NETSOCAN
Číslo 7 a 8 -- ČERVENEC-SRPEN 2006 ---Ročník V.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

AKTUALITY
 Vojáci proti válce
 Greenpeace proti raketám v Evropě
 Manifest ateistického pacifismu 2006
 Petiční akce Ne základnám!
 ČSSD v Děčíně proti základnám!
 Z diskuze na intranetu ČSSD

ČLÁNKY
 Politické vraždy
o Ing. Josef Vít
 Vyznamenání pro Milana Uhdeho
o Ing. Josef Vít
 Jsme republikou nebo orientální konstituční monarchií?
 Škola jako nejvýznamnější budova v obci...

Fejeton
 Česká politická kopaná 2002 - 2006

NETSOCAN MONITOR
 Dvacet tisíc měsíčně. To není důvod k oslavám
 Rok osmašedesátý je pořád v nás. Víc než si myslíme
 Pozor, jdou po vás. Mají svědka, ale jméno známe
 Základnu spíše chtějme
 Talmud není zdroj teroru
 Izrael jedná jako teroristé
 Topolánek musí změnit názor, či jít
 Jakou cenu zaplatí Smer...


o
Z diskuze na intranetu ČSSDUvádíme výběr z diskuzních příspěvků šéfredaktora měsíčníku NETSOCAN pro intranet ČSSD. o


Z diskuze o stranickém tisku.

o Jako demokrat bych byl pro veřejnoprávní deník s vnitrostranickou přílohou, ČSSD by to vyšlo laciněji. Ale budiž.
o Pokud jde o koncepci:
o Je třeba zabránit, aby se tento týdeník nezvrhl do podoby stranických plátků, jejichž obsahem jsou především oslavné ódy stávajících politiků ČSSD a opatrná kritika těch svržených, plus neaktuální a bezcenná témata.
o Na mediálních informacích často není zajímavé a cenné to, co bylo publikováno, ale co bylo zatajeno, případně „hozeno do koše“.
o Proto navrhuji, aby týdeník měl svoji internetovou přílohu, kde by byly uveřejněny všechny (!) došlé příspěvky s tím, že v tištěné části by o nich byla základní informace (titulek, téma a jméno autora). Mohla by být jejich strukturace do rubrik, např. Kvalitní příspěvky, Zajímavé příspěvky, Růžová pěchota, Bahno, Žalovatelné příspěvky, atp. poněvadž drtivá většina lidí nezná tiskový zákon, pak by mohly být publikovány s vědomím, že se za ně redakce předem omlouvá.
o Členové ČSSD by mohli publikovat pod svým stranickým kodem (místo adresy), nečlenové samozřejmě musejí uvést svoji adresu a kontakt.
o Pevně věřím, že po eventuální prvotní bouři bude následovat autokultivace a skutečně hodnotná diskuze.
o Prostě by měla být uvedena do praxe Voltairova definice demokracie: Sice nesouhlasím s tím co říkáte, ale do poslední kapky krve budu bránit vaše právo to říci.
(2.9.2006, 11:31:34)


Na téma Směšná demokracie tohoto fóra a financování veřejnoprávního deníku.


