NETSOCAN
Číslo 7 a 8 -- ČERVENEC - SRPEN 2005 ---Ročník IV.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

AKTUALITY
 Úvahy o: Tržním nájemném a Některých...

ANKETA
 Hrozí Západu osud antického Říma?
 Na anketní otázky odpovídá prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

ČLÁNKY
 Timur a jeho technoparta
 Nazval by JFK Spojené státy zlotřilou zemí?
 Proč nebyl o zmrtvýchvstání Ježíše informován Řím?

GLOSY
 Termín lidský kapitál a jeho půvabné konotace

NETSOCAN MONITOR
 Václav Havel a invaze do Iráku
 Jsou mladí. A už chtějí politické posty
 60 let tajené záběry Hirošimy vyjdou na světlo
 Zažije Česko útok islamistů?
 Starý kontinent, staré viny?
 Na teroristy máme hromničku
 Dobré ráno, Ameriko!
 Lepší je být chudý a bez práce
 Ministr Dostál: Chci, aby ředitel ČT skončil
 Televizně-politická plutokracie
 Jak to (možná) bylo s Ježíšem


o
Hrozí Západu osud antického Říma?


o
Začínají se objevovat signály varující, že zejména společensko-mravní vývoj Západu dosáhl svého zenitu a přichází fáze dekadntní. Svého času dokonce i prezident R. Nixon - maje na mysli spíše tehdejší "rozkvět" deviantní sexuality než úpadek politické etiky - prohlásil, že mu USA připomínají antický Řím před jeho pádem.
o Měsíčník NETSOCAN se rozhodl uspořádat anketu a na avizované téma oslovit významné osobnosti české inteligence.
o Jako první byl o názor požádán prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, který v interview s MF DNES zaujal výrokem: " V pohledu 50 až 100 let se Evropanům nebude žít lépe. Na naší civilizaci pozoruji znaky předchozích civilizací, když se blížil jejich konec." (Viz. monitoring v předešlém čísle).
o Nyní uvádíme anketní otázky i cenné reflexe Jana Pirka, za něž panu profesorovi s úctou děkujeme.


o a) které úpadkové jevy lze považovat za nejrizikovější pro civilizaci obecně a pro západní civilizaci zvlášť; a proč intelektuální elity nedokázaly úpadku popř. zániku svých civilizací zabránit?

o b) nebylo by užitečné dohodnout se na definici termínu "konzumní společnost" popř. "riziková konzumní společnost"? Váše eventuální definice?

o c) nakolik asi souvisí míra výskytu úpadkových jevů s mírou vlivu tradičního náboženství; v západní civilizaci tudíž s mírou vlivu dosud tradiční ideologie, křesťanství? Existovaly zde nějaké významnější souvislosti končící neblahými sociálními důsledky (např. v podobě třicetileté či první světové války)?

o d) pokud jsou dekadentní jevy v západní civilizaci důsledkem úpadku (reálného) vlivu křesťanské ideologie, jak by měli na takovou situaci reagovat západní intelektuálové?
o da) pokusem o (reálnou) rechristianizaci?
o db) pokusem o koncepci ideologie zcela nové, která by reálněji reflektovala fakta a naděje i nejistoty občana Západu ve 21. století, (např. dle pojetí akademika J. Charváta, který v 70. letech uvažoval v knize "Člověk a jeho svět" takto: "Člověk potřebuje ideologii a musíme tedy náboženství nahradit jinou koncepcí. Život bez ideologie vede ke ztrátě zájmů, k frustraci, k poklesu etických hodnot, nežádoucímu únikovému řešení v agresivitě, omamných látkách, existenčním vakuu, atd. Ateismus nemusí nutně znamenat popření jakéhokoliv vyššího vodítka. Dnes se patrně náboženství častěji nahradí ideologií politickou, kulturní, uměleckou, apod.,...než filosofickou.").

o e) dalo by se, dle Vašeho názoru, náboženství nahradit eventuální ateistickou filosofickou ideologii?

o f) ???Jan Pirk:

a) na naší společnosti pozoruji úpadkové jevy stejné, tak jako na předchozích civilizacích při jejich úpadku, jako např. Řím.
Jsou to zejména tyto jevy:
- chceme co nejméně pracovat – viz např. Francie, kde mají myslím 30h pracovní týden. Na rozdíl od civilizací, které jsou na postupu viz. dálnovýchodní země, kde lidé jsou velice pracovití.
- libujeme si stále více ve zvrhlých zábavách, jako jsou např. šílené závody automobilů bez dodržování dopr. předpisů napříč Evropou nebo ruská ruleta.
- rozmáhá se užívání omamných látek a stoupá homosexualita.
- velice klesá porodnost, příkladem je Česká republika, kde nyní je 1,1 dítěte na ženu, což nestačí ani k udržení počtu obyvatel, v rozvíjejících se společnostech je naopak porodnost velká.
- ještě bych zmínil důležitý fakt, a to sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii.

