NETSOCAN
Číslo 6 --ČERVEN 2012 ---Ročník XI.
90. Mezinárodní družstevní den MDS

18. Mezinárodní den družstev OSN


Mezinárodní družstevní den MDS se slaví každoročně první sobotu v červenci, v letošním roce tedy 7. července. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož i myšlenku světového míru.

Mezinárodní družstevní svaz slavil tento den poprvé v roce 1923, shodou okolností 7. července. V současné době probíhají v úzké součinnosti s OSN oslavy Mezinárodního roku družstev . OSN, celosvětová mezinárodní vládní organizace vyzývá vlády všech svých členských států k účasti na oslavách a k podpoře rozvoje družstevního hnutí.

Každý rok je Mezinárodní družstevní den zasvěcen jinému tématu. Tak např. v roce 2011 byl tento den věnován problematice mládeže v družstevním hnutí a mottem roku bylo heslo “Mládež, budoucnost družstevního podniku“, zatímco v roce 2010 byla tématem dne pozice žen v družstevnictví, což bylo vyjádřeno sloganem „Družstevní podnik posiluje postavení žen“. Letošní Mezinárodní družstevní den se nese ve znamení Mezinárodního roku družstev a jeho orientaci vyjadřuje slogan : “Družstva budují lepší svět“.

Způsoby oslav tohoto dne jsou v celém světě rozmanité. Družstva hledají svou publicitu prostřednictvím tisku nejenom na místní, ale i na celostátní úrovni.

V roce 2012 by Mezinárodní družstevní svaz rád udělal něco, čím by se tento den nezapomenutelně zapsal do paměti všech lidí, něco, co umožní jedné miliardě družstevníků na celém světě zvýšit povědomí veřejnosti o družstevním modelu podnikání.

Družstva jsou klíčovou součástí budoucí cesty do ekonomiky 21. století. V posledních letech svět prokázal naléhavou potřebu více diverzifikované globální ekonomiky.

Družstva mají dostatek sil přispět na cestě k této diverzifikaci. Zpráva MDS Global300 ukazuje, že 300 největších družstev na světě má roční obrat 1,6 bilionů USD, což odpovídá HDP mnoha velkých zemí. Družstva po celém světě poskytují více než 100 milionů pracovních míst a v Brazílii, Rusku, Indii a Africe je členem nějakého družstva asi 15% populace, což je o 4 % méně než těch, kteří jsou tam akcionáři. V Keni družstva přispívají 45% do HDP, zatímco na Novém Zélandu je jejich příspěvek do HDP kolem 22%. Ve Spojených státech 30 000 družstev zaměstnává dva miliony lidí, přičemž ta největší z nich se pravidelně objevují v žebříčku „Fortune 100 nejlepších pracovních míst“.

Na evropském kontinentu je ve 160 000 družstvech nejrůznějšího typu sdruženo 120 milionů členů a evropská družstva se významnou měrou podílejí na řešení problematiky zaměstnaností v EU tím, že v rámci svého podnikání vytváření 5,4milionu pracovních míst.

Družstevní Asociace ČR, střechová organizace českého družstevnictví, se plném rozsahu připojuje k poselství, které MDS k tomuto výročí publikoval a v rámci svých možností a kompetencí usiluje o rozvoj všech forem družstevního podnikání a o zlepšení podmínek pro působení družstev v ČR. V členských svazech DA ČR je sdruženo 1 249 družstev, která společně vytvářejí 48 752 pracovní místa a sdružují 722 205 členů.

V případě dotazů či potřeby doplňkových informací je možno kontaktovat výkonného ředitele Mgr. Svobodu na e-mailu: svoboda@dacr.cz, tel. 602 346 304, nebo předsedu představenstva DAČR Ing. Juračku na adrese zjuracka@scmsd.cz .


Tisková zpráva Družstevní Asociace ČR.

frs
4. července.

NETSOCAN