o Vzhledem k tomu, že demokracie rovná se diskuze, může titulek připadat absurdní: vždyť se zde diskutuje naprosto otevřeně a bez cenzury.
o Jenomže demokracie má rovněž kvantitativní aspekt. Čtecích vstupů je řekněme 100 a diskutujících asi 20. Při asi 20 000 členech ČSSD to je 0,5% demokracie vstupů a jedno promile diskutujících.
o Internet je samozřejmě perspektivní. Jako ASD jsme usilovali o jeho maximální podporu např. na obvodní konferenci v roce 2002(viz http://www.netsocan.cz/asd/regio/praha2.html#praha2), jejímž předsedou byl starý bolševik Dašek. Po konferenci jsme si jen beznadějně řekli, že starého bolševika prostě novým kousku nenaučíš.
o Když poté ještě Špidla zdražil internet i stravování současně, zalomili jsme i s Kofránkem jen zoufale rukama.
o Něco v tomto směru se pokoušejí prosadit liberálové. Prolistoval jsem si zápisy komise pro informatiku rok zpět, a není tam ani jedna informace týkající se internetu či že by ČSSD o něco usilovala. Permanentně se ovšem projednávalo elektronické mýtné a firma Kapsch.
o (Následuje reakce na mínění o utopičnosti myšlenky stranického veřejnoprávního deníku s tím, že strany dnes místo do novin "investují" peníze do tzv. nezávislých redaktorů...)
o Zajímavá informace. A co transparentnost? zděsila by se Transparency International. Ale bude s tím souhlasit členská základna? Raději se jí neptejme, poněvadž by se to vykecalo a námi nepodplacení novináři by psali, že ČSSD korumpuje novináře, aby o ní příznivě lhali. A každý čtenář a posluchač, který by o nás slyšel příznivou zprávu by si myslel, že je to od podplaceného novináře. A že se ti mediální gauneři mezi sebou vytahují, kdo dostal od které strany víc, co na tom. I mladí policajté jsou dnes přesvědčeni, že policajt, který si nevydělá měsíčně alespoň dvacet tisíc „bokem“, je neschopnej policajt.
o Dosud nikdo přesvědčivě nezdůvodnil, proč stranické deníky – vyjma Haló novin - zanikly; ČSSD sama kdysi vydávala deníky tři. Asi to bude tím, že strana prostě jaksi degenerovala; tak jako další partaje.
o STRANICKÝ DENÍK JE NEPOSTRADATELNÝ Z HLEDISKA VNITROSTRANICKÉ DEMOKRACIE! A CHYBÍ VŠEM POLITICKÝM STRANAM!!!

o Jeho financování:
o Finanční příspěvky všech stran – které by vznikly tak, že by se vzdaly výdajů na volební kampaně – to je, panečku, utopie, co! – poněvadž volební kampaň by probíhala na stránkách tohoto deníku.
o Reklama – mohla by být vzhledem k okruhu významných čtenářů všech politických stran zajímavá. Současně bychom tak potrestali gaunery v LN, MF atp. kteří o nás lžou. Takhle jim zbydou oči pro pláč – a zasluhují to.
o Další finance – asi miliardu - bych sebral z vládního rozpočtu pro financování ČT (kolik se jí dává ročně, asi pět miliard?). Co je společensky užitečnější –Kanál 24 či Sport, nebo veřejnoprávní deník. Také nás nemají rádi a lžou o nás, ať si také zapláčí.
o Nakonec bych tam přesunul i peníze, kterými strany korumpují novináře.
o Keep smiling!
(2.9.2006 21:00:46)


Reakce na námitku, že soc. dem. příloha veřejnoprávního deníku bude zneužita k propagaci některých a ještě pochybných "hvězd" ČSSD a také, že se zde bude "prát špinavé vnitrostranické prádlo".


o Všechno, čeho se příteli (...) obáváte, se samozřejmě může stát. Ba co více, mohou být publikovány neověřené drby i vyslovené dezinformace, názory paranoiků či ještě šílenějších lidí.
o O to větší nároky budou na kvalitu redaktorů.
o Ale pokud zjistíte, že místo kvalitní žurnalistiky obsahuje tištěná část apoteózu funkcionářů, že je nevyvážená, atp., pak budete moci napsat zdrcující kritiku práce redakční rady a budete mít jistotu, že Váš názor se objeví přinejhorším v internetové příloze v rubrice „Názory na práci redakční rady“, atp.
o Když nebudete spokojen, můžete napsat, že si od nynějška hodláte číst pouze přílohu KSČM atp.
o Neověřené a delikátní informace mohou vycházet v internetové příloze „Pavlač“ či „Bahno“ popř v rubrice „Ej, moja paramoia!“
o Nicméně se osobně domnívám, že když už se někdo - třeba nějaká devadesátiletá stařenka na Šumavě – rozhodne trávit čas lopotným psaním svého názoru na nějakou veřejnou záležitost, pak má právo, aby tento hlas byl slyšet; v jádru nožná půjde o velice originální a moudrý názor.
o Dříve něco podobného nebylo možné – tištěné noviny nemohly být nafukovací. Za umožnění takovéto moderní a všeobecné diskuze bychom mohli postavit pomník vědeckému pracovníkovi jaderného výzkumného ústavu ve Švýcarsku, Siru Berners-Lee. Jistě víte, že jde o vynálezce www. domény, který si svůj objev nenechal patentovat, ale rozhodl se jej dát zadarmo k dispozici lidstvu. Za to byl ve VB povýšen do šlechtického stavu; u nás by jej možná KSČM prohlásila jediným v kapitalismu žijícím komunistou, když vlastní nemaje.
(3.9.2006 10:06:08)
frs
Spor křesťana a žida pohledem ateisty