Proč intelektuální elity nedokázaly úpadku popř. zániku svých civilizací zabránit?
Je to jednoduché, v demokratických zřízeních, když by rozumní vládcové šli proti těmto jevům, ztratili by podporu veřejnosti, a tím by ve volbách prohráli a nemohli by chod věcí ovlivňovat. Je nutno vycházet z předpokladu, že ten, kdo se uchází o správu věcí veřejných, se o ni uchází proto, aby u této správy byl a nikoli, aby nebyl zvolen.

b) Definice konzumní společnosti.
Na tuto otázku by asi nejlépe odpověděl ekonom, ale myslím si, že my jsme zářným případem toho, že vše se dělá prakticky na jedno použití, tak aby se toho co nejvíce nakoupilo, co nejrychleji spotřebovalo a bylo nutno koupit opět novou věc. Stále častěji se místo opravy poškozeného výrobku provádí jeho výměna za nový.

c) Myslím si, že souvislost výskytu úpadkových jevů s vlivem tradičního náboženství, by se dala vyjádřit nepřímou úměrou. Tradiční náboženství jistě nikoho nenabádá k zahálčivému způsobu života, k nedodržování platných zákonů či homosexualitě.

d) Proto si myslím, že dekadentní jevy naší civilizace nejsou důsledkem vlivu křesťanské ideologie. Já si skutečně nejsem jistý, zda existuje možnost jak úpadek naší současné civilizace zastavit. Myslím si, že je historickou nevyhnutelností, aby se civilizace po období rozkvětu a vrcholu dostala do úpadku, aby se z něj později znovu dostala. Jako příklad bych uvedl historii Číny, která se odvíjela 5000 let ve stejných hranicích. Za toto období bylo několik vrcholů a několik úpadků této civilizace. Podle mého mínění nastává období, kdy tato civilizace stoupá, až dosáhne, řekněme za 150-200 let svého vrcholu, aby postupně její vliv klesal a byla nahrazena civilizací další.

K tomu, co řekl prof. Charvát není co dodat, byl to jistě člověk velice moudrý, jehož filozofické úvahy mají hlubokou pravdu. Takže náboženství se nedá nahradit ateistickou filozofickou ideologií, resp. jedna víra se musí nahradit vírou jinou.


S pozdravem
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
(frs, 8. srpna)

o
o
o
Lež jako zbraň Západu
ve střetu s islámem?

