NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC-SRPEN 2006---Ročník V.
Petiční akce Ne základnám!20.7. se v prostorách Humanistického hnutí v ulici Vltavská na Smíchově sešlo asi 40 aktivistů ze 16 nejrůznějších sdružení: (Strana zelených, Mírové hnutí, Česká mírová společnost, SAB, KSM, SZR, HS, Křesťanský dialog, HSSLB, Hnutí za přímou demokracii, Humanistické hnutí, ASD, Res publica, Ekumenická akademie, SOK, Soc sol - asi Socialistická solidarita).

Přítomni byli i tři členové ČSSD a dva exčlenové ČSSD. Bylo dohodnuto realizovat petici žádající vyhlášení celostátního referenda pro případ umístění americké protiraketové základny v ČR. Podpůrná veřejná akce se bude konat 21. 8. na Náměstí míru a plánuje se i symbolické předání rakety ČT s žádostí o objektivní informování o této problematice. Bližší info bude (po zfunkčnění webu) uvedeno na www.nezakladnam.cz. NETSOCAN samozřejmě bude přinášet nejrůznější aktuální informace.

Jakákoliv pomoc občanů ČR i zahraničních bude vítána (přihlášení se osobností k petici, rozšíření informací o petici do všech okresů, sbírání podpisů, atp. Podepsané petiční archy lze zasílat na adresu členů petičního výboru.

Z dalších plánovaných akcí iniciativy Ne základnám:

PO 7. 8. v 11h., Česká televize - předáni symbolicke rakety se žadosti o objektivni informovanost   

PO 14. 8. sraz v 15h. na Můstku - "raketový" pruvod Prahou: Mustek, Karlovo náměstí, I.P. Pavlova, konec na náměsí Miru (s sebou různe hudebni nástroje)  

PO 21. 8. v 18h., náměstí.Míru - "zavěrečná" akce Ne zakladnam


P E T I C E
za uspořádání referenda o umístění základny Národního raketového systému
obrany Spojených států v České republice

Spojené státy chtějí postavit na území ČR protiraketovou základnu, která má chránit USA proti balistickým raketám. Českou republiku ale chránit nebude, naopak ji může vystavit riziku jaderného útoku jiných států. Základna má být součástí systému Národní raketové obrany Spojených států (NMD), který sehrává významnou klíčovou úlohu ve vojenské a politické strategii USA. Pokud na našem území vznikne, stala by se Česká republika součástí globální politiky Spojených států bez jakékoli možnosti tuto politiku ovlivňovat a bez záruk, že v případné kritické situaci bude brán ohled na zájmy našeho obyvatelstva. To považujeme za naprosto nepřijatelné.
Zprávy o tomto plánu na umístění základny v ČR prosakují na veřejnost už dva roky. Velmi nás znepokojuje, že naše vláda, další političtí představitelé a převážná část médií se dosud snažila jednání s americkou stranou tajit a nepřipustit o nich veřejnou debatu.
To vše se děje pouhých patnáct let po odchodu posledních sovětských vojáků z území okupovaného Československa. Přítomnost armády cizího státu a jeho raketových základen na našem území byla důsledkem studené války a současně atmosféru studené války dál vyostřovala. Obdobný krok - tentokrát v opačném směru - by napomohl obnovení studené války v  Evropě a vyvolal by další závody ve zbrojení.
Není vůbec myslitelné, aby demokratický stát přijímal tak závažné rozhodnutí, jakým je vybudování protiraketové základny jiného státu na vlastním území, bez seriózní debaty. Mandát k  takovému rozhodnutí nemůže mít vláda, ba ani parlament. K této otázce se musí vyjádřit co možná největší část společnosti, protože ta by musela žít s případnou základnou dlouho poté, co mandát parlamentu zanikne stejně jako mandáty všech dnešních politiků. Jediným zodpovědným způsobem, jak rozhodnout, je referendum.

Obracíme se proto na ústavní činitele a ústavní orgány ČR s požadavkem na vypsání celostátního referenda o této otázce:

Souhlasíte s umístěním a existencí základny Národního raketového systému obrany USA na území České republiky?

Petiční výbor ve složení:
Štěpán Steiger, Katovická 408, 181 00 Praha 8
Petr Kužvart, Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4
Jan Májíček, Vondrousova 1197, 163 00 Praha 6
Arie Farnam, Na Skuhrovci 788, 251 64 Mnichovice
Rudolf Převrátil, Mikovcova 591/12, 120 00 Praha 2

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Rudolf Převrátil, Mikovcova 591/12, 120 00 Praha 2, rudolf@prevratil.cz
ooofrs, 29. července 2006

NETSOCAN