o V MF DNES 1. 8. zaútočil ředitel Institutu sv. Josefa M. Semín v článku - Izrael jedná jako teroristé - tvrdě na Talmud..
o Dle něho, „Blízkovýchodní spor je obtížně řešitelný z toho důvodu, že proti sobě stojí dva náboženské systémy, kterým chybí étos Ježíšova milosrdenství. Talmud má totiž ve své povýšenosti vůči Nežidům mnohem blíže k islámu než ke křesťanství.“
o Po míru volající Semín je svým způsobem kacíř; poněvadž celé Ježíšovo milosrdenství skončí Arnmagedonem v jehož úvodu, dle Matoušova evangelia Ježíš „slibuje“, že , „ …rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých… Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů… Nebo povstane národ proti národu a království proti království… Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen… Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne i hned bude konec.“
o Jednu z peripetií zániku křesťanské civilizace popisuje hezky sv. Jan. Dle něho se na obloze zjeví ryšavý drak, mrskne ocasem a třetinu hvězd shodí na Zemi. Poněvadž představa, jak na Zemi padají miliardy obrovských sluncí je poněkud nereálná, zdá se pravděpodobnější, že sv. Jan si hvězdy představoval jako malá světélka, zavěšená Hospodinem na obloze… Po tomto bombardování Země miliardami sluncí pak sestoupí z nebe na zem Ráj a sen všech křesťanů – svatý Jeruzalém s domy ze zlata a perel; zatímco židé, jejichž vizionáře architektura Ráje nijak nezajímala, si budou užívat dolce far niente v úrodném Edenu, obtékaném čtyřmi řekami.
o Podstatně aktuálnější konflikt blízkovýchodní nebude dle Semína vyřešen, „Dokud budou mít na zahraniční politiku USA největší vliv američtí, většinou židovští neokonzervativci, jejichž snem není konzervativní, tedy tradiční společnost, ale její odstranění a pokrok poháněný ideou takzvané tvořivé destrukce…“
o 3. 8. se v MF DNES postil do Semína se stejnou vervou B. Kuras. V článku – Talmud není zdroj teroru – zmiňuje etické aspekty Talmudu a uzavírá: „Jestliže v očích významného křesťanského představitele tyto principy nemají nic společného s křesťanstvím, pak Bůh křesťanství ochraňuj.“
o Kuras mj. uvádí, že „Místo v životě věčném Talmud uznává všem Nežidům, kteří žijí podle sedmi základních Noemových přikázání.“ Dále, „Tóra zakazuje Židovi klamat jakoukoli lidskou bytost, Žida či Nežida.“ Nebo uvádí základní etický zákon vyslovený rabínem Hilelem sto let před Ježíšem, „nečiň jiným, co nechceš, aby ti činili,“ a ještě, „Platnost všech těchto zákonů se smí pozastavit, jen když Nežid ohrožuje Židův život.“
o Ateista vidí významný problém monoteistických náboženství v jejich mesianismu, který nutně vede k pokusům o světovládu. O historii i přítomnosti křesťanství netřeba mluvit. Židovské náboženství, v teorii rasově a nacionálně uzavřené, v praxi jdoucí od multikulturalismu až po téměř šovinismus, ony pokusy o dobytí světovlády – zvláště v oblasti politické, ekonomické a mediální – rovněž nepostrádá.
o Světovládné ambice a praktiky – křesťanské, judaistické či muslimské samozřejmě diskriminují ty ostatní, což opět není hlavní problém. Horší je, že vede k potlačování pravdy – viz např. upálení dvou učenců, religiozního vědce M. J. Husa a přírodovědce Giordana Bruna. Zmínit nutno i fakt, že religiozní ideologové nezřídka jako spojence používají naprosto bezuzdné ekonomické stvůry. Hlavní pointa pak spočívá ve faktu, že všechny tyto věrouky koncipovali starověcí intelektuálové, kteří si problémy civilizace 21. století nedokázali představit ani v nejbujnější fantazii.
o Všeobecné pozornosti totiž uniká stále se rozevírající propast mezi sférou vědecko-technologickou a společenskou. Zatímco věda přijímá pravdu jako něco elementárního pro svoji praxi i vývoj, ve společenské praxi je pravda i nadále potlačována, zatemňována, cenzurována atd., což zpomaluje vývoj této oblasti.
o Lidstvo tak stojí před problematikou zbraní hromadného ničení, kybernetiky, bioinženýrství, globálních ekologických a dalších hrozeb, atd., a vnímá je mnohdy prizmatem ideologie hrozící, že se na nebi objeví ryšavý drak, atd. nebo „moudrostí“ zdůrazňujících dle Noemova přikázání mj. „„..nejíst z ještě žijícího zvířete.“ (Talmud).
o Na druhé straně někteří futurologové - před několika desítkami let Artur Clarke, nositel ceny UNESCO za popularizaci vědy a nedávno vědci britské firmy BT – zcela vážně prognózují, že lidstvo dosáhne tak pohádkových schopností, jako je např. cestování v čase. Takovéto divy jsou těžko představitelnou fantazií i pro současnou generaci, natož pro starověké proroky naprosto směšných rájů.
o Tuto skvělou perspektivu pak nejvíce ohrožují subjektivní mocipáni, mávající v jedné ruce texty starými přes dva tisíce let a v druhé – obrazně řečeno – atomovou bombou.