o Masakr, při kterém 7. 7. zahynulo v londýnském metru přes padesát lidí včetně čtyř sebevražedných atentátníků, nepochybně šokoval každého humanistu. Každý takový humanista se ale rázem mění v barbara, pokud s ještě větší rozhodností neodsoudí masakr jiný a podstatně krvavější...
o Třímilionové irácké hlavní město Bagdád bylo více než týden intenzívně bombardováno a bomby rozsévaly smrt i v dalších iráckých městech či aglomeracích. Nejstřízlivější odhady uvádějí asi 100 000 civilních obětí amerických náletů a na konto utrpení iráckých obyvatel se musejí připočíst i další desetitisíce obětí z řad vlastenců, povstalců (mj. masakr ve Fallúdži), kolaborantů i nevinných civilistů.
o Zatímco v případě londýnských výbuchů se západní politikové předhánějí v hledání co nejsugestivnějších výrazů, pro masakr sta tisíc Iráčanů se jejich jemnocit výrazů jako zločin, barbarství či zvěrstvo jaksi zdráhá použít a téměř se považuje za nezdvořilé o těchto diskrétně utajovaných obětech hovořit.
o Jenomže Arabové umějí rovněž počítat a postoje význačných západních politiků jako Bushe a Blaira musejí logicky chápat jako cynismus a barbarství. Znají také pojmy jako agrese a válečný zločin. Jaký asi musejí mít vztah k západní civilizaci a demokracii, když v čele nejmocnějších západních velmocí sedí lidé, kteří jsou dle západní i civilizované etiky válečnými zločinci a jsou do svých funkcí zvoleni svými politickými stranami a voliči dokonce i po spáchání klasických válečných zločinů?
o I když je mimo jakoukoliv pochybnost, že výbuchy ve Velké Británii (podobně jako předchozí teror ve Španělsku) představují jen dílčí a slíbenou odvetu za agresi proti Iráku, na londýnské atentátníky mnozí politikové civěli jako na zčista jasna z nebe spadlé kriminálníky...
o S až odpudivou servilností, hodnou bolševického agitčíka z padesátých let, přispěchal český ministr obrany K. Kühnl, který hned 8. 7. v MF DNES napsal: "Londýn je... pevný v hájení svobody, kterou považuje přímo za britský vynález. Právě proto se stal terčem zbabělých (sic!) útoků na civilní cíle a bezbranné lidi... Při pohledu... se svírá srdce. Britové však nepláčou. Spíše zatínají zuby a při pohledu na motivy teroristů se jim svírají pěsti. Svírají se i naše pěsti a jsou to pěsti solidarity... Tady Praha, tady Praha. Jsme s vámi, srdcem i činem."
o V tuto chvíli nejde ani tak o poněkud utopickou vizi, co se asi tomuto "zelenému mozku" sevře až pochopí utrpení více než 150 000 zmasakrovaných Iráčanů; poněvadž ony pěsti svírá vpodstatě válečný štváč! Děsivě působí i farizejství K. Kühnla, který si je nepochybně a dobře vědom toho, že kdyby Britové nevtrhli do Iráku, žádné výbuchy v londýnském metru by se nekonaly. Přímo kuriózní je pak ona zcela nestoudná lež českého ministra obrany - čili člověka, který by měl být kompetentní rozeznávat hrdinství a zbabělost - píšícího o zbabělých útocích sebevražedných atentátníků...
o Pokud Kühnl tyto útoky klasifikuje jako zbabělé, kdo byli potom podle něho severoirští atentátníci, kteří, vychovaní v britském vynálezu svobody a bezpečně ukryti, nechali explodovat bomby v restauraci či na diskotéce? Tady už asi končí logika politika, ale agitčíkovi jistě přijde vhod nápověda majora Terázkyho: "No to je úplně jasné! To byli dokonce zbabělí zbabělci!..."
o "Logika" majora Terázkyho potažmo českého ministra obrany se však ocitne v trapných koncích tváří v tvář následujícímu faktu: tito severoirští "superzbabělci" hrdinně drželi hladovku až po svoji smrt na protest proti tomu, že jsou souzeni jako kriminální delikventi! Hladovkou se domáhali statutu vojenských zajatců, neboť byli členy Irské republikánské armády (IRA).
o Takže možná jediným (i přesto, že ne zcela nestranným) kdo si z celé garnitury českých politiků a komentátorů zachoval alespoň elementární dávku serioznosti byl komentátor M. Komárek, který ve stejném čísle, kde vyšel superservilní článek ministra obrany ČR, napsal: "Teroristické akce v Madridu a Londýně mají spíše charakter drobných, ale důležitých ´partyzánských akcí´ ... Slova o válce totiž musíme brát vážně a přizpůsobit jim i terminologii. ...demokratický svět by ji neměl po vzoru amerického prezidenta Bushe nazývat superkorektně válkou s terorem. Teror není válčící strana, je to pojem pro zákeřný a zároveň účinný způsob boje. ...nepřítelem není anonymní teror, nýbrž dobře organizované vojsko fundamentálního islámu. To vychází z ideologie, že válku začal Západ a Izrael a že každý útok proti nim je vlastně obranou... Fráze o teroristických zvěrstvech nepomohou, stejně jako ujišťování o tom, že propříště ´podnikneme všechna opatření´."
o V tomto kontextu se pak názory českého ministra obrany vůbec neliší od nevyzrálé mladické bojechtivosti Haškova kadeta Bieglera; ovšem s tím rozdílem, že Biegler by dnes disponoval podstatně rozsáhlejšími znalostmi vojenství než K. Kühnl, takže by pochopil, že žije v éře zbraní hromadného ničení, a že sevřené pěstí českého ministra obrany jsou nebezpečím vůči občanům této země.
o Takovýto závěr vpodstatě potvrzuje i pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Miroslav Nožina, který v MF DNES, 30. července píše: "Významnou úlohu v tom, zda u nás jednou budou či nebudou explodovat bomby islámských radikálů, zřejmě sehraje vnitřní a zahraniční politika státu... Perzekuce, vyhlašování války terorismu, demonstrativní policejní akce a cvičení či neúčelná účast na vojenských misích kdesi v Iráku situaci jen vyhrocují..."
o Také M. Komárek si v již zmíněném článku sice ponechává statut malého českého militanta, když píše, že Západ by měl vyzvat islám na souboj promyšlenou taktikou spočívající v "nekompromisních válečných akcích", ale současně ze strany Západu považuje za nezbytné i velkorysé mírové nabídky! Otázkou v tomto případě zůstává, kdo bude protějšek, kdo bude jednací stranou, když Západ považuje teroristy za kriminální zločince...
o Historie, a to zcela nedávná, již takové řešení zná. I severoirští teroristé byli považováni za kriminální zločince, kterým se musí slušný člověk, natož politik, velikým obloukem vyhnout. Oni sami se však považovali za vojáky a nakonec si vytvořili i politické křídlo své armády (Sinn Fein). A je třeba dodat, že Londýn nedokázal terorismus zničit, přestože měl v Severním Irsku absolutní mocenskou převahu.
o Míru ve Velké Británii pak bylo jednoduše dosaženo vzájemným jednáním poté, co americký prezident B. Clinton přinutil vsteky šílícího britského premiéra J. Majora k setkání s Garry Adamsem, vůdcem politického křídla IRA, čili s vůdcem Majorových "barbarů, kriminálníků a zločinců".
o Pokud nevnímá nejvýznamnější aspekty moderní britské historie český ministr obrany, je to sice smutné, ale v případě Blaira a Bushe to působí hrůzostrašně, stejně jako jejich demagogie o barbarech a zločincích, (které muslimský svět naopak uctívá jako hrdiny a mučedníky), když oni sami zodpovídají za strašlivé civilní oběti, jejichž počet je řádově stejný jako ten, který způbila nedávná tsunami.
o Byl to rovněž Západ, především USA, kdo vyprodukoval militantního islamistu Bin Ládina (který posloužil jako islámská zbraň proti Afgánistán okupujícímu SSSR). Tentýž Západ rovněž vyprodukoval Saddáma i s jeho chemickými zbraněmi (jako agresora proti Iránu). A stejný Západ se při tirádách o západních hodnotách opírá o nejzkorumpovanější arabské vlády.
o Jenomže k míru a k bezpečné pozemské civilizaci se prolhat nelze.

