NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC-SRPEN 2004---Ročník III.
Mladé hvězdy na českém politickém nebi

Sobotka, Gross a ten mladík Němec, co vede unii... Jedním z největších politických kýčů je představa, že mládí je pokrok, že je lepší než stáří, že být mladý je už samo o sobě tvůrčí čin... Existuje drtivý postřeh Jana Wericha: starý vůl byl jednou mladým volem... Kdo dnes září jako meteor, říká: Jsem jen světlo, které ozařuje velký problém v mé straně... Dnešní Gross například není světlo rozvoje, nýbrž jas úpadku.
(Karel Steigerwald: Mládí vpřed. Je to pěkný politický kýč. MF DNES 26. července).

ooo Fyzikální vlastnosti mladých politických hvězd
ooo Karel Steigerwald se ve svém článku dosti mýlí, avšak v poněkud jiném názoru. Domnívá se totiž, že ČSSD dosadila S. Grosse do čela české vlády se záměrem, aby sehrál roli jakéhosi juvenilního Černěnka, jehož eventuální chyby budou vysvětlovány a omlouvány premiérovým mládím a nezkušeností, a který bude před volbami nahrazen respektovanějším stranickým vůdcem.
ooo Ti mladší asi nevědí kdo byl Černěnko... Když se hroutil Sovětský svaz a po smrti generálního tajemníka Andropova, patrně zavražděného, vyústil vzájemný mocenský boj sovětských bolševiků v zajímavou anomálii: v nejkritičtější fázi své existence si za "vůdce" zvolili na smrt nemocného stařečka, který po několika měsících "vlády" zemřel.
ooo Stanislav Gross si však svoji vysokou pozici vybojoval a v podstatě regulérně!
ooo Jinak má ovšem KS pravdu: vysoký politik je sice státní úředník, ale nikoliv obyčejný "ouřada", neboť svým postavením nesporně náleží mezi elitu státu (a na tomto faktu nic nemění ani deprimující skutečnost, představovaná různými Kotty, jako tristními výtvory stranických sekretariátů).
ooo Občané tudíž mají právo žádat aby všichni, v jejichž rukách spočívá osud tohoto státu a vlastně i jejich osudy, byli osobnostmi; aby byli zralí, moudří, ctnostní (skromní, stateční, zodpovědní) atd.
ooo Nic naplat: představa zralého, moudrého a ctnostného mladého muže nebo slečny připadá spíše jako dobrý vtip...
ooo Nabízejí se samozřejmě repliky poukazující například na existenci dětských šachových géniů porážejících s převahou staré a nejzkušenější velmistry nebo konstatující fakt, že premiér Gross patří mezi služebně nejstarší postsametové politiky. Zůstanou však pouhými replikami, neboť nepostihují celou osobnost ani vnější okolnosti.
ooo Mladý člověk, politika nevyjímaje, má totiž specifické vnímání času i specifické priority; nemohl navíc přesvědčivě prokázat svůj charakter; je ambiciózní i netrpělivý: nestane-li se do třicítky rovnou premiérem hroutí se pro něho svět.
ooo Poněvadž každá i dílčí prohra pro něj představuje doslova osudovou ránu, má mladý politik menší zábrany i vyšší tendenci uchylovat se k prostředkům za které se zralý člověk stydí, např. k intrikám a samozřejmě i k povrchní politické doslova byrokratické práci namísto vnímání nesmírně složité a rozsáhlé společenské problematiky.
ooo Stručně řečeno, mladý politik jedná pouze jako suverénní manažer a dokonce i v situacích ve kterých by měl problémy se orientovat i renomovaný filozof. To mu samozřejmě velice usnadňuje boj o politické posty; ale současně se musí říci: Běda politice!
ooo Člověk by se nerad mýlil, ale především zásluhou mladých politiků se politika stává nesmírně drahou a povrchní záležitostí. Nejtransparentněji se to projevuje vpádem nejrůznějších a nejpochybnějších agentur do pokladen politických stran a v až astronomicky nákladných a charakter monstrózního cirkusu nabývajících předvolebních kampaní. Na druhé straně lze poukázat na pokles vnitrostranické diskuse, komunikace i demokracie, doprovázených poklesem členské základny politických stran.