Tento text byl nabídnut k publikaci v MF DNES s odpovědí„…děkujeme za nabídku, ale textů se nám sešlo k věci hodně a nemáme možnost je všechny publikovat. Jedinou možností by bylo umístit výňatek do fóra čtenářů, jenomže tam se vejde tak asi 1000 znaků a předpokládám, že článek chcete udržet celý. Zdraví Jan Jandourek, editor“
Poté byl zaslán Právu, které nijak nereagovalo
František Stočes

NETSOCAN MONITORDvacet tisíc měsíčně. To není důvod k oslavám
Druhým problémem jsou platové nůžky. Rozevírají se jak ve vyspělé Evropě, tak v Americe, kde podle některých studií už mizí střední třída a zůstávají jen chudí a bohatí. Pyramidální odměny manažerů, kteří si vylepšují své příjmy i podvody (jak ukázaly skandály Enron a Parmalat), jsou terčem kritik po celém světě. Rozhořčení, které vyvolalo zveřejnění českých vrcholových platů, tedy nebylo projevem provinční závistivosti... Dvě třetiny lidí zůstávají pod beztak nízkým platovým průměrem. (MF DNES, 1. září).

Zajímavé je, že s podobnou kritikou nepřicházejí jako první politikové ČSSD, ale komentátor liberální MF DNES Martin Komárek. Problémem bude samozřejmě řešení této nespravedlivé ekonomické polarizace společnosti. Zatím se ovšem žádné návrhy na zvládnutí pranýřované problematiky neobjevují...Rok osmašedesátý je pořád v nás. Víc než si myslíme
Předně,,, po listopadu 1989... transformace byla vedena generací inteligentních a pragmatických politiků, kteří na počátku rezignovali nejen na právní řád, nýbrž - pod praktickým okem ekonomických světlých zítřků - rezignovali i na otázky definování takových "zbytečností" , jako jsou národní identita, společenská vize, vzdálenější budoucnost... Překročit tuto politickou malost nemusí být však vždy totožné s "politickou naivitou", častěji je to otázka obyčejné odvahy... Když nahlédneme na srpen 1968, hrdinové tohoto národa neseděli ve stranickém sekretariátu - našich několik málo hrdinů hořelo v ulicích. A s nimi shořela poslední krátká epocha, kdy se ještě v něco věřilo. (MF DNES, 19. srpna).