28. srpna


František Stočes


NETSOCAN MONITOR


Václav Havel a invaze do Iráku
Druhý odhad byl proveden metodou sondážního statistického průzkumu v celém Iráku během září 2004 mezinárodním týmem lékařů v čele s Les Robertsem... "při umírněném odhadu," píší autoři statistiky, "máme za to, že od počátku invaze do Iráku zahynulo alespoň 100 000 obyvatel navíc (tzv. excess death). Většina těchto obětí zahynula násilnou smrtí, a toto zabíjení bylo vesměs důsledkem náletů koaličních sil." "...opravdu ten milý chlapec nepochopí," - a nyní se k Havlovi obracím s jeho vlastní rétorickou otázkou z eseje Politika a svědomí z února 1984 - "že i ten nejsugestivnější projekt ´obecného blaha´ sám sebe usvědčí z nelidskosti v okamžiku, kdy si vyžádá jedinou nedobrovolnou smrt..." Není snad už načase přestat chodit kolem horké kaše a jmenovat Bushovy komplice v tomto zločinu? Václav Havel je jedním z nich... Takže nejprve rozuzlení komické. To činí z Havla parodii Biĺaka. Havel je nemotorným imitátorem žánru "zvacího dopisu"... (MF DNES, 20. srpna).

Autorem původního textu je profesor slovanských jazyků na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfii Petr Steiner. Studie byla vypracována pro konferenci Poetique et politique dans l´oeuvre de Vaclav Havel a zabývá se i tzv. "iráckým zvacím dopisem" pro Bushe, který český prezident podepsal doslova v posledních hodinách svého státničení. Některé spolusignatáře dopisu a jejich motivy hodnotí profesor Steiner následovně: "Kdo tedy jsou oni lidé, svolní bez mrknutí oka podepsat smyšlenky, a proč tak učinili?... Tak například Silvio Berlusconi, obviněný z praní špinavých peněz, úplatkářství a křivopřísežnictví... Případně Peter Medgyessy, za sovětské éry agent maďarské kontrarozvědky, jenž byl přinucen rezignovat na úřad maďarského ministerského předsedy v červnu 2003, kdy údaje o jeho špinavé minulosti zveřejnil tisk. Nebo Polák Leszek Miller, překabátěný komunistický aparátčík, vytlačený z premiérského postu v květnu 2004 - poté, co se provalilo, že je zapleten do až dosud největšího polského korupčního skandálu... Nejsem nejspíš sám, kdo si tyto pány ani ve snu nedokáže představit jako strážce jakýchkoli společných transatlantických hodnot. Právě naopak, tyto hodnoty snad mohou vzkvétat jedině tehdy, budou-li před podobnými lidmi chráněny..." (Originál překladu celé studie je na http://vulgo.net). (1. září).Jsou mladí. A už chtějí politické posty
ČSSD se zase možná definitivně zbaví své nálepky pro chudé a neúspěšné. "Chceme ji proměnit v moderní liberální stranu," říká sedmadvacetiletý místopředseda Mladých sociálních demokratů (MSD) Miroslav Poche... Třeba šéf Mladých sociálních demokratů Jan Hamáček, který je ve svých šestadvaceti letech zahraničním poradcem premiéra Jiřího Paroubka. "Během svého pobytu ve Velké Británii jsem sledoval tamější politickou scénu a nástup labouristů. Mezinárodní politika mě baví," říká. (MF DNES, 5. srpna).

Pokud snad nyní zazněl potlesk, pak to určitě aplaudoval soudruh Grebeníček... Uvědomuje si mladý pseudosociální demokrat, který chce pod hlavičkou sociální demokracie provádět liberální politiku, že připravuje politický podvod? Proč vlastně nevstoupil rovnou do nějaké klasické liberální strany? Snad ne proto, že se tyto partaje potácejí zcela mimo zorný úhel voličů a vidina eventuální kariéry se jaksi rozplývá? Stejně tristní je i druhý případ. To, že šestadvacetiletý mladík bez adekvátního odborného vzdělání i adekvátní praxe touží být poradcem premiéra České republiky, protože ho zahraniční politika baví, vypovídá o zcela přirozené ambicióznosti - a současně i nezralosti - mládí. Pokud se však nezralý mladý člověk poradcem premiéra České republiky skutečně stane, pak to nejspíše vypovídá o prohnilosti příslušné strany a volič volá: "Běda této zemi!" (25. srpna).60 let tajené záběry Hirošimy vyjdou na světlo
...někteří američtí mediální experti vidí nepříjemné paralely mezi tehdejším utajováním záběrů zachycujících smrt a destrukci v japonských městech a mezi krytím nynější války v Iráku. "...Američané jsou stále udržováni v odstupu od obrazů smrti - ať svých vojáků, nebo iráckých civilistů."... "Je to směs cenzury a autocenzury. Bohužel v informačním věku chybí pravdivá a faktická informace," řekl Yahya Kamalipour, profesor komunikace na Pardueově univerzitě. (MF DNES, 5. srpna).