ooo Parlamentní mladá garda vystrčila drápky již před deseti lety: zatímco i slovenští federální poslanci - otcové či matky rodin - bydleli nedlouho předtím na svobodárnách, jejich následníci, mladí poslanci prakticky všech palamentních stran (za ODS např. Svoboda, za ČSSD Buzková a Gross) si bez jakýchkoli skrupulí zažádali o státní byt 4+1, ačkoliv byli svobodní, bezdětní a měli v Praze slušné bydlení...
ooo Může snad někdo mladému poslanci Grossovi vytýkat, že udělal z českých legislativců lehkoživky tím, že jako poslanec dokázal současně vystudovat tak náročnou školu jakou je právnická fakulta? Může snad někdo mladému ministrovi bez portfeje Březinovi vytýkat, že se proslavil spíše svým nepříliš vzorovým bulvárním životem než výkonem své ministerské fukce? Může snad někdo vyčítat mladému poslanci Teplíkovi, že bez mrknutí oka přestoupí z ČSSD do ODS?
ooo Takové chování je pro ně naprosto normální a přirozené, poněvadž jsou mladí!
ooo Když se tedy mladičký poslanec Gross stal ministrem tak delikátního a exponovaného rezortu jakým je vnitro (aniž by se teď hodnotil jeho výkon), pak šílení nebyli bohové, ale spíše ti, kteří jej do této funkce navrhli a jmenovali - tedy premiér a prezident!
ooo Ocitá-li se česká mládež ve vedení politikých stran i ve vysokých státních funkcích, není to ani v nejmenším jejich chyba, nýbrž vada systémová: míní se tím absence kariérních řádů a rozumných věkových limitů pro výkon příslušných funkcí. Svou roli sehrál nesporně i dobový faktor v podobě Sametové revoluce.

ooo Zář mladé hvězdy nad "Policejní akademií".
ooo Aby se dobře pochopila absurdnost v podobě jmenování třicetiletého mládence do funkce českého ministra vnitra, je nutné si uvědomit dobový kolorit.
ooo ČR na přelomu druhého a třetího tisíciletí sužuje ekonomická i násilná kriminalita ve skutečně nebývalé míře. Do země - např. ve srovnání s USA - může vstoupit kdejaký pobuda či zločinec kdy se mu zachce a stejně tak ji i opustit. Zatímco základní pilíře státu - justice, státní správa a pochopitelně i sama policie - jsou paralyzovány neskutečnou korupcí, legislativci již desetiletí planě plkají nad zavedením řízené provokace ůspěšně fungující v podstatně serióznějších státech. Jsme zemí kde soudce krade v samoobsluze, kde se korumpuje i na právnické fakultě a kde se poslanec-opilec stává významnou hlasovací kartou.
ooo V samotné policii fungují a vzájemně se ovlivňují dvě generace - "staré" a "mladé struktury", které jsou navíc neblaze deformovány vědomím o obrovké korupci v zemi a beztrestných loupežích milionových či miliardových majetků.
ooo "Staré struktury", zde přežívají pod bolševickým heslem "Kdo nekrade - okrádá rodinu!"; což se v těch nejjemnějších formách projevuje např. "přišitím" neobjasněného deliktu některému nebožtíkovi - aby byly prémie za objasněnost. Mladé struktury zas vyznávají heslo: "Kdo si nevydělá ´bokem´ alepoň dvacet tisíc měsíčně - je neschopnej policajt!"; rejstřík "bokovek" patrně sahá od obyčejných krádeží peněz vybraných na pokutách až po nájemné trestné činy či zločiny.
ooo Oba typy pak ruku v ruce pochopitelně nehledají svůj vzor v jim dosti odcizených anglických "Bobbies", ale spíše se snaží překonat hrdiny z Policejní akademie, aniž by tušili že se jedná o filmovou satiru.
