NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC-SRPEN 2004---Ročník III.
Zpráva o založení české Sodomy a Gomory

ooo
ooo Léta Páně 2004 a přesně 18. června v 10 hodin 52 minut založila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR historicky první Sodomu a Gomoru na území českého státu.
ooo Ze 140 přítomných poslanců totiž 113 novotářů schválilo zákon o registrovaném partnerství, čím nepochybně položili pevné základy pro vznik nových vzorů a nových hrdinů, které brzy začne obdivovat naše fetující i jinak rozvrácená mládež a při hodinách občanské výchovy i mnozí pedagogové na školách všech stupňů...
ooo Pokud se snad některý ze čtenářů nyní domnívá, že se stává obětí nejapného žertování, pak se hluboce mýlí!
ooo Hned druhý den totiž náš prestižní deník MF DNES přikvapil s oslavným článkem, který stojí za to, aby byl vytištěn tučným písmem, a v němž se mj. píše: "Touhu po rodinném životě mají jako každý člověk. V době, kdy se lidé do svateb nehrnou a rozvádějí se ostošest, vypadá snaha gayů a lesbiček získat razítko skoro bláznivě. Tím spíš je jí třeba ocenit..."
ooooAmen.
ooo Bible si jak známo vybrala Sodomu a Gomoru - právě pro její zkaženost homosexualitou - jako odstrašující příklad a oslavuje spíše statečného Lota, který údajně zachránil anděla, kterého tamější muži žádali vydat pro homosexuální hrátky. Irácké vězně před brutálním przněním páchaným americkými homosexuálními hrdiny bohužel žádný Lot neuchránil...
ooo Uzákonění registrovaného partnerství - a dějiny i současné problémy západní civilizace (vysoká kriminalita i rozvodovost, neschpnost biologické reprodukce, ohrožení virem HIV atp.) to jednoznačně potvrzují - nepředstavuje v žádném případě krok k vyšší mravní kvalitě Západu, ale krok právě opačným směrem. Jen tak mimochodem, v USA například zjišťují, že jim chybí útulky pro oběti domácího násilí homosexuálních partnerů; i to je jeden z mikroproblémů, které se i u nás určitě objeví.
ooo Poslance, kteří pro homosexuální partnerství hlasovali, je třeba upozornit, že jednali proti zájmům velké většiny svých voličů. Vyskytli se, bohužel, pouze čtyři zástupcové lidu, kteří se rozhodli zájmy svého lidu statečně hásit. Zajímavé dále je, že v parlamentu došlo k vzácné a dojemné shodě bolševiků a liberálů: ani jen poslanec za KSČM a US-DEU nahlasoval proti přijetí tohoto zákona.
ooo Nyní tedy budiž uveden jmenný seznam i stranická příslušnost všech zakladatelů české Sodomy a Gomory, rovněž ti, kteří se hlasování zdrželi i oni čtyři stateční (zdroj: webová stránka psp). Uvedeny jsou ovšem pouze výsledky hlasování, aniž by byly komentovány motivy poslanců; tzn. zda se zdrželi hlasování proto, že se jim zákon zdál přílš tvrdý či naopak měkký, nebo zda neměli žádný názor atp.

Pro návrh zákona o registrovaném partnerství
(33. schůze, 87. hlasování, 18. 6. 2004, 10:52)
hlasovali následující poslanci:

Za KDU-ČSL (obzvláště pikantní):

Ambrozek Libor, Janeček Josef, Kalousek Miroslav, Lobkowicz Jaroslav, Parkanová Vlasta, Říha Vladimír, Severa Pavel, Talíř Jaromír, Vykydal Ivo. (9 poslanců).

Za US-DEU:

Bielesz Marian, Fischerová Taťána, Karásek Svatopluk (zvláště vypečený rohlíček), Ostrý Vladimír, Pelc František, Vrbík Tomáš. (6 poslanců).

Za KSČM:

Antolák Vlastislav, Bayerová Marta, Beneš František, Braný Petr, Čelišová Květoslava, Vlastimil Dlab, Dolejš Jiří, Exner Václav, Fialová Jiřina, Filip Vojtěch, Frank Václav, Grebeníček Miroslav, Grospič Stanislav, Gruntová Jitka, Hojda Pavel, Kohlíček Jaromír, Konečná Kateřina, Koníček Vladimír, Kováčik Pavel, Mandík Josef, Marková Soňa, Maršíček Zdeněk, Maštálka Jiří, Mlčák Ladislav, Opálka Miroslav, Ransdorf Miloslav, Recman Svatomír, Rujbrová Zuzka, Šenfeld Josef, Urban Ladislav, Vlčková Miroslava, Vostrá Miloslava, Vymětal Karel. (33 poslanců).