Zatajování drastických záběrů z Hirošimy mělo veřejnost udržovat v nevědomosti a předejít tak jejím protestům, které by mohly zabránit dalšímu vývoji a testování jaderných zbraní. Jako příklad otevřené cenzury, "zlidšťující" agresi proti Iráku je uváděn zákaz Pentagonu filmovat rakve s americkými vojáky, transportované na základnu v Doveru. Autocenzura probíhá tak, že média sama nezveřejňují záběry z Iráku, které by mohly veřejnost šokovat. Zato v případě teroristických atentátů se média chovají téměř opačně... (1. srpna).Zažije Česko útok islamistů?
Významnou úlohu v tom, zda u nás jednou budou či nebudou explodovat bomby islámských radikálů, zřejmě sehraje vnitřní a zahraniční politika státu... Perzekuce, vyhlašování války terorismu, demonstrativní policejní akce a cvičení či neúčelná účast na vojenských misích kdesi v Iráku situaci jen vyhrocují, vnášejí do společnosti nervozitu, strach, paniku. A právě o to teroristům jde - abychom prchali od každého zapomenutého batohu... abychom se nechávali vyprovokovat k otevřené konfrontaci. Jenom tak lze rozpoutat globální "svatou válku" po níž touží. (MF DNES, 30. července).

Autorem článku je Miroslav Nožina, pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Připadá až téměř barbarské, že ve vřavě výkřiků válečných štváčů zaplavujících česká média, takovýto názor - ve kterém není ani špetka appeasment-sentimentu, ale pořádná hrouda moudrosti - vypadá jako hlas člověka volajícího na poušti. (1. srpna).Starý kontinent, staré viny?
...levicový až levičácký starosta Ken Livingstone... Překonal svůj starší názor, že "Bush je největší hrozbou pro život na této planetě". Nyní tvrdí, že Británie si za útoky může sama, neboť kdysi zasahovala do arabských záležitostí.. "Máme tady osmdesát let zasahování Západu do převážně arabských zemí, a sice kvůli ropě."... Jistě, londýnský starosta má na svůj názor plné právo, ale jak to, že poté nikdo nežádá jeho demisi? To je zásadní otázka pro Evropu... Co s tím má Evropa dělat? Má nad sebou zlomit hůl? Nikoliv, zvykat si. Ne na to, že za všechno zlo světa může sama, nýbrž na to, že je zkrátka ve válce na dlouhou míli, kterou "způsobila" svým vlastním evropanstvím. V praxi to vůbec nemusí být tak beznadějné, jak to může z těchto řádků působit - vždyť Izraelci žijí s terorismem už desítky let, aniž se zbláznili. ...ne každému názoru na způsob života či soužití je třeba poskytovat stejnou ochranu, ...hlasatele nenávisti je třeba z této ochrany vyjmout, ať už jsou občany toho či onoho státu. (MF DNES, 30. července).

Autor článku, redaktor týdeníku Respekt Zbyněk Petráček, zde plasticky dokazuje jak nezodpovědný je jeho postoj. Ne snad, že by se s hyenistickou krvežíznivostí těšil na chvíli, až v pražské podzemce vybuchne první bomba (možná proto, že ji také používá). Intelektuálně však ještě neopustil éru dělových člunů: jeho výzva ke "smíření" se s faktem terorismu - aniž hodlá odstranit jeho kořeny - vychází z naivní vize, že teroristé jsou hlupáčci nostalgicky tíhnoucí výlučně k dynamitu. Takže lze očekávat i jeho volání po zákonech vrhajících do vězení každého kdo se proviní "schvalováním atentátu na Heydricha", pardon, "schvalováním teroristických atentátů". Vykladatelem takových zákonů budou pochopitelně další "Petráčkové". Až pan Petráček pochopí, že žije v éře zbraní hromadného ničení - v éře zbraní biologických, jaderných atp. - pak se možná bude každé ráno probouzet zpocený hrůzou. Ale než k tomu dospěje, bude se muset naučit operovat s kauzalitou vždy a nejenom v případech, kdy se mu to hodí. (28. srpna).Na teroristy máme hromničku
Existuje jediný téměř stoprocentní způsob, jak ochránit občany: vláda by měla stáhnout policisty z Iráku, měla by vyjádřit politování nad nad americkou agresí proti iráckému lidu a nad existencí Státu Izrael. ...džihádisté chtějí vypadat jako vojáci. Útočí zatím jen na nepřátele a zaprodance. Tedy na Ameriku a na její blízké spojence a pak na občany muslimských států, které považují za kolaborantské. (MF DNES, 26. července).

