné nebo přímo k požadavku USA na zřízení radaru USA. Zajímavé bylo konstatování, že by se nemusel připravovat nový text, ale dalo by se použít text ten ke vstupu do EU s tím, že místo vyjádření se k EU by bylo „Souhlasíte s umístěním a existencí základny Národního systému obrany USA na území České republiky?“, jak je uvedeno v petičním archu občanské iniciativy Ne základnám.

O použití amerického radaru by rozhodovala pouze sama americká armáda. Na trestnou činnost amerických vojáků by se nevztahoval náš trestní řád. Účastníci diskuse si uvědomili, že v případě přítomnosti amerického vojenského radaru na území Brd, by se tak stalo naše území legálním vojenským cílem v kterémkoliv konfliktu vyvolaného americkou administrativou, tzn. že by pak mohla napadená strana útočit jakýmkoliv prostředky na nás a bylo by tak ohroženo obyvatelstvo a v případě náhodně zasažené naší jaderné elektrárny by to znamenala pro naši zemi katastrofu.

Diskuse byla vzrušená, živá, možno říci, že pro všechny byla přínosem k rozšíření znalostí kolem požadavku USA mít u nás vojenské zařízení. Demokracie je vláda lidu. Tato záležitost nebyla součástí volebního programu žádné strany, proto lidé mají právo vyjádřit se k věci pomocí referenda.USA nedodržují Chartu OSN, podle které by měli být řešeny problémy bez vojenských zásahů, mělo by docházet ke zpevňování mezinárodních vztahů a ne naopak.

Je třeba usilovat o smysluplné využití energií a přírodních zdrojů a současně si vážit lidské práce, šetřit s ní, aby náš život byl již veselejší. Chceme v klidu pracovat a věnovat se dětem a vnoučatům. Je třeba poukázat na potřebu zřízení evropské instituce k odzbrojení!


MUDr. Dagmar Wernerová
14. června 2008

NETSOCAN