Za ODS:

Beneš Miroslav, Bílý Jiří, Doktor Michal, Dostálová Kateřina, Fajmon Hynek, Horníková Zdeňka, Krajíček Miroslav, Krill Petr, Mallotová Helena, Nečas Petr, Němcová Miroslava, Papež Jiří, Páralová Alena, Pátek Moroslav, Pešán Jaroslav, Plachý Jaroslav, Pospíšil Jiří, Rozehnal Aleš, Suk Lubomír, Šeich David, Talmanová Lucie, Vávra Eduard, Vojíř Oldřich, Zahradil Jan, Zajíček Tom, Záruba Bohuslav, Zvěřina Jaroslav. (27 poslanců).

Za ČSSD:

Aubrecht Vlastimil, Boháčková Jarmila, Buzková Petra, Černý Karel, Čurdová Anna, Ekert Milan, Emmerová Milada, Hašek Michal, Hojdar Josef, Kala Miloslav, Kavan Jan, Kopecký Robert, Krákora Jaroslav, Křeček Stanislav, Kubinyi Josef, Kupčová Jitka, Kužvart Miloš, Macháček Antonín, Mikuta Josef, Mládek Jan, Orgoníková Hana, Rafaj Petr, Rouček Libor, Řihák Josef, Seďa Antonín, Schling Jaromír, Smýkal Josef, Snítilý Evžen, Šedivá Hana, Šedivá Iva, Škromach Zdeněk, Šulák Petr, Tomíček Rudolf, Třešňák Jiří, Váňa Miroslav, Votava Václav, Zaorálek Lubomír, Zeman Eduard. (38 poslanců).

Hlasování se zdrželi:

Za ČSSD:
Jičínský Zdeněk, Lachnit Petr, Šplíchal Karel a Turek Radim. (4).
Absentovalo 27 poslanců.

Za ODS:
Chytka Radim, Kučera Miloslav, Mencl Václav, Novotný Zbyněk, Ouzký Miroslav, Pleva Petr, Teplík Tomáš, Tlustý Vlastimil, Vidím Jan. (9)
Absentovalo 19 poslanců.

Za KSČM:
Černý Alexander, Gongol Jaroslav, Rusová Marie. (3)
Absentovalo 5 poslanců.

Za KDU-ČSL:
Grůza Jan, Hanuš Jiří, Holáň Vilém, Hovorka Ludvík, Kvapil Tomáš, Škopík Jan, Vícha Josef. (7)
Absentovali 4 poslanci.

Za US-DEU:
Hlasování se nezdržel nikdo. (0)
Absentovali 4 poslanci.

Nezařazení (Kott Petr):
Absentoval.

ooo Proti schválení zákona o registrovaném partnerství hlasovali pouze následující čtyři stateční poslanci:
Koudelka Zdeněk (ČSSD), Hrnčíř Pavel, Kocourek Martin (ODS) a Karas Jiří (KDU-ČSL).

ooo Celkové složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je následující (aktuální stav ke dni: 4. červenec 2004):

Poslanecký klub ČSSD má 70 poslanců, Poslanecký klub ODS má 57 poslanců, Poslanecký klub KSČM má 41 poslanců, Poslanecký klub KDU-ČSL má 21 poslanců, Poslanecký klub US-DEU má 10 poslanců a jeden poslanec (Kott) je nezařazený.

ooo Z toho vyplývá, že percentuálně se na schválení zákona o registrovaném partnerství podílely politické strany následovně:

Nezařazení: 0 %
KDU-ČSL: 42,8 %
ODS: 47,3 %
ČSSD: 54,2 %
US-DEU: 60 %
KSČM: 80,4 %

ooo Ejhle! Mezi zakladateli zbrusu nové české Sodomy a Gomory se objevilo celých 42,8% českých "křesťanů" včetně důstojného pána - kněze Karáska - z US-DEU. Zajímavé rovněž je, že mezi oněmi čtyřmi statečnými odpůrci zákona není ani jedina žena.
ooo Nejvášnivějšími novátory nové kapitalistické společnosti se ovšem ukázali být ztroskotaní budovatelé včerejší komunistické společnosti! Nelze ovšem vyloučit, že celých 80,4% poslanců KSČM se spíše pokoušelo zasadit další smrtelnou ránu do těla zahnívajícího kapitalismu.
ooo V tom případě mířili dobře.


František Stočes
7. července 2004
NETSOCAN