Autor článku Martin Komárek tvrdí, že nemůžeme vyhlásit neutralitu, poněvadž bychom vypověděli spojenecké smlouvy. Zajímavé. Spojenecké smlouvy se obvykle uzavírají kvůli zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Naše spojenecké smlouvy mají přesně opačný výsledek: zvyšují nebezpečí jak pro stát, tak pro naše občany... (3. srpna).Dobré ráno, Ameriko!
Od teroristických útoků na USA zeje mezi spojenci myšlenková propast. Tam, kde Američané nasazují armádu, vidí mnoho Evropanů práci spíše pro policii, diplomacii a vyjednávání. Přenesení útoků na evropský kontinent však tuto intelektuální debatu poněkud diskvalifikuje. (MF DNES, 26. července).

Autorem článku je sám předseda ODS Mirek Topolánek... Představme si, že za pár let pronese podobné sentence (samozřemě v perfektu) pravnuk nynějšího předsedy ODS... "Studente Topolánku, sedni si! Máš pětku a nauč se konečně historii! Přece jsme se učili, že po teroristickém útoku Al Kajdy na americká dvojčata obsadila americká armáda Afgánistán, a celý civilizovaný svět to podpořil. Ale následná agrese USA a VB proti Iráku již sama byla státním terorem," rozhořčí se profesor. "Ale já jsem citoval výrok svého pradědečka, významného předsedu ODS," špitne Topolánek. "Ze svého pradědečka si, studente Topolnku, příklad rozhodně neber, poněvadž nedokázal věrohodně reprodukovat historické události staré necelé tři roky..." odvětí profesor za hurónského smíchu celé třídy. (27. srpna).Lepší je být chudý a bez práce
Americký historik David S. Landes podává v knize Bohatsví a bída národů mistrovskou analýzu velkých úspěchů i tragických selhání některých států a jejich ekonomik. Říká jasně: ekonomický úspěch dané společnosti souvisí s morálními a kulturními imperativy na nichž je postavena. ...Landes usiluje o nadčasovou analýzu důvodů ekonomické superiority transatlantické civilizace, ale především chce odhalit příčiny selhání a úpadku ve své době "světových" velmocí a technických a vědeckých tahounů. .. Kolonialismus se v Landesově knize jeví jako nevyhnutelná historická etapa... Landes nemá cíl sypat Evropě popel na hlavu za její minulost, ale zjistit, proč nakonec Evropa kolonizovala a nikoliv byla kolonizována - vždyť mnohé civilizace dosáhly vysokého stupně rozvoje tisíce let před Evropou... Všechny velké říše se totiž rozložily nebo zaostaly kvůli vlastním problémům. To neznamená, že vnější element neexistoval, leckdy byl přímým důvodem násilného pádu, avšak dlouhou dobu před vpádem se impérium dostalo do stagnace a dovolilo ostatním zemím, aby jej ekonomicky či technicky předstihly. Následná vnější agrese byla otázkou času. ...říše Arabů nebo dynastická Čína zahynuly na stejné ekonomické nemoci jako sovětský blok... Opustit tradiční hodnoty, z nichž vzešla evropská civilizace, třeba ve jménu multikulturalismu nebo rovných výsledků, znamená zničit kořeny historického úspěchu euroatlantické civilizace a poslat ji jako další exemplář do propadliště dějin. (MF DNES, 16. července).

Tento monitoring nemá být pokusem o recenzi recenze, ale upoutávkou na již zmíněnou knihu Davida S. Landese Bohatsví a bída národů a na její recenzi od Lubomíra Lízala. Pro nedostatek prostoru lze doplnit jen další dvě významné příčiny úpadku vyspělých civilizací. Tou první bylo cenzurování a prohibování přírodovědeckého myšlení v úmyslu chránit stávající společenský řád (příklad: katolická moc v Portugalsku 15. - 17. století i v dalších evropských zemích ve srovnání s liberálnějším protestantstvím). Druhou příčinu představuje nabytí nezaslouženého bohatství; a zde je příkladem Španělsko, které od 16. století bohatlo z koloniálního koření, zlata a stříbra, což umožňovalo relativní luxus relativně všem občanům i bez patřičné ekonomické výkonnosti a s výsledkem "vznešeného životního stylu" kdy práce zcela "vyšla z módy". (30. července).Ministr Dostál: Chci, aby ředitel ČT skončil
Dostálovi se nelíbí, jak se Janeček choval při schvalování zákona o televizních poplatcích, který je pro ČT klíčový. Zákon sice přinese ČT do roku 2008 zvýšení koncesionářských poplatků až na 135 korun, ale zároveň také zrušení reklamy... Jiří Janeček včera sdělil, že jej slova ministra Dostála překvapila. A jakoukoliv dohodu popřel. "Copak je možné, aby se domluvili ředitelé televizních stanic a aby podle jejich dohody hlasovali poslanci ve Sněmovně?" (MF DNES, 16. července).

