NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC - SRPEN 2006---Ročník V.
ČSSD v Děčíně proti základnám!Přinášíme znění usnesení okresní organizace ČSSD v Děčíně, přijaté k možnosti umístění antiraket USA na české teritoriu. Dle dalších informací se k děčínskému prohlášení brzy připojí i některé pražské organizace ČSSD.

NE ZÁKLADNÁM

Okresní organizace ČSSD v Děčíně odmítá úvahy o umístění raketové základny USA na území ČR. Obrací se na veškeré okresní organizace, zastupitele, poslance, senátory a funkcionáře ČSSD, aby na všech úrovních svého působení bránili tomuto nezodpovědnému kroku.

V případě kladného rozhodnutí politické reprezentace, která tak může učinit o nás občanech bez nás občanů, vyzýváme k občanským protestům v celé zemi.

Důvody k odmítnutí projektu základen USA na území ČR vidíme zejména v těchto bodech:
1. Umístění základen nezvyšuje bezpečnost Evropy nebo ČR, ale je jen součástí projektu současné vládnoucí administrativy Spojených států chránit území USA před hypotetickým raketovým útokem z oblasti Středního a Blízkého východu. Účinnou ochranu Evropy či ČR před obdobným rizikem může zajistit pouze raketová základna na jiném místě než ve střední Evropě.
2. V důsledku umístění základen v ČR se staneme účastníkem všech amerických válek (vývozů demokracie), ať budeme chtít, či nikoli, a to nejméně jako potencionální cíl případného útočníka. Smyslem a cílem tohoto projektu, který není ochranou proti masivnímu raketovému útoku, ale pouze proti ojedinělým střelám, je také - a možná především - nutnost a potřeba rozšířit strategické možnosti USA v regionálních konfliktech. To znamená minimalizovat odstrašující funkci zbraní hromadného ničení v rukou potencionálních regionálních protivníků.
3. Žádná z demokratických zemí Evropy se doposud k tomuto projektu nepřipojila. Evropa je skeptická ke smyslu, účelnosti a proveditelnosti těchto kroků a obává se možných negativních a destabilizujících důsledků.
4. Vybudování základen v ČR je nezvratným rozhodnutím o připojení se k projektu, který se bude nepochybně vyvíjet, aniž víme jak, kam a s jakými důsledky.
5. Evropu i ČR může před rizikem napadení chránit jen společný projekt, na jehož tvorbu, podobu a použití budeme mít vliv. Jedině systém, který bude srovnatelně chránit oba partnery - Evropu i USA - může mít naši podporu.
6. Argumenty o nutnosti rozmístit tento systém vzhledem k ambicím Iránu či KLDR jsou podobně neakceptovatelné, účelové a nevěrohodné. Neobhajitelé jako bombardování Jugoslávie v roce 1999.Nedůvěryhodné jako bylo odůvodnění války v Iráku údajným vlastnictvím zbraní hromadného ničení režimem Saddáma Husajna.
7. Iluze o velké ekonomické výhodnosti účasti na tomto projektu je zcela pošetilá jak co do očekávaného počtu nově vzniklých pracovních míst, tak jiných aspektů - např. spotřeby základny či sdílení rozvinutých technologií našimi subjekty. Aero Vodochody, Tatra Kopřivnice a TV Nova jsou jenom tři příklady „výhodnosti“ takové spolupráce. Čekat na skleněnky a zrcátka za věrné služby se nevyplácí.
8. Umístění základen USA v ČR je nejen psychologická zátěž (reminiscence minulosti), ale i faktická ztráta suverenity: a) umístěním vojenského systému, na jehož použití nemáme žádný vliv,
b) vyjmutím americké posádky z jurisdikce suverénního státu i v případě nejzávažnějších trestných činů.

Vnímáme rizika, která přináší nová doba - rozvoj technologií, nekontrolované šíření zbraní hromadného ničení, - stejně jako nutnost a potřebu vůči těmto novým rizikům hledat účinnou ochranu. Nejsme však pro kroky, které taková rizika zvyšují. Nejsme pro unilaterální řešení. Jsme pro společný postup Evropy a Spojených států při posuzování rizik i jejich řešení. Takový společný postup jsme připraveni a ochotni podpořit.frs, 29. července 2006

NETSOCAN