ooo Ke všemu není vyloučeno, že jakási dračí vejce, projevující se zcela specifickým pojetím policejní profesionální etiky vylíhnutých mláďat, snesla do řad české "policejní akademie" i Rumlova squadra. Tato spekulace musí napadnout každého kdo si povšiml, že antihavlovský poslanec Sládek byl "přivlečen" k policejní výpovědi - světe div se! - právě v den, kdy měl v parlamentu hlasovat o tom zda bude V. Havel prezidentem...
ooo Radikální a civilizované řešení všech těchto i dalších problémů není žádnou záhadou; znamenalo by maximální možné zvýšení společenské prestiže české policie a současné přitvrzení trestů za delikty v uniformě v takové míře, aby se prostě nevyplácely a samozřejmě i důsledná kontrolní činnost. Příslušný politik by ovšem musel disponovat značným politickým vlivem, prestiží i vizí, aby ke schválení adekvátních zákonů přesvědčil legislativce a současně přiměl ke zlepšení činnosti i justici a prokuraturu.
ooo Nu a na zcivilizování kreatury zvané česká policie a samozřejmě s úkolem maximálně omezit kriminalitu v zemi byl premiérem Zemanem a prezidentem Havlem povolán třicetiletý sociální demokrat Stanislav Gross...
ooo Při svém nástupu na vnitro okamžitě zaujal politology tím, že se na rozdíl od svého předchůdce Grulicha opřel o "staré struktury". Ačkoliv tento svůj počin (např. z hlediska prospěšnosti pro rezort) nikterak racionálně nezdůvodnil, patrně na tom neprodělal v tom smyslu, že "staré struktury" v policii s ním kolaborovaly rozhodně ochotněji než např. s triem Ruml, Fendrych, Křižan.
ooo Samozřejmě, že i tato kolaborace má své limity, takže mimo ministrovu rozlišovací schopnost zůstala děsivá kriminalita na okresní úrovni, kde se "staří braši" v policejních uniformách i talárech "spojili" s mladými ekonomickými žraloky (nezřídka rovněž bývalými soudruhy) a počínají si tak, že např. příbramští své město nazývají Palermem... Případ Kájínek nejspíše patří do stejně strašidelného světa.
ooo Za pozitivní rys státničení mladého ministra lze bezesporu označit sílící proud těch, kteří opouštějí policii, poněvadž do jejích řad lidsky - natož profesionálně - vůbec nepatří. Odcházejí však i tací, kteří jsou znechuceni, neboť na praktiky hodné "Policejní akademie" prostě nemají žaludek. Pokud má být vzpomenuta poctivá policejní práce, lze patrně bez obav vyslovit jména Tomin a Komorous. První zaujal v nelehké funkci Inspekce ministerstva vnitra a druhý v podobně obtížném souboji s narkomafiemi.
ooo Novinkou v policejní aktivitě se, zřejmě jako charakteristický rys práce mladých politiků, staly monstrózní akce typu Kryštof, zlomyslnou opozicí okamžitě přezděné na Crichot, dle "hrdiny" z policajtských komedií s Louis de Funésem.
ooo Celkem vzato lze říci, že si mladý ministr vnitra nepočínal nikterak hůře než jeho starší předchůdci - když nejnadějnějšímu z nich, Grulichovi, se po vstupu na ministerstvo vnitra prudce zhoršil zdravotní stav...; možná byl i úspěšnější. Nicméně onomu hlavnímu dobovému imperativu - přeměnit "české policejní akademiky" v "Bobíky", radikálně zvýšit důvěru občanů v policii a podobně snížit kriminalitu - rozhodně nedostál. Spíše naopak.
ooo Historie se k němu totiž zachovala macešsky: stačila "maličkost" - vyražený zub demonstranta při policejním výslechu a skok zoufalé dívky z okna policejní vyšetřovny - a Grossovi rádobybobbies získali nelichotivou přezdívku - grosstapo...