Ředitel ČT Janeček má svatou pravdu. Nemravně se zachovali především poslanci, kteří za peníze daňových poplatnků ošidili televizní koncesionáře, potažmo daňové poplatníky a ještě vybudovali penězovod české měny do zahraničí, neboť veškerý zisk z reklamy tak přidělili zahraničním vlastníkům privátních TV. Připadá absolutně nepochopitelné proč poslanci neakceptovali koncepci fungující (dle neověřené informace) ve Finsku, kde veřejnoprávní televize sice rovněž nevysílá žádnou reklamu, nicméně jí připadá zákonný díl zisku z reklamního vysílání privátních TV. Čeští zákonodárci tak vyšlechtili zajímavý "ústavněprávní oříšek" mající podobu otázky, zda poslanci, kteří pro zákon - finančně poškozující ČR - hlasovali, flagrantně neporušili svůj poslanecký slib?... (30. srpna).Televizně-politická plutokracie
Bezcharakternost koalice i opozice se předvedla v plné kráse... schválením zákona o koncesionářských poplatcích... Kdyby šlo stranám a poslancům o zkvalitnění vysílání České televize, jak vytrubovali, mohli snížit objem reklamy v ČT a ušlý příjem jí nahradit poplatky komerčních televizí, které na přesunu reklamy vydělají (tzv. finský model)... Že zákon podporovala ODS, která je s komerčními stanicemi spjatá již léta, nijak nepřekvapilo. Zarážející je však přemet ČSSD... (Jaroslav Jirát, ekonom, MF DNES, 2. července).

