NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC-SRPEN 2004---Ročník III.
Mediálně-politický Jurský park

ooo Občané svůj postoj ke světové i domácí politické scéně formují zejména dle informací získaných prostřednictvím médií. Sdělovací prostředky mají obrovskou moc a mohou z občana vyprodukovat fašistu, bolševika či jiného tyrana (viz např. Bushovi okupanti v Iráku), a každý z nich přitom bude mít o sobě to nejlepší mínění.
ooo Nemá-li být politika špinavou, nechutnou, ba přímo zločinnou záležitostí, ale naopak seriozní, racionální a vysoce respektovanou ctnostnou činností, nemohou se neseriozně, iracionálně a subjektivně chovat především média.
ooo Jestliže se i v tak demokratické zemi jako USA vyskytla perzekuce celebrit nesouhlasících s agresí proti Iráku (např. nenávistná a hysterická štvanice proti zpěvačce country Natalie Mainesové ze skupiny Dixie Chicks), pak šlo o přímý důsledek chování např. americké TV Fox (vlastněné Bushovým švagrem) i dalších médií, zejména těch, ovládaných nejmocnějším mediálním magnátem světa, R. Murdochem.
ooo Každý majitel média si prosazuje vlastní zájmy a skutečná novinářská etika pak umírá na úbytě. Angličané alespoň vědí, že ze svých médií nestrannou informaci nezískají, a tak když si koupí deník Independente, nediví se, že EU je zde líčena v růžových barvách, poněvadž majitel novin je levicový eurooptimista. Daily Express zase nemiluje Němce a přistěhovalce, podobně jako jeho vlastník. Bulvár Sun, seriozní Timesy i TV Sky News milují Bushe, nesnášejí Evropu a EU zvlášť, neboť jsou v moci R. Murdocha. Na středněvýchodním zpravodajství Daily Telegraphu je prý zjevný fakt, že manželka majitele listu je zanícená sionistka.
ooo Závažný problém spočívá i ve faktu, že novináři v těchto médiích nefungují jako novináři, ale jako agitátoři a propagandisté. Až na vyjímečné komentátorské hvězdy jimž je dovolen i vlastní názor, ostatní, nechtějí-li být propuštěni, musejí prosazovat linii vlastníků médií.
ooo Pokud jde o česká sdělovací prostředky, pak s jejich přímo zdrcující kritikou vystoupil M. Knížák v článku Média pořádají hon na elitu (MF DNES, 28. července). Autor považuje česká média za nejdestruktivnější článek naší společnosti vytvářející zcela falešný obraz této země, manipulující občany a veřejné mínění a stojící zcela mimo zákon.
ooo Nanejvýš ostré kritice podrobuje i novinářskou obec, jejíž chování srovnává s počínáním normalizačních estébáků, kteří rovněž tvořili kastu stojící mimo zákon a vyžadující privilegia a na druhé straně servilní ke svým bossům. Novináři místo služby pravdě dezinformují, cenzurují a dle toho k jakému klanu patří - si subjekticně vybírají a hodnotí i jevy, informace a osoby.
ooo Například veřejnoprávní televize, do konce roku 1990 vystupující poměrně seriozně, se jakoby mávnutím kouzelného proutku změnila v až fanaticky proklausovskou, prohavlovskou, "proreformní" hlásnou troubu. Veškeré opoziční názory i jejich představitelé - zejména M. Zeman - byli nejrůznějšími formami potlačováni a jednalo se o široké množství praktik aplikovaných v dlouhodobé kampani.
ooo Tato škála počínala obyčejnou cenzurou, kdy mizely pořady jako semaforský Večírek a až Goebelsovskou propagandou (seriál Léčba Klausem), doplňována početní převahou "proreformních" debatérů při diskusích, posilována četnými "proreformními" a antizemanovskými či antisociálnědemokratickými vystoupeními, glosami a zmínkami prakticky při všech, i nepolitických pořadech. Lze říci, že jediný kdo se této kampaně neúčastnil byl snad pouze Večerníček...
ooo Veřejnoprávní televize tudíž nese obrovskou spoluvinu na všech transformačních chybách a bohužel, dosud se nenašla žádná osobnost či instituce, která by toto tristní období v činnosti české veřejnoprávní televize seriozně analyzovala.
ooo Vznik privátní TV Nova sice přinesl do televizních obrazovek názorovou pluralitu, nicméně vliv agitátorského počínání ČT ještě zhruba tři roky přetrvával a teprve pak byly mafie v ČT přinuceny přejít se skřípěním zubů na alespoň pseudopluralitní publicistiku; dúvodem samozřejmě nebylo nějaké osvícení novinářskou etikou nebo tlak politiků, ale silný pokles sledovanosti publicistických výtvorů ČT.
ooo Signifikantní a zároveň i poněkud obskurní skutečností je, že zatímco nikdo z význačných politiků nedokázal přínos ředitele Novy k pluralitě politické publicistiky i svobody slova v nejdelikátnější mediální sféře ocenit, V. Železný se velice rychle stal terčem až patologické nenávisti prohavlovsky orientovaných person a současně i předmětem vysoce horlivého zájmu některých policistů, prokurátorů a soudců. Nelze nakonec vyloučit ani to, že motivací tvrdého nátlaku ministra kultury na vlastníky Novy, který vedl k odvolání V. Železného z funkce ředitele TV Nova, nemusela být pouze skutečnost, že si Nova dovolila kritizovat počínání některých páně ministrových úředníků; neboť s tím naprosto kontrastuje jeho v podstatě blahovolný přístup k viníkům i účastníkům známé vzpoury v ČT proti zcela legitimně jmenovanému řediteli.
ooo Obecně vzato, hlavní problém spočívá ve stále předpotopním propojení nezávislých či veřejnoprávních médií s politikou i ekonomikou; v propojení, které deformuje funkce všech tří subjektů do té míry, že tvoří jakýsi hrůzostrašný Jurský park.
ooo Že se těmito problémy seriozně a intenzívně nezabývá žádný adekvátní orgán v ČSSD - nebo pokud se tím zabývá pak zcela chybí prezentace - je sice smutné, leč signifikantní.
ooo

František Stočes
31. srpna 2004

NETSOCAN