NETSOCAN
Číslo 6 --ČERVEN 2008---Ročník VII.
Společně můžeme více

Snažme se najít cestu, jak spojit síly a mít tak větší šanci skutečně ovlivnit dnešní situaci nejen v naší zemi. Snažme se o spojení kulturních, společenských, politických a sociálních organizací s cílem vytvořit velké hnutí, které bude poukazovat a napravovat současné podmínky života a ekonomický systém vedoucí bohužel k sociální destrukci lidské společnosti.

Charakteristikou hnutí by byl shodný pohled na základní témata a vůle ke sbližování různých skupin různorodého a otevřeného charakteru, pořádání společných akcí v duchu rozvoje lidské společnosti a uspořádání struktury hnutí tak, aby umožnila nejúplnější a nejdemokratičtější účast organizací, které se zaměřují na politickou sociální, kulturní či jinou veřejně prospěšnou tématiku. Předpokladem je shoda minimálně na těchto společných bodech:

1/ Vytvoření politického a sociálního hnutí, jehož cílem bude vytvoření skutečné demokratické, spravedlivé a humánní občanské společnosti.

2/ Vytváření nového ekonomického a společenského systému, který by kladl důraz na řešení všech lidských potřeb a kvalitu lidského života lidí v rodině /jako základního uskupení/, systému, kde činnosti lidí budou zejména smysluplné, efektivní, racionální.

3/ Politika by se měla provádět tak, aby co nejlepším způsobem směřovala k pravdě a aby co nejméně zatěžovala veřejnost. Do té doby je třeba posílit účast občanů na politickém rozhodování s důrazem na veřejnou diskusi, referenda, přímou volbu kandidátů, osobní odpovědnost a odvolatelnost zvolených zástupců. Výchova člověka - jako vize pro snadnější život v budoucnosti. Veřejnost bude napomáhat na cestě za hledáním pravdy.

4/ Respekt osobní, kulturní a ideologické různorodosti, tolerance a odmítáni uniformního systému, jakožto snahy o jednotný model životního stylu, stejně tak jako jakékoliv formy diskriminace /náboženské, rasové, sexuální, ideologické, věkové z hlediska pohlaví, ekonomické, kulturní, národnostní, vzdělanostní či jakékoli jiné/.

5/ Obhajoba lidských práv nepatří minulosti, ale stále se podstatně dotýká naší přítomnosti a proto usilujeme o skutečné dodržování občanských a lidských práv ve všech oblastech lidského života. Chceme obnovit úctu ke všem generacím, mezi sebou občany. Budeme respektovat Úmluvu o dětských právech, dáme dětem více radosti, vytvoříme podmínky k tomu , aby děti žily v harmonické láskyplné a citově vyspělé rodině. Jde nám o obrození lidské společnosti.

6/ Přijímáme názor, že žijeme v nespravedlivém systému, kde je výroba zbraní a válečné konflikty kvůli ekonomickým ukazatelům-politická manipulace s lidskou společností, zasahuje široké vrstvy populace a zabraňuje jim v jejich základních právech ve společnosti, proto podporujeme zásadně nenásilné formy změn. Jsme si vědomi toho, že svoboda souvisí i s lidským vývojem a vzděláním lidí.

7/ Životní prostředí je podstatnou složkou naší existence a je nepřípustné, aby se s ním nakládalo jako se spotřebním zbožím, proto zastáváme myšlenku trvale udržitelného života - z hlediska životního prostředí, ale i člověka.


MUDr. Dagmar Wernerová (dasaw@centrum.cz)
14. června 2008

NETSOCAN