Proto se ona "společensko-ekonomická transformace" - při níž zaniklo Masarykovo Československo a drtivá část jeho ekonomiky se přesunula do rukou zahraničních vlastníků - nazývá odborně "katastrojkou". Autor článku Michal Stehlík (nar. 1976), děkan FF UK, však upozornil na další významný moment pražského Jara 1968; ačkoliv tuto éru nezažil, považuje na ní za pozoruhodnou onu víru v budoucnost a všeobecný optimismus. Lze to vysvětlit tím, že v té době se ztracená vláda věcí lidu znovu do rukou lidu navrátila. Což je ve srovnání s dnešní demokracií a její "blbou náladou" jistě pozoruhodné. Zvláště, když po Listopadu 1989 existovalo něco podobného; a kdo ještě nezapomněl onen samet měl by polistopadové politiky vystavit drtivé kritice.Pozor, jdou po vás. Mají svědka, ale jméno známe
...Mrázek měl od svých lidí v policii informace o jednom přísně utajovaném vyšetřování policie, a to i s čísly jednacími autentických policejních spisů. (Policie vyšetřovala podezření, že si Mrázek a Pitr zadali před několika lety vraždu bývalého premiéra Grosse). Mrázek věděl, kdo je v této věci utajovaným svědkem... "Utajený svědek Michael Klíma byl dvakrát svědčit u státního zástupce Dolejšího proti Tomáši Pitrovi. Do protokolu vypověděl, jakým způsobem byl popraven Šebesta... Kliment vypověděl, že Pitr a spol. chystali vraždu Grosse... Dost podstatné ale je, že policie smetla ze stolu první objednávku vraždy Grosse a tehdejšího ministra obrany Tvrdíka... Domnívám se, že je nejvyšší čas s tímto materiálem zaútočit a tím vzít vítr z plachet jak Paroubkovi, tak i Grossovi.. Budou doplněny výsledky, ke kterým se zvláštní skupina dostala, včetně obsazení tajných svědků." (MF DNES, 11. srpna).

Připadá skutečně neuvěřitelné, jak na tyto explozívní informace reaguje česká společnost apaticky. V každé slušné společnosti by okamžitě vypuklo pobouření a ministr vnitra by nvštívil ony policejní důstojníky v jejich kancelářích, vložil by jim do ruky služební zbraň, připomněl jim služební přísahu a ujistil se, že vědí jak pistoli použít. Poté by se ozvaly dva sebevražedné výstřely. V demoralizovaném Česku však aby páchali sebvraždu svědci, popř čestní policisté, aby unikli eventuálnímu mučení... Viz policejně potvrzená "sebevražda" policejního důsojníka Janíčka i přesto, že měl na těle jasné známky tortury. Pokud se potvrdí informace, že byl pro tuto popravu galérkou dokonce jednoduše vylosován, pak se nacházíme přímo v orientální společnosti.Základnu spíše chtějme
...letecký provoz, ...přelety stíhaček kopírujících terén nízko nad zemí byl traumatizující. Obrovský rachot ve mně vyvolával vzpomínky na konec druhé světové války, ...a tak jsem utíkal do rohu ateliéru a zacpával si uši polštářem... Česká republika je komorní a velké zásahy jsou pro ni nevhodné... Do takového prostředí se vojennská základna opravdu nehodí. Vidím nebezpečí i v tom, že by se Česká republika dostala do zóny prvního zásahu v eventuální válce, i když nevím, jestli by to nebyla spíše výhoda, neboť přežít atomovou válku nemusí nutně znamenat pozitivum... Současná sociální demokracie vedená diktátorem Paroubkem... Představa sociálního státu je nejen kontraproduktivní a nepoužitelná, ale především nebezpečná, poněvadž staví do protikladu bohatství a chudobu, a vyvolává tak třídní nenávist, která je zdrojem většiny problémů v současném světě... Neumím rozhodnout, které nebezpečí je menší. Komunistická totalita sebrala lidem důstojnost... Můžeme namítnout, že v případné válce ztratíme život celý, ale já nevím, co je lepší. (MF DNES, 5. srpna).