Ano, takto vypadají bezuzdné orgie pragmatismu a oportunismu v podání mnoha poslanců ODS, ČSSD a rovněž KDU-ČSL! I. Langer (ODS) prý komerčním televizím posílá "nový balík, aby se mohly rozvíjet." Roztomilé. Patrně se domnívá, že konto majitele TV NOVA Ronalda Laudera, který na ČR vyarbitroval 10,8 milard Kč, už zvadlo jako poupě. Premiér Paroubek prý zase agitoval poslance ČSSD vizí růžového partajního pozítří: když vyjdou vstříc soukromým televizím, pak na tom - rok před volbami - ČSSD rozhodně nebude škodná! Hm... Premiérův někdejší politický co-fighter a předseda ČSSD profesor J. Horák měl u médií vysoký respekt - a přesto v roce 1992 drtivě prohrál volby... M. Zemanovi média naopak nemohla přijít na jméno - a přesto vyhrál volby v roce 1998... K V. Špidlovi se média chovala korektně - a stejně dostal v eurovolbách KO od KSČM, kterou média upřímně nenávidí... Mediálně bezkonfliktní ministr vnitra S. Gross byl médii bombardován vzápětí poté co se stal premiérem a pak přesně mířenými zásahy odstřelen... Dalším problémem je, že premiér Paroubek nakupuje přízeň médií za peníze daňových poplatníků! Jakpak asi voličům vysvětlí, aby volili ČSSD a nikoliv KSČM? Pane premiére, voličové čekají a jsou jedno veliké ucho! (30. srpna).Jak to (možná) bylo s Ježíšem
...Na základě geologických procesů došlo k tomu, že na Středním východě byla velká ložiska zlata, zatímco v italských Apeninách byly zásoby stříbra. Řím tedy byl bohatý stříbrem, Asie zlatem. Proto se v Itálii měnil gram zlata za 12,6 g stříbra, kdežto např. v Palestině dávali za gram zlata pouze 4,7 g stříbra. Dříve nebo později muselo někoho napadnout, jak na tomto rozdílu zbohatnout... Palestinská Judea byla jedinou římskou provincií, která měla dovoleno razit vlastní mince, ovšem s jistými omezeními. Razit se mohly jen šekely - speciální náboženské peníze. Došlo k tomu proto, že na římských mincích byly vyobrazeny pohanské motivy a takové nebylo dovoleno podle židovského náboženství nosit do chrámu. A přitom nosit peníze do chrámu bylo nutno. Proto levité, členové izraelského kmene Lévi, pověřovaného kněžskou službou, požádali Řím o právo razit vlastní mince... A Řím, vyznačující se dosti značnou náboženskou tolerancí, této žádosti vyhověl... Šekely se prodávaly u vchodu do Chrámu, na směnárenských stolech. Byla to hodnotná mince - rovnala se až dvaceti denárům. Každý dospělý Žid byl povinen na svátek pesach - svátek nekvašených chlebů po prvním jarním úplňku - obětovat Chrámu půl šekelu. V Judeji tehdy vedle římského místodržícího vládl jakýsi náboženský parlament, zvaný synedrion neboli sanhedrin. V něm zasedaly - opět řečeno dnešní terminologií - dvě politické strany, konzervativní saducejové a mírně liberální farizejové... Farizejové byli pragmatici, saducejové ortodoxní. Směnárenské stoly, tedy veškeré finanční toky Chrámu, měli pod kontrolou farizejové. Je to přirozené: pragmatici měli vždy blíže k penězům než zarputilí vlastenci. Kvůli zatvrzelosti saducejů je farizejové příliš nemilovali, jak už to mezi politickými stranami v parlamentech bývá. Nemilovali, ale podporovali je finančně... Vlastenečtí saducejové vždy energicky vystupovali proti západním okupantům, a tak usměrňovali lidový hněv z farizejů na Římany. Saducejové nadržovali radikálním zelotům, které bychom dnes mohli označit jako teroristy. Tvrdili, že tradiční hodnoty se rozpadají účinkem západní nákazy... Pragmatičtí farizejové měnili stříbro, získané ze směnárenských stolů, za zlato v poměru 1:4,7, zlato nakládali na lodě a odváželi ho do Říma, kde ho měnili za stříbro v poměru 1:12,6, a stříbro odváželi nazpět do rodné Palestiny. Tam ho opět měnili za zlato a opět se beze spěchu vydávali za moře. Wall Streetu se ani nezdá o takové rentabilitě valutových operací... A co na to Řím?... "Řím zabil přepych"... Prakticky všichni aristokraté, jak už je to správným aristokratům vlastní, žili na dluh. Půjčovali si u lichvářů, kterými byli hlavně příchozí z provincií, a z nich pak zejména Židé... Vnitřní dluh narůstal a Řím se začal valit do propasti. Císař Tiberius to pochopil a pokusil se bojovat proti této ekonomice projídání. Dal se do boje s přepychem, vydal antialkoholická nařízení, vyháněl z Říma umělce, zavíral elegantní restaurace, pokoušel se direktivním způsobem udržovat ceny. K ničemu to ovšem nevedlo. Inflace dále stoupala, kvetl černý trh a ve společnosti se hromadilo napětí. Stoupala podrážděnost aristokratů vůči lichvářům. Stoupala podrážděnost vládnoucích kruhů vůči valutovým spekulacím farizejů, které nikterak nepřispívaly k upevňování římské měny. Stoupala podrážděnost aristokratů vůči císaři Tiberiovi, který jim bral jejich hračky. A za takových okolností je jen pouhý krůček ke spiknutí... Co v té době Pilát o Ježíšovi věděl? Že to je profesionální kazatel, mající jisté charisma a těšící se úspěchu u místního publika. Že nestraní zelotům. Že podle zvěstí kolujících po Galileji pravým Ježíšovým otcem nebyl přestárlý tesař Josef, ale římský voják Pandira.... Ježíš... Dobře věděl, co se děje. Chápal rostoucí podrážděnost Říma vůči finančním spekulacím Jeruzaléma, chápal Pilátovo podráždění způsobené vzdouvající se vlnou terorismu ze strany zelotů, kteří vraždili římské občany, podpalovali stavení a otravovali studně... Ježíš chápal, že to nemůže skončit dobře. Dříve nebo později přejde napětí v krveprolití. Jak se nakonec i stalo. Krátce po Ježíšově ukřižování vypuklo povstání, které nemilosrdně potlačil Titus a které vedlo k tomu, že Chrám, posvátný svatostánek Židů a finanční vřed říše, byl Římany srovnán se zemí... Ježíš považoval za potřebné, aby se nahromaděný spekulativní kapitál investoval do reálného sektory hospodářství. Do vinic, dílen, kováren, dolů. Dost nacpávání kapes. Teze o tom, že je nutno se dělit, se táhne Ježíšovými kázáními jako červená niť... Ježíš měl v té době už svou stranu. Nenadarmo se totiž toulal po Judeji a verboval přívržence. Galilejský měl přívržence dokonce i v sanhedrinu, mezi nejprogresivnějšími farizeji - Josefa z Arimatie a Nikodéma. Ježíšovým snem bylo dostat se se svou stranou do parlamentu, sanhedrinu, a ovlivňovat přerozdělování finančních toků. Zastavit valutové spekulace, sanovat krachující městské hospodářství, zorganizovat pomoc chudákům a sociálně slabým vrstvám obyvatelstva... Bylo zřejmé, že levité ho dobrovolně do sanhedrinu nepustí. O to víc, že zasedání v něm bylo vyhrazeno pouze příslušníkům kmene Lévi. Byl to prostě stavovský parlament. Ale prostřednictvím Piláta a třetí, Ježíšovy strany, by se snad do parlamentu proniknout dalo. Stačí, aby Pilát v hlášení do Říma uvedl, že se tady objevil jistý užitečný muž, kterého by bylo záhodno ve prospěch velkého císaře Tiberia uvést do Senátu. Levité by sice skřípali zuby, ale podřídili by se... Velekněz Kaifáš, předseda sanhedrinu, nakonec pochopil, komu ta věta - "Co je císařovo ..." byla adresována. Ukázalo se, že Ježíš je bezprostřední hrozbou finančnímu blahobytu Chrámu.

Uvedené ukázky pocházejí ze studie laického dějepisce Kirilla Kolikova - a aniž bychom byli kompetentní tuto práci hodnotit z pozice historiků - rozhodně ji lze doporučit k přečtení celou. Kompletní stať lze nalézt např. na internetovém Grower Forum. frs. (28. srpna).Vybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto prázdninového dvojčísla byla provedena 1. září 2005 v 02:15.
NETSOCAN