ooo Z "Policejní akademie" do Akademie Strakovy.
ooo Rezignace premiéra Špidly, který své voliče trestal za to, že jej učinili vítězem voleb mj. i tím, že jim zdražil jídlo a současně internet, a ještě se přitom svérázně usmíval, a kteří mu to oplatili hned při prvních eurovolbách, postavila ČSSD před rovnici s vlastně jediným řešením.
ooo Ne že by v této straně neexistovaly vysoce schopné a v zahraničí podobně renomované osobnosti. Ale na to, aby si za svého vůdce zvolila např. Jana Kavana, který se osvědčil dokonce v jedné z nejvyšších funkcí na půdě Organizace spojených národů, tato strana zřejmě ještě nedozrála. Co by tomu, proboha, řekli kašpaři v českých sdělovacích prostředcích, že?
ooo Takže v úvahu přicházela vlastně pouze jediná mediální celebrita, která měla stranickou půdu dávno a pečlivě pohnojenou (dokonce i tak umělými substráty jako Mladí sociální demokraté, sestávající z několika pražských chlapců a dívek, kteří získali v ČSSD neadekvátní vliv). Byl jí pochopitelně S. Gross, jemuž současně kynula jedinečná a neodolatelná vidina stát se historicky nejmladším šéfem ve Strakově Akademii.
ooo Posměváčky mladý a novopečený premiér umlčel ve chvíli, kdy jim představil svůj sbor poradců a hned se začalo spekulovat o jeho podobnosti s Blairem. Dlužno však dodat, že již daleko dříve se o podobný sbor poradců pokusil opřít i třetí československý "dělnický prezident" A. Novotný, a kteří jej doporadcovali až k abdikaci.
ooo Od mladého premiéra jistě nikdo neočekává, aby s filozofickým nadhledem a vnitřně uzrálým přesvědčením zkušeného lodivoda ujišťoval občany, že ví odkud a kam pozemská civilizace směřuje, jakou roli v ní hraje naše západní civilizace, jaké je v tom všem poslání tohoto státu a národa a co jsou české národní zájmy. Jistě by to vypadalo pěkně, kdyby překvapil s nějakou dlouhodobější a ucelenou vizí, ale S. Grossovi momentálně ke slávě postačí, podaří-li se mu prosadit stávající volební program ČSSD.
ooo Zajímavé je, že česká periodika, která sociální demokracii nikdy nefandila, se Grossovi pokoušejí vsugerovat roli českého Blaira. Kdosi by nespíš velice rád viděl, jak náš mladý premiér - po vzoru britského pseudosocana, (který si na dovolené v Itálii zabral jen pro sebe 8 km pláže), a také tak trochu po vzoru V. Špidly - chudým bere a bohatým dává. Tímto způsobem by ovšem velice rychle dospěl ku konci nadějné kariéry.
ooo Jeho protějšek, mírumilovnými spoluobčany přezdívaný jako Tony Liar (Prolhanej Tonda) za to, jak každého strašil naivním tvrzením, že Saddám je schopen v řádu desítek minut zaútočit zbraněmi hromadného ničení na USA, totiž státničí ve zcela odlišných podmínkách.
ooo Jednak má podporu nejmocnějšího mediálního magnáta světa, R. Murdocha, (který pro agresi proti Iráku loboval s entusiasmem Čapkova Maršála z Bílé nemoci); a navíc působí v odlišném parlamentním systému, který mu umožnil vyhrát podruhé volby i přes antisociální politiku. Sociálnědemokraticky orientovani britští voliči totiž nemají na vybranou: pokud nedají hlas Blairovi, zvítězí konzervativci a spadnou z bláta do louže.
ooo V ČR však navíc existuje značně silná rádobykomunistická - byť v podstatě bolševická - strana; chce-li ČSSD vyhrát volby musí sebrat hlasy jak ODS tak i KSČM, což s poukazem na české mediální prostředí znamená tvrdý oříšek.
ooo Závěrem nezbývá než popřát nejmladšímu českému premiérovi co nejvíe úspěchů. Již proto, že jde o bytostný zájem českých občanů. Pokud se však chce S. Gross poohlénout po nějakém vzoru, pak z českých luhů a hájů lze doporučit Bruncvíka a z cizozemců nejlépe Alexandra Makedonského.
ooo

František Stočes
20. srpna 2004.

NETSOCAN