Milan Knížák, ředitel národní galerie se vydal na neobyčejně kluzký led. Zřejmě si neuvědomil, že ve stavu deprese, patologické nenávisti, deliria či kokainového opojení lze malovat nanejvýš abstraktní obrazy, nad nimiž se jejich milovníci mohou do nekonečna dohadovat, co Mistr vlastně namaloval a čím byl inspirován. Soudný umělec se v podobném stavu nepouští ani do realistické malířské tvorby a pokud ano, po vystřízlivění svůj výtvor rychle roztrhá. Odvážit se za těchto okolností psaní novinového komentáře, to je skutečně k popukání. Ale jak vidno, novinový papír Jungefronte snese skutečně všechno.Talmud není zdroj teroru
Talmud je souhrn debat přibližně tisícovky rabínů odlišných názorů, sepisovaných během pěti staletí a uzavíraných demokratickým většinovým hlasováním... Ve všech těchto závěrech převládá pokora vůči Tvůrci... Nikde v těchto závěrech se nevyjadřuje povýšenost, pouze se žádá distance od nezákonných, nemorálních nebo nečistých praktik pohanů... "Tóra zakazuje Židovi klamat jakoukoli lidskou bytost, Žida či Nežida." Platnost těchto zákonů se smí pozastavit, jen když Nežid ohrožuje Židův život. Základním etickým zákonem... je "nečiň jiným, co nechceš, aby ti činili."... Místo v životě věčném Talmud uznává všem Nežidům, kteří žijí podle sedmi Noemových přikázání... Nevraždit, nekrást a nejíst z ještě žijícího zvířete... Jestliže v očích významného křesťanského představitele tyto principy nemají nic společného s křesťanstvím, pak Bůh křesťanství ochraňuj. (MF DNES, 3. srpna).

Zatímco staří rabíni byli moudří lidé a vymýšleli zásady, která mohou přijmout i jiní věřící či dokonce ateisté - jako "nečiň jiným, co nechceš, aby ti činili."... pak jejich moderní pokračovatelé jako by těmito moudrostmi spíše opovrhovali. Spisovatel Benjamin Kuras a autor článku by mohl kontemplovat, zda celý palestinsko - izraelský problém není důsledkem ignorace jím akcentované zásady. Bylo přece zřejmé, že s rozdělením státu Palestina i se vznikem státu Izrael nesouhlasil prakticky nikdo v tomto regionu. Nebylo možná moudřejší, kdyby se sionista Herschel rozhodl založit židovský stát spíše v Togu nebo v Argentině, jak se alternativně uvažovalo?Izrael jedná jako teroristé
Talmud má totiž ve své povýšenosti vůči Nežidům mnohem blíže k islámu než ke křesťanství... Záměrná destrukce jižní části Libanonu bez ohledu na to, zda je cílem vojenských operací Hizballáh nebo civilní obyvatelstvo je nemravná... Bývalý kandidát americké konzervativní pravice na úřad prezidenta Patrick Buchanan se bohužel nemýlil, když označil americký Kongres za další Izraelem okupované území. Na americkou zahraniční politiku má vliv také početná část takzvaných evangelikálních křesťanů, již považují stát Izrael za nástroj Boží politiky zde na zemi, jejíž vyvrcholení má spočívat v apokalyptickém zápase mezi židovským státem a jeho nepřáteli, po kterém bude následovat vytržení křesťanů do prostor mezi nebem a zemí a druhý Kristův příchod. Tato bizarní eschatologie vznikla v 19. století bez opory v Bibli... (MF DNES, 1. srpna).

Autorem článku je Michal Semín, ředitel Institutu sv. Josefa. Zajímavé je, že křesťané, židé i muslimové pevně věří v jednoho a vlastně společného Boha. A přesto - kdybychom teology všech tří věrouk posadili dohromady - se nedokáží shodnout ani na krabičce od zápalek. Ale za to pevně věří, že Bůh řekl: "Budiž světlo!" a pak za šest dní vše stvořil. Ale v jaké řeči to pronesl, a zda to světlo spíše neznamená pravdu atd. atd. to se už nedohodnou. Nejkurióznější na tom je, že suverénně rozhodují o osudech mnoha států i celé naší civilizace...Topolánek musí změnit názor, či jít
Za mrzuté pokládám i to, že prezident řekl, že pokud nebude pan Topolánek úspěšný napoprvé, i pak pověří sestavením vlády představitele ODS... Je běžnou zvyklostí, že druhá šance se dává druhé nejúspěšnější strana. To, co vzniká u nás, že si vítěz voleb osobuje právo sestavovat vládu ve všech třech kolech a nechce dát možnost nikomu jinému, je naprosto nepřijatelné a nerespektuje to principy pluralitní demokracie. ...představitelé Topolánkovy hypotetické koalice... Dokonce se nešťastně obracejí na média a veřejnost, ...Aby tlačily na sociální demokracii... Na nás se ...nekorektně a dokonce nebezpečně tlačí... Naši partneři nám při jednáních říkají, že nás přimějí k tomu, abychom byli povolní... Vyhrožují, že veřejnost nebude trpět blokování Sněmovny... Tohle není věcí ulice, ani novinářů. Je to věc, kterou mají vyřešit politické strany. Vždyť se podívejte do novin. (MF DNES, 15. července).

Ukázka je z rozhovoru s bývalým předsedou Sněmovny a poslancem ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Prezident formálně sice jedná přesně podle Ústavy ČR, která říká: (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Nikde v Ústavě se ovšem nepíše, že prezident někoho pověřuje sestavováním vlády. Prezident se tak dostává do nezáviděníhodné situace a vpodstatě nemůže být schopen přijatelně vysvětlit, proč neprodleně nejmenoval předsedu vítězné strany předsedou vlády. Ovšem sdělení, že jmenuje předsedou vlády člena ODS i při eventuálním druhém pokusu nejspíše mínil žerten poněvadž tento případ již koliduje s porušením prezidentského slibu, "...Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Jestliže totiž někdo dvakrát za sebou preferuje voliče ODS, pak evidentně nezastává zájem všeho lidu. Nu a pokud jde v tomto kontextu o nejlepší "vědomí a svědomí", tak do nich panu prezidentovi nikdo, ale opravdu nikdo nevidí.Jakou cenu zaplatí Smer za mocenský pragmatismus
Smer tak učinil přes to, že vedení strany mělo informace o možné reakci Strany evropských socialistů (SES). Je jen malou útěchou, že tato reakce mohla být, …ještě tvrdší, tedy ne pozastavení členství, ale rovnou vyloučení… Za tento mocenský pragmatismus však Smer bude muset platit. A nejen obrazem strany a slovenské levice doma a v zahraničí, ale i v mocenskopragmatických rovinách vládnutí… Pozastavení členství v SES neusnadní, ale zkomplikuje prosazování slovenských zájmů v různých orgánech EU, protože vláda přijde o neformální podpůrné vazby a diskusní fóra… Na všech mezinárodních fórech a v médiích bude muset znovu a znovu vyvracet pochyby a podezření, i když budou nespravedlivá. Bude muset čelit předsudkům… Ani dobré výsledky vládnutí nepřimějí SES, aby změnila svůj postoj. (Právo, 12. července).

Ukázka je z rozhovoru s Peterem Weissem, ve kterém se někdejšímu progresívnímu exkomunistickému levičákovi, který svou politickou stranu SDL přivedl na politickou mizinu, podařilo kouzlo nechtěného. Ve vášnivé kritice vítězného sociálního demokrata Fica (za to, že Smer uzavřel povolební koalici s HZDS a SNS) vlastně tvrdě zkritizoval Stranu evropských socialistů a s ní nepřímo i všechny (dva) poslance za ČSSD, kteří - (dle Weisse) analogicky vedeni předsudky, zaujatostí a zkostnatělostí - tvrdě kritizovali předsedu J. Paroubka za to, že tvrdě nekritizoval Fica... Inu, vstali noví kádrováci; i když celá polovina z těch našich - třeba známý spáč a exsoudruh Falbr - bude nejspíše jen překabátěná.Vybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 3. září 2006 ve 22:25.